ma trận đề thi học kỳ 2 sinh 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

Vật lý

... độ Câu 24 nhiệt hóa riêng nước 2, 3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2, 3 .108 J C 2, 3 .105 J D 2, 3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg ... cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá 00c A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J ĐÁP ÁN CÂU ĐA A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C ... ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 (...
 • 12
 • 517
 • 3
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Anh ngữ phổ thông

... đề 485 Điểm C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C ... Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (20 11 -20 12) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 A 0 ,25 A 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 D 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 THPT chuyên Lê Quý Đôn – PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn...
 • 8
 • 1,253
 • 15
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

Vật lý

... Chủ đề Cảm ứng từ 11 2, 75 ≈ 1 ,2 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng 0,8 Chủ đề Mắt dụng cụ quang Tổng Cấp độ 3,4 Chủ đề Mắt dụng cụ quang Cấp độ 1 ,2 Chủ đề Cảm ứng từ 18 4,5 ≈ 1,6 100 25 10 TRẦN_BẰNG 01688070999 ... 01688070999 -3- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương ... từ B = 2. 10- 4T Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn A F = 10- 4 N C F = 10- 3 N B F = 2. 10- 4 N F = 2. 10- 3 N Câu Tại điểm M cách dây dẫn khoảng r = 50cm, cảm ứng từ dòng điện dây dẫn tạo B = 2, 5 .10- 5T...
 • 13
 • 370
 • 2
MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

Anh ngữ phổ thông

... Multiple Choice (7 điểm – 0 .2 / câu) B B A D A D A A B 10 D 11 C 12 B 13 B 14 D 15 C 16 D 17 D 18 C 19 A 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 D 26 C 27 B 28 B 29 D 30 C 31 B 32 A 33 A 34 B 35 A B Writing ... does Mary often listen to classical music for? 0 .25 0 .25 37 I was given this watch by my mother two days ago 0 .25 0 .25 Hoặc: This watch was given to me by my mother two days ago 0 .25 0 .25 38 ... would have written to her 0 .25 0 .25 39 In the first World Cup, Uruguay defeated Argentina by four to two 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 40 The house is cleaned by John everyday 0 .25 0 .25 ...
 • 5
 • 483
 • 3
đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

Vật lý

... độ Câu 24 nhiệt hóa riêng nước 2, 3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2, 3 .108 J C 2, 3 .105 J D 2, 3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg ... cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá 00c A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J ĐÁP ÁN CÂU ĐA A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C ... ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 (...
 • 14
 • 460
 • 1
Đề thi học ky 2 sinh hoc 11

Đề thi học ky 2 sinh hoc 11

Sinh học

... Trường THPT Y Jút Tổ : Sinh - Công nghệ Đề kiểm tra học kì II Môn : Sinh học 11 - Cơ Họ tên : Lớp : đề : 9 72 Phần I : Trắc nghiệm ( học sinh chọn phương án khoanh tròn đáp ... Công nghệ Đề kiểm tra học kì II Môn : Sinh học 11 - Cơ Họ tên : Lớp : đề : 973 Phần I : Trắc nghiệm ( học sinh chọn phương án khoanh tròn đáp án chọn) 1/ Hoàn thành từ thi u vào ... ? Trường THPT Y Jút Tổ : Sinh - Công nghệ Đề kiểm tra học kì II Môn : Sinh học 11 - Cơ Họ tên : Lớp : đề : 974 Phần I : Trắc nghiệm ( học sinh chọn phương án khoanh tròn đáp án chọn)...
 • 4
 • 548
 • 0
Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Ngữ văn

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 11 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) Biết Hiểu Vận dụng Tổng số điểm 1,0 1,0 2, 0 1,0 1,0 2, 0 ... Cao.- HẾT- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 10 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) Biết Hiểu Vận dụng Tổng số điểm 1,0 1,0 2, 0 0,5 0,5 ... Hiểu Vận dụng Tổng số điểm 1,0 1,0 2, 0 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 2, 0 7,0 2, 5 5,5 2, 0 10 ( câu) CÂU HỎI MINH HỌA I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( điểm) Câu 1: ( điểm) Hãy kể yếu tố kì ảo truyền thuyết...
 • 3
 • 506
 • 0
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 SINH 8

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 SINH 8

Sinh học

... não Câu 9: Vùng vận động thể nằm : a) Thuỳ trán b) thuỳ đỉnh c) Thuỳ thái dương d) Thuỳ chẩn Câu 10: Nguyên nhân sau dẫn đến tật cânh thị : a) Cầu mắt ngắn so với bình thường b) Màng giác dày c)...
 • 2
 • 404
 • 0
Đề thi học kỳ 2 sinh 6 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 sinh 6 có đáp án

Tư liệu khác

... xanh đất chống đồi núi chọc (1 điểm) - Phát với quyền địa phơng hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý (1 điểm) Đề Kiểm tra học kì II Môn : Sinh học Họ tên: Lớp : Phần ... lời: 1- ; 2- ; 3- ; 4- Phần II: Tự luận Câu I: Nêu Khái niêm thụ tinh? (2 iểm) Câu II: Em cho biết nguyên nhân làm suy giảm đa dng thực vật Việt Nam? (2 điểm) Câu III: Học sinh cần ... Đáp án Sinh học kì II Phân I: CâuI : Em khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) 1) Đáp án : a) 0,5 đ 2) Đáp án : d) 0,5 đ Câu II: Mỗi ý đợc 0,5 đ 1- d ; 2- a; 3- b; 4- c Phần II:...
 • 5
 • 369
 • 0
Ma trận đề thi học kỳ vật lý 11 miền phí

Ma trận đề thi học kỳ vật lý 11 miền phí

Vật lý

... dn thi gian mt giõy l A 3, 125 .101 8 B 9,375 .101 9 C 7,895 .101 9 D 2, 6 32. 101 8 Cõu 13 Ti im A v B cỏch cm khụng khớ, t cỏc in tớch q 1 =2. 10- 8 C v q2 = - 2. 108 C Lc tng tỏc gia q1 v q2 l A 103 B 105 ... = 110 (V) v U2 = 22 0 (V) T s in tr ca chỳng l: R1 R1 R1 R1 = = = = A B C D R2 R2 R2 R2 Cõu 17 Cho on mch gm in tr R1 = 100 (), mc ni tip vi in tr R2 = 20 0 (), hiu in th gia hai u on mch l 12 (V) ... (chun cn kim tra) Cp 1 ,2 Chng I IN TCH , IN TRNG 14 1 ,25 Chng III DềNG IN TRONG CC MễI TRNG 19 1 ,25 Chng I IN TCH , IN TRNG 22 2, 75 Chng II DềNG IN KHễNG I 38 4,75 Tng 100 22 10 im s Chng II DềNG...
 • 9
 • 1,387
 • 20
Đe thi hoc ky 2 Sinh 6

Đe thi hoc ky 2 Sinh 6

Toán học

... Câu 4: Vi khuẩn có lợi ích to lơn thi n nhiên đời sống ngời - Xác động vật lá, cành rụng xuống đợc vi khuẩn đất phân huỷ thành mùn...
 • 2
 • 175
 • 0
Đe thi hoc ky 2 Sinh 8

Đe thi hoc ky 2 Sinh 8

Toán học

... kích thích hay 0 ,25 ứng hay kích thích không điều kích thích có điều kiện kiện 2/ Đợc hình thành đời sống 0 ,25 2/ Bẩm sinh (qua học tập, rèn luyện) 3/ Bền vững 3/ Rễ không củng cố 0 ,25 4/ Có tính ... chất cá thể, không di 0 ,25 mang tính chất chủng loại truyền 5/ Số lợng hạn chế 5/ Số lợng không hạn định 0 ,25 6/ Cung phản xạ đơn giản 6/ Hình thành đờng liên hệ thần kinh 0 ,25 tạm thời 7/ Trung ... yếu có 0 ,25 tuỷ sống tham gia vỏ não Câu 3: ( 2, 5 điểm) * Cấu tạo ngoài: - Rãnh liên bán cầu chia não thành hai nửa 0 ,25 - Rãnh sâu chia não thành thuỳ( Trán, đỉnh, chẩm, thái dơng) 0 ,25 - Khe...
 • 3
 • 128
 • 0
Đe thi hoc ky 2 Sinh 9

Đe thi hoc ky 2 Sinh 9

Toán học

... Vi khuẩn Câu 2: ( 4,0 điểm) 1,0 - Ô mhiễm môi trờng tợng môi trờng tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý,hoá học, sinh học môi trờng bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống ngời sinh vật khác ... Câu 3: (2, 0 điểm) 1,0 - Tài nguyên không tái sinh nguần tài nguyên sau khai thác sử dụng bị cạn kiệt dần nh tài nguyên khoáng sản 1,0 - Tài nguyên tái sinh tài nguyên sau sử dụng tái sinh ngày ... sinh vật khác, tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật phát triển - Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trờng nh: 0,5 + Xử lý chất thải cônh nghiệp chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để sản xuất...
 • 2
 • 224
 • 0
Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 ban nâng cao trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 ban nâng cao trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi lớp 11

... aurelia) A (4) B (2) C (3) D (1) Câu 23 : Vi sinh vật kị khí bắt buộc Trang 2/ 4 - đề thi 401 A chỉ có thể sinh trưởng có mặt oxy B sinh trưởng chậm có mặt oxy C sinh trưởng chậm ... thức nào? (1) Phân đôi (2) Bào tử túi (3) Bào tử áo (4) Nảy chồi A (1), (4) B (2) , (4) C (1), (2) D (2) , (3) Câu 20 : Thời gian thế hệ là A khoảng thời gian ma số tế bào quần thể ... Câu 32: Cho loài vi sinh vật và khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sinh trưởng của loài đó sau: Vi sinh vật Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sinh trưởng (1) Escherichia coli 25 – 45o...
 • 4
 • 265
 • 0
Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ

Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ

Đề thi lớp 11

... tế bào vi sinh vật rút  co nguyên sinh  ức chế vi sinh vật D Tạo môi trường áp suất thẩm thấu cao  vi sinh vật bị nước  ức chế sinh trưởng vi sinh vật Câu 13: Trong sữa chua vi sinh vật ... 2- II, 3-I, 4-IV C 1-III, 2- I, 3-II, 4-IV D 1-II, 2- III, 3-I, 4-IV Trang 3/5 - đề thi 1 32 Câu 26 : Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, sinh trưởng quần thể vi khuẩn diễn pha theo trình ... Tốc độ sinh trưởng lớn Pha tiềm phát III Tốc độ sinh trưởng giảm dần Pha suy vong IV Chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại nhiều A 1-I, 2- II, 3-III, 4-IV B 1-III, 2- II, 3-I, 4-IV C 1-III, 2- I,...
 • 5
 • 437
 • 2
Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Ma Trận Đề Thi Học2 Lớp 6 môn Công nghệ

Đề thi lớp 6

... khoản chi gia đình - Em làm để tiết kiệm chi tiêu? Tổng số câu 2, 5 Tổng % điểm 25 % Đề thi học kì môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ ... không bị loại sinh tố sinh tố dễ tan nước, cần ý điều ? Câu Hãy xây dựng thực đơn cho bữa ăn thường ngày gia đình nêu chất dinh dưỡng ăn Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi học kì lớp môn, ... tiêu? Đề thi học kì môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Hãy chọn từ cụm từ cho để điền vào chỗ trống ( ) câu sau để câu trả lời vitamin tim mạch 100 0 C...
 • 5
 • 626
 • 1
De thi học kì 2 sinh 10

De thi học2 sinh 10

Sinh học

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I (SINH -10- CƠ BẢN) I Trắc nghiệm( 4đ)-Mỗi câu đung 0,5đ Câu Đáp án B A D A D A D C II Tự luận:(6đ)Câu 1:* Cấu trúc tế bào nhân sơ: a Thành tế bào, màng sinh chất, lông ... tế bào(0 ,25 đ):+Thành phần Peptiđôglican +Qui đònh hình dạng tế bào - Màng sinh chất( 0 ,25 đ) :+ Thành phần :Gồm lớp phôtpholipit Prôtêin + Trao đổi chất với môi trường bên -Lông roi(0 ,25 đ):+Lông ... tế bào nhân thực tế bào nhân sơ: Đều có thành tế bào, màng sinh chất, Ribôxôm ADN.(0,5đ) Câu 2: a.Vận chuyển thụ động :Là phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao đến...
 • 3
 • 428
 • 2

Xem thêm