mau de cuong thuc tap tot nghiep khoa quan tri kinh donh

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... - Các hoạt động kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp, tình hình mạng lưới BCVT, đầu tư trang thiết bị, tiêu chất lượng, ... sản xuất Quản trị chiến lược Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp bất cập làm sở cho việc thực tập chuyên sâu 5.2 Thực ... viết đề cương thực tập chuyên sâu, giáo viên hướng dẫn thực tập phê duyệt gửi đề cương Văn phòng Khoa/ Viện trước ngày 04/11/2011 Trong phần thực tập sinh viên cần khảo sát đánh giá thực trạng lĩnh...
 • 2
 • 5,958
 • 49
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... Vốn chủ sở hữu; Vốn ngắn hạn, vốn trung dài hạn, - Phân tích đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh DN Đánh giá nhận xét chung Đối với sinh viên thực tập sở, tuỳ điều kiện cụ thể tìm hiểu ... thức: nghe báo cáo, làm việc với doanh nghiệp, thực tế Nghiên cứu tài liệu, văn vấn đề có liên quan Để có tư liệu viết báo cáo thực tập, sinh viên cần viết nhật ký thực tập Nhật ký thông tin, ... lục) Sinh viên phải bảo vệ báo cáo thực tập trước môn Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2013 T/M Khoa QTKD Ths Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ...
 • 3
 • 1,459
 • 11
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... B.5 K toán k t qu kinh doanh phân ph i l i nhu n ƒ K toán kho n thu nh p, chi phí nguyên t c k toán liên quan ƒ Nguyên t c qu n lý k toán kho n ph i thu, t m ng ƒ K toán liên quan ñ n thu t i ... toán x lý n vay có v n ñ (N h n…) B.4 K toán kinh doanh ngo i t & toán qu c t ƒ K toán mua bán ngo i t giao ngay, có kỳ h n … ƒ K toán xác ñ nh k t qu kinh doanh ngo i t ƒ K toán ñánh giá l i ngo ... v n gi a ngân hàng ƒ Quy trình, th t c phương pháp k toán liên quan ñ n hình th c toán v n ƒ K toán x lý sai sót, sai l m liên quan ñ n hình th c toán v n B.3 K toán nghi p v tín d ng ƒ Quy trình...
 • 9
 • 3,020
 • 6
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Tài liệu khác

... hàng; soạn thảo tài liệu – hợp đồng kinh doanh; thương lượng, tri n khai thực hợp đồng; chăm sóc khách hàng, … – Lập báo cáo hoạt động kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể – chi tiết – ... – Sinh viên sau có chỗ thực tập phải chuyển phiếu tiếp nhận thực tập cho quan tiếp nhận điền vào gửi lại văn phòng Khoa Kinh tế - Thương mại – Sinh viên nên tự ghi mục tiêu, mong muốn đạt từ đợt ... Thực kế hoạch công việc theo thời gian – Tìm hiểu – quan sát – học hỏi thông tin nghiệp vụ chuyên môn: công việc thư ký, quản trị văn phòng, kinh doanh, marketing, bán hàng, v.v… – Xây dựng thông...
 • 5
 • 3,737
 • 20
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

Cao đẳng - Đại học

... tài liệu – hợp đồng kinh doanh; thương lượng, ký kết hợp đồng kinh doanh; tri n khai thực hợp đồng; chăm sóc khách hàng, … – Lập báo cáo hoạt động kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể ... – Sinh viên sau có chỗ thực tập phải chuyển phiếu tiếp nhận thực tập cho quan tiếp nhận điền vào gửi lại văn phòng Khoa Kinh tế - Thương mại – Sinh viên nên tự ghi mục tiêu, mong muốn đạt từ đợt ... hoạch kinh doanh cho sản phẩm Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang / – Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm, xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm – Một số gợi ý chiến lược phát tri n...
 • 6
 • 3,307
 • 20
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Quản trị doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh cấu máy tổ chức quản lý công ty 1.5.1 Quy mô tài quy mô nhân lực 1.5.1.1 Quy mô tài Tài vấn đề quan trọng hàng đầu giúp cho công ty tồn kinh tế.khả tài mạnh đảm bảo cho hoạt động kinh ... (3-10 năm kinh nghiệm) - Bộ phận quản lý cấp trung (đội, nhóm): 12 người (2-6 năm kinh nghiệm) - Kỹ sư thiết kế, tư vấn: người (2-5 năm kinh nghiệm) - Kỹ sư giám sát: người (2-5 năm kinh nghiệm) ... chính: 17 người (1-3 năm kinh nghiệm) - Công nhân thời vụ: 15 người (1-2 năm kinh nghiệm) 1.5.1.3 Sơ đồ khối cấu máy tổ chức quản lý mối quan hệ phận Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa quản trị doanh...
 • 14
 • 1,828
 • 5
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cao đẳng - Đại học

... đại tu lúc 15 tri u đồng xe sử dụng năm nữa, sau năm sử dụng có giá trị thải hồi tri u đồng, bán xe lúc tri u đồng Chi phí hoạt động xe 12 tri u đồng/năm với doanh thu đạt năm 20 tri u đồng Mặt ... phương thức toán có lợi nhất? - Trả hàng năm 1.100 tri u đồng năm - Trả 2.000 tri u đồng trả hàng năm năm, năm 500 tri u đồng - Trả trọn gói 3.500 tri u đồng Nếu lãi suất vay vốn thay đổi lãi suất ... mua xe với giá 30 tri u đồng, có thời hạn sử dụng năm Sau năm cần bỏ tri u đồng để sửa chữa Sau năm sử dụng có giá trị thu hồi tri u đồng Chi phí hoạt động hàng năm xe 9,5 tri u đồng với doanh...
 • 9
 • 2,770
 • 33
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... Phân tích mối quan hệ phận hệ thống quản lý doanh nghiệp 2.3 Công nghệ sản xuất - kinh doanh 2.3.1 Dây chuyền sản xuất sản phẩm & kinh doanh dịch vụ a/ Vẽ sơ đồ dây chuyền sản xuất- kinh doanh b/ ... xuất- kinh doanh a/ Đặc điểm phương pháp sản xuất kinh doanh c/ Đặc điểm bố trí mặt nhà xưởng, thông gió, ánh sáng d/ Đặc điểm an toàn lao động Lưu ý: Đối với sinh viên thực tập doanh nghiệp kinh ... phát tri n nhân lực 3.1 Khái quát công tác đào tạo & phát tri n nhân lực DN - Bộ phận thực - Quy trình thực - Nhu cầu mục tiêu đào tạo DN (quá khứ, tương lai) 3.2 Tình hình đào tạo phát tri n...
 • 31
 • 1,272
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... thể GVHD sinh viên thực tập phải nghiêm chỉnh thực quy định Khoa, tiến độ chất lượng Tuy Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2012 Trưởng Khoa Kinh Tế Trưởng môn KTXD & QTKD ThS Trần Thị Quỳnh Như ThS Trần ... nghiên cứu có hệ thống vấn đề lý luận có liên quan, xác định vấn đề thực tiễn cụ thể cần tìm hiểu, xây dựng chương trình nghiên cứu sở chọn chuyên đề liên quan quản trị doanh nghiệp như: 1/ Nhóm đề ... công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty tư nhân,… loại hình kinh doanh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngân hàng định chế tài chính,… Sinh viên phải xuất trình giấy giới...
 • 6
 • 9,608
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... Quí quan/ đơn vị có Phiếu nhận xét/đánh giá mặt: tinh thần, thái độ… trình thực tập (theo mẫu) Phiếu nhận xét phải có xác nhận người hướng dẫn (của quan/ đơn vị) dấu xác nhận nơi thực tập Khoa ... sinh viên thực tập phải nộp báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập Khoa (mẫu TT–01) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA ThS Trương Vĩnh Hảo ... (lập trình kiểm thử module) - Tham gia kiểm thử phần mềm (tích hợp kiểm thử hệ thống) - Tham gia tri n khai phần mềm - Tham gia bảo trì phần mềm - Tham gia quản lý dự án phần mềm - … Các hoạt động...
 • 2
 • 4,322
 • 50
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

Cao đẳng - Đại học

... – Sinh viên sau có chỗ thực tập phải chuyển phiếu tiếp nhận thực tập cho quan tiếp nhận điền vào gửi lại văn phòng Khoa Kinh tế - Thương mại – Sinh viên nên tự ghi mục tiêu, mong muốn đạt từ đợt ... gửi thông tin đến công ty có nhu cầu tuyển thực tập sinh lĩnh vực quan tâm – Sinh viên khuyến khích tự tìm chỗ thực tập liên quan đến chuyên ngành học Trong trường học phải nhờ nhà trường tìm ... trị thay đổi Đạo đức kinh doanh Văn hóa doanh nghiệpNghiệp vụ chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nhân Tâm lý học Hành vi tổ chức Tổ chức hiệu Tuyển dụng phát tri n Lương, thưởng...
 • 6
 • 4,634
 • 44
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... (thông số mớn nước thiết kế) - Chọn thời gian hạ thủy theo lòch thủy tri u - Hạ phà xuống xe tri n, chuyển tàu vò trí đường tri n - Phát lệnh hạ thủy khởi động tời kéo phà hạ thủy - Cho người ... 11 12 13 14 15 Aptomat cực Đèn báo Cầu chì Đèn chiếu sáng Đèn trần huỳnh quang kép Đèn trần huỳnh quang Đèn trần huỳnh quang kép kèm đèn cố Đèn bọc lưới kín nước Đèn sư cố kín nước Đèn trần mỹ ... Trang số 22 - Kiểm tra mối ghép ống ống qua vách, thử bơm nước vào khoang bơm Kiểm tra hoạt động bơm hút khô mức độ hút khô khoang o Hệ thống nước sinh hoạt: Kiểm tra hoạt động bơm, hệ thống...
 • 61
 • 1,619
 • 4
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Kinh tế - Thương mại

... tài liệu – hợp đồng kinh doanh; thương lượng, ký kết hợp đồng kinh doanh; tri n khai thực hợp đồng; chăm sóc khách hàng, … – Lập báo cáo hoạt động kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể ... – Sinh viên sau có chỗ thực tập phải chuyển phiếu tiếp nhận thực tập cho quan tiếp nhận điền vào gửi lại văn phòng Khoa Kinh tế - Thương mại – Sinh viên nên tự ghi mục tiêu, mong muốn đạt từ đợt ... tập – Ngoài công việc hành chánh liên quan, sinh viên ngành Marketing thực tập cần quan tâm đặc biệt đến hoạt động cung ứng, quản lý kho, sản xuất, phát tri n sản phẩm mới, bán hàng, phân phối,...
 • 6
 • 5,614
 • 22
Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Kinh tế - Thương mại

... chi nhánh NHTM ABC II SINH VIÊN THƯC TAP TOT NGHIÊP TAI CAC CONG TY CHỨNG KHOAN Tìm hiếu tình hình chung ve công ty chứng khoan : • Lịch sử hình thánh vá phát tri n, hình thức sô hưu : co phân hây ... cong trình khoa học Chủyên đê tôt nghiêp phai đứờc đờn vị thực tàp nhàn xêt, đành già nọp củng nhàt ky thức tàp thêo đủng qủy định khoa B NOI DUNG THƯC TẬP VẬ GƠI Y VE CHUYEN ĐE TỘT NGHIEP : Sinh ... khoan, cong ty đàủ tứ tài chính, cong ty qủàn ly qủy đàủ tứ, Bên canh đo SV củng co thức tàp tai càc cong ty hôàt đọng sàn xủất kinh doanh, càc cong ty co phàn, vê lĩnh vực tài hay chứng khoan...
 • 11
 • 3,158
 • 2
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... viên tổ chức tài ngân hàng hay phi ngân hàng lónh vực có liên quan : kế toán giao dòch, nhân viên tín dụng, nhân viên toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ , NHTM ; nhân viên giao dòch, môi giới ... thức học vào thực tế, trình bày công trình khoa học Chuyên đề tốt nghiệp phải đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá nộp nhật ký thực tập theo quy đònh khoa B NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GI Ý VỀ CHUYÊN ... nhận lệnh: chức nhiệm vụ phận • Các nghiệp vụ kinh doanh mạnh công ty • Ứng dụng công nghệ thông tin lónh vực hoạt động • Lòch sử hình thành phát tri n, hình thức sở hữu : cổ phần hay TNHH thành...
 • 12
 • 9,778
 • 8
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... dựa sở quan sát thực tế quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hay báo cáo đơn vị thực tập liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 1.2 Lý chọn đề tài − Lý chọn đề tài thường dựa : ý nghĩa, tầm quan ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu − Giới thiệu đơn vị thực tập − Mô tả bối cảnh chung vần đề nghiên cứu − Mô tả vấn đề nghiên cứu – thường vấn đề tồn lý thuyết thực tế quan sát, ... ngành, nội dung thực tập sinh viên khoa Công nghệ thông tin gồm loại chính: - Thực tập Phát tri n ứng dụng: Sinh viên thực tập tham gia vào trình xây dựng phát tri n ứng dụng Công nghệ thông tin...
 • 13
 • 9,800
 • 3
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

Kinh tế - Thương mại

... báo cáo cần phải có ý kiến nhận xét doanh nghiệp, nơi SV thực tập KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ... ghi rõ họ, tên) * Lưu ý: Sinh viên nộp lại bảng đăng ký cho VP Khoa Kế toán – Kiểm toán TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ... Xác nhận quan thực tập Ngày tháng năm 20… Chữ ký họ tên sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BẢNG THEO DÕI SVHS...
 • 10
 • 2,176
 • 7
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp

Tài liệu khác

... nội dung Phân tích hoạt động kinh doanh 16 Các nội dung kế toán quản trị * Ghi chú: - Mỗi học sinh – sinh viên tự chọn đề tài để đăng ký với Khoa (Bộ phận giáo vụ Khoa) - Sau học sinh đăng ký ... đồng ký Theo dõi toán với khách hàng mua, bán thuộc thành phần kinh tế tiền hàng mua-bán vật tư, sản phẩm Biết phân tích hoạt động kinh doanấct đơn vị Tóm lại, sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh ... đơn vị thực tập chuyển nộp cho Lớp trưởng ký tên vào danh sách nộp (Danh sách nhận Khoa) , sau lớp trưởng nộp Khoa Tài chính-Kế toán D MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ Kế toán tài sản cố định Kế toán nguyên vật...
 • 4
 • 3,468
 • 9
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

Công nghệ - Môi trường

... tập quan tiếp nhận thực tập, ……… hoàn thiện báo cáo xác nhận quan hướng dẫn thực tập ngày ……… tất sinh viên nộp sổ nhật ký thực tập báo cáo thực tập có xác nhận đáng giá quan thực tập cho Khoa ... định quan hướng dẫn thực tập nhà trường yêu cầu; - Chấp hành phân công quan thực tập cán hướng dẫn thực tập; - Chịu quảnquan hướng dẫn thực tập; - Chịu chi phí hướng dẫn thực tập cho quan ... viên tự liên hệ quan, địa điểm thực tập đảm bảo mục đích, yêu cầu nội dung đề cương, trước thời gian thực tập tháng báo cho Khoa giấy xác nhận tiếp nhận địa điểm thực tập để Khoa tổng hợp Phòng...
 • 5
 • 2,580
 • 34

Xem thêm