ma trận đề thi học ki 2 địa 11

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

Anh ngữ phổ thông

... Multiple Choice (7 điểm – 0 .2 / câu) B B A D A D A A B 10 D 11 C 12 B 13 B 14 D 15 C 16 D 17 D 18 C 19 A 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 D 26 C 27 B 28 B 29 D 30 C 31 B 32 A 33 A 34 B 35 A B Writing ... does Mary often listen to classical music for? 0 .25 0 .25 37 I was given this watch by my mother two days ago 0 .25 0 .25 Hoặc: This watch was given to me by my mother two days ago 0 .25 0 .25 38 ... would have written to her 0 .25 0 .25 39 In the first World Cup, Uruguay defeated Argentina by four to two 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 40 The house is cleaned by John everyday 0 .25 0 .25 ...
 • 5
 • 483
 • 3
Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Ma Trận Đề Thi Học 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Đề thi lớp 6

... niệm chi tiêu khoản chi gia đình - Em làm để tiết ki m chi tiêu? Tổng số câu 2, 5 Tổng % điểm 25 % Đề thi học môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh ... chi tiêu gia đình Gia đình em thường khoản nào? Câu Em làm để tiết ki m chi tiêu? Đề thi học môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Hãy chọn từ cụm từ cho ... ăn thường ngày gia đình nêu chất dinh dưỡng ăn Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi học lớp môn, em thường xuyên theo dõi Tuyensinh247 Tổng hợp ...
 • 5
 • 626
 • 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

Vật lý

... GDTX BẢO LẠC Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi ki m tra: ki m tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương án ki m tra: trắc ... đề Trọng Cấp độ số 14 Chủ đề Từ trường Trọng số LT VD 14 16 Số lượng câu 3,5 ≈ Điểm 1,6 2, 25 ≈ 0,8 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng 1 ,25 ≈ 0,4 19 4,75 ≈ 2, 0 Chủ đề Từ trường 16 1,6 Chủ đề Cảm ứng từ 11 ... Nội dung Lí thuyết Chủ đề Từ trường Tổng số tiết Số tiết thực LT VD 4 ,2 4,8 Chủ đề Cảm ứng từ 2, 8 3 ,2 11 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng Chủ đề Mắt dụng cụ quang Tổng 1,4 2, 6 11 5,6 5,4 19 18 14 16 47...
 • 13
 • 370
 • 2
Đề thi học kì 2 - địa 8(ma trân)

Đề thi học 2 - địa 8(ma trân)

Địa lý

... chiếm tỷ lệ MA TRẬN ĐỀ KI M TRA HỌC II- ĐỊA LÝ Nội dung Nhận biết Địa hình Việt I-1.1 (0 ,25 đ) Nam Khí hậu – I-1 .2( 0 ,25 đ) Sông ngòi Việt Nam Đất Việt Nam Sinh vật Việt 1.4(0 ,25 đ) Nam Miền ... Nam Miền tự nhiên Cộng 0,75đ Thông hiểu Vận dụng Cộng 0 ,25 đ I-1.3 (0 ,25 đ) II-C1 (2 ) 2, 5đ II-C3 (2 ) II-C2(4đ) I -2( 1đ) 7 ,25 đ 2 4 ,25 đ 1đ 2 10 đ ... MÔN ĐỊA LÝ LỚP Đề A : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1/ 1.1-a; 1 .2- b; 1.3: Nhiệt đới ; Phức tạp ; 1.4-d Câu 2/ 1-a; 2- d; 3-b Đề B Câu 1/ 1.1-b; 1 .2- d; 1.3: dày đặc; vòng cung ; 1.4-a Câu 2/ 1-d ; 2- c;...
 • 6
 • 1,832
 • 12
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 ĐỊA 9  CÓ MA TRẬN

ĐỀ THI HỌC 2 ĐỊA 9 CÓ MA TRẬN

Địa lý

... vị: Nghìn ) 1995 20 00 20 02 ĐB sông Cửu Long 819 ,2 116 9,1 1354,5 Cả nước 1584,4 22 50,5 26 47,4 HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC 20 09- 20 10 MÔN ĐỊA LÍ Phần I: Trắc ... LỚP ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC 20 09- 20 10 MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ ( Không kể thời gian phát đề) A SƠ ĐỒ MA TRẬN Nhận biết TNKQ Thông hiểu TNTL Địa lí tự nhiên vùng ĐB C2,5 sông ... VÀ TÊN LỚP ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC 20 09- 20 10 MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 45’ ( Không kể thời gian phát đề) ( Học sinh làm trực tiếp giấy thi này, chép lại đề) Điểm Lời phê thầy...
 • 10
 • 1,048
 • 14
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 ĐỊA LÍ 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC 2 ĐỊA LÍ 9 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

Địa lý

... Lượng mưa (mm) Lưu lượng (m3/s) 19,5 25 ,6 1318 110 0 34,5 104 ,2 222 26 2,8 315,7 335 ,2 271,9 10 170, 11 59,9 914 1893 46 92 7986 4 122 28 13 1746 1071 924 6 6690 12 17,8 Hãy xác định tháng mùa mưa, mùa ... nằm vĩ độ: (0 ,25 điểm) A 8034’B - 23 023 ’B C 8034’B - 23 030’B B 8 023 ’N - 23 023 ’B D 80 23 ’B - 23 023 ’N Câu 2: Các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều nằm khu vực nào: (0 ,25 điểm) A Vùng ... CHẤM ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC 20 09- 20 10 MÔN ĐỊA LÍ Phần I: Trắc ngiệm khách quan ( điểm) Câu 1: Ý A (0 ,25 điểm) Câu 3: Ý B (0 ,25 điểm) Câu 2: Ý B (0 ,25 điểm) Câu 4: Ý C (0 ,25 điểm)...
 • 10
 • 977
 • 7
de thi hoc ki 2 dia li lop 8 co dap an

de thi hoc ki 2 dia li lop 8 co dap an

Địa lý

... ============= hớng dẫn chấm đề ki m tra học kỳ ii Trờng PTDT Nội trú Môn: a lý - Năm học 20 08 - 20 09 Ni dung Phn I (3,0 im) Cõu Cõu Phn II (7,0 im) Cõu Cõu 1: 2: c 3: a 4:d 1- c 2- a 3- b a, Chng minh: ... điểm 1,5 10 Đề ki m tra học II môn Địa lí lớp Thời gian : 45 Phút Phần I :Trc nghim ( im ) Chn ý ỳng nht Cho câu hỏi sau : Câu : Địa hình nớc ta đồi núi chiếm : a 3/4 b 1/4 c 1 /2 d .2/ 3 Câu :Sụng ... tớnh cht nhit i giú m? Cõu 2: Trình bày đặc điểm tự nhiên Việt Nam Câu : Dựa vào bảng số liệu sau : - Đất fẻalít : 65% -Đất mùn núi cao : 11% -Đất bồi tụ phù sa : 24 % Hãy vẽ biểu đồ thể cấu...
 • 4
 • 1,889
 • 6
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Anh ngữ phổ thông

... đề 485 Điểm C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C ... Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (20 11 -20 12) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 A 0 ,25 A 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 D 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 THPT chuyên Lê Quý Đôn – PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn...
 • 8
 • 1,253
 • 15
ma trận + đề thi học ki lớp 11

ma trận + đề thi học ki lớp 11

Toán học

... TRNG THPT DTNT KIM TRA HC K I Nm học 20 09 -20 10 Khi 11 Mụn Toỏn - Thi gian 120 phút A Phn chung cho tt c cỏc hc sinh Cõu I( 3) 1) Gii cỏc phng trỡnh sau: a) sin( x ) = 3 b) ( 2) sin x ( 1) ... x = 2) Tỡm GTLN-NN ca hm s : y= + cos ( x 30 o ) Cõu II (2) : Lp 11A cú 32 hc sinh chia u cho t 1) Cú bao nhiờu cỏch chn hc sinh lớp vào chc v Bớ Th Phú Bớ Th - U viờn ca ban chp hnh on 2) Chn ... phơng trình : 2x - 3y - = qua phép tịnh tiến theo vectơ v bit v (2; 1) 2) Cho t din ABCD Qua im M trờn cnh AC ( M A; M C ) dng mặt phẳng (P) song song vi AB v CD a) Xỏc nh thit din ca hỡnh...
 • 2
 • 527
 • 2
de thi hoc ki 2 dia li 11

de thi hoc ki 2 dia li 11

Ngữ văn

... TRƯỜNG THPT DL THĂNG LONG ĐỀ KI M TRA HỌC II (20 10 - 20 11) MÔN: ĐỊA11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần I: Lý thuyết (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) So sánh khác biệt điều ki n tự nhiên miền Đông ... lịch số khu vực châu Á, năm 20 03 - Hết - ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM - 11 Câu Câu (3 đ) Câu (2 đ) Câu (2 đ) Đáp án Điểm PHẦN I: LÝ THUYẾT (5 điểm) So sánh khác biệt điều ki n tự nhiên miền Đông miền ... Đơn vị: % 1985 1995 20 04 1,0 Trung Quốc 1,93 2, 37 4,03 Thế giới 100,00 100,00 100,00 Học sinh không lập bảng tính cho điểm tương đương Mỗi phép tính 0 ,25 điểm Đơn vị tính: 0 ,25 điểm Nhận xét: 0,5...
 • 4
 • 825
 • 2
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH 7 2010- 2011

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC II MÔN SINH 7 2010- 2011

Sinh học

... PHÒNG GD- ĐT MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG THCS QUẢNG LÂM ĐỀ KI M TRA HỌC II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 20 10- 20 11 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Đề Đề 02 Câu 1: (54đ) a) Trình bày đặc điểm cấu ... Câu 2: (24 đ) Nêu vai trò thú? Lấy ví dụ minh họa Câu 3: (22 đ) Nêu biện pháp đấu tranh sinh học? Lấy ví dụ thường gặp địa phương em? ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 7- HỌC II Đề 02 NĂM HỌC 20 10- ... PHÒNG GD- ĐT MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG THCS QUẢNG LÂM ĐỀ KI M TRA HỌC II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 20 10- 20 11 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Đề Đề 01 Câu 1: (40đ) Trình bày đặc điểm cấu tạo...
 • 6
 • 469
 • 1
Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học kì 1 môn sinh học 8

Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học 1 môn sinh học 8

Đề thi lớp 8

... ĐỀ ĐỀ NGHỊ ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 20 13 - 20 14) Môn: Sinh học 8(Thời gian: 45 phút) Họ tên GV đề: Huỳnh Thị Loan Đơn vị: Trường THCS MỸ HÒA ... bày đầy đủ ý phần ghi nhớ trang 50 SGK sinh học ( 1đ) - Ý nghĩa (0,5đ) Câu : - Biến đổi lí học (0,5đ) - Biến đổi hóa học (0,5đ) - Xác định biến đổi hóa học chủ yếu (0,5đ) - Giải thích (0,5đ) ... trung gian, quan phản ứng (0,5đ) Câu 2: (1,5đ) Nêu đặc điểm tiến hóa xương sọ , xương mặt, cột sống , lồng ngực, xương chi , xương chi ( phần đạt 0 ,25 đ) Câu 3: ( 2 ) - Viết sơ đồ truyền máu (0,5đ)...
 • 3
 • 485
 • 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

Vật lý

... Chủ đề 2: chất khí Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng chuyển thể Tổng Tổng số tiết 11 Lí thuyết Số tiết thực LT VD 5,6 5,4 Trọng số LT VD 20 19 2, 8 2, 2 10 2, 1 1,9 8 4 ,2 ... 0,8 13 3,3 ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KI M TRA MÔN: VẬT LÝ ... A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C C D Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 11 - Gv: Trần_Bằng Trung tâm GDTX Bảo Lạc - 12 - Gv: Trần_Bằng ...
 • 12
 • 517
 • 3
de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

Tiếng anh

... whom I’ve talked to you 4.Where are you …………… ? I’m from England Đề ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08 THỜI GIAN 45 PHÚT I.Choose the word whose underlined part ... (2P) 1/Yes, they are 2/ No, they don’t.Because it is very dangerous 3/ The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible IV Choose the best anwser (2. 75P) ... Helsinki this weekend, ………………………… you? A.haven’t B.have C.aren’t D.are 5.My close friend , whom I’ve lost touch with since years , has just returned from India A B C D That’s the young man that...
 • 3
 • 1,361
 • 19

Xem thêm