nội dung 5 áp dụng thành tựu công nghệ sinh học nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí

Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hình thức trang trại phục vụ xuất khẩu

Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hình thức trang trại phục vụ xuất khẩu

Báo cáo khoa học

... 921,913 6,1 75 850 5, 000 30,000 871 ,54 8 831,088 6, 955 1,700 6,806 33,333 930,000 876,3 25 5 ,52 5 3,300 11,600 33, 250 955 ,178 894,888 7,1 25 3,8 25 6,840 42 ,50 0 937,766 877, 650 8 35, 050 7 85, 700 1 ,50 8,34 ... 1,100 220 ,52 3 7,100 13,923 6,760 2,800 1 75, 7 65 7,813 4,372 5, 902 4,000 5, 400 193,023 8,197 150 ,744 7 ,50 0 291,230 251 ,53 1 264,0 95 226,047 248,703 226,266 226,180 65, 050 2 15, 581 35, 950 214,6 95 49,400 ... ) 3 5 3- Can – xi ( % ) 0, 75 0, 75 Phốt phor ( % ) 0, 65 0, 65 70 – xuất chuồng 87 2 950 – 3000 13 0,80 3 5 3 5 0, 65 0 ,55 34 Phốt phor hữu dụng( 0, 35 %) Muối ăn ( % ) 0, 35 0, 35 0,30 0, 35 0, 35 Cân...
 • 50
 • 740
 • 0
LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE (HSE) THEO HAI TIÊU CHUẨN ISO 14001 VÀ OHSAS 18001 CHO THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 QUẢNG NAM

LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE (HSE) THEO HAI TIÊU CHUẨN ISO 14001 VÀ OHSAS 18001 CHO THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 QUẢNG NAM

Công nghệ - Môi trường

... tổng số 1607 công nhân làm vi c công trường, người Trung Quốc có 450 công nhân Đa số công nhân giấy phép làm vi c - Công nhân Vi t Nam làm vi c bị đối xử bất công làm, lương thưởng Không ký hợp ... Phần II PHẦN NỘI DUNG 2.3.3 Khảo sát phân tích thực trạng công tác quản lý môi trường làm vi c (E) Do công trình xây dựng nơi xa xôi, hẻo lánh Do đó, ý thức công tác bảo vệ môi trường địa phương ... HSE công trường - Xây dựng mô hình tích hợp Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 OHSAS 18001 TĐ Sông Bung 0.6 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận - Phương pháp SWOT - Phương pháp điều tra, khảo sát trường...
 • 37
 • 5,201
 • 18
Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... nặng, chất vô cơ, dầu mỡ, vi sinh vật, Hà Nội, thành phố có nhiều sông, hồ Vi c sử dụng sông chảy thành phố để chứa dẫn nước thải làm cảnh quan môi trường làm ô nhiễm nguồn nước Vi c phân tích ... lấy thể khí, không sử dụng dung môi nên tránh vi c nhiễm bẩn phận injectơ máy sắc ký khí, giảm nhiễu (do tạp chất dung môi) , tiết kiệm thời gian phân tích sắc ký chất có nhiệt độ sôi cao không xuất ... 280 triệu ô la Los Angeles Mỹ, hàng ngày có 90 dung môi chứa halogen bị thải vào môi trường không khí, làm ảnh hưởng tới môi trường nước, làm gia tăng nhu cầu oxi nước thải, gây tác hại nghiêm...
 • 72
 • 535
 • 0
Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên

Kinh tế

... 3.2 .5 Bin phỏp hon th c ỏp dng 49 3.2.6 Lp li thm thc vt 51 3.2.7 Quan trc v trỡ cỏc hot ng ca khu vc m ó c hon th phc hi mụi trng 53 KT LUN V KHUYN NGH 55 55 ... 2.907 4.6 95 Ph gia 152 41 111 3.948 296 3. 652 Ngun: Quyt nh s 1 05/ 2008/Q-TTg ngy 21/7/2008 v vic phờ duyt Quy hoch thm dũ, khai thỏc v s dng khoỏng sn lm xi mng Vit Nam n nm 2020 1.1. 15 Nhúm vt ... Qung titan Vit nam cú hai ngun gc l qung titan gc v titan sa khoỏng b) Qung titan sa khoỏng Qung titan sa khoỏng bao gm loi: Sa khoỏng ngun gc eluvi-deluvi hoc deluvi-proluvi-aluvi: Loi sa khoỏng...
 • 66
 • 1,175
 • 4
Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA TẠI TỈNH KON TUM pptx

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA TẠI TỈNH KON TUM pptx

Nông nghiệp

... triệu đ/ha), cao mô hình cũ 5, 7 triệu đ Cần cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng giống dài ngày, chịu rét, suất cao Vụ đông 20 05, huyện Sa Thầy trồng thử nghiệm 15 mô hình đậu tương đông, chưa tuân thủ ... diện tích 5, 3 ha, suất 58 ,9 - 65 tạ/ha với TGST 1 15 ngày, chất lượng gạo trong, ngon, giá bán năm đầu 1,3 – 1 ,5 lần, có khả cao vào thị trường Khả chống sâu bệnh khá, nhiễm nhẹ đạo ôn, đốm nâu ... đông xuân (bó hóa) Trong số này, diện tích lúa cuối nguồn không đủ nước suất thấp chiếm ¼ diện tích vào khoảng – ngàn Thu hoạch vụ khoảng 5, 5 tấn/ha, thu nhập – 10 triệu đ/ha b) Trên đất không...
 • 7
 • 789
 • 2
Tài liệu Kết quả nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình GAP trong sản xuất vải thiều an toàn tại Lục Ngạn Bắc Giang docx

Tài liệu Kết quả nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình GAP trong sản xuất vải thiều an toàn tại Lục Ngạn Bắc Giang docx

Báo cáo khoa học

... 14- 15% so với vườn đại trà bỏ cành bị sâu bệnh Bảng Mức độ gây hại số sâu bệnh chính, cuối vụ Dịch hại Mức độ gây hại Trong vùng Ngoài sản xuất SXVAT đại trà Ghi BVTV - Số 5/ 2007 kết nghiên cứu ... cứu khoa học Mật độ sâu đo: (con/chùm) Bọ xít vải: (con/chùm) 0, 75 0, 95 0,12 0,47 Quả bị sâu đục cuống (%) Tỷ lệ bệnh sương mai (%) Tỷ lệ bệnh thán thư (%) 1 ,57 15, 5 1,06 17,7 17,7 35, 8 Năng ... đại trà 77g, suất bình quân cao 3,5kg Thực tế cho thấy vườn mô hình giảm lần phun thuốc năm, vậy, lượng thuốc phun vải thấp hơn, góp phần hạn chế ô nhiễn môi trường sản phẩm (Bảng 2) Một số tiêu...
 • 5
 • 508
 • 1
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VƯỜN GIÂM HOM CÂY LÂM NGHIỆP QUY MÔ THÔN BẢN TẠI TÂY NGUYÊN potx

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VƯỜN GIÂM HOM CÂY LÂM NGHIỆP QUY MÔ THÔN BẢN TẠI TÂY NGUYÊN potx

Báo cáo khoa học

... 0 ,54 930 55 0 ,52 880 80 1,91 10 35 50 1,8 0,73 990 70 0,66 10 65 60 0 ,58 960 85 2,03 990 70 2,0 0,78 8 85 75 0,63 960 70 0,61 850 95 2,18 8 85 82 2,2 0,82 850 80 0,71 910 83 0,63 710 97 2,22 880 85 ... 19 3,8 45 CT2 93 600 58 6 97,7 15 - 18 4,4 43 CT3 89 600 57 8 96,3 17 - 19 4 ,5 46 56 4 94,0 18 - 20 3,9 42 Công thức Keo lai BV 32 CT4 95 600 CT5 91 600 53 5 89,2 17 - 20 3,6 41 CT6 90 600 52 8 88,0 ... 10 giây) Xây dựng mô hình thử nghiệm công nghệ giâm hom quy mô thôn Căn vào kết thí nghiệm vật liệu che sáng, thiết bị tưới cho vườn giâm hom, đề tài nghiên cứu tính toán thiết kế, xây dựng vườn...
 • 8
 • 572
 • 9
Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên docx

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên docx

Báo cáo khoa học

... th sinh nghèo ki t Năm Năm Năm Năm Năm Năm 1+2 - 10 1+2 - 10 50 0 4 .50 0 4 .50 0 300 4 .50 0 4 .50 0 50 0 3.000 3.000 300 3.000 3.000 4.664 58 ,3 80.000 4.664 4.164 - 1 .50 0 12.000 150 ,0 80.000 10 .50 0 7 .50 0 ... 1 .50 0 20.000 250 ,0 80.000 18 .50 0 15. 500 3,44 1.712 21,4 80.000 1.712 1.412 - 1 .50 0 9.600 120,0 80.000 8.100 5. 100 1,13 * Khấu hao vườn = Chi phí kiến thiết bản/8 năm (12.000.000 đ/8 năm = 1 .50 0.000 ... - Sử dụng phương pháp thí nghiệm nông trại để bố trí mô hình thí nghiệm - Số liệu điều tra đo đếm xử lý theo phương pháp thống kê sinh học thông qua chương trình Excel máy...
 • 7
 • 828
 • 11
KẾT QỦA NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY SA NHÂN TÍM (AMOMUM LONGILIGULARE T.L. WU) TẠI HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN ppt

KẾT QỦA NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY SA NHÂN TÍM (AMOMUM LONGILIGULARE T.L. WU) TẠI HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN ppt

Báo cáo khoa học

... suất thực thu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết cải thiện môi trường đất mô hình thí nghiệm Bảng Kết cải thiện môi trường đất mô hình thí nghiệm Chỉ tiêu Công thức PHKCl Mùn tổng số (%) Đạm Lân Kali tổng ... Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu, thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên, huyện Sơn Hòa; tài liệu, công trình nghiên cứu Sa nhân nước; thông tin từ tài liệu nghiên cứu ... 1 .50 0 1 .50 0 - 1 .50 0 1 .50 0 4.664 12.000 20.000 1.712 9.600 16.000 58 ,3 150 ,0 250 ,0 21,4 120,0 200,0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 III Thu nhập 4.664 10 .50 0 18 .50 0 1.712 8.100 14 .50 0...
 • 10
 • 713
 • 3
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng hỗn loài bằng các loài cây lá rộng bản địa trên đất rừng thoái hoá các tỉnh phía bắc " potx

Cao đẳng - Đại học

... trồng gần nên hầu hết mô hình bị phù trợ lấn át Mặt khác, vi c xử lý thực cha phù hợp nên hiệu mô hình không cao - Một số mô hình trồng rừng hỗn loài nghiên cứu có biện pháp điều chỉnh phù trợ, ... chiều cao vút loài có khác công thức thí nghiệm (P < 0, 05) Sinh trởng loài công thức trồng dới tán Keo tai tợng tuổi, băng chặt 20m tốt Sự khác phù trợ Keo tai tợng tạo đợc môi trờng thuận lợi so ... Bảng 5: Lợng tăng trởng D H loài mô hình hỗn loài Ngọc Lặc Loài Lim Trám Re Giổi Tăng trởng hàng năm đờng kính D0 (cm) Khi Tuổi Tuổi Tuổi trồng ,50 0 ,50 1, 15 1, 15 0, 45 0,78 1, 75 1, 45 0 ,50 0,72...
 • 9
 • 628
 • 0
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Kết quả Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác rẫy theo hướng sử dụng đất bền vững Tây Bắc " pdf

Cao đẳng - Đại học

... biệt nơi chim nước vào năm 1989 Vi t Nam trở thành thành vi n thứ 50 công ước Vi t Nam tham gia ký công ước CITES (Công ước quốc tế buôn bán động thực vật hoang dại bị đe doạ) vào năm 1994 nước ... đáng, phù hợp với pháp luật Vi t Namvà Công ước quốc tế · Trong năm thực Chỉ thị 287/TTg, địa phương phát xử lý 1 25. 880 vụ vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng, khởi tố 9 15 vụ vi phạm nghiêm trọng ... dựng phát triển ngành Lâm nghiệp, 1961-1990 Nhà xuất thống kê, Hà Nội, 1991 222 trang Kế hoạch hành động đa dạng sinh học Vi t Nam(Chính phủ Vi t Namvà Dự án Quỹ Môi trường toàn cầu), 19 95 Hà Nội, ...
 • 11
 • 415
 • 1
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình lâm ngư kết hợp và khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn thái bình " docx

Cao đẳng - Đại học

... nước đầm tôm nông (0,6m) nước không lưu thông dẫn đến RNM đầm tôm bị chết dần đặc biệt Trang có nguy bị tiêu diệt, nguồn nước đầm tôm bị ô nhiễm, nguồn tôm giống thức ăn cho tôm ngày bị cạn kiệt ... 198.820 Chi phí trung gian 25. 500 27 .50 0 64.0 75 67 .56 8 89.100 89.100 5. 000 5. 000 15. 000 15. 000 20.000 20.000 15. 250 16. 250 7.907 8. 256 6.818 6.818 32.160 42.480 32.400 35. 000 10.800 14.000 Giá trị ... Biến động Môi trường ao thử nghiệm nuôi tôm bán thâm canh QCCT biến động năm qua Đặc biệt yếu tố môi trường DO BOD cải thiện rõ rệt Các yếu tố bất lợi cho nuôi tôm H2S chất gây độc cho tôm năm 2002...
 • 11
 • 582
 • 4
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VƯỜN GIÂM HOM CÂY LÂM NGHIỆP QUY MÔ THÔN BẢN TẠI TÂY NGUYÊN " pdf

Cao đẳng - Đại học

... 0 ,54 930 55 0 ,52 880 80 1,91 10 35 50 1,8 0,73 990 70 0,66 10 65 60 0 ,58 960 85 2,03 990 70 2,0 0,78 8 85 75 0,63 960 70 0,61 850 95 2,18 8 85 82 2,2 0,82 850 80 0,71 910 83 0,63 710 97 2,22 880 85 ... 19 3,8 45 CT2 93 600 58 6 97,7 15 - 18 4,4 43 CT3 89 600 57 8 96,3 17 - 19 4 ,5 46 56 4 94,0 18 - 20 3,9 42 Công thức Keo lai BV 32 CT4 95 600 CT5 91 600 53 5 89,2 17 - 20 3,6 41 CT6 90 600 52 8 88,0 ... 10 giây) Xây dựng mô hình thử nghiệm công nghệ giâm hom quy mô thôn Căn vào kết thí nghiệm vật liệu che sáng, thiết bị tưới cho vườn giâm hom, đề tài nghiên cứu tính toán thiết kế, xây dựng vườn...
 • 8
 • 406
 • 1
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐẲNG KHÔ HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐẲNG KHÔ HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN

Báo cáo khoa học

... mức khô hạn có diện tích 141.876, 95 Diện tích không bị hạn 1.400,21 - Khu vực hạ lưu mức khô hạn có diện tích 116 .59 6,01 Diện tích không bị hạn 13.777,73 3 .5 Bản đồ đẳng khô hạn tháng Mức khô hạn ... có diện tích 53 .080,03 - Khu vực trung lưu mức khô hạn có diện tích 136.928,94 Diện tích không bị hạn 1 .54 4,37 - Khu vực hạ lưu mức khô hạn có diện tích 130.448,80 Diện tích không bị hạn 13.777,73 ... Quán Thẻ mức khô); khu vực từ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở phía Bắc mức ẩm Tháng 12 phổ biến mức khô Diện tích không bị hạn thống kê trên, chất lực tưới nông nghiệp thật công trình thủy...
 • 8
 • 664
 • 1
Nghiên cứu xây dựng qui trình tạo sinh khối thông qua hệ thống nuôi cấy rễ tơ của cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

Nghiên cứu xây dựng qui trình tạo sinh khối thông qua hệ thống nuôi cấy rễ tơ của cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

Y dược - Sinh học

... t Bỏ bnh T l mu to r t (%) T l r t sinh trng, phỏt trin tt (%) 71(71/100 16,9 (12/71) ) 64 ,5 13,3 (8/60) (60/93) 68,7 5, 5 (3 /55 ) Thi gian Lụ thớ nghim (55 /80) Chỳng tụi ó tin hnh lụ thớ nghim ... khụng [ 45] Trc chm mu lờn bn phi vch ln "mc xut phỏt" cỏch ỏy bn 1cm; v ln "mc tin tuyn dung mụi" cỏch u bn 0,5cm Dựng vi qun nhỳng nh phn u nhn vo dung dch mu, lc mao dn s hỳt dung dch mu vo vi qun, ... Tớnh toỏn lng dung mụi gii ly cho vo bỡnh, lp dung mụi s dy khong 0 ,5- 0,7cm Cho dung mụi gii ly vo bỡnh, yờn 5- 10 phỳt bóo hũa hi dung mụi bỡnh Bn mng c cm thng ng v c nhỳng vo dung mụi bỡnh,...
 • 66
 • 1,795
 • 2
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA CHUYÊN NGÀNH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA CHUYÊN NGÀNH

Cao đẳng - Đại học

... động đào tạo nghiên cứu khoa học triển khai ứng dụng, ba gồm: đăng ký, phân công cán bộ, giảng vi n thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp, vi t báo khoa học công bố tạp chí, hội nghị khoa học nước, ... đào tạo, bao gồm nhiều công vi c khác Chẳng hạn, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, phân công môn học cho giảng vi n, phân công giáo vi n chủ nhiệm, phân công danh sách coi thi, ... thừa, cử học tập nâng cao trình độ phận quản lý khoa phải nhiều thời gian công sức để thực mà số liệu không đảm bảo độ xác Khi qui mô đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công vi c...
 • 7
 • 313
 • 0

Xem thêm