mau bao cao thuc hanh khao sat thuc nghiem cac dinh luat dao dong cua con lac don

Báo cáo

Báo cáo "Bước đầu khảo sát mối tương quan giữa hàm lượng ergosterol của thóc và chất lượng thóc " docx

Báo cáo khoa học

... Ergosterol content has a reverse relationship with some quality factors, such as protein content, starch content and contaminant ratio. The quality of grain rice was highest when the ergosterol content ... khá cao từ 32 ữ 53%. Mức giảm của hm lợng tinh bột dao động trong khoảng từ 4,5 ữ 7,5%. Mức giảm của hm lợng protein ở mức trung bình khoảng 0,4 ữ 1%. Hai mẫu thóc có hm lợng ergosterol cao ... ( 13%). Tỷ lệ hạt nhiễm nấm mốc dao động từ 27 ữ 33%. Mức giảm của hm lợng tinh bột dao động trong khoảng từ 1,82 ữ 2,53% v mức giảm của hm lợng protein dao động từ 0,2 ữ 0,4%. Có thể thấy...
 • 8
 • 482
 • 0
Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Vật lý

... KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Củng cố kiến thức về dao động cơ học. - Hiểu phương án thí nghiệm xác định chu kì của con ... tiến hành thí nghiệm? H3. Để con lắc dao động điều hòa, phải tiến hành kích thích dao động thế nào? H4. Xác định thời gian con lắc dao động bằng cách nào? + Một Câuộn chỉ. ... Bước 1. Tạo môt con lắc đơn với độ dài dây treo cỡ 75cm và quả nặng cỡ 50g, treo vào giá đỡ sao cho dây treo gần sát với tấm chỉ thị. (theo hình 13.1 SGK) Bước 2. Cho con lắc dao động với góc...
 • 4
 • 7,431
 • 43
Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Vật lý

... 2)Học sinh: - Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lị xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơncon lắc lị xo. - Nghiên cứu trước bài thực hành ... định chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lị xo. Khi no cĩ thể coi dao động của con lắc đơn là doa động điều hịa? -GV nêu vấn đề bài mới: + Gia tốc trọng trường thay đổi theo độ cao và vĩ ... DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Củng cố kiến thức về dao động cơ học. - Hiểu phương án thí nghiệm xác định chu kì của con...
 • 5
 • 4,002
 • 20
Báo cáo

Báo cáo "Bước đầu khảo sát sự nhiễm Listeria monocytogenes trong một số thực phẩm trên thị trường Hà Nội bằng kĩ thuật Polymerase Chain Reaction (PCR) " potx

Báo cáo khoa học

... 46. 48. Mau Mau Mau Mau Mau Mau Mau Mau xiic xich nudng xuc xich nudng xuc xich nudng xuc xich bun khdi xuc xich bun khdi xuc xich bun khdi xuc xich bun khdi nem chua Mau nem ... dugc bao quan lanh dai ngay la cac thuc pham thuc sir cd nguy ca nhiem L monocytogenes. Tuy vay, do so lugng mau dtrgc khad sat chua nhieu, cac sd lieu cdng bo a day chi cd tac dung canh bao ... pham dugc thuc hien theo cac quy trinh tuong irng cho cac san ph4m thjt va sira da dugc xay dimg trong cac nghien ciru trudc [10, 11]. Cac budc thuc hien bao gom: - Tang sinh: 25 g mau dugc...
 • 9
 • 618
 • 0
báo cáo đề tài:

báo cáo đề tài: " khảo sát, đánh giá thực trạng về chuyển giao công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí" doc

Công nghệ - Môi trường

... (CFC); Săm lốp SRC của Cao su Sao Vàng, DRC của Cao su Đà Nẵng, CaSuMiNa của Công nghiệp Cao su miền Nam; ắc quy JP, PiNaCo, Đồng Nai, Pin Con ó của Pin ¾c quy miÒn Nam; Pin “ Con Thá” cña Pin Hà ... gia công thuốc BVTV và các hoạt chất thuốc BVTV nh cacbofuran , BPMC, excelBasa, glyphosate, perfect , isoprothiolane, difenoconazole, propiconazole, v.vvới năng lực sản xuất 2.000 tấn hoạt ... phủ thấp, độ kiềm cao, v.v ) và chỉ đáp ứng một số ứng dụng thông thờng (chất độn cho chất dẻo, giấy, cao su, sơn thông dụng, v.v ). Cha có cơ sở nào sản xuất đợc bột nhẹ cao cấp đáp ứng các...
 • 106
 • 664
 • 1
Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoc học: Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím potx

Báo cáo khoa học

... 79đầu tiên và rễ sơ khởi kéo dài (Hình 8A). Sau 6tuần nuôi cấy, cây con cao từ 5 - 7 cm có từ 2 –5 lá (Hình 8B), cây con được chuyển vào môitrường thuần hoá. Đối với các phôi trưởng thànhcó ... thể hệ trên MS bổ sung NAA 0,5 mg/l, kinetin 1 mg/l. (A) Cây con 30 ngày tuổi nảy mầm từ phôi thể hệ. (B) Cây con 6 tuần tuổi. (C) Cây con 70 ngày tuổi trên chậu đất4. KẾT LUẬNSự cảm ứng tạo ... suất cao. Cây có thể trồng quanh năm nên góp phần không nhỏ vào tổng sản lượng rau quả của cả nước [1]. Sự phát sinh phôi thể hệ (phôi soma, phôi sinh dưỡng hay somatic embryos) là một con đường...
 • 10
 • 617
 • 2
Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quảng cáo

Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quảng cáo

Tài liệu khác

... cáo trên bảng, biển, pa-nô.4. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạmCông tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo đã được Thanh tra Bộ VHTT&DL và các địa phương ... phương đã hoàn thành thì chất lượng quy hoạch chưa cao. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý quảng cáo ở địa phương còn thiếu và yếu, lực lượng thanh tra mỏng, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Do vậy, ... đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, tuy nhiên chủ yếu mới tập trung vào quảng cáo ngoài trời. Nguyên nhân được xác định là lực lượng thanh tra quá mỏng,...
 • 23
 • 3,826
 • 5

Xem thêm