mục tiêu mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài liệu TIỂU LUẬN: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam pdf

Tài chính - Ngân hàng

... Ngân hàng Ngoại Thương đối mặt với nguy hoạt động tín dụng bị thu hẹp Chuyên đề vào tìm hiểu đánh gía thực trạng tín dụng DNVVN đưa số giải pháp mở rộng tín dụng nhóm doanh nghiệp Chuyên đề gồm ... dịch Ngân hàng Ngoại Thương CHƯƠNG I TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 .Tín dụng ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng: * Khái niệm: - Tín dụng, theo tiếng LaTinh gọi creditium, ... lại tính an toàn khoản tín dụng, trích lập dự phòng tổn thất kịp thời 1.1.4.5 Phân loại khác: Theo ngành kinh tế: Tín dụng công nghiệp, tín dụng nông nghiệp Theo mục đích: Tín dụng sản xuất, tín...
 • 79
 • 2,470
 • 0

Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh Nghiệp vừa nhỏ tại Sở giao dịch NHN0 & PTNT Việt Nam.doc

Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh Nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch NHN0 & PTNT Việt Nam.doc

Kế toán

... DNVVN Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1 Lợi qui vừa nhỏ Các doanh nghiệp có qui vừa nhỏ có lợi sau: - Qui nhỏ có tính động, linh hoạt, tự sáng tạo kinh doanh: So với doanh nghiệp lớn, DNVVN ... tín dụng I Doanh nghiệp vừa nhỏ vai trò kinh tế Việt Nam Những ý kiến khác định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa đợc đề cập đến nhiều nghiên cứu, nhng việc xác định tiêu ... 242,6% 79,6%) nguyên nhân từ năm 2001 việc trì mở rộng tín dụng với doanh nghiệp vay vốn có quan hệ tín dụng Sở giao dịch tiếp cận mở rộng quan hệ tín dụng với Tổng công ty hàng hải Việt Nam (cho vay...
 • 88
 • 613
 • 8

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... sách mở rộng tín dụng với doanh nghiệo quốc doanh Những doanh nghiệp làm ăn có hiệu xây dựng chỗ đứng kinh tế Ngân hàng mạnh dạn mở rộng tín dụng doanh nghiệp ,một só doanh nghiệp quốc doanh ... tín dụng Thực tế cho thấy nguồn vốn tín dụng NH đầu tư cho doanh nghiệp vừa nhỏ chưa nhiều Một phần khách hàng truyền thống mục tiêu NHTM chủ yếu doanh nghiệp lớn, mặt khác doanh nghiệp vừa nhỏ ... mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ: Trong kinh tế quốc gia, hệ thống doanh nghiệp đóng góp phần không nhỏ vào phát triển tăng trưởng Hệ thống doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp lớn, DNV&N Mỗi loại doanh nghiệp...
 • 93
 • 944
 • 10

Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Trực Ninh – Nam Định.doc

Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Trực Ninh – Nam Định.doc

Quản trị kinh doanh

... hoạt động tín dụng Mở rộng hoạt động tín dụng phải gắn liền với hiệu tín dụng Nếu mở rộng hoạt động tín dụng mà hiệu tín dụng giảm không nên mở rộng hoạt động tín dụng Cho nên đánh giá mở rộng hoạt ... dụng thể thông qua việc mở rộng nguồn vốn Quy tín dụng mở rộng, hình thức tín dụng đa dạng, phong phú chứng tỏ tín dụng mở rộng Mở rộng quy tín dụng hình thức tín dụng góp phần giúp cho ... hàng tiềm để đạt mục tiêu mở rộng tín dụng 23 1.2.3: Các chi tiêu chủ yếu phản ánh mở rộng tín dụng DNNVV Có nhiều tiêu phản ánh việc mở rộng tín dụng DNNVV, tiêu chủ yếu thường sử dụng để đánh...
 • 109
 • 518
 • 7

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... dịch Ngân hàng Ngoại Thương CHƯƠNG I TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 .Tín dụng ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng: * Khái niệm: - Tín dụng, theo tiếng LaTinh gọi creditium, ... lại tính an toàn khoản tín dụng, trích lập dự phòng tổn thất kịp thời 1.1.4.5 Phân loại khác: Theo ngành kinh tế: Tín dụng công nghiệp, tín dụng nông nghiệp Theo mục đích: Tín dụng sản xuất, tín ... người doanh nghiệp vừa Trong thương mại dịch vụ, doanh nghiệp có số vốn 500 triệu đồng 50 lao động doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có từ 500 triệu đến tỷ đồng từ 50 tới 250 lao động doanh nghiệp vừa...
 • 87
 • 673
 • 6

Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Agribank Thanh Trì

Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Agribank Thanh Trì

Tài chính - Ngân hàng

... liên minh HTX lại quy định doanh nghiệp có vốn đầu t từ 100-300 triệu đồng số lao động từ 5-10 ngời doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có số vốn sản xuất kinh doanh 300 triệu lao động ... USD Theo khảo sát, 80% số doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn tự có vốn vay không lãi bạn bè, họ hàng lập doanh nghiệp, với doanh nghiệp hộ gia đình, số 87% với doanh nghiệp t nhân, số 75% Vốn tự ... luyện nhà kinh doanh làm quen với môi trờng kinh doanh Bắt đầu từ kinh doanh quy nhỏ thông qua điều hành quản lý quy vừa nhỏ, số nhà doanh nghiệp trởng thành lên thành nhà doanh nghiệp lớn,...
 • 98
 • 549
 • 10

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại agribank Thanh Trì

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại agribank Thanh Trì

Tài chính - Ngân hàng

... dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Chơng 2: Thực trạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ NHNo & PTNT huyện Thanh Trì, Hà Nội Chơng 3: Một số giải pháp kiến nghị mở rộng tín dụng DNVVN NHNo & PTNT ... USD, với doanh nghiệp t nhân 2.153 USD Theo khảo sát, 80% số doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn tự có vốn vay không lãi bạn bè, họ hàng lập doanh nghiệp, với doanh nghiệp hộ gia đình, số 87% với doanh ... liên minh HTX lại quy định doanh nghiệp có vốn đầu t từ 100-300 triệu đồng số lao động từ 5-10 ngời doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có số vốn sản xuất kinh doanh 300 triệu lao động...
 • 106
 • 504
 • 3

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... loại hình doanh nghiệp: 1.3.1 .Tín dụng nhà nước -Tổng số doanh nghiệp nhà nước có quan hệ tín dụng với Chi nhánh NHNo Láng Hạ: 14 doanh nghiệp tổng số 104 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi ... hệ tín dụng với Chi nhánh NHNo Láng Hạ: 90 Doanh nghiệp tổng số 104 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi nhánh chiếm 36,77% tổng dư nợ -Tổng số Doanh nghiệp quốc doanh có quan hệ tín dụng với ... số Doanh nghiệp Nhà nước có quan hệ tín dụng với chi nhánh làm ăn có hiệu quả, có khả trả nợ, trả lãi: 14/14 Doanh nghiệp 1.3.2 .Tín dụng Doanh nghiệp quốc doanh - Tổng số Doanh nghiệp quốc doanh...
 • 76
 • 584
 • 5

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại VP baNK

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VP baNK

Tài chính - Ngân hàng

... Chơng 1: Doanh nghiệp vừa nhỏ vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế thị trờng 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ Trong ... 25 Với mục tiêu chiến lợc VP Bank phục vụ DNV&N chủ yếu, năm gần đây, đôi với việc tiếp tục giao dịch với khách hàng truyền thống, tín nhiệm, VP Bank không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng với doanh ... quan tâm đến việc phát triển tín dụng DNV&N, mục tiêu chiến lợc Ngân hàng Ngợc lại, thân doanh nghiệp lại tạo khó khăn cho Ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng Các doanh nghiệp có cấu vốn không hợp...
 • 62
 • 501
 • 1

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNO&PTNT B ách Khoa

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNO&PTNT B ách Khoa

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng Thực tế cho thấy nguồn vốn tín dụng NH đầu tư cho doanh nghiệp vừa nhỏ chưa nhiều Một phần khách hàng truyền thống mục tiêu NHTM chủ yếu doanh nghiệp lớn, mặt khác doanh nghiệp vừa nhỏ ... mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ: Trong kinh tế quốc gia, hệ thống doanh nghiệp đóng góp phần không nhỏ vào phát triển tăng trưởng Hệ thống doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp lớn, DNV&N Mỗi loại doanh nghiệp ... lớn, mặt khác doanh nghiệp lớn chu kỳ sản xuất kinh doanh thường dài, khả thu hồi vốn chậm, rủi ro lớn Trong doanh nghiệp vừa nhỏ cần lượng vốn Ngoài ra, với quy vừa, nhỏ nên doanh nghiệp đa số...
 • 114
 • 405
 • 0

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ

Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ

Tài chính - Ngân hàng

... quan hệ tín dụng với chi nhánh làm ăn có hiệu quả, có khả trả nợ, trả lãi: 14/14 Doanh nghiệp 1.3.2 .Tín dụng Doanh nghiệp quốc doanh - Tổng số Doanh nghiệp quốc doanh có quan hệ tín dụng với Chi ... thông tin tín dụng, quy trình nghiệp vụ tín dụng * Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng hệ thống biện pháp có liên quan đến việc khuyếch trương tín dụng hạn chế tín dụng để đạt mục tiêu hoạch ... số doanh nghiệp nhà nước có quan hệ tín dụng với Chi nhánh NHNo Láng Hạ: 14 doanh nghiệp tổng số 104 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi nhánh chiếm 60,51% tổng dư nợ - Tổng số Doanh nghiệp...
 • 75
 • 326
 • 0

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH

Tài chính - Ngân hàng

... : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 DNVVN kinh tế thị ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 DNVVN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Thực ... Tín dụng Ngân hàng vấn đề mở rộng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Vai trò tín dụng Ngân hàng DNVVN 1.2.3 Vấn đề mở rộng...
 • 47
 • 337
 • 0

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại sỏ giao dịch NHN0&PTNNVN

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại sỏ giao dịch NHN0&PTNNVN

Tài chính - Ngân hàng

... hợp tác xã TCTD : tổ chức tín dụng KH : kế hoạch Mở rộng tín dụng DNVVN SGD NHN0 & PTNTVN Chơng I Các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam nhu cầu tín dụng I Doanh nghiệp vừa nhỏ vai trò kinh tế Việt ... DNVVN Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1 Lợi qui vừa nhỏ Các doanh nghiệp có qui vừa nhỏ có lợi sau: - Qui nhỏ có tính động, linh hoạt, tự sáng tạo kinh doanh: So với doanh nghiệp lớn, DNVVN ... Danh mục tài liệu tham khảo 89 Mở rộng tín dụng DNVVN SGD NHN0 & PTNTVN Lời Mở đầu Việt Nam, đại phận doanh nghiệp hoạt động kinh tế doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN ), tuyệt đại phận doanh nghiệp...
 • 89
 • 344
 • 0

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Nông nghiệp phát triển nông thôn Bách Khoa

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bách Khoa

Tài chính - Ngân hàng

... thống mục tiêu NHTM chủ yếu doanh nghiệp lớn, mặt khác doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta sử dụng vốn tín dụng chưa hợp lý hiệu Chính vậy, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa ... mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ: Trong kinh tế quốc gia, hệ thống doanh nghiệp đóng góp phần không nhỏ vào phát triển tăng trưởng Hệ thống doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp lớn, DNV&N Mỗi loại doanh nghiệp ... khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THỐN BÁCH KHOA 2.1...
 • 114
 • 398
 • 0

Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển – Chi Nhánh Thanh Xuân

Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển – Chi Nhánh Thanh Xuân

Kế toán

... tập tốt nghiệp 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ Ở VIỆT NAM 1.2.1 Khái niệm Doanh nghiệp vừa nhỏ Nói đến doanh nghiệp vừa nhỏ hay doanh nghiệp lớn nói đến cách phân loại doanh nghiệp ... 1.3.2 Các tiêu chí phản ánh mở rộng tín dụng DNVVN - Mở rộng tín dụng: Mở rộng tín dụng đáp ứng yêu cầu ngày tăng khách hàng quy tín dụng, nói cách khác việc làm tăng tỷ trọng tín dụng tài ... việc mở rộng tín dụng đối tượng DNVVN ngân hàng - Việc mở rộng tín dụng phải đáp ứng yêu cầu sau: + Đối với khách hàng: tín dụng phải thoả mãn tối đa yêu cầu hợp lý khách hàng khối lượng tín dụng...
 • 65
 • 314
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHN0 PTNT VIỆT NAM

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHN0 và PTNT VIỆT NAM

Kế toán

... thưởng có tính chất khuyến khích cán tín dụng mở rộng tín dụng - Nghiên cứu ban hành chế lãi suất nội ngân hàng có tính chất khuyến khích mở rộng tín dụng địa bàn - Hỗ trợ SGD Ngân hàng Nông nghiệp ... thức cho vay tín chấp Đối với hình thức ngân hàng dựa uy tín kết hoạt động thực tế doanh nghiệp Có thể áp dụng hình thức cho vay tín chấp doanh nghiệp có quan hệ lâu dài, tin cậy với ngân hàng ... DNVVN thị trường rộng khó tiếp cận với tín dụng ngân hàng , đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ quốc doanh, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân xuất phát từ thân doanh nghiệp ngân hàng lại...
 • 19
 • 302
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHN0 PTNT VIỆT NAM

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHN0 PTNT VIỆT NAM

Kế toán

... thưởng có tính chất khuyến khích cán tín dụng mở rộng tín dụng - Nghiên cứu ban hành chế lãi suất nội ngân hàng có tính chất khuyến khích mở rộng tín dụng địa bàn - Hỗ trợ SGD Ngân hàng Nông nghiệp ... thức cho vay tín chấp Đối với hình thức ngân hàng dựa uy tín kết hoạt động thực tế doanh nghiệp Có thể áp dụng hình thức cho vay tín chấp doanh nghiệp có quan hệ lâu dài, tin cậy với ngân hàng ... cho vay doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, đối tượng vay nhu cầu đời sống Từng bước mở rộng cho vay tiêu dùng phù hợp với điều kiện mặt lao động...
 • 17
 • 288
 • 0

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh Nghiệp vừa nhỏ tại Sở giao dịch NHN0 & PTNT Việt Nam

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh Nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch NHN0 & PTNT Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... thởng có tính chất khuyến khích cán tín dụng mở rộng tín dụng - Nghiên cứu ban hành chế lãi suất nội ngân hàng có tính chất khuyến khích mở rộng tín dụng địa bàn - Hỗ trợ SGD Ngân hàng Nông nghiệp ... cho vay doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, đối tợng vay nhu cầu đời sống Từng bớc mở rộng cho vay tiêu dùng phù hợp với điều kiện mặt lao động ... thức cho vay tín chấp Đối với hình thức ngân hàng dựa uy tín kết hoạt động thực tế doanh nghiệp Có thể áp dụng hình thức cho vay tín chấp doanh nghiệp có quan hệ lâu dài, tin cậy với ngân hàng...
 • 16
 • 267
 • 0

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

Tài chính - Ngân hàng

... nước với đội ngũ cán gần 6.500 người Ngoài ra, NHNT tham gia góp vốn với doanh nghiệp, ngân hàng quỹ tín dụng, tham gia liên doanh với nước ngoài, liên kết với đơn vị nước nhiều lĩnh vực kinh doanh ... chấm điểm tín dụng có liên quan trực tiếp đến quan hệ tín dụng lâu dài hay chấm dứt ngân hàng với doanh nghiệp * Phòng toán nhập khẩu: Thực công tác toán quốc tế hàng nhập dịch vụ đối ngoại liên ... đáng kể so với năm 2006 nên ảnh hưởng không nhỏ tới kết kinh doanh SGD Cụ thẻ sau: 2.2.1 Huy động vốn: Mặc dù có nhiều nỗ lực việc trì mở rộng quan hệ tiền gửi với khách hàng doanh nghiệp đa dạng...
 • 6
 • 188
 • 0

Luận văn Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nghệ An

Luận văn Mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nghệ An

Tài chính - Ngân hàng

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẦN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NGHỆ AN 2.1 Thực trạng tín dụng DNV&N Ngân hàng ĐT&PT Tây Nghệ ... lượng tín dụng Mục tiêu quán hoạt động tín dụng mở rộng phải gắn liền với kiểm soát nâng cao chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng tiêu tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi ngân hàng với thay ... mạnh công tác huy động nguồn vốn với lãi suất hợp lý để mở rộng tín dụng DNV&N Nguồn vốn sở để ngân hàng thực mục tiêu mở rộng hoạt động tín dụng nói chung tín dụng DNV&N nói riêng Do Chi nhánh...
 • 60
 • 486
 • 0

Xem thêm