nâng cao chất lượng ảnh

Xử lý và nâng cao chất lượng ảnh

Xử lý và nâng cao chất lượng ảnh

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... và nâng cao chất lợng ảnh a )ảnh gốc (chuyển đổi từ ảnh màu sang ảnh mức xám)b) ảnh qua lọc trung bìnhNhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 83 Chơng Bốn: xử lý và nâng cao chất lợng ảnh a) ảnh ... ảnh hạng động nhỏ, p thờng chọn bằng 2.Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 76 Chơng Bốn: xử lý và nâng cao chất lợng ảnh 4 xử lý và nâng cao chất lợng ảnh image enhancement Nâng cao chất ... thực).Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 87 Chơng Bốn: xử lý và nâng cao chất lợng ảnh Hình 4.14. ảnh qua lọcthông cao (ảnh gốc hình 4.9a)4.1.2.5 Khuyếch đại và nội suy ảnh Có nhiều ứng dụng...
 • 26
 • 1,006
 • 7
XỬ LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

XỬ LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... sang ảnh mức xám)b) Ảnh qua lọc trung bìnhNhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 9 Obj120Obj121Chương Bốn: XỬ LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH a) Ảnh nguồn cùng lược đồ xám. Chỉ số màu cao nhất ... LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH hay Y[m,n] = (4-9)Như vậy nhiễu cộng trong ảnh đã giảm đi Nw lần. Hình 4.9 minh hoạ tác dụng cải thiện ảnh bằng lọc thông thấp. a )Ảnh gốc (chuyển đổi từ ảnh màu ... thành:Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 21 Obj134Obj135Obj136Chương Bốn: XỬ LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH c )Ảnh thu được qua lọc thông thấp Hình 4.9 Ảnh gỗc và ảnh kết quảc) Lọc đồng...
 • 27
 • 2,304
 • 14
TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG

Công nghệ thông tin

... KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 37 Hình 4.1.4 Phiếu kết quả sau khi xoay ảnh TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ... được các nội dung chính sau: Tìm hiểu về một số kĩ thuật toán nâng cao chất lượng ảnh: Nghiên cứu ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh cho bài toán nhận dạng phiếu kết quả thi TOEIC tại trường ... yorder, int aperture_size=3 ); Trong đó: Src là ảnh gốc (ảnh đầu vào). Dst là ảnh đích (ảnh kết quả). TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sv: Trần Thị...
 • 41
 • 749
 • 2
Làm gì đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Làm gì đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Chụp ảnh - Quay phim

... viết mới mong đạt được chất lượng cao. Muốn có ảnh báo chí chất lượng cao, trước hết chúng ta phải thống nhất yêu cầu đối với ảnh tin và ảnh phóng sự, phóng viên ảnh có khả năng phát hiện ... Tính nghệ thuật của mỗi loại ảnh do đó cũng có sự khác nhau. Nếu lẫn lộn hoặc đánh đồng, khó có thể chọn đúng ảnh chất lượng cao trong từng lĩnh vực hoạt động nhiếp ảnh. chân đặt vào chú thích. ... loại mới độc đáo, đó là ảnh tin và ảnh phóng sự mà người ta gọi chung là ảnh báo chí. Ảnh tin đúng nghĩa phải có đủ 3 bộ phận cấu thành – hình ảnh, đầu đề, chú thích. Ảnh chụp theo phương pháp...
 • 4
 • 466
 • 1
Luận văn: Tìm hiểu phương pháp nâng cao chất lượng ảnh y học potx

Luận văn: Tìm hiểu phương pháp nâng cao chất lượng ảnh y học potx

Công nghệ thông tin

... em tập trung tìm hiểu các phương pháp, thuật toán nâng cao chất lượng ảnh nói chung, tìm hiểu một số phương pháp cụ thể nâng cao chất lượng ảnh y học, cài đặt chương trình với một số chức năng ... với chất lượng cao thì truyền ảnh với các độ phân giải cao hơn, nhưng tốc độ truyền trên mạng sẽ chậm đi nhiều. Các ảnh truyền thường là các ảnh về X quang, ảnh siêu âm, ảnh nội soi, ảnh CT ... trúc mở rộng; có độ tin cậy và tính bảo mật cao. CHƢƠNG 2. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH Y HỌC 2.1. CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH CƠ BẢN 2.1.1. Các kỹ thuật không phụ...
 • 43
 • 632
 • 1
Xử lý ảnh và nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Xử lý ảnhnâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Tài liệu khác

... QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNHNÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN 1.1. Khái quát về xử lý ảnh 1.1.1. Xử lý ảnh là gì Quá trình xử lý ảnh được xem như là quá trình thao tác ảnh đầu vào nhằm ... lý ảnh 8 1.1.2.1. Một số khái niệm 8 1.1.2.3. Tăng cường ảnh 8 1.1.2.2. Biểu diễn ảnh 9 1.1.2.4. Biến đổi ảnh 9 1.1.2.5. Nhận dạng ảnh 9 1.1.2.6. Nén ảnh 9 1.2. Khái quát về nâng cao chất ... ƠN 3 DANH MỤC HÌNH ẢNH 4 PHẦN MỞ ĐẦU 6 CHƢƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNHNÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN 7 1.1. Khái quát về xử lý ảnh 7 1.1.1. Xử lý ảnh là gì 7 1.1.2....
 • 58
 • 1,072
 • 1
Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 3: Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng ảnh.

Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 3: Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng ảnh.

Điện - Điện tử

... Lý Nâng Cao Chất Lượng Ảnh 40 o Toán tử toàn cục (Global Operations): giá trị của 1 ñiểm ảnh ñầu ra phụ thuộc vào tất cả giá trị các ñiểm ảnh trong ảnh vào o Xử lý ñiểm ảnh thực chất ... tách nhiễu âng Cao Chất Lượng Ảnh i phi tuyến, người ta sử (3.12) n phi tuyến khi ảnh L mức xám các hoặc giảm nhiễu khi biết Chương 3: Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng Ảnh 78 ... ñiểm ảnh Z+p ñược gọi là lân cận Z (Z-neighborhood) của p trên ảnh I ñược ñịnh nghĩa: N{I,Z}(p). Hình 3.40 Tính trị trung bình của phép giãn ảnh Chương 3: Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng Ảnh...
 • 45
 • 563
 • 4
Nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Chụp ảnh - Quay phim

... dùng ảnh trên báo, để họ hiểu thêm vai trò của ảnh báo chí, vì ảnh báo chí là một loại hình báo chí được truyền tải thông tin trực tiếp bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Nâng cao chất lượng ảnh ... bao giờ nâng cao được chất lượng ảnh trên báo. Người trực xuất bản, biên tập viên phải tôn trọng, để cho những phóng viên ảnh, người phụ trách bộ phận ảnh được quyết định những ... đến lúc chúng ta phải khẳng định nhiếp ảnh đã và thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của báo chí. Muốn làm tốt để nâng cao chất lượng in trên các ấn phẩm báo chí, Hội...
 • 4
 • 450
 • 0
LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG doc

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG doc

Công nghệ thông tin

... KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sv: Trần Thị Phượng – CT1002 37 Hình 4.1.4 Phiếu kết quả sau khi xoay ảnh TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ... yorder, int aperture_size=3 ); Trong đó: Src là ảnh gốc (ảnh đầu vào). Dst là ảnh đích (ảnh kết quả). TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sv: Trần Thị ... (sensor), hay ảnh tranh được quét Thu nhận ảnh Hệ Q.định Nhận dạng ảnh SCANNER Phân tích ảnh Số hóa Lƣu trữ CAMERA Lƣu trữ TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG...
 • 42
 • 566
 • 0
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG.doc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG.doc

Kế toán

... vấn đề kiểm tra và quản lý chất lượng chưa tốt, do vậy cần có những biện pháp để nâng cao chất lượng chương trình du lịch.Các biện pháp được sử dụng để nâng cao chất lượng chương trình du lịch ... cho việc bảo đảm chất lượng cũng như nâng cao chất lượng cho các chương trình du lịch. Những vấn đề đặt ra là công ty lữ hành cần chi phí để cải tiến chất lượng là bao nhiêu, nâng cấp trang thiết ... Thanh Hương Trang 48 KHOÁ LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM TM & LỮ HÀNH QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG1.4: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHKhi...
 • 73
 • 1,540
 • 15

Xem thêm