mau don xin hoan di nghia vu quan su

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Tài liệu khác

... nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong su t thời gian tham gia luyên tập. ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN.Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hoàn Kiếm; Hội...
 • 2
 • 30,120
 • 340
MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

Biểu mẫu

... mẹ: Năm sinh: Nghề nghiệp: Nguyên quán: Trú quán: Tiền sử bệnh: Gia đình: Bản thân: Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi. Ảnh 3 x 4 cm ...
 • 5
 • 11,412
 • 58
Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự

Thể dục

... khỏe:_ Trách nhiệm cơ quan: + Kiểm tra sức khỏe cho những cơng dân đăng kí NVQS lần đầu, do cơ quan qn sự huyện phụ trách. + Khám sức khỏe cho những cơng dân trong di n gọi nhập ngũ, do ... định._ Trách nhiệm cơ quan: + Kiểm tra sức khỏe cho những cơng dân đăng kí NVQS lần đầu, do cơ quan qn sự huyện phụ trách. + Khám sức khỏe cho những cơng dân trong di n gọi nhập ngũ, do ... sản của nhân dân.+Gương mẫu chấp hành dường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước di u lệnh di u lệ quân đội.Học sinh ghi nhận ý chínha) Những quy định chung về luật NVQS * Một số...
 • 7
 • 9,123
 • 40
Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs

Luật Nghia vụ quân su và trách nhiệm hs

Thể dục

... sinh..Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 2 năm, hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là 3 ... đọc SGK, tìm ý thảo luận, thống nhất ý kiến.-Đại di n từng nhóm trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình.- HS các nhóm khác: lắng nghe, bổ sung.-Nghe GV kết luận và nghi vào vở.-Nêu câu ... đpộ văn hoá, về phân loại sức khoẻ, về hoàn cảnh gia đình phải đăng kí bổ sung, khi thay đổi nơi c trú phải đăng kí di chuyển, khi đợc cử ra nớc ngoài công tác hoặc học tập từ 1 năm trở lên...
 • 8
 • 4,334
 • 15
làmphuwowngluaatj nghĩa vụ quân sự

làmphuwowngluaatj nghĩa vụ quân sự

Thể dục

... của hạ sỹ quan và binh sỹ là mời tám tháng. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sỹ quan chỉ huy, hạ sỹ quan và binh sỹ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sỹ quan và binh ... Nghĩa vụ quân sự đà sửa đổi bổ sung vào những ngày tháng năm nào? Luật gồm mấy chơng, bao nhiêu điều?Làm rõ ngày tháng năm sửa đổi, bổ sung, nội dung sửa đổi, bổ sung. 3. Nghĩa vụ quân sự là ... tháng 4/2008 có phải đến cơ quan quân sự đăng ký nghĩa vụ quân sự không ? Tại sao ?Học sinh trả lời.GV bổ sung, kết luận nội dung : Công dân nam dủ 17 tuổi phải đên cơ quan quân sự đăng ký nghĩa...
 • 15
 • 1,687
 • 1
GDQP-Bài 2 .Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

GDQP-Bài 2 .Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Thể dục

... bình của hạ sỹ quan và binh sỹ làmời tám tháng. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sỹ quan chỉhuy, hạ sỹ quan và binh sỹ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sỹ quan và binh ... Nghĩa vụ quân sự đà sửa đổi bổ sung vào những ngày tháng năm nào?Luật gồm mấy chơng, bao nhiêu điều?Làm rõ ngày tháng năm sửa đổi, bổ sung, nội dung sửa đổi, bổ sung. 3. Nghĩa vụ quân sự là ... 12/8/2002tháng 4/2008 có phải đến cơ quan quânsự đăng ký nghĩa vụ quân sự không ? tạisao ?Củng cố, bổ sung, kết luận nội dung :Công dân nam dủ 17 tuổi phải đên cơ quan quân sự đăng ký nghĩa vụ quân...
 • 15
 • 24,297
 • 182
Tài liệu Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc

Tài liệu Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) doc

Tài liệu khác

... quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc di n miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác cử đại di n mang quyết định bổ nhiệm chức vụ, giấy chứng ... Sổ đăng ký công dân SSNN. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc di n miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; 2. - Giấy chứng nhận đăng ký NVQS; ...
 • 3
 • 2,436
 • 1
Tài liệu Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc

Tài liệu Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu doc

Tài liệu khác

... vực thống kê:Tuyển quânquan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Y tế cấp huyện Cách thức ... cao đẳng, đại học; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cơ sở khác báo cáo với Ban CHQS cấp huyện nơi cơ quan đặt trụ sở danh sách công dân trong di n đăng ký NVQS mà chưa được đăng ký lần...
 • 3
 • 5,815
 • 23

Xem thêm