ma trận đề môn học lớp 12

ma tran de kt 45'''' lop 12

ma tran de kt 45'''' lop 12

Toán học

... II MA TRẬN ĐỀ Mạch kiến thức Giá trị lớn giá trị nhỏ Tiệm cận Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số Dùng...
 • 4
 • 229
 • 0
MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC

MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC

Sinh học

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2010 – 2011) Thời gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhiễm sắc thể dột biến cấu trúc NST Số câu ... quy sở tế bào học lệ kiểu gen kiểu hình luật phân li quy luật 10 2,5 0,5 0,25 0,75 - Trình bày nội -.Hiểu, giải thích - Biết cách xác định giao tử, tỉ dung, ý nghĩa quy sở tế bào học lệ kiểu gen ... với sinh giới qua ví dụ lai với gen đa hiệu - Nêu ý nghĩa tương tác gen 1,5 0,25 12 3,0 0,75 13 3,25 2 0,5 15 3,75 12 3,0 1,5 40 10,0 ...
 • 3
 • 386
 • 0
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Anh ngữ phổ thông

... thi gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ THI HỌC KỲ Năm học: 2011 – 2 012 Môn: Tiếng Anh Lớp: 11 (Chương trình chuẩn nâng cao) Thời gian làm bài: 45 phút Lớp: ……… đề: 132 Choose the word ... KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Sounds & stress Sounds: Sounds learnt in the second semester Số câu: ... Lê Quý Đôn – PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (2011-2 012) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21...
 • 8
 • 1,253
 • 15
MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

Anh ngữ phổ thông

... considerable damage A A considerable damage has been caused by the fire B A considerable damage has caused the fire C A considerable damage been has caused the fire D A considerable damage had caused ... all over the world is 30 danger Many species of animals are _31 and could easily become extinct if we not make an effort to protect them For many animals and birds, the problem is that ... 2010-2011Họ tên:…………………… Môn: Tiếng Anh_Khối 10_Ban bản Lớp 10…… Thời gian: 60’ (không kể phát đề) A MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7 pts) • VOCABULARY AND GRAMMAR * Choose the best answer...
 • 5
 • 483
 • 3
ma trận + đề thi học ki lớp 11

ma trận + đề thi học ki lớp 11

Toán học

... TRNG THPT DTNT KIM TRA HC K I Nm học 2009-2010 Khi 11 Mụn Toỏn - Thi gian 120 phút A Phn chung cho tt c cỏc hc sinh Cõu I( 3) 1) Gii cỏc phng trỡnh sau: ... hc sinh chia u cho t 1) Cú bao nhiờu cỏch chn hc sinh lớp vào chc v Bớ Th Phú Bớ Th - U viờn ca ban chp hnh on 2) Chn i ngh gm hc sinh lớp Tớnh xỏc sut hc sinh c chn cựng t Cõu III(3) : 1)...
 • 2
 • 527
 • 2
MA TRẬN ĐỀ MÔN HÓA HỌC BẬC THCS

MA TRẬN ĐỀ MÔN HÓA HỌC BẬC THCS

Tư liệu khác

... kì I Thiết kế ma trận đề kiểm tra Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra Khung ma trận đề kiểm tra Ví dụ khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra tiết lớp 11 THPT 25 29 30 II Biên soạn đề kiểm tra Biên ... thứ hai THIẾT KẾ MA TRẬN VÀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Nội dung 2.1: THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 1.1 Xác định mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra công ... kế ma trận chung thiết kế riêng 02 ma trận; + Nếu tổng số điểm khác 10 cẩn quy đổi điểm 10 theo tỷ lệ % 28 Khung ma trận đề kiểm tra: 2.1 Khung ma trận đề kiểm tra theo hình thức Tên Chủ đề (nội...
 • 111
 • 1,422
 • 19
Ma trận + đề KT KSCL Lớp 9 08-09

Ma trận + đề KT KSCL Lớp 9 08-09

Tiếng anh

... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/279/100536//Matran%20de %20dapanKTKSCLL92008-2009.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 381
 • 0
Ma trận đề thi HKI khối 12

Ma trận đề thi HKI khối 12

Tư liệu khác

... CẤU TRÚC ĐỀ THI HKI KHỐI 12 (Tham khảo) I PHẦN CHUNG (7,0 điểm) Câu I ( điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số ... giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số Câu III ( điểm) Hình học không gian Thể tích khối đa diện Xác định tâm, bán kính II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) (Học sinh chọn IVa Va hay A Theo chương trình chuẩn Câu...
 • 2
 • 827
 • 12
Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Các ma trận đề thi học kỳ hay tham khảo

Ngữ văn

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 11 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu) ... bi kịch tinh thần nhân vật Hộ truyện ngắn Đời thừa Nam Cao.- HẾT- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – LỚP 10 MA TRẬN ĐỀ XUẤT Mức độ Bộ phận Văn học (1 câu) Tiếng Việt ( câu) Làm văn ( câu) Tổng số điểm ( TS câu)...
 • 3
 • 506
 • 0
Đề toán học lớp 12 - đề 1 pdf

Đề toán học lớp 12 - đề 1 pdf

Toán học

... đánh dấu cho khoảng cách chúng không vượt 0,5 V Proizvolov Đề kì - Tạp chí Kvant 02-2001 Nhóm dịch thuật Kvant - Cộng đồng MathVn http://mathvn.org M1766 Trên bàn cờ vua vô hạn có quân hậu quân ... A(x) Đặt a1 = maxA(x) với x ∈ [−1, 0], a2 = maxA(x) với x ∈ [0, 1] Nếu a1 > a2 người chơi thắng, a1 < a2 người lại thắng Hỏi người chiến thắng trò chơi này? N Vasilev, B Ginzburg Đề kì - Tạp chí ... dịch thuật Kvant - Cộng đồng MathVn http://mathvn.org M1771 Chia số 111 11 (có 3n chữ số 1) cho 3n nhận số M Chứng tỏ M nguyên phân tích thành n nhân tử khác D Mamediarov M1772 Mỗi số a1 , a2...
 • 10
 • 552
 • 0
Đề toán học lớp 12 - đề 2 docx

Đề toán học lớp 12 - đề 2 docx

Toán học

... gúc Folklor M2038 Foma v Erema chia mt ng t nhng mu pho-mat u tiờn l Foma, nu nh cú th, la mt ming pho-mat v chia nú thnh Sau ú cu sp cỏc ming pho-mat thnh mõm Tip theo Erema la mt mõm v h bt ... ln lt tng ming pho-mat cho mỡnh, u tiờn l Erema H cng chia ỳng nh th vi mõm th 2, v ngi bt u l Foma Chng minh rng Foma l ngi luụn luụn ch ng nhn c khụng ớt hn mt na s pho-mat (theo trng lng) ... nhúm ú khụng cú s no thỡ tng ny xem nh bng 0.) M Malkin, Y Bogdanov, G Chelnokov kỡ ny - Tp Kvant 02-2007 Nhúm dch thut Kvant - Cng ng MathVn http://mathvn.org M2036 Andrey, Boria v Casha chia 20...
 • 11
 • 213
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008