nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm hội thai sản Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... họcCHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ THAI SẢN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Giải pháp thực hiện chế độ thai sản Việt Nam trong thời gian hiện nay. Đứng trước hàng loạt các vướng ... CHẾ ĐỘ THAI SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY. I. Những thành tựuTình hình thực hiện chế độ thai sản của Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Sau gần 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn ... ảnh hưởng, họ vẫn được hưởng quyền lợi như bình thường.- Hiện nay trên thế giới quy định thời gian hưởng, chế độ hưởng bảo hiểm hội đối với lao động nữ cũng khác nhiều so với Việt Nam. Hầu...
 • 38
 • 927
 • 3
Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... 6-1996 tại đại hội Đảng lần VIII đà xác định:Xà hội chủ nghĩa Việt Nam là một hội do nhân dân lao đọng làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lợng sản xuất hiện đại và chế ... nh quần chúng nhân dân lao động mất niềm tin vào chế độ hội chủ nghĩa. Để củng cố niềm tin của dân vào Đảng vào hội chủ nghĩa thì lợi ích mang lại từ phĩa hội chủ nghĩa phải ngày càng ... diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Đặt vấn đề: Thực trạng nền kinh tế nớc ta hiện nay. Lý do chọn đề tài.A...
 • 23
 • 1,672
 • 4
Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... nguyên, tệ nạn hội v.v 1.2 Nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa 1.2.1. Định hớng hội chủ nghĩa. Đây là khái niệm biểu đạt về mục tiêu và con đờng đi lên chủ nghĩa hội của một ... hớng hội chủ nghĩa. Trong đó định hớng hội chủ nghĩa là cái đặc thù giữ vai trò chủ đạo, còn kinh tế thị trờng chỉ là hình thức, phơng tiện để nền kinh tế nớc ta tiến lên chủ nghĩa hội. Nền ... và cho cả hội, là động lực kích thích sự phát triển kinh tế, hội. 2. Phân tích một số mâu thuẫn cơ bản của nền kinh tế thị tr ờng định h ớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Chúng...
 • 29
 • 4,513
 • 15
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... lũng đoạn nền kinh tế.2 .Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam. 2.1 .Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam được hiểu như thế nào? Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã ... trường tư bản chủ nghĩa (đã và đang bị phủ định). Đây phải là hệ thống kinh tế thị trường văn minh, đảm bảo định hướng cao về mặt hội, tuân theo nguyên tắc hội hoá – hội chủ nghĩa. Như ... dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay để nghiên cứu, tìm hiểu.Để hoàn thành bài viết này, em...
 • 24
 • 2,224
 • 7
Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... nh quần chúng nhân dân lao động mất niềm tin vào chế độ hội chủ nghĩa. Để củng cố niềm tin của dân vào Đảng vào hội chủ nghĩa thì lợi ích mang lại từ phĩa hội chủ nghĩa phải ngày càng ... diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Đặt vấn đề: Thực trạng nền kinh tế nớc ta hiện nay. Lý do chọn đề tài.A ... thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Tác giả: PTS Nguyễn CúcNXB : Thống kê - Hà Nội -19954. Văn kiện đại hội VII5. Một số nhận thức mới về con đờng hội chủ nghĩa của Việt Nam Tác giả : PTSĐào...
 • 23
 • 537
 • 0
Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... - Đề xuất định hớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 4. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu của ... thực hiện hợp đồng. Từ đó chỉ ra các điểm bất hợp lý trong cơ chế áp dụng pháp luật đối với hợp đồng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trờng, định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. ... của nền kinh tế thị trờng Xuất phát từ lý do nh vậy mà học viên đà chọn đề tài: "Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trờng theo định hớng xà hội chủ nghĩa Việt...
 • 89
 • 647
 • 1
Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủa nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủa nghĩa Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nhà nớc nớc ta hiện nay 19I. Thực trạng của kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay1 9II. Nguyên nhân 20III. Phơng hớng đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay 203.1. Xắp ... Nhà nớc nớc ta hiện nay I. thực trạng của kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay. ở nớc ta thành phần kinh tế quốc doanh ( thành phần kinh tế Nhà nớc) từ gần 40 năm trở lại đây khoác áo chủ đạo ... lệ. Họ đà mở ra những xởng thợ, những trung tâm buôn bán thành phố, những ngời giàu có mở xí nghiệp, thuê công nhân và đây là mầm mống của sự ra đời của chủ nghĩa t bản. chủ nghĩa t bản...
 • 36
 • 499
 • 0
Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... không có nền sản xuất lớn được, và từ đó kéo theo sự trao đổi bằng hiện vật. Cái mà chủ nghĩa hội đang cần lại là khác với nó, đó là sản xuất hàng hóa lớn cho hội, hội chủ nghĩa. Xuất ... sức" để đi vào chủ nghĩa hội đây là bước tiến đi từ thấp tới cao với những "bước đi" vững chắc. Trong thực tiễn nhiều nước hội chủ nghĩa kể cả Việt Nam đã không nắm bắt ... sự tồn tại trên danh nghĩa quan hệ hàng - tiền trong chủ nghĩa hội được hình thành khi chúng ta tuyên bố thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa. 46nguyên tắc...
 • 67
 • 1,110
 • 3
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY" docx

Báo cáo khoa học

... hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, nếu như việc nhận thức chủ nghĩa Mác cần phải có sự tìm tòi, thì việc vận dụng chủ nghĩa Mác không thể thiếu sự sáng tạo./. (1) Đảng Cộng sản Việt Nam. ... lên chủ nghĩa hội. Song, trong thực tế, xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa không phải là một việc dễ dàng, bởi kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ... ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY THS. VŨ THỊ KIỀU PHƯƠNG – Viên Triết học, Viện Khoa học hội Việt Nam Tiếp cận quan niệm của...
 • 12
 • 952
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY" doc

Báo cáo khoa học

... triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, Nhà nước cần sớm hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu. ... từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và thế giới, 2007 – 2008 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM HIỆN NAY Posted on 01/05/2009 ... hội của dân tộc trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa là một trong những vấn đề căn bản của triết lý phát triển Việt Nam hiện nay. ...
 • 6
 • 791
 • 6
vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... vào sản xuất 8Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam. Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ... của Đảng Cộng Sản Việt Nam về chủ nghĩa hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam. Đó là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tư tưởng rất gian khổ, ... đối lập với chủ nghĩa hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩahội và cả khi chủ nghĩa hội đã được xây...
 • 38
 • 4,115
 • 11
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Báo cáo khoa học

... dụng vào nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hội hoá theo định hướng hội chủ nghĩa từ một nền sản xuất nhỏ trở thành nền sản xuất ... định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội VII, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1991. 2. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội VIII, ... xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, rút ra những kết luận có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay. Học...
 • 10
 • 1,438
 • 15

Xem thêm