mục đích của việc xây dựng kh giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựngtriển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Báo cáo khoa học

... dung kh kh ng cần thiết học sinh, tăng cường nội dung mang tính thực hành - ứng dụng, coi trọng phát triển lực hợp tác, lực tư vận dụng sáng tạo học sinh 1 Mục đích việc xây dựng KH GD theo định ... học kh ng thời lượng quy định CT hành  d) Đảm bảo tính kh thi, phù hợp với điều kiện dạy học sở vật chất sở giáo dục 3 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển lực học sinh sở giáo dục ... chỉnh việc thực kế hoạch dạy học tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên  Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm 01 năm thực KH giáo dục theo định hướng phát triển lực 4 Xây dựng kế hoạch dạy học môn cho năm học...
 • 50
 • 1,877
 • 3
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Sư phạm

... Một số kh i niệm Liên quan đến việc đề KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS có số kh i niệm cần làm sáng tỏ KT,ĐG, lực, định hướng phát triển lực, KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS, ... xuất biện pháp đổi xây dựng đề KT đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục hướng đến phát triển lực người học 19 Giả thuyết khoa học Nếu đổi xây dựng đề KT theo định hướng phát triển lực HS theo biện pháp đề ... trương đổi giáo dục theo định hướng phát triển lực cho học sinh Việt Nam 22 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa việc xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử trường phổ...
 • 88
 • 2,055
 • 2
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Kinh tế

... Một số kh i niệm Liên quan đến việc đề KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS có số kh i niệm cần làm sáng tỏ KT,ĐG, lực, định hướng phát triển lực, KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS, ... xuất biện pháp đổi xây dựng đề KT đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục hướng đến phát triển lực người học 19 Giả thuyết khoa học Nếu đổi xây dựng đề KT theo định hướng phát triển lực HS theo biện pháp đề ... trương đổi giáo dục theo định hướng phát triển lực cho học sinh Việt Nam 22 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa việc xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử trường phổ...
 • 89
 • 611
 • 4
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông – chương trình chuẩn

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông – chương trình chuẩn

Thạc sĩ - Cao học

... cho việc xây dựng đề ĐG theo định hướng phát triển lực HS - Kh o sát thực tiễn, ĐG thực trạng việc xây dựng đề kiểmtra DHLS trường THPT - Đề xuất biện pháp đổi việc xây dựng đề KT theo định hướng ... KT,ĐG việc phát triển lực HS vấn đề đề KT,ĐG lực HS dạy học môn học cụ thể môn Lịch sử Đánh giá theo định hướng lực xu hướng đổi giáo dục giới nói chung đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải hướng đến ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ ÚT XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG...
 • 10
 • 497
 • 0
Xây dựng và thực hiện KHGD định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT

Xây dựng và thực hiện KHGD định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT

Quản lý nhà nước

... NỘI NĂM 2016 XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I Căn triển khai thực xây dựng KHGD định hướng phát triển lực HS trường ... kh kh n gì? Giải pháp kh c phục kh kh n? Các hoạt động xây dựng KHGD định hướng phát triển lực HS trường THPT? Vai trò tổ môn tổ trưởng chuyên môn việc xây dựng KHGD định hướng phát triển lực ... cấp học chương trình giáo dục phổ thông, sở/phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho sở giáo dục trung học xây dựng thực KHGD định hướng phát triển lực HS KHGD định hướng phát triển lực...
 • 51
 • 3,338
 • 20
skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

Giáo dục học

... hc ng theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh: Bc 1: Lm bc l quan nim ca hc sinh, Bc 2: T chc iu khin hc sinh tin hnh tho lun, Bc 3: T chc cho hc sinh dng kin thc; Thit k bi hc õy thụn V d theo hng ... nhn mnh kh nng t hc ca hc sinh bng nhng vớ d thc tin bi hc rt sinh ng v hp dn Hi tho khng nh: i mi phng phỏp dy hc theo hng chỳ trng phỏt trin nng lc hc sinh ph thụng; thỡ cn phi dng dy hc theo ... 2.2.2 Tham lun Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn Húa hc ca cụ giỏo Nguyn Th Hin bin bi ging kh khan thnh hp dn; 2.2.3 Tham lun Dy hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn Anh ca cụ...
 • 49
 • 813
 • 0
Tổ chức dạy học tiết 2, bài 5 một số vấn đề của mĩ la tinh  địa lý 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tổ chức dạy học tiết 2, bài 5 một số vấn đề của mĩ la tinh địa lý 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Địa lý

... quốc tế Giáo dục định hướng phát triển lực nhằm mục tiêu phát triển lực người học Kh c với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển lực tập trung vào việc mô tả ... trình giáo dục định hướng lực [1] Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực (hay gọi dạy học định hướng kết đầu ra) bàn đến nhiều từ năm 90 kỉ XX ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Giáo ... kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Địa lí cấp trung học phổ thông- Bộ Giáo dục Đào tạo [2] Sách giáo khoa Địa lí 11- Nhà xuất Giáo dục [3] Sách giáo viên 11- Nhà xuất Giáo dục...
 • 27
 • 434
 • 1
Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... nên thành công, giúp học sinh phát triển lên mức độ cao lực 2.2 Các bước xây dựng chuẩn đầu lực Mục đích việc xây dựng chuẩn đầu xác định đường phát triển lực Trong trình xây dựng chuẩn sử dụng ... hình 3.5) 33 Kiến thức kỹ Năng lực cao Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn • • • • • • • ... mức phát triển (development standards) cho phép xác định tình trạng học sinh theo đường phát triển (năng lực) học tập a) Chuẩn giáo dục phổ thông Chuẩn giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo...
 • 220
 • 3,189
 • 50
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... dung n ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NL CỦA HS THỰC HÀNH: NỘI DUNG MÔN HỌC - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUNG (GQVĐ) Xác định lĩnh vực/môn học Xác định 01 nội dung học tập/chuẩn đầu Xác định thành tố NL GQVĐ ... thể Kh i quát hóa mô hình, giải pháp cho bối cảnh Học sinh THCS Học sinh THPT Xây dựng hệ thố ng giải pháp để triển khai vấ n đề Xác định bố i cảnh, đố i tượ ng, phạm vi, cấ u trúc vấ n đề Học sinh ... đánh giá 3 VIII Cơ hội phát triển lực GQVĐ qua nội dung chương trình MINH HỌA MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG...
 • 26
 • 1,587
 • 15
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Giáo dục hướng nhiệp

... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động có mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc tay chân học sinh, đảm ... học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, kh ng so sánh học sinh với học sinh kh c; coi trọng việc động viên, khuyến kh ch hứng thú, tính tích cực vượt kh học tập, rèn luyện học sinh; ... đăng nhập tài khoản cá nhân, giáo viên lựa chọn kh a học/ bài học theo môn học/ hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên; đăng kí tham gia kh a học/ bài học thực hoạt động học theo hướng dẫn Giáo viên nhìn...
 • 99
 • 2,479
 • 27
TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Về kĩ thuật tổ chức hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học ... kh a học/ chủ đề sinh hoạt chuyên môn giáo viên đặt mục "Sinh hoạt chuyên môn" Khi đã đăng nhập tài khoản cá nhân, giáo viên lựa chọn kh a học/ bài học theo môn học/ hoạt động giáo dục, lớp, giáo ... mẹ học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, kh ng so sánh học sinh với học sinh kh c; coi trọng việc động viên, khuyến kh ch hứng thú, tính tích cực vượt kh học tập, rèn luyện học...
 • 196
 • 1,666
 • 7
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động có mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc tay chân học sinh, đảm ... học sinh cộng đồng Coi trọng đánh giá tiến học sinh, kh ng so sánh học sinh với học sinh kh c; coi trọng việc động viên, khuyến kh ch hứng thú, tính tích cực vượt kh học tập, rèn luyện học sinh; ... hoạt động dạy học giáo dục trình kết thúc giai đoạn dạy học giáo dục; kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh để động viên, kh ch lệ; phát kh kh n chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp...
 • 203
 • 1,515
 • 8
Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... MỤC TIÊU: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT ... SOẠN CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG KIỂM ... SỐ NĂNG LỰC CHUNG CƠ BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực...
 • 33
 • 1,704
 • 8
XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với kh học sinh; •Thực nhiệm vụ học tập: khuyến kh ch học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; •Báo cáo kết thảo luận: khuyến kh ch cho học sinh ... tra theo định hướng phát triển lực DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC Bản chất trình dạy học • Dạy học dạy hoạt động Trong trình dạy học, học sinh chủ thể nhận thức, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm tra, định ... tra, định hướng hoạt động học tập học sinh cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức • Quá trình dạy học tri thức thuộc môn khoa học cụ thể hiểu trình hoạt động giáo viên học sinh tương...
 • 29
 • 3,815
 • 7
Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Hóa học

... 9, 10: C sn hay cũn gi l khoai mỡ c dựng lm thc phm kh ph bin cho ngi v ng vt Khoai mỡ cung cp mt lng tinh bt kh ln v dựng lm nhiu mún n ngon Tuy nhiờn, nu ch bin kh ng ỳng cỏch cú th gõy ng ... NaCl Cõu 26: Khi nc b in phõn nh hỡnh v trờn, thỡ: A O2 sinh cc õm B H2 sinh cc dng C c cc õm v cc dng u sinh c H2 v O2 D O2 sinh cc dng Cõu 27: Cho cỏc cõu sau: (1) Ngun in c dựng l ngun ... phỏt trin ca tr s sinh v tr nh, nhiờn nhiu ngun sa m kh ng cú hoc kh ng thỡ sa ca bũ l ngun protein quan trng cho tr em Sa cng l ngun dinh dng cho ngi ln Theo nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc, thnh phn...
 • 22
 • 1,489
 • 9
SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

Giáo dục học

... LIỆU THAM KH O Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh – Môn Sinh học cấp THCS (Vụ Giáo dục Trung học) 16 Tài liệu tập huấn đổi sinh hoạt ... điểm định hướng phát triển lực học sinh Bước Xác định mô tả mức yêu cầu cần đạt loại câu hỏi/bài tập đánh giá lực (kiến thức, kĩ năng, thái độ) học sinh chủ đề theo hướng trọng đánh giá kĩ thực học ... học tập học sinh theo định hướng lực, thân cố gắng nghiên cứu loại tài liệu tập huấn trang mạng thống Bộ Giáo dục Đào tạo phục vụ công tác đổi dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển...
 • 20
 • 2,924
 • 11
skkn xây DỰNG CHUYÊN đề dạy học và xây DỰNG hệ THÔNG câu hỏi KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH CHO CHUYÊN đề DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề dạy họcxây DỰNG hệ THÔNG câu hỏi KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH CHO CHUYÊN đề DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

Giáo dục học

... lp 12A1 l lp co nhiu hc sinh ụn i hc theo A, B), chng t kim tra a thit k m bo c s ỏnh giỏ cụng bng mc nhn thc ca hc sinh 27 C KT LUN V KHUYN NGH Kt lun: - Trong khuõn kh ca sỏng kin, tỏc gi ... trin nhõn cỏch cho hc sinh, nõng cao k nng sng + Vi bi c thit k cõu hi theo ma trn s to c hng thỳ cho hc sinh, hc sinh kh ng ngi hc phc v cho kim tra, ng thi hn ch c phn no tỡnh trng hc t, hc ... tõm khoa hc v phõn tớch, x lớ gii quyt nhng nhim v hc + c sỏch tham kho v tom tt nhng kin thc trng tõm thnh mt s t hoc bn kh i nim Cng co th s dng nhng bi co tớnh thc t cao hn bng yờu cu HS khai...
 • 28
 • 712
 • 2
Xây dựng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chủ đề “các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỷ x đến thế kỷ XV

Xây dựng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chủ đề “các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỷ x đến thế kỷ XV

Thạc sĩ - Cao học

... Đối với học sinh: Việc đổi dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh góp phần quan trọng việc tuyển chọn phân loại lực, trình độ học sinh; thúc đẩy học sinh cố gắng kh c ... tại, góp phần hình thành lực nhận thức cho học sinh Vì lý đó, lựa chọn vấn đề Xây dựng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển lực học sinh chủ đề “Các kh ng chiến, kh i nghĩa chống ngoại ... cực tham gia xây dựng bài, từ học sinh học lực trung bình đến học sinh giỏi phát huy lựchọc trở nên hứng thú, sôi trước Hơn qua kiểm tra đánh giá lực nhận thức , tư tình cảm học sinh phần nội...
 • 53
 • 606
 • 2
SKKN xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá môn công nghệ lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá môn công nghệ lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo dục học

... lĩnh vực giáo dục công nghệ cần hình thành phát triển lực chung sau: Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng ... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động có mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc chân tay học sinh, đảm ... cho học sinh trung học Các thi coi trọng phát huy ý tưởng rèn luyện lực sáng tạo, phong cách làm việc khoa học học sinh - Về phương pháp dạy học Có nhiều lực cần hình thành phát triển cho học sinh...
 • 90
 • 718
 • 0
SKKN xây dựng chuyên đề dạy học “đường tròn” theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học “đường tròn” theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo dục học

... CHUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ TRONG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Kh i niệm lực lực Toán học 1.1 Kh i niệm lực Theo nhà tâm lí học người Nga : “ Năng lực hiểu là: phức hợp ... vào trí nhớ Do “Dạy học theo định hướng phát triển lực HS học phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo phát triển tư Cách học phát triển lực riêng học sinh kh ng trí tuệ , hệ thống ... phát huy tối đa tính sáng tạo HS, phát triển khiếu Tất điều làm học sinh giảm áp lực học tập Với lí nêu trên, chọn đề tài: Xây dựng chuyên đề dạy học “Đường tròn” theo định hướng phát triển lực...
 • 88
 • 697
 • 0

Xem thêm