ma trận đề thi học kỳ công nghệ 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

Vật lý

... 2,5 ≈ 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng chuyển thể Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn 0,8 15 3,8 ≈ 1,6 19 4,8 ≈ Chủ đề 2: chất khí Cấp độ Chủ đề 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt ... Lạc -3- 2,0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra ọc kỳ theo chương trình GDTX Phương án kiểm tra: ... nhiệt hóa riêng nước 2,3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2,3 .108 J C 2,3 .105 J D 2,3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg nhiệt lượng...
 • 12
 • 517
 • 3
Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Ngữ văn

... bi kịch tinh thần nhân vật Hộ truyện ngắn Đời thừa Nam Cao.- HẾT- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 10 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 11 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) ... điểm ( TS câu) Biết Hiểu Vận dụng Tổng số điểm 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0 6,0 3,0 5,0 2,0 10 ( câu) CÂU HỎI MINH HỌA I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( điểm) Câu 1: ( điểm) Chép lại hai...
 • 3
 • 506
 • 0
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Anh ngữ phổ thông

... QUÝ ĐÔN (Đề thi gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ THI HỌC KỲ Năm học: 2011 – 2012 Môn: Tiếng Anh Lớp:11 (Chương trình chuẩn nâng cao) Thời gian làm bài: 45 phút Lớp: ……… đề: 132 ... chuyên Lê Quý Đôn – PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (2011-2012) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Sounds & stress Sounds: Sounds learnt in the second semester Số câu:...
 • 8
 • 1,253
 • 15
Ma trận đề thi học kỳ vật lý 11 miền phí

Ma trận đề thi học kỳ vật lý 11 miền phí

Vật lý

... dn thi gian mt giõy l A 3,125 .101 8 B 9,375 .101 9 C 7,895 .101 9 D 2,632 .101 8 Cõu 13 Ti im A v B cỏch cm khụng khớ, t cỏc in tớch q 1=2 .10- 8 C v q2 = - 2 .108 C Lc tng tỏc gia q1 v q2 l A 103 B 105 ... 2,75 Chng II DềNG IN KHễNG I 38 4,75 Tng 100 22 10 im s Chng II DềNG IN KHễNG I Cp 3, Thit lp khung ma trn KHUNG MA TRN KIM TRA TIT Mụn: Vt lớ lp 11 THPT (Thi gian: 45 phỳt, 20 cõu trc nghim kt ... l ( %) 10 (2,5 ) 25% TS s cõu 20 (5 ) (im) 50 % T l % S dng th vin cõu hi v biờn son cõu hi theo ma trn: (3,5 ) 35% (5) 50 % (2,5 ) 66,6 % 23 (10) 100 % KIM TRA MT TIT MễN VT L LP 11 (Thi gian...
 • 9
 • 1,387
 • 20
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

Vật lý

... 01688070999 -3- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương ... Cảm ứng từ 11 2,75 ≈ 1,2 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng 0,8 Chủ đề Mắt dụng cụ quang Tổng Cấp độ 3,4 Chủ đề Mắt dụng cụ quang Cấp độ 1,2 Chủ đề Cảm ứng từ 18 4,5 ≈ 1,6 100 25 10 TRẦN_BẰNG 01688070999 -3- ... B = 2 .10- 4T Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn A F = 10- 4 N C F = 10- 3 N B F = 2 .10- 4 N F = 2 .10- 3 N Câu Tại điểm M cách dây dẫn khoảng r = 50cm, cảm ứng từ dòng điện dây dẫn tạo B = 2,5 .10- 5T...
 • 13
 • 370
 • 2
MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

Anh ngữ phổ thông

... considerable damage A A considerable damage has been caused by the fire B A considerable damage has caused the fire C A considerable damage been has caused the fire D A considerable damage had caused ... all over the world is 30 danger Many species of animals are _31 and could easily become extinct if we not make an effort to protect them For many animals and birds, the problem is that ... HKII _Năm học 2 010- 2011Họ tên:…………………… Môn: Tiếng Anh_Khối 10_ Ban bản Lớp 10 … Thời gian: 60’ (không kể phát đề) A MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7 pts) • VOCABULARY AND GRAMMAR * Choose the...
 • 5
 • 483
 • 3
Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Đề thi lớp 6

... tiêu? Đề thi học kì môn Công Nghệ - Lớp năm 2014 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Hãy chọn từ cụm từ cho để điền vào chỗ trống ( ) câu sau để câu trả lời vitamin tim mạch 100 0 C ... gia đình - Em làm để tiết kiệm chi tiêu? Tổng số câu 2,5 Tổng % điểm 25% Đề thi học kì môn Công Nghệ - Lớp năm 2014 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C, ... đơn cho bữa ăn thường ngày gia đình nêu chất dinh dưỡng ăn Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi học kì lớp môn, em thường xuyên theo dõi Tuyensinh247 Tổng hợp ...
 • 5
 • 626
 • 1
đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

Vật lý

... 2,5 ≈ 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng chuyển thể Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn 0,8 15 3,8 ≈ 1,6 19 4,8 ≈ Chủ đề 2: chất khí Cấp độ Chủ đề 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt ... Lạc -3- 2,0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra ọc kỳ theo chương trình GDTX Phương án kiểm tra: ... nhiệt hóa riêng nước 2,3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2,3 .108 J C 2,3 .105 J D 2,3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg nhiệt lượng...
 • 14
 • 460
 • 1
ma trận + đề thi học ki lớp 11

ma trận + đề thi học ki lớp 11

Toán học

... TRNG THPT DTNT KIM TRA HC K I Nm học 2009-2 010 Khi 11 Mụn Toỏn - Thi gian 120 phút A Phn chung cho tt c cỏc hc sinh Cõu I( 3) 1) Gii cỏc phng trỡnh ... C ) dng mặt phẳng (P) song song vi AB v CD a) Xỏc nh thit din ca hỡnh chúp vi (P)? Thit din l hỡnh gỡ ? b) Tỡm v trớ ca im M trờn cnh AC thit din cú din tớch ln nht ? B Phn riờng cho cỏc hc...
 • 2
 • 527
 • 2
de thi hoc ki cong nghe 8

de thi hoc ki cong nghe 8

Vật lý

... đầy đủ tiện nghi, văn minh đại - Những nguyên nhân gây tai nạn điện: + Do chạm trực tiếp vào vật mang điện + Do vi phạm khoảng cách an toàn lới điện cao áp trạm biến áp + Do đến gần dây dẫn có...
 • 2
 • 274
 • 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH 7 2010- 2011

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH 7 2010- 2011

Sinh học

... PHÒNG GD- ĐT MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG THCS QUẢNG LÂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2 010- 2011 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Đề Đề 01 Câu 1: (40đ) Trình bày đặc điểm cấu tạo ... PHÒNG GD- ĐT MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG THCS QUẢNG LÂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2 010- 2011 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Đề Đề 02 Câu 1: (54đ) a) Trình bày đặc điểm cấu ... Nêu biện pháp đấu tranh sinh học? Lấy ví dụ biện pháp đấu tranh sinh học thường gặp địa phương em? ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 7- HỌC KÌ II NĂM HỌC 2 010- 2011 Đề 01 Câu 1:(40đ) Đặc điểm cấu...
 • 6
 • 469
 • 1
Ma tran + De KT hoc ky II - Toan 8 cuc hay da duoc duyet

Ma tran + De KT hoc ky II - Toan 8 cuc hay da duoc duyet

Toán học

... giải Câu 2b: Học sinh vận dụng linh hoạt tính chất bất đẳng thức Câu 3: Học sinh biết vận dụng kiến thức toán học để giải toán thực tế Câu 4: - Học sinh viết giả thi t, kết luận 4a Học sinh phát ... 11h20' - 8h = 3h20' = Điểm 0,25 0,25 10 (h) - Theo ta có phương trình: (x - 10) 10 = x 2,5 0,5 ⇔ 10 x - 100 = 7,5x ⇔ 2,5x = 100 ⇔ x = 40 (km / h) ( TM ĐK) Vậy quãng đường Hà Nội - Hải Phòng là: 40 ... x (km/h) ĐK: x > 10 - Vận tốc ôtô thực tế là: x - 10 (km / h) - Thời gian dự định : 10h30' - 8h = 2h30' = 2,5 (h) - Thời gian thực tế : 11h20' - 8h = 3h20' = Điểm 0,25 0,25 10 (h) - Theo ta có...
 • 6
 • 220
 • 0
de thi hoc ki Cong Nghe 11 hk II

de thi hoc ki Cong Nghe 11 hk II

Công nghệ

... cứng dao Câu 10 : Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt có loại ? A - loại B - loại C - loại D - loại B TỰ LUẬN: (7,5 điểm) Câu 1: (4.0 điểm) Một động xe HONDA DREAM II - 100 CC tích công tác Vct ... mặt tiếp xúc với phoi D- Mặt đáy dao mặt đối diện với bề mặt gia công Câu : Trên khuỷu làm thêm đối trọng để làm ? A- Giảm ma sát cho trục khuỷu B - Dùng để cân cho trục khuỷu C - Dùng để ... Tại gọi hệ thống bôi trơn cưỡng bức? A- Dầu vung té để bôi trơn bề mặt ma sát động B - Dầu bơm dầu đẩy bôi trơn bề mặt ma sát động C - Dầu pha vào nhiên liệu để đến bôi trơn động làm việc D-...
 • 3
 • 488
 • 2
đề thi cuối kỳ - công nghệ may 1

đề thi cuối kỳ - công nghệ may 1

Kỹ thuật - Công nghệ

... đồ đề nghị theo kết câu Các loại sơ đồ đề nghị: Sđ 1: S+M+L 6.2m; Sđ 2: S+M+XL 6.7m; Sđ 3: S+XL với 4.5m; Sđ 4: XL+XL 5.2m Đáp án: Tổng sổ công nhân công nhân Số công nhân trải công nhân, Số công ... linh hoạt cho đơn hàng độ xác cao c) Việc tăng hay giảm công đoạn định yếu tố nào? Chất liệu, tình trạng sử dụng công nghệ công ty, tay nghề công nhân d) Giải thích nguyên nhân sườn tay áo sườn ... sổ công nhân công nhân Số công nhân trải công nhân, Số công nhân cắt công nhân -HếtBộ môn Kỹ thuật Dệt may Giảng viên đề thi Nguyễn Thị Như Lan ...
 • 4
 • 997
 • 7
Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học kì 1 môn sinh học 8

Trường THCS Mỹ Hòa ma trận đề thi học kì 1 môn sinh học 8

Đề thi lớp 8

... ĐỀ ĐỀ NGHỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2013 - 2014) Môn: Sinh học 8(Thời gian: 45 phút) Họ tên GV đề: Huỳnh Thị Loan Đơn vị: Trường THCS MỸ HÒA ... bày đầy đủ ý phần ghi nhớ trang 50 SGK sinh học ( 1đ) - Ý nghĩa (0,5đ) Câu : - Biến đổi lí học (0,5đ) - Biến đổi hóa học (0,5đ) - Xác định biến đổi hóa học chủ yếu (0,5đ) - Giải thích (0,5đ) ...
 • 3
 • 485
 • 1

Xem thêm