mot so phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN THỂ DỤC Ở TIỂU HỌC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG pptx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN THỂ DỤC TIỂU HỌC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG pptx

Mầm non - Tiểu học

... hành các phương pháp tập luyện phát triển thể chất sau này cho HS tiểu học Phần II: Phương pháp dạy học môn TD tiểu học- là một khoa học, nghiên cứu các quy luật và phương pháp dạy- học TD; ... học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Tài liệu: Phương pháp dạy học môn TD tiểu học và Trò chơi vận động gồm có 3 phần: Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu học, Phương pháp ... GV tiểu học và với HS tiểu học, về phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện trò chơi vận động cho HS tiểu học. - Xác định, mô tả, phân tích được các yêu cầu, nguyên tắc và phương pháp...
 • 154
 • 11,465
 • 97
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... viên, vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... hữu hiệu. c. Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng nhiều ... hữu hiệu.c. Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN ... CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 1.1. Khái niệm về PPDH tích cực 1.1.1. Khái niệm về PPDH 1.1.2. PPDH tích cực 1.1.3. ... Trịnh Quang Anh (2010), “ Thực hành giảng dạy nội dung “các bài toán cực trị lượng giác” cho học sinh trung học phổ thông theo phương pháp dạy học tích cực . Luphm toán  i....
 • 30
 • 654
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Dạy học tích cực 1.1.1. Khái niệm dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo ... - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu, phân tích các tài liệu về phương pháp dạy học, dạy học tích cực, lí luận chung về dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học ... ba phương pháp dạy học tích cực đó là dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học tự nghiên cứu và dạy học theo dự án chủ đề bất đẳng thức. 1.1.4. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học...
 • 23
 • 1,169
 • 4
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... Phƣơng pháp dạy học tích cực là gì? 1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học i my hc  ng trung hc ph c din ra theo bng ch yu: - Phát huy tính tích ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ... dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Toán cho học sinh vẫn ... phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... ý cho phương pháp giảng dạy - học bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp so n đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học các trường đại học đào ... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (1992), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (2003), Phương pháp giảng dạy ... Ni. 4. c Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa hc...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực là ... cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp dạy học tích cực. Nghiên cứu thực trạng dạyhọc toán tổ hợp trường phổ thông và vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... học sinh sẽ có cơ hội học tập tích cực, chủ động và sáng tạo hơn. Một số phương pháp dạy học tích cực có thể vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, ...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ... dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Toán cho học sinh vẫn ... luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học 1.1.1.1 Tính tích cực Theo tác giả I....
 • 26
 • 1,276
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Thạc sĩ - Cao học

... 1.1. Dạy học tích cực 1.1.1. Khái niệm dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, ... tích các tài liệu về phương pháp dạy học, dạy học tích cực, lí luận chung về dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu. - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ... ba phương pháp dạy học tích cực đó là dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học tự nghiên cứu và dạy học theo dự án chủ đề bất đẳng thức. 1.1.4. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học...
 • 24
 • 1,037
 • 0
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... 1. Cơ sở lý luận 4 1.1. Quan niệm về kĩ năng sống 4 1.2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1.2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1.2.3. Phương pháp trò ... chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện . 8 2.1. Phương pháp dạy học nhóm 8 2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 11 2.3. Phương pháp trò chơi 13 2.4. Thiết kế tiết dạy minh họa 16 III. Hiệu ... tích cực hơn đối với HS nhằm giáo dục KNS cho các em, chúng tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học...
 • 24
 • 4,493
 • 13
Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích ở trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào

Tiến sĩ

... Phƣơng pháp dạy học tích cực 26 1.2.5. Mối quan hệ giữa một số phƣơng pháp dạy học 30 1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TÍCH TRƢỜNG CĐSP LÀO 33 1.3.1. Nội dung chƣơng trình môn Giải tích trƣờng ... tập của SV CĐSP Lào 13 1.2. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN 17 1.2.1. Phƣơng pháp dạy học 17 1.2.2. Những phƣơng pháp dạy học truyền thống 20 1.2.3. Một số xu hƣớng dạy học không truyền ... tính tích cực học tập 9 1.1.3. Các cấp độ của tính tích cực trong học tập 10 1.1.4. Nguyên tắc phát huy tính tích cực học tập của SV 10 1.1.5. Sự cần thiết phát huy tính tích cực học tập...
 • 154
 • 787
 • 1
báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

Báo cáo khoa học

... dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học đại học chính là thực hiện luật Giáo dục. 2.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học học phần "Lí luận dạy học địa ... Quan điểm về dạy học tích cựcphương pháp dạy học tích cực Bản chất của dạy học tích cực là đề cao chủ thể nhận thức, chính là phát huy tính tự giác, chủ động của người học. Tích cựcmột ... thực hiện nhiệm vụ dạy học phổ thông. 2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học tự nghiên cứu...
 • 6
 • 856
 • 2

Xem thêm