một số vấn đề lý luận về dịch vụ ngân hàng và sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng

Một số vấn đề lý luận về kinh tế Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước.

Một số vấn đề luận về kinh tế Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước.

Lý luận chính trị

... B Nội dung I Một số vấn đề luận kinh tế Nhà nớc Doanh nghiệp Nhà nớc I.1 Khái niệm I.1.1 Kinh tế Nhà nớc Trong thời gian dài, luận kinh tế Xã hội chủ nghĩa ...
 • 2
 • 421
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ

Kế toán

... thành viên Số lượng khách hàng, doanh thu phí, giá trị tài sản nhỏ Tự quản cán quản doanh nghiệp Kinh doanh tập trung vào số sản phẩm phục vụ lợi ích thành viên Thường dài hạn phục vụ cho quyền ... doanh Thực tế cho thấy nhiều loại hàng hoá dịch vụ tiêu thụ thị trường kèm với hợp đồng bảo hiểm cho trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng hàng hoá dịch vụ Ngoài ra, bảo hiểm hỗ trợ cho ... doanh bảo hiểm luôn phải có dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm - nguồn vốn đầu tư sinh lời Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ từ phí bảo hiểm nghiệp vụ (hoặc hợp đồng bảo...
 • 35
 • 1,178
 • 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Kế toán

... hiểm phải lưu ý yếu tố làm tăng phí * Yếu tố làm tăng phí như: - Số phương tiện tham gia bảo hiểm năm thấp - Tăng số vụ tai nạn xảy có phát sinh trách nhiệm dân - Số vụ bồi thường bình quân vụ ... i Si: Số vụ tai nạn xảy có phát sinh trách nhiệm dân chủ xe bảo hiểm bồi thường năm i Ti: Số tiền bồi thường bình quân vụ tai nạn năm i Ci: Số đầu phương tiện tham gia bảo hiểm năm i n: Số năm ... thần Số vụ tai nạn năm sau cao năm trước 22,5%, số người chết bị thương năm cao năm trước 27,7% 30,6% Số vụ tai nạn nghiêm trọng ngày tăng, tai nạn xe giới chiếm tỷ lệ cao – chiếm 93,7% số vụ, ...
 • 26
 • 557
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH

Kế toán

... liên quan có đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp không Khi tiến hành chi trả, cần phải tuân theo số nguyên tắc: Hồ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp; chi trả phải vào biên xác minh; Thời gian, ... may bị rủi ro hưởng dịch vụ y tế phục vụ cho việc điều trị không chi trả trực tiếp tiền việc hưởng dịch vụ y tế nhiều hay phụ thuộc tình trạng bệnh không phụ thuộc vào số phí bảo hiểm đóng ... gây Số tiền bảo hiểm quan trọng để xác định số tiền chi trả Số tiền bảo hiểm hạn mức chi trả tối đa bảo hiểm, nghĩa trường hợp số tiền chi trả nhỏ tối đa số tiền bảo hiểm Hiện tham gia nghiệp vụ...
 • 25
 • 359
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH  SINH VIÊN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH SINH VIÊN

Kế toán

... liên quan có đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp không Khi tiến hành chi trả, cần phải tuân theo số nguyên tắc: Hồ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp; chi trả phải vào biên xác minh; Thời gian, ... may bị rủi ro hưởng dịch vụ y tế phục vụ cho việc điều trị không chi trả trực tiếp tiền việc hưởng dịch vụ y tế nhiều hay phụ thuộc tình trạng bệnh không phụ thuộc vào số phí bảo hiểm đóng ... gây Số tiền bảo hiểm quan trọng để xác định số tiền chi trả Số tiền bảo hiểm hạn mức chi trả tối đa bảo hiểm, nghĩa trường hợp số tiền chi trả nhỏ tối đa số tiền bảo hiểm Hiện tham gia nghiệp vụ...
 • 26
 • 368
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH SINH VIÊN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP HỌC SINH SINH VIÊN

Tài chính - Ngân hàng

... liên quan có đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp không Khi tiến hành chi trả, cần phải tuân theo số nguyên tắc: Hồ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp; chi trả phải vào biên xác minh; Thời gian, ... may bị rủi ro hưởng dịch vụ y tế phục vụ cho việc điều trị không chi trả trực tiếp tiền việc hưởng dịch vụ y tế nhiều hay phụ thuộc tình trạng bệnh không phụ thuộc vào số phí bảo hiểm đóng ... gây Số tiền bảo hiểm quan trọng để xác định số tiền chi trả Số tiền bảo hiểm hạn mức chi trả tối đa bảo hiểm, nghĩa trường hợp số tiền chi trả nhỏ tối đa số tiền bảo hiểm Hiện tham gia nghiệp vụ...
 • 24
 • 337
 • 0
Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI, CẢI CÁCH VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI docx

Tài liệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI, CẢI CÁCH CÁCH MẠNG XÃ HỘI docx

Báo cáo khoa học

... Trong cải cách nông nô Nga vào năm 1861, Sa hoàng phê chuẩn sắc luật “giải phóng” nông dân lệ thuộc vào địa chủ Trong giai đoạn này, ruộng đất thực vấn đề thiết cần phải giải sắc luật phần xoa ... muốn tồn thích nghi với môi trường sống phải đổi Đổi công việc diễn hàng ngày, cá thể tập thể sống để thích nghi với thay đổi môi trường sống 2.2 Cải cách Về khái niệm cải cách theo sách “Từ ... mà tiếp tục thực ngày nhằm mục tiêu phát triển đất nước mặt Như vậy, đổi trước hết cần phải hiểu “quá trình mang tính chủ động, nằm quy luật vận động phát triển tự thân vật”1 Đổi mang ý nghĩa...
 • 7
 • 636
 • 0
Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu mặt hàng cà phe và vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân

Một số vấn đề luận về xuất khẩu mặt hàng cà phe vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân

Quản trị kinh doanh

... nghiệp phát triển nh: dịch vụ nghiên cứu giống trồng, dịch vụ cung cấp thuốc trừ sâu, phân bón, dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị cho phơi sấy chế biến cà phê, dịch vụ bao gói, dịch vụ t vấn xuất ... công ty cà phê Việt Nam vào thị trờng EU Chơng 3: Một số giải pháp thúc đẩy xuất cà phê vào thị trờng EU Tổng công ty cà phê Việt Nam Chơng I Một số vấn đề luận xuất mặt hàng cà phê vai trò xuất ... Ngoài kéo theo hàng loạt ngành dịch vụ phát triển theo nh : dịch vụ cung cấp giống trồng, thuốc bảo vệ thực vật, ngân hàng, cho thêu máy móc trang thiết bị, Điều góp phần làm chuyển dịch cấu kinh...
 • 81
 • 365
 • 0
Một số vấn đề lý luận về loại trừ trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005

Một số vấn đề luận về loại trừ trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005

Lý luận chính trị

... mại ngày phát triển, số lượng giao dịch thông qua hợp đồng lĩnh vực thương mại ngày phổ biến Những cố nằm khả dự đoán xảy khiến cho hai bên thực nghĩa vụ dẫn đến vi phạm hợp đồng Trong số điều ... thực không nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa trường hợp, người gia công không thực nghĩa vụ với người bán theo hợp đồng gia công sản phẩm trường hợp bất khả kháng Về vấn đề bên vi phạm hợp ... gia quan hệ phải tự gánh chịu nghĩa vụ lợi ích mặt tài sản phát sinh từ quan hệ Nếu bên thứ ba miễn trách nhiệm trước bên có hành vi vi phạm vấn đề nằm khuôn khổ hợp đồng hai bên họ phải tự giải...
 • 16
 • 835
 • 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Kế toán

... Nội dung thuyết cho rằng: Một vùng phát triển đồng điểm lãnh thổ theo thời gian, mà có xu hướng phát triển mạnh số điểm Trong số nơi khác chậm phát triển bị trì trệ Các điểm phát triển mạnh ... Sự cần thiết khách quan chuyển dịch cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – đại hóa Căn vào xu phát triển kinh tế quốc tế, khắc phục cấu công nghiệp lạc hậu cần thiết phải chuyển dịch ... tế theo thuyết cân đối liên ngành Mô hình đưa giả thuyết phát triển tất ngành hay phát triển cân đối ngành nội ngành Những người ủng hộ quan điểm phát triển cân đối cho phải phát triển đồng...
 • 21
 • 479
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ

Kế toán

... học phát triển đã đặt vấn đề cấu vị trí thuyết để xem xét, đánh giá phân loại dạng thức phát triển thoái triển nước thuộc giới thứ ba Việc đề cao vấn đề cấu xem thành công thuyết phát triển ... hợp lại thành điều mà đề cập đến vấn đề chuyển dịch cấu ngành qúa trình phát triển (hay công nghiệp hoá) sau: 1-Các thuyết phát triển quan tâm việc xác định tiền đề cần thiết qúa trình công ... loạI thuyết phát triển khác Có thể thấy đIều qua số thuyết phát triển chủ yếu sau a thuyết phân kỳ phát triển kinh tế Tư tưởng người chủ xưởng thuyết Walt Rostow cho rằng, qúa trình phát...
 • 18
 • 457
 • 1
lược dịch một số vấn đề lý luận về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

lược dịch một số vấn đề luận về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Nông nghiệp

... cho ng i tiêu dùng - Yêu c u phát trin nông nghip theo h ng s n xu t hàng hóa Phát trin nông nghi p theo h ng s n xu t hàng hóa m t xu h ng t t yu s n xu t hàng hóa v i nh ng tiêu chí nh ... m#t hàng, kích thích tiêu dùng Ngoài công ngh ch bin phát trin s( góp phn tích cc vào vi c (1) t o th% tr ng tiêu th s n phm lúc thu ho ch r , gi m b t khó kh n cho nông dân khi ri vào ... tiêu dùng - Yêu c u khai thác tài nguyên phát trin nông nghip b n vng S n xu t phát trin, t c khai thác tài nguyên thiên nhiên cao Quá trình ó tim n s phát trin không bn v ng ca mô hình...
 • 39
 • 233
 • 1
Một số vấn đề lý luận về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện

Một số vấn đề luận về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện

Luật dân sự

... dịch dân NỘI DUNG A Một số vấn đề luận giao dịch dân vi phạm tự nguyện I Một số khái niệm liên quan Giao dịch dân “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp đơn phương làm phát sinh, thay đổi ... bắt buộc phảiđể giao dịch dân phát sinh hiệu lực pháp Phần c Khoản Điều 122 BLDS quy định: “Người tham gia giao dịch dân phải hoàn toàn tự nguyện” Khi thực giao dịch dân sự, bên phải hoàn ... án cần phải đặt để xem xét, có tình tiết vụ án xem xét cách kỹ lưỡng toàn diện Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân việc đánh máy nhầm vấn đề thiết yếu đáng quan tâm vụ án Điều cần làm rõ cần...
 • 17
 • 379
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ LẠM PHÁT.DOC

Kế toán

... nghiệp sản xuất dịch vụ Chính cân đối cấu kinh tế làm cho kinh té phát triển hiệu quả, khuyến khích lĩnh vực đòi hỏi chi phí tăng cao phát triển xét mặt thuyết cấu trùng hợp với thuyết chi ... thuyết chi phí Cũng kể thuyết khác nh thuyết tạo lỗ trống lạm phát thuyết số lợng tiền tệ song dù có khác cách giải nhng hầu nh tất thuyết thừa nhận: lạm phát xuất mức giá chung ... xuống Tốc độ lạm phát đợc xác định tốc độ thay đổi mức giá 3)Các loại lạm phát Căn vào tốc độ lạm phát ngời ta chia làm ba loại lạm phát khác a Lạm phát vừa phải xảy giá tăng chậm mức số hay dới 10%...
 • 17
 • 1,507
 • 13
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỘI NHẬP.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ HỘI NHẬP.DOC

Kế toán

... thơng mại phát triển Một là, Điều chỉnh sách mặt hàng thị trờng xuất nhập Về sản phẩm xuất cần đa dạng hoá hàng xuất khẩu, tăng dần trình độ chế biến, chuyển dịch cấu kinh tế nhằm vào sản phẩm ... toán, cần nhắc với quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển Hội nhập kinh tế quốc tế xu khách quan nhng chịu tác động lớn từ Mỹ số nớc TB phát triển Hiển nhiên trình toàn cầu hóa gắn liền với phát ... tệ, dịch vụ vận động phạm vi toàn cầu Ngày nay, lợng buôn bán tiền tệ toàn cầu vợt xa số 1500 tỷ USD Trong đó, ta thấy rằng, thơng mại điện tử xuất phát triển với tốc độ chóng mặt Sự phát triển...
 • 40
 • 697
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI.DOC

Kế toán

... tế có vốn đầu t nớc có số phát triển thành phần kinh tế khác, cao hẳn số phát triển chung nớc (chỉ số phát triển khu vực có vốn đầu t nớc năm 1997 là: 120,75% số phát triển chung nớc 108,15%; ... 0918.775.368 * Cơ cấu đầu t thay đổi theo hớng tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến dịch vụ Sự phát triển kinh tế luôn đặt vấn đề phải dịch chuyển cấu kinh tế theo hớng đại hoá phù hợp với ... cách riêng để giải vấn đề Việc mà nớc phát triển tự nghiên cứu để phát triển khoa học kỹ thuật cho kịp với trình độ nớc phát triển việc khó khăn tốn Con đờng nhanh để phát triển kỹ thuật công...
 • 33
 • 1,195
 • 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ LẠM PHÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.DOC

Kế toán

... 0918.775.368 Chơng I số vấn đề luận lạm phát mối quan hệ lạm phát tăng trởng kinh tế I Khái niệm lạm phát 1) Lạm phát ? - Lạm phát xảy mức giá chung thay đổi Khi mức gia tăng lên đợc gọi lạm phát, mức ... giảm phát Nếu khối tiền tệ tăng thêm khối hàng hoá dịch vụ không thay đổi, tức áp lực lạm phát xuất Khối tiền tệ tăng thêm áp lực lạm phát nặng hơn, tình trạng khiến cho giá hàng hoá, dịch vụ ... triển kinh tế số 9-1999 Tạp chí ngân hàng số 16-1999, số 18-1999, số 3-2000 Tạp chí tài tháng 8-1998, tháng 9-1999, tháng 10-2001 Tạp chí ngân hàng số 12-2001 Tạp chí Cộng sản số 9-2000 Báo Sài...
 • 17
 • 1,744
 • 14
Một số vấn đề lý luận về toàn cầu hoá và hội nhâp kinh tế quốc tế.doc.DOC

Một số vấn đề luận về toàn cầu hoá hội nhâp kinh tế quốc tế.doc.DOC

Kế toán

... rộng, nớc phát triển phát triển , nớc lớn nhỏ toàn cầu hoá kinh tế vấn đề "mang tính toàn cầu" nâng cao mức độ phụ thuộc lẫn nhau, đa vào tồn tại, hợp tác, phát triển Đặc điểm hoà bình phát triển ... nhằm tạo điều kiện cần thiết, kích thích sôi động thị trờng Về dịch vụ cần khuyến khích phát triển loại hình dịch vụ nh dịch vụ t vấn tài chính, kế toán, thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, ma két ... 2.3 Sự gia tăng vấn đề toàn cầu bối cảnh giới kết thúc chiến tranh lạnh, bớc vào thời kỳ hoà bình, hợp tác phát triển Kinh tế sở tồn phát triển nhân loại kể tù khai sinh lập địa giai đoạn phát triển...
 • 33
 • 1,959
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25