nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh tiên sơn

nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh tiên sơn

nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh tiên sơn

Kinh tế

... trạng chất lượng kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh ... CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIÊN SƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIÊN SƠN 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam chi nhánh Tiên Sơn ... cao toàn hệ thống Ngân hàng 47 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KTNB TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIÊN SƠN Thực trạng chất lượng kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam...
 • 97
 • 666
 • 2

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa

Tài chính - Ngân hàng

... dùng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh ... triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tiền thân ngân hàng nhà nước, ngân hàng hàng đầu quy mô chất lượng hoạt động Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa đơn vị thành ... CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 2.1 Tổng quan ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương...
 • 65
 • 377
 • 3

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 2

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 2

Kinh tế

... banking Cronin SERVPERF banking mobile banking T Taylor, 25 TMCP NAM 2.1 Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) ng - Nam 26.218 t 147 CN CN : CN CN CN S 31/12/2012 h ... CN i Vietinbank CN Vietinbank CN Vietinbank CN Vietinbank CN chi Vietinbank CN -2013 3 Vietinbank CN mob CN ng cho CN Anova, T-test chi 3: Vietinbank 4 MOBILE BANKING 1.1 1.1.1 cung 1.1.2 banking ... .80 80 81 82 83 - CN Mobile banking NHTM NHNN SMS banking TMCP TP.HCM Vietinbank Trang CN 27 CN 28 36 37 39 40 41 Watson 42...
 • 122
 • 617
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Phố Thanh Hoá

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Phố Thanh Hoá

Tài chính - Ngân hàng

... tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Namchi nhánh Thành Phố Thanh Hoá Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Namchi nhánh Thành ... dùng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Phố Thanh Hoá” làm nội dung thực tập với hy vọng mở hướng cho phát triển tín dụng tiêu dùng chi nhánh nói riêng Ngân Hàng TMCP Công Thương ... cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới 50 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Thanh Hóa 51 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định...
 • 71
 • 499
 • 3

Nâng cao chất lượng cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánhNội

Nâng cao chất lượng cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNHNỘI Đinh Thị Tuyết Mai Lớp: NHD – K10 Khóa luận tốt nghiệp hàng Học viện Ngân 1.Tổng quan ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh ... Hà Nội 1.1.Quá trình hình thành phát triển Chi nhánhNội 1.1.Quá trình hình thành Ngày 01/03/1985 Ngân hàng TMCP ngoại thươngNội thức thành lập theo định Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam ... động VCB HN Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thươngChi nhánhNội cờ đầu ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Đinh Thị Tuyết Mai Lớp: NHD – K10 Khóa luận tốt nghiệp hàng 10 Học...
 • 30
 • 689
 • 3

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kinh tế

... bộ, kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chƣơng 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Formatted: ... Kingdom) VIỆT NAM Formatted: Font: Times New Roman 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng Công thƣơng Việt ... pháp nâng cao hiệu Formatted: No underline, Font color: Auto hoạt động Bộ máy Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội ngân hàng thƣơng mại nói chung nhƣ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam nói...
 • 115
 • 251
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

Kinh tế

... “Bàn tiêu đánh giá hiệu hoạt động kiểm toán nội ngân hàng thương mại”, Tạp chí Học viện Ngân hàng, số 25 11 Nguyễn Văn Tiến (1999), “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng , Nxb Thống kê Website www.kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ ... ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát nội tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước (2006), Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006 ban hành quy chế kiểm toán nội tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà ... tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 quy định hệ thống kiểm tra kiểm soát nội kiểm toán nội TCTD NHCTVN (2001), Quy chế tổ chức hoạt động Bộ máy KTKSNB Quố c hô ̣i nước CHXH VN (2010), Luật tổ...
 • 2
 • 303
 • 1

Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Bình Thạnh

Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Bình Thạnh

Tài chính - Ngân hàng

... B.PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHTM, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương ... THẠNH 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ( tên gọi tắt Ngân hàng Quốc Tế- VIB) ... khách hàng cá nhân nguồn lợi nhuận cao cho Chi nhánh đánh giá nguồn khách hàng tiềm năng, ngày có nhiều khách hàng chất lượng ngày có uy tín khách hàng chất lượng thương hiệu ngày nâng cao Trong...
 • 67
 • 660
 • 2

nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp quốc tế việt nam chi nhánh thái nguyên

nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp quốc tế việt nam chi nhánh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM ngân hàng ngoại thương Việt NamChi nhánh Vinh (Vietcombank Vinh) Một ngân hàng thành công việc phát triển dịch vụ ATM Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh ... nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM số ngân hàng học cho chi nhánh ngân hàng VIB tỉnh Thái Nguyên 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM số ngân hàng 1.3.1.1 Kinh nghiệm nâng cao ... sỹ "Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - VIB chi nhánh tỉnh Thái Nguyên" đƣợc tiến hành nghiên cứu chủ yếu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh...
 • 130
 • 576
 • 4

khóa luận tốt nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh bình phước

khóa luận tốt nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh bình phước

Kinh tế - Quản lý

... quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước ... động kinh doanh Chi nhánh 47 2.4 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước 50 2.4.1 Thực trạng chất lượng tín dụng Chi nhánh 50 ... LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 15 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánhBình Phước ...
 • 88
 • 775
 • 1

LUẬN VĂN NGÂN HÀNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

LUẬN VĂN NGÂN HÀNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Tài chính - Ngân hàng

... quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước ... động kinh doanh Chi nhánh 47 2.4 Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước 50 2.4.1 Thực trạng chất lượng tín dụng Chi nhánh 50 ... LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC 15 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánhBình Phước ...
 • 88
 • 584
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk

Kinh tế - Thương mại

... trình thực tập Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk, em tìm hiểu định chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk ... dùng DNN&V NHTMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk ... tín ngân hàng TMCP Công Thương, đạt mục tiêu hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu Ngoài ra, Chi nhánh có Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, phòng trực thuộc đạo từ trụ sở NHTMCP Công Thương Việt Nam...
 • 61
 • 560
 • 3

luận văn tài chính ngân hàng Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Quế Võ

luận văn tài chính ngân hàng Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Quế Võ

Tài chính - Ngân hàng

... động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1573/GP-NHNN) Giới thiệu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi Nhánh KCN Quế Võ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi ... thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quế Võ Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Được thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tên giao dịch ... hiệu sử dụng lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quế Võ Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quế Võ 12 SVTH:...
 • 88
 • 1,476
 • 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đảm bảo tiêu đặt hàng năm Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh Sơ đồ cấu máy ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh ... hiệu sử dụng lao động ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh 14 CHƯƠNG ... lao động ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh - Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu qả sử dụng lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc...
 • 79
 • 1,168
 • 1

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh cần thơ

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh cần thơ

Kinh tế - Quản lý

... Chi nhánh DN: Doanh nghiệp NH: Ngân hàng HĐ: Hợp đồng NHCT: Ngân hàng công thƣơng NHCTCT: Ngân hàng Công Thƣơng Cần Thơ NHCTVN: Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NHTM: Ngân ... động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ 41 Chƣơng 4: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 ... TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Khái quát trình hoạt động Tên pháp lý: Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ gọi tắt...
 • 98
 • 285
 • 0

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 9 thánh phố hồ chí minh

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 9 thánh phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... trạng hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ ATM T Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh – TPHCM 34 T 4.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh – T TPHCM ... khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh – TPHCM 4.1.1 Tổng quan NHTMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 4.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHCTVN chi nhánh ... thành Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Gò Vấp trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công Thương TP.HCM (là chi nhánh cấp 2) - Năm 1993, thực cải cách hệ thống tổ chức NHCTVN, chi nhánh Ngân hàng Công Thương...
 • 119
 • 1,546
 • 0

Nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Ngo i h i tr c thu c Ngân hàng Trung ương (nay Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam) - Tên y : Ngân hàng Ngo i thương nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa G i t t: Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam - Tên giao d ch ... nâng cao hi u qu ho t ng, ch ti p xúc, công b thông tin, 1.6 Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Tân Bình 1.6.1 L ch s hình thành phát tri n - Tên ti ng Vi t: Ngân hàng Ngo i thương ... t Nam 2.4.2.1 V d ch v ngân hàng i n t Thanh toán i n t t i ngân hàng ang phát tri n nhanh chóng ã y nhanh t c toán gi a ngân hàng t o s cho s phát tri n ngân hàng bán l Trang 44 K t Ngân hàng...
 • 106
 • 2,644
 • 32

Nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.pdf

Nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... Ngo i h i tr c thu c Ngân hàng Trung ương (nay Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam) - Tên y : Ngân hàng Ngo i thương nư c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa G i t t: Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam - Tên giao d ch ... nâng cao hi u qu ho t ng, ch ti p xúc, công b thông tin, 1.6 Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Tân Bình 1.6.1 L ch s hình thành phát tri n - Tên ti ng Vi t: Ngân hàng Ngo i thương ... t Nam 2.4.2.1 V d ch v ngân hàng i n t Thanh toán i n t t i ngân hàng ang phát tri n nhanh chóng ã y nhanh t c toán gi a ngân hàng t o s cho s phát tri n ngân hàng bán l Trang 44 K t Ngân hàng...
 • 106
 • 1,015
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25