một số vấn đề về xây dựng chính sách kinh tế của việt nam

Lí luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam

Lí luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam

Xã hội học

... quan hệ XHCD với NNPQ KTTT, vấn đề thực tiễn Việt Nam nh xây dựng NNPQ XHCN, xây dựng XHCD Việt Nam2 Cỏc nghiờn cu ó a nhng quan nim khỏc v XHCD v cỏc biu hin ca nú Vit Nam, bc u ch mt s du hiu ... cứu Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Một số lý luận XHCD lịch sử t tởng trị phơng Tây Chơng 2: Quan niệm Mác XHCD Chơng 3: Một số vấn đề xây dựng XHCD Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham ... luận vấn đề, gây trì qũi, chơng trình công cộng, tìm kiếm ngời ủng hộ, đàm phán, xây dựng liên minh XHCD có ảnh hởng lớn đến ổn định trị sở xây dựng đợc đồng thuận xã hội 44 nhiều vấn đề Sự...
 • 173
 • 708
 • 1
Lê luận về xã hội công dôn  một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam

Lê luận về xã hội công dôn một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam

Xã hội học

... quan hệ XHCD với NNPQ KTTT, vấn đề thực tiễn Việt Nam nh xây dựng NNPQ XHCN, xây dựng XHCD Việt Nam2 Cỏc nghiờn cu ó a nhng quan nim khỏc v XHCD v cỏc biu hin ca nú Vit Nam, bc u ch mt s du hiu ... cứu Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Một số lý luận XHCD lịch sử t tởng trị phơng Tây Chơng 2: Quan niệm Mác XHCD Chơng 3: Một số vấn đề xây dựng XHCD Việt Nam Kết luận Danh mục tài liệu tham ... luận vấn đề, gây trì qũi, chơng trình công cộng, tìm kiếm ngời ủng hộ, đàm phán, xây dựng liên minh XHCD có ảnh hởng lớn đến ổn định trị sở xây dựng đợc đồng thuận xã hội 44 nhiều vấn đề Sự...
 • 173
 • 587
 • 0
Lý luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam các chuyên đề nghiên cứu

Lý luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam các chuyên đề nghiên cứu

Xã hội học

... tranh luận vấn đề, gây trì qũi, chơng trình công cộng, tìm kiếm ngời ủng hộ, đàm phán, xây dựng liên minh XHCD có ảnh hởng lớn đến ổn định trị sở xây dựng đợc đồng thuận xã hội nhiều vấn đề Sự đồng ... XHCD thiết thực có hiệu tình trị có vấn đề việc ngăn chặn thảm hoạ kinh tế xã hội 30 nói riêng Bằng cách đó, XHCD bù đắp đợc thiếu hụt, thất bại Nhà nớc kinh tế thị trờng 2.4.2 Đối với nhà nớc ... phong trào xây dựng XHCD vấn đề dân chủ trực tiếp, tham gia trực tiếp ngời dân vào việc điều hành xã hội Tocqueville coi tham gia tự nguyện công dân trụ cột văn hoá dân chủ sức mạnh kinh tế nớc Mĩ...
 • 236
 • 554
 • 0
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Một số vấn đề về xây dựng, phát triển kinh tế xã hội vùng đệm của các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên " potx

Cao đẳng - Đại học

... xõy dng chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi vựng m ca cỏc Vn Quc gia v Khu bo tn thiờn nhiờn Khuyn ngh c s khoa hc cho vic xõy dng c ch, chớnh sỏch nhm phỏt trin kinh t xó hi, nõng cao i sng ... Cỏt Tiờn v Trm Chim) v KBTTN (Pự Mỏt- Xuõn Sn) - i tng iu tra c th: iu kin t nhiờn, kinh t xó hi, cỏc chớnh sỏch kinh t xó hi, ngi v t chc qun lý hot ng sn xut ca vựng m VQG v KBTTN núi trờn Phm ... tha, - Phng phỏp PRA, - Phng phỏp tớnh toỏn kinh t v phõn tớch tng hp, - Phng phỏp chuyờn gia II Kt qu nghiờn cu iu kin t nhiờn, tớnh a dng sinh hc v kinh t - xó hi ca cỏc im iu tra 1.1 V a hỡnh,...
 • 15
 • 616
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY" ppt

Báo cáo khoa học

... sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII, NXB CTQG, HN, 1991 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, NXB CTQG, HN, 1996 Đảng Cộng sản Việt Nam: ... Minh xây dựng chỉnh đốn Đảng, Cộng sản, số 11, tháng 6- 2001 Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ sáu (lần 2), khố VIII, NXB CTQG, HN, 1999 Trích tác phẩm kinh điển xây dựng ... VIII, NXB CTQG, HN, 1996 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB CTQG, HN, 2001 Lê Xn Lựu: Về tư tưởng Hồ Chí Minh, Cộng sản, số 10, tháng 5, 2001 Hồ Chí Minh: Tồn...
 • 6
 • 737
 • 3
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.Doc

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.Doc

Quản trị kinh doanh

... 60,2 60,7 -0,5 Nguồn: Kinh tế Việt Nam năm đổi - TCTK Kinh tế Việt Nam năm 2001, CIEM - Tỉ trọng cao tăng lên không ngừng xuất so GDP không nói lên tình trạng kinh tế Việt Nam mở cửa hay hớng xuất ... xuất Việt Nam năm tới Đề tài kết cấu gồm chơng: - Chơng 1: Một số vấn đề xuất chuyển dịch cấu xuất - Chơng 2: Thực trạng xuất chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam thời gian qua - Chơng 3: Một số ... Nh vậy, nói, kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động xuất Việt Nam nói riêng giai đoạn 1996 - 2000 diễn phức tạp, đầy biến động, bầu không khí ảm đạm chung kinh tế giới, đặc biệt kinh tế khu vực châu...
 • 79
 • 464
 • 0
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.pdf

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.pdf

Quản trị kinh doanh

... Đơn vị tính: % Nguồn: Kinh tế Việt Nam năm đổi - TCTK Kinh tế Việt Nam năm 2001, CIEM - Tỉ trọng cao tăng lên khơng ngừng xuất so GDP khơng nói lên tình trạng kinh tế Việt Nam mở cửa hay hƣớng ... vậy, nói, kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động xuất Việt Nam nói riêng giai đoạn 1996 - 2000 diễn phức tạp, đầy biến động, bầu khơng khí ảm đạm chung OBO kinh tế giới, đặc biệt kinh tế khu vực ... em chọn đề tài nghiên cứu: Một số vấn đề chuyển dịch cấu xuất Việt Nam thời gian tới” nhằm đƣa OKS lý luận cấu hàng hố xuất khẩu, khảo sát thực trạng đề giải pháp đổi cấu hàng xuất Việt Nam năm...
 • 88
 • 463
 • 1
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Quản trị kinh doanh

... 60,2 60,7 -0,5 Nguồn: Kinh tế Việt Nam năm đổi - TCTK Kinh tế Việt Nam năm 2001, CIEM - Tỉ trọng cao tăng lên không ngừng xuất so GDP không nói lên tình trạng kinh tế Việt Nam mở cửa hay hớng xuất ... chọn đề tài nghiên cứu: Một số vấn đề chuyển dịch cấu xuất Việt Nam thời gian tới nhằm đa lý luận cấu hàng hoá xuất khẩu, khảo sát thực trạng đề giải pháp đổi cấu hàng xuất Việt Nam năm tới Đề ... cao hiệu kinh tế quan hệ thơng mại quốc tế Xuất góp phần nâng cao hiệu kinh tế đây, xem xét hiệu dới góc độ nghĩa rộng, bao gồm hiệu kinh doanh hiệu kinh tế Theo tính toán nhà kinh tế, đẩy mạnh...
 • 79
 • 499
 • 0
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Kinh tế - Thương mại

... 60,2 60,7 -0,5 Ngun: Kinh t Vit Nam nhng nm i mi - TCTK v Kinh t Vit Nam nm 2001, CIEM - T trng cao v tng lờn khụng ngng ca xut khu so GDP khụng núi lờn tỡnh trng nn kinh t Vit Nam ó m ca hay ang ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh...
 • 98
 • 462
 • 0
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

Kinh tế - Thương mại

... 60,2 60,7 -0,5 Nguồn: Kinh tế Việt Nam năm đổi - TCTK Kinh tế Việt Nam năm 2001, CIEM - Tỉ trọng cao tăng lên không ngừng xuất so GDP không nói lên tình trạng kinh tế Việt Nam mở cửa hay hớng xuất ... chọn đề tài nghiên cứu: Một số vấn đề chuyển dịch cấu xuất Việt Nam thời gian tới nhằm đa lý luận cấu hàng hoá xuất khẩu, khảo sát thực trạng đề giải pháp đổi cấu hàng xuất Việt Nam năm tới Đề ... cao hiệu kinh tế quan hệ thơng mại quốc tế Xuất góp phần nâng cao hiệu kinh tế đây, xem xét hiệu dới góc độ nghĩa rộng, bao gồm hiệu kinh doanh hiệu kinh tế Theo tính toán nhà kinh tế, đẩy mạnh...
 • 79
 • 440
 • 0
“Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới”

“Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới”

Báo cáo khoa học

... 60,2 60,7 -0,5 Ngun: Kinh t Vit Nam nhng nm i mi - TCTK v Kinh t Vit Nam nm 2001, CIEM - T trng cao v tng lờn khụng ngng ca xut khu so GDP khụng núi lờn tỡnh trng nn kinh t Vit Nam ó m ca hay ang ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh...
 • 63
 • 391
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” ppt

Báo cáo khoa học

... 1990 5,1 1991 Ngun: Kinh t Vit Nam nhng nm i mi - TCTK v Kinh t Vit Nam nm 2001, CIEM - T trng cao v tng lờn khụng ngng ca xut khu so GDP khụng núi lờn tỡnh trng nn kinh t Vit Nam ó m ca hay ang ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh...
 • 84
 • 420
 • 0
Tài liệu Luận văn:

Tài liệu Luận văn: " Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới " pptx

Báo cáo khoa học

... 1990 5,1 1991 Ngun: Kinh t Vit Nam nhng nm i mi - TCTK v Kinh t Vit Nam nm 2001, CIEM - T trng cao v tng lờn khụng ngng ca xut khu so GDP khụng núi lờn tỡnh trng nn kinh t Vit Nam ó m ca hay ang ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh...
 • 86
 • 591
 • 0
Tài liệu Đề tài “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” pdf

Tài liệu Đề tài “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” pdf

Báo cáo khoa học

... 1990 5,1 1991 Ngun: Kinh t Vit Nam nhng nm i mi - TCTK v Kinh t Vit Nam nm 2001, CIEM - T trng cao v tng lờn khụng ngng ca xut khu so GDP khụng núi lờn tỡnh trng nn kinh t Vit Nam ó m ca hay ang ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh...
 • 86
 • 837
 • 0
Tài liệu Đề tài “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” ppt

Tài liệu Đề tài “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới” ppt

Báo cáo khoa học

... kinh t quan h thng mi quc t Xut khu gúp phn nõng cao hiu qu ca nn kinh t õy, chỳng ta s xem xột hiu qu di gúc ngha rng, bao gm c hiu qu kinh doanh v hiu qu kinh t Theo tớnh toỏn ca cỏc nh kinh ... núi, nn kinh t Vit Nam núi chung v hot ng xut khu ca Vit Nam núi riờng giai on 1996 - 2000 din ht sc phc tp, y nhng bin ng, v ú cng l bu khụng khớ m m chung ca nn kinh t th gii, c bit l kinh t ... Nhng ng thỏi ny cho thy, kinh t Vit Nam ang giai on m u dch chuyn nn kinh t nụng nghip sang nn kinh t cụng nghip ng bng li th v t v nhõn lc th C cu xut khu ca Vit Nam thi k 1990 - 2000 100%...
 • 85
 • 387
 • 0
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_1 pdf

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_1 pdf

Báo cáo khoa học

... hoá sản xuất Việt Nam thị trờng EU, mặt khác giá hàng hoá Việt Nam có tính cạnh tranh giảm đợc từ 10 - 15% giá FOB 2.3 NHỮNG NGUYÊN NHÂN TÁC ĐỘNG TỚI CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN ... xuất diễn chậm chạp CHƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 PHƠNG HỚNG ĐỔI MỚI CƠ CẤU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 ... cấp thiết kinh tế Việt Nam Một mặt khắc phục nguy tụt hậu không nớc phát triển giới mà với nớc khu vực Hiện kim ngạch xuất Malaysia cao ta khoảng lần, Thái Lan ta khoảng 4,5 lần Nếu Việt Nam phấn...
 • 13
 • 224
 • 0
Luận văn: Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_2 ppsx

Luận văn: Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_2 ppsx

Kinh tế - Thương mại

... 60,7 -0,5 Năm Nguồn: Kinh tế Việt Nam năm đổi - TCTK Kinh tế Việt Nam năm 2001, CIEM - Tỉ trọng cao tăng lên không ngừng xuất so GDP không nói lên tình trạng kinh tế Việt Nam mở cửa hay hớng ... lợc sách đổi cấu ngành kinh tế theo hớng CNH - HĐH Vì vậy, đổi cấu mặt hàng xuất đóng góp phần lớn trình chuyển dịch cấu kinh tế nói chung Đề tài Một số vấn đề chuyển dịch cấu xuất Việt Nam ... Những động thái cho thấy, kinh tế Việt Nam giai đoạn mở đầu dịch chuyển kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp khởi động lợi đất đai nhân lực Đồ thị Cơ cấu xuất Việt Nam thời kỳ 1990 - 2000...
 • 36
 • 231
 • 0
Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_3 pptx

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới_3 pptx

Báo cáo khoa học

... Nh vậy, nói, kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động xuất Việt Nam nói riêng giai đoạn 1996 - 2000 diễn phức tạp, đầy biến động, bầu không khí ảm đạm chung kinh tế giới, đặc biệt kinh tế khu vực châu ... chung hoạt động xuất Việt Nam giai đoạn 1991 - 2003 Trong chơng trình tổng thể đổi toàn diện kinh tế, lĩnh vực hoạt động xuất nhập trở thành phận tách rời sách đổi kinh tế Việt Nam Sau 10 năm thực ... xuất Việt Nam bị thị trờng truyền thống Liên Xô cũ nớc XHCN Đông Âu Kim ngạch xuất năm 1991 giảm tới 13,2% so với năm 1990 Từ năm 1991, hoạt động xuất Việt Nam tăng mạnh số lợng chất lợng Một số...
 • 11
 • 227
 • 0

Xem thêm