mot vai bien phap ren ki nang song cho hoc sinh lop1 thong qua các mon hoc

Đề tài - Một vài biện pháp rèn kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua các môn học

Đề tài - Một vài biện pháp rèn năng sống cho HS lớp 1 thông qua các môn học

Báo cáo khoa học

... điều ki n theo quan trọng để phát triển khả giao tiếp học sinh Bởi học sinh mạnh dạn, tự tin môi trường mà giáo viên gò bó áp đặt Tiếp theo tuần đầu cho học sinh tự lựa chọn vị trí ngồi để qua ... cho học sinh thảo luận nhóm lên thực đơn cho bữa ăn ngày: Sáng, trưa, tối trợ giúp giáo viên Sau học sinh nhận xét thực đơn nhau, học sinh khắc sâu ki n thức bữa ăn đầy đủ cần đảm bảo chất Các ... giáo tiểu học giữ vai trò vô quan trọng Vì theo để làm tốt việc rèn sống cho học sinh, thầy cô giáo cần phải: - Xác định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho học sinh - Nắm vững đặc...
 • 11
 • 1,619
 • 6
SKKN Một vài biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

SKKN Một vài biện pháp rèn năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

Giáo dục học

... cho học sinh Rèn luyện sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi ki n thức mà phải luyện sống qua tạo cho em môi trường lành mạnh, an toàn, tích cực, vui vẻ để trang bị cho ... điều ki n theo quan trọng để phát triển khả giao tiếp học sinh Bởi học sinh mạnh dạn, tự tin môi trường mà giáo viên gò bó áp đặt Tiếp theo tuần đầu cho học sinh tự lựa chọn vị trí ngồi để qua ... cho học sinh thảo luận nhóm lên thực đơn cho bữa ăn ngày: Sáng, trưa, tối trợ giúp giáo viên Sau học sinh nhận xét thực đơn nhau, học sinh khắc sâu ki n thức bữa ăn đầy đủ cần đảm bảo chất Các...
 • 15
 • 2,658
 • 10
skkn đề tài một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

skkn đề tài một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

Báo cáo khoa học

... tiễn qua trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi đã tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh ... hiện có nợi dung tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh rèn luyện sống cho học sinh Đới với giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho những em có những vấn đề về hành vi ... phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự ki m sốt, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với u cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học...
 • 17
 • 4,304
 • 37
Một vài biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một thông qua các môn học

Một vài biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp Một thông qua các môn học

Tư liệu khác

... điều ki n theo quan trọng để phát triển khả giao tiếp học sinh Bởi học sinh mạnh dạn, tự tin môi trường mà giáo viên gò bó áp đặt Tiếp theo tuần đầu cho học sinh tự lựa chọn vị trí ngồi để qua ... cho học sinh thảo luận nhóm lên thực đơn cho bữa ăn ngày: Sáng, trưa, tối trợ giúp giáo viên Sau học sinh nhận xét thực đơn nhau, học sinh khắc sâu ki n thức bữa ăn đầy đủ cần đảm bảo chất Các ... với thầy cô cách tự tin mạnh dạn Việc rèn luyện tạo thói quen tốt cho thân em, em tham gia cách chủ động tích cực vào trình học tập, tạo điều ki n cho em chia sẻ kinh nghiệm, ý ki n hay để...
 • 11
 • 2,739
 • 24
Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Giáo dục học

... sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL 31 SL 15 % 48,4 SL 16 % 51,6 Kết cho thấy, số học sinh tốt số học sinh chưa tốt nhiều Chính mà việc rèn sống cho học sinh vấn đề cần quan ... sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL vai trò vô quan trọng Vì theo thân để làm tốt việc rèn sống cho học sinh, thầy cô giáo cần phải: Xác định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho ... cho học sinh Rèn luyện sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi ki n thức mà phải luyện sống qua tạo cho em môi trường lành mạnh, an toàn, tích cực, vui vẻ để trang bị cho...
 • 29
 • 4,435
 • 49
Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

Giáo dục học

... giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... dân gian cho học sinh rèn luyện sống cho học sinh Đối với giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho em có vấn đề hành vi khả tập trung lớp (lớp1) trẻ đến trường Đơn giản học sinh thường ... sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua giúp tơi hiểu chương trình học khố thường cho trẻ...
 • 17
 • 3,575
 • 33
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT.

Giáo dục học

... thiết học sinh Nhiều ý ki n cho rằng, trường học nặng dạy ki n thức, quan tâm đến việc giáo dục sống cho học sinh dẫn đến có phận học sinh trường thiếu hụt hiểu biết môi trường xung quanh, ứng ... triển hệ xương, hệ thần kinh, học sinh có nhận biết định xung quanh, biết đánh giá nhận xét việc xảy quanh Các em có phát triển trí tuệ, tâm hồn, thích quan sát vật xung quanh Lúc khả tư cụ thể ... giáo viên: Giáo dục sống cho học sinh phân môn Đạo đức, công việc người khác, giáo viên lo trang bị ki n thức cho học sinh - Quan điểm phụ huynh: Nhiều phụ huynh cho việc giáo dục em chủ yếu...
 • 19
 • 1,142
 • 0
Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục học

... bên cạnh việc trang bị cho học sinh vốn ki n thức học tập, lao động cần phải ý đến việc rèn sống cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm thích ứng ... sống cho học sinh Với ý nghĩa tầm quan trọng việc rèn sống cho học sinh, thân nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp” Đề tài số kinh ... nên, giáo dục sống cho học sinh có tầm quan trọng Ở bậc tiểu học, môn học vừa cung cấp cho học sinh ki n thức ban đầu Toán học, Khoa học Nhân văn, vừa cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng...
 • 44
 • 3,014
 • 10
Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

Khoa học xã hội

... giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... dân gian cho học sinh rèn luyện sống cho học sinh Đối với giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho em có vấn đề hành vi khả tập trung lớp (lớp1) trẻ đến trường Đơn giản học sinh thường ... sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua giúp tơi hiểu chương trình học khố thường cho trẻ...
 • 12
 • 583
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm  một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận ... dân gian cho học sinh rèn luyện sống cho học sinh Đối với giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho em có vấn đề hành vi khả tập trung lớp (lớp 1) trẻ đến trường Đơn giản học sinh thường ... rèn sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua giúp hiểu chương trình học khoá thường cho trẻ tiếp...
 • 13
 • 621
 • 2
MOT SO BIEN PHAP REN KI NANG SONG CHO HS TIEU HOC

MOT SO BIEN PHAP REN KI NANG SONG CHO HS TIEU HOC

Tiểu học

... sống hàng ngày vốn kinh nghiệm sống em BP 8: Kết hợp đội thiếu niên rènkỹ sống cho học sinh qua sinh hoạt đội : - Có ý ki n đề xuất với đội nội dung sinh hoạt đội, theo tuần cho phù hợp đạt hiệu ... tự giới thiệu vai diễn Biện pháp 5: Rèn kỹ sống qua học :Qua học giáo viên ý nhắc nhở em thực hành hành vi học VD: Trong học, học sinh chưa có cử thể hành vi đạo đức như: Đưa sách cho cô đưa tay ... cho em luyện tập thực hành kỹ hành vi học hình thức tổ chức trò chơi sắm vai, đố vui, hái hoa dân chủ VD:Trong trò chơi sắm vai, HS sắm vai nhân vật - nhân vật tình khác phải biết ứng xử cho...
 • 4
 • 2,339
 • 44
sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

Giáo dục học

... cung cấp cho trẻ ki n thức an toàn giao thông, đồng thời dạy trẻ qua đường như: - Khi muốn qua đường phải làm gì? - Nếu có nhiều xe cộ qua lại làm nào? - Khi qua đường? - Các bạn nhỏ qua đường ... - Biết cách dập lửa an toàn (khăn ướt, nước, bình xịt) - Tôi cho trẻ đóng vai giả làm lính cứu hoả → từ trẻ trang bị ki n thức cần thiết cho Tôi dạy trẻ cách ứng phó từ để trẻ biết cách thoát ... ngày mà trẻ gặp Dần hình thành cho trẻ kinh nghiệm, kỹ biết bảo vệ sống sau Một điều quan trọng mà bậc cha mẹ nên dạy cho kỹ sinh tồn Cần dạy trẻ cách thoát hiểm, cách giúp bố mẹ làm việc nhà...
 • 15
 • 3,781
 • 6
SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

SKKN một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... - Gọi học sinh đọc từ - Cho học sinh khác nhận xét xem bạn đọc đúng, sai - Nếu học sinh đọc sai - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc lại Mặt khác cho học sinh so sánh phân biệt để đọc cho - Phải ... sinh lớp góp phần rèn luyện kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh Bản thân nghiên cứu đưa “ Một số giải pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh ... học sinh đọc lại từ, tiếng có vần khó - Giáo viên uốn nắn sửa cho học sinh Bên cạnh hướng dẫn học sinh đọc âm, vần luyện dấu + Đọc dấu SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Học sinh...
 • 16
 • 14,616
 • 53
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... bi hc kinh nghim Trong ging dy mụn c, qua nhiu nm gn õy, tụi ó tớch cc nghiờn cu, hc hi kinh nghim ging dy, cỏch truyn th kin thc, c bit l luyn k nng c din cm cho hc sinh Mun rốn cho hc sinh c ... quan nim rừ rng v mc tiờu cn t , cỏch kim soỏt , ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh 2/ Thc trng : Qua nhng nm ging dy lp cng nh quỏ trỡnh quan sỏt, d gi vic dy hc ca giỏo viờn Qua vic kho sỏt hc sinh ... Chng trỡnh mụn hc hp lớ to iu kin cho giỏo viờn cú k hoch kốm hc sinh c bit l hin cú chng trỡnh dy tng bui, giỳp giỏo viờn cú thi gian rốn luyn cho hc sinh c tt hn v hc sinh cú nhiu thi gian c luyn...
 • 12
 • 15,694
 • 66
SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Giáo dục học

... sinh cho học sinh đọc tốt, viết văn hay, làm tính tốt … Ở bậc tiểu học bậc tạo tảng cho học sinh phát triển, việc trang bị cho học sinh vốn ki n thức học tập, lao động phải giáo dục học sinh ... sống cho học sinh + Tương tác: Các thương lượng, giải vấn đề… hình thành tốt trình học sinh tương tác với bạn bè người xung quanh Tạo điều ki n để em có dịp thể ý ki n xem xét ý ki n ... tầm quan trọng việc giáo dục kỹ cho học sinh nên chọn đề tài: “Một số giải pháp rèn sống cho học sinh tiểu học” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Giáo dục kỹ sống cho học sinh...
 • 14
 • 11,320
 • 39
vài biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn ngữ văn (thcs)

vài biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn ngữ văn (thcs)

Giáo dục học

... pháp rèn kỹ sống (KNS) cho học sinh qua môn ngữ văn (THCS)” nhằm giúp em bổ trợ số ki n thức kỹ sống thông qua môn học phần thực tế sống liên quan đến học; qua giúp em có điều ki n ứng phó, thích ... cho có…kỹ PHẦN III: KẾT QUẢ Bằng cách làm khác (qua dạy học môn ngữ văn qua hoạt động đan xen…) nhằm giáo dục, rèn luyện KNS cho học sinh, nhận thấy số kết sau: - Các em nhận biết số KNS mà qua ... mà bước đầu đúc kết (và tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, rút kinh nghiệm…) cho năm học với mong muốn giáo dục rèn luyện KNS cho học sinh qua môn ngữ văn THCS Như biết, KNS chuỗi hoạt động rộng lớn...
 • 15
 • 3,239
 • 7
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

Lớp 2

... cao.Cú iu kin cho hc sinh hc Nhng cũn mt s ph huynh cha thc s quan tõm nờn mt s hc sinh ch vit xu,cha ỳng mu,cha sch p T nhng thc t trờn, tụi chn ti Mt s bin phỏp rốn k nng vit cho hc sinh lp ... hc,Ting Vit rt cn phi to iu kin cho hc sinh t giỏc luyn v rỳt kinh nghim qua thc hnh luyn vit di s hng dn ca giỏo viờn Vic rốn luyn k nng vit nhanh, p cho hc sinh s gúp phn ỏp ng c yờu cu ny ... p cho hc sinh lp -Tip tc rốn luyn cho hc sinh k nng vit cỏc ch thng theo c nh ó hc lp nhng mc yờu cu c nõng cao: vit ỳng mu v u nột - Chớnh thc dy hc sinh vit ch hoa theo c va v nh ( lp hc sinh...
 • 10
 • 2,038
 • 2
skkn một số BIỆN PHÁP rèn kĩ NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

skkn một số BIỆN PHÁP rèn NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

Giáo dục học

... đọc học sinh có cố gắng việc đọc cho điểm khen ngợi kịp thời Đối với học sinh chưa đạt yêu cầu chưa có cố gắng việc đọc giúp đỡ, động viên sửa cách đọc cho học sinh cách: Tôi gọi học sinh đọc ... đối tượng học sinh mắc lỗi ngữ âm, dấu ,cho em đọc theo cách đọc nối tiếp, đọc cá nhân cho học sinh phát tiếng khó đọc gọi học sinh phát bạn đọc sai tiếng giáo viên tập cho học sinh đọc từ, câu ... cụ thể cho đối tượng học sinh đọc Trang Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo cặp, theo nhóm để học sinh có phát sửa cách đọc cho * Trong bước tìm hiểu bài: Đọc cảm thụ hai hoạt động có mối quan...
 • 12
 • 1,393
 • 1
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 2

Giáo dục học

... vui, hứng thú học tập cho học sinh Qua đó, cho thấy tầm quan trọng cần thiết việc giáo dục ki sống cho học sinh phổ thông nói chung, học sinh tiểu học nói riêng Giáo dục ki sống môn học ... luận quan tâm, chương trình giáo dục cần thiết học sinh Nhiều ý ki n cho rằng, trường học nặng dạy ki n thức, quan tâm đến việc giáo dục ki sống cho học sinh dẫn đến có phận học sinh ... sống cho học sinh song theo thân nhận thấy việc giáo dục rèn luyện ki sống cho học sinh thể rõ nét môn Tiếng Việt Vì chọn đề tài Các biện pháp rèn ki sống cho học sinh lớp qua môn Tiếng...
 • 12
 • 6,599
 • 36
skkn một vài biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp bốn

skkn một vài biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp bốn

Giáo dục học

... tập, đọc tạo điều ki n để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Và việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm văn điều quan trọng dạy tập đọc cho học sinh lớp Học sinh biết cách đọc diễn cảm ... học sinh đọc tốt Khi dạy đọc cho học sinh, ta phải ý việc chữa lỗi phát âm cho học sinh, cách ngắt giọng, ngữ điệu, tốc độ đọc, cường độ, cao độ, Sử dụng nhiều biện pháp rèn đọc diễn cảm cho ... chưa thực tâm để tìm cách đọc mẫu cho Nhiều giáo viên lúng túng xác định giọng đọc bài, lần đọc mẫu giáo viên chưa giống làm cho học sinh bắt chước theo ki u đọc Ở lớp có học sinh nhiều vùng khác...
 • 20
 • 1,034
 • 0

Xem thêm