một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Một số vấn đềluận bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.

Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.

Tài chính - Ngân hàng

... giản Số tiền đợc ghi vừa số, vừa chữ hoàn toàn số hoàn toàn chữ Số tiền cuả hối phiếu phải trí với cách ghi Trờng hợp chênh lệch số tiền chữ số tiền số thờng vào số tiền ghi chữ Trờng hợp ... 1.2.3.2.Những nội dung chủ yếu th tín dụng thơng mại a/ Số hiệu, địa điểm ngày mở L/C - Số hiệu: Tất th tín dụng phải số hiệu riêng Tác dụng số hiệu để trao đổi th từ, ®iƯn tÝn cã liªn quan ®Õn ... nợ nần, toán hợp đồng mua bán ngoại thơng Việc sử dụng đồng tiền tiền toán tronghợp đồng mua bán ngoại thơng, hiệp định thơng mại trả tiền nớc nói chung phụ thuộc vào yếu tố sau: Sự so sánh lực...
 • 30
 • 403
 • 0

Một số vấn đềluận bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

Tài chính - Ngân hàng

... giản Số tiền đợc ghi vừa số, vừa chữ hoàn toàn số hoàn toàn chữ Số tiền cuả hối phiếu phải trí với cách ghi Trờng hợp chênh lệch số tiền chữ số tiền số thờng vào số tiền ghi chữ Trờng hợp ... 1.2.3.2.Những nội dung chủ yếu th tín dụng thơng mại a/ Số hiệu, địa điểm ngày mở L/C - Số hiệu: Tất th tín dụng phải số hiệu riêng Tác dụng số hiệu để trao đổi th từ, ®iƯn tÝn cã liªn quan ®Õn ... nợ nần, toán hợp đồng mua bán ngoại thơng Việc sử dụng đồng tiền tiền toán tronghợp đồng mua bán ngoại thơng, hiệp định thơng mại trả tiền nớc nói chung phụ thuộc vào yếu tố sau: Sự so sánh lực...
 • 30
 • 330
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... hoạch i: số đơn I: số tổng hợp Chỉ số đơn : Chỉ số đơn giá : Phản ánh biến động giá mặt hàng ip = p p Chỉ số đơn lượng hàng hoá tiêu thụ : iq = q q Chỉ số tổng hợp : Quyền số : đại lượng dùng số tổng ... Việc cố định gọi quyền số số tổng hợp giá Chỉ số tổng hợp giá : phản ánh biến động chung giá mặt hàng Đối với tiêu chất lượng : số giá, số giá thành, số tiêu sản xuất quyền số thường tiêu khối ... Cơng ty em lựa chọn đề tài : “Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích doanh thu cơng ty cổ phần chế tạo lắp ráp thiết bị bách khoa giai đoạn 2001-2009 dự báo năm 2011” MỤC LỤC MỘT SỐ VẤN ĐỀ...
 • 34
 • 462
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... khối lợng sản phẩm tiêu thụ giá nh cho hợp nhằm đem lại hiệu kinh tế cao + Chất lợng sản phẩm : Là tập hợp đặc tính thiếu đợc sản phẩm Nó đợc xác định thông số kỹ thuật so sánh đo lờng đợc Càng ... phÝ Thông tin cấp thu đợc sử dụng số phơng pháp nh: Quan sát, thực nghiệm thăm dò, vấn Sau thu thập thông tin cần thiết công ty cần phải tiến hành xử thông tin để loại bỏ thông tin không ... nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm giúp công ty hành động lĩnh vực tiếp thị cách hiệu nhằm kéo dài chu kỳ sống sản phẩm, tăng lợi nhuận mà sản phẩm đem lại cho công ty toàn đời sống - Giai đoạn thâm...
 • 15
 • 435
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ ĐẤU THẦU CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU VÀ         CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Kế toán

... tiết THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT Báo cáo kết đánh giá Tính phápQUẢ ĐẤU THẦU Quy trình CƠNG BỐ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Kết đấu thầu Tên nhà thầu Gía trúng thầu Loại hợp đồng HỒN THIỆN HỢP ĐỒNG Chi tiết ... với cơng việc nhiều phương án thực mà bên mời thầu chưa biết lựa chọn phương án thường cơng trỡnh xây dựng mà hai bên kí kết với theo loại hợp đồng “chỡa khoá trao tay” – loại hợp đồng ... thực hợp đồng • Mẫu hợp đồng kinh tế 3.4 Tiêu chuẩn đánh giá đánh giá hồ dự thầu xây lắp Chỉ phương pháp áp dụng để đánh giá lựa chọn nhà thầu xây lắp, là: phương pháp giá đánh giá.Đồng...
 • 16
 • 433
 • 1

Một số vấn đềluận bản về kế toánchi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Một số vấn đề lí luận cơ bản về kế toánchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Kế toán

... Căn vào số liệu chi phí đợc tập hợp theo đối tợng tập hợp chi phí làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm * Phơng pháp tập hợp CPSX Phơng pháp tập hợp CPSX phơng pháp hay hệ thống phơng pháp ... tập hợp phân loại chi phí sản xuất phạm vi giới hạn đối tợng tập hợp chi phí Căn vào quan hệ chi phí sản xuất đối tợng tập hợp chi phí xác định, xây dựng phơng pháp tập hợp chi phí: phơng pháp ... tập hợp chi phí đợc tập hợp trực tiếp cho đối tợng vào chứng từ gốc: Bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng tính phân bổ khấu hao, bảng tính phân bổ lơng Kế toán sử dụng tài khoản 627 (CP SXC) để tập hợp...
 • 25
 • 247
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... * Phương pháp tập hợp CPSX Phương pháp tập hợp CPSX phương pháp hay hệ thống phương pháp sử dụng để tập hợp phân loại chi phí sản xuất phạm vi giới hạn đối tượng tập hợp chi phí Căn vào quan ... chi phí sản xuất đối tượng tập hợp chi phí xác định, xây dựng phương pháp tập hợp chi phí: phương pháp tập hợp trực tiếp phương pháp gián tiếp + Phương pháp tập hợp trực tiếp áp dụng chi phí trực ... 1.1 Xác định đối tượng phương pháp tập hợp CPSX * Đối tượng tập hợp CPSX Để tập hợp CPSX hợp lí, xác kế toán phải xác định đối tượng tập hợp CPSX Đối tượng tập hợp CPSX khâu quan trọng hạch tốn...
 • 27
 • 250
 • 0

Một số vấn đềluận bản về chính sách tiền tệ, lạm phát

Một số vấn đề lí luận cơ bản về chính sách tiền tệ, lạm phát

Quản trị kinh doanh

... soát lạm phát Kết luận Bài viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Mong thầy hướng dẫn thêm Cuối em xin chân thành cảm ơn giáo giúp em hồn thành đề tài Phần I Một số vấn đềluận sách tiền tệ, ... bổ trợ cơng cụ trung gian Bởi phối hợp đồng cơng cụ, việc điều khiển công cụ làm cho công cụ khác cộng hưởng sức mạnh Chính vậy, khơng phải hồn thiện cơng cụ sách tiền tệ mà phải phối hợp cơng ... mở vào hoạt động tăng cường sử dụng công cụ Tuy nhiên đến cho thấy điều kiện để đưa thị trường mở vào hoạt động chưa chín muồi Vì cần giải pháp hồn thiện cơng cụ để mau chóng đưa cơng cụ vào...
 • 18
 • 403
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... toán tổng hợp giá trị theo nhóm loại hàng để ghi vào bảng kê nhập bảng kê xuất hàng hoá vào số liệu bảng kê vào bảng kê luỹ kế ghi vào bảng kê tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng hoá Cũng vào cuối ... trình tự luân chuyển hợp Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ hợp pháp, luân chuyển khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp, bỏ sót không phức tạp nhng đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu công tác kế ... đợc sổ số d thủ kho chuyển lên kế toán vào số lợng đơn giá loại hàng hoá tồn kho để tính tiêu giá trị số d ghi vào cột "thành tiền"trên sổ số d Số liệu đợc đối chiếu với số liệu cột tồn kho bảng...
 • 44
 • 297
 • 0

Những vấn đềluận bản về hạch toán kế toán tiêu thụ kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại

Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán

... tốn tổng hợp giá trị theo nhóm loại hàng để ghi vào bảng kê nhập bảng kê xuất hàng hoá vào số liệu bảng kê vào bảng kê luỹ kế ghi vào bảng kê tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng hoá  Cũng vào cuối ... tự luân chuyển hợp Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ hợp pháp, luân chuyển khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp, bỏ sót khơng q phức tạp đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn ... nhận sổ số dư thủ kho chuyển lên kế tốn vào số lượng đơn giá loại hàng hoá tồn kho để tính tiêu giá trị số dư ghi vào cột "thành tiền"trên sổ sốSố liệu đối chiếu với số liệu cột tồn kho bảng...
 • 56
 • 261
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... Trên sở bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn số liệu lấy kế toán tiến hành lập bảng nhập- xuất- tồn kho cho NVL đồng thời kế toán dùng số liệu bảng để đối chiếu số liệu sổ số dư( theo nhóm vật liệu ) Cơng ... thực tế số NVL mua vào sau Phứơng pháp thường áp dụng cho DN số chủng loại vật tư ít, số lần nhập xuất thích hợp với điều kiện giá ổn định không thích hợp cho NVL thơì gian bảo quản hoá ... Phương pháp ghi thẻ song song + Phương pháp sổ đói chiếu luân chuyển + Phương pháp sổ số dư 1.2 Các phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 1.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song: Theo phương pháp...
 • 26
 • 320
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀLUẬN BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCHTOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCHTOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... thực tế số NVL mua vào sau Phứơng pháp thường áp dụng cho DN số chủng loại vật tư ít, số lần nhập xuất thích hợp với điều kiện giá ổn định khơng thích hợp cho NVL thơì gian bảo quản hố ... nhóm vật liệu Trên sở bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn số liệu lấy kế toán tiến hành lập bảng nhập- xuất- tồn kho cho NVL đồng thời kế toán dùng số liệu bảng để đối chiếu số liệu sổ số dư( theo nhóm vật ... Phương pháp ghi thẻ song song + Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển + Phương pháp sổ số dư 1.2 Các phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 1.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song: Theo phương pháp...
 • 23
 • 380
 • 0

Một số vấn đềluận bản trong công tác hạch toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Một số vấn đề lí luận cơ bản trong công tác hạch toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... giá thực tế số NVL mua vào sau Phứơng pháp thờng áp dụng cho DN số chủng loại vật t ít, số lần nhập xuất thích hợp với điều kiện giá ổn định không thích hợp cho NVL thơì gian bảo quản nh hoá ... liệu sở chứng từ hợp lệ, hợp pháp Do liên hệ, phối hợp với việc ghi chép vào thẻ kho sổ chi tiết kho phòng kế toán hình thành nên phơng pháp hạch toán chi tiết NVL Khi thực phơng pháp hạch toán ... + Phơng pháp ghi thẻ song song + Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển + Phơng pháp sổ số d 1.2 Các phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu 1.2.1 Phơng pháp ghi thẻ song song: Theo phơng pháp kho...
 • 21
 • 341
 • 0

Một số vấn đềluận bản của hoàn thiện chính sách thương mại XNK từ góc độ tiếp cận các chỉ tiêu tài chính trong lộ trình hội nhập AFTA

Một số vấn đề lí luận cơ bản của hoàn thiện chính sách thương mại XNK từ góc độ tiếp cận các chỉ tiêu tài chính trong lộ trình hội nhập AFTA

Tài chính - Ngân hàng

... quản mặt hàng xuất nhập khẩu, sách quản chế giá cả,chính sách quản quota giấy phép xuất nhập khẩu, sách quản tỷ giá hối đoái, sách quản đối tợng kinh doanh xuất nhập khẩu, sách quản ... Chính sách quản thơng mại quốc tế nhà nớc nghị định, định, quy định phủ quan phủ lĩnh vực thơng mại quốc tế sách quản xuất nhập Nội dung sách quản xuất nhập bao gồm: Chính sách quản ... luật pháp Chính sách điều chỉnh hệ thống kinh doanh phôc * Chính sách quản xuất nhập là: Nhà nớc quản điều tiết hoạt động thơng mại quốc tế thông qua công cụ quan trọng sách quản...
 • 29
 • 359
 • 0

Những vấn đềluận bản về hoạt động xuất khẩu phân tích hoạt động xuất khẩu

Những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu và phân tích hoạt động xuất khẩu

Kinh tế - Thương mại

... thác ký kết hợp đồng với bên nớc Hợp đồng đợc thực thông qua hợp đồng uỷ thác chịu điều chỉnh luật kinh doanh nớc Bên nhận uỷ thác sau ký kết hợp đồng uỷ thác xuất đóng vai trò bên hợp đồng mua ... quản kinh tế vĩ mô nh vi mô Để quản tèt 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh tế quốc dân, quản ngành hay quản doanh nghiệp đòi hỏi nhà quản ... cã ngêi cho r»ng hiệu kinh tế xuất số lợi nhuận thu đợc thông qua xuất Những quan niệm bộc lộ số mặt cha hợp Một là, đồng hiệu kết Hai là, không phân định rõ chất tiêu chuẩn hiệu xuất với tiêu...
 • 78
 • 383
 • 0

NHỮNG VẪN ĐỀLUẬN BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẪN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Kế toán

... lược phát triển lâu dài cho DN Trình độ lực đội ngũ quản DNVVN vấn đề nước quan tâm trọng cải thiện Thứ ba, DNVVN góp phần giải hiệu vấn đề lao động việc làm, phần lớn đội ngũ lao động yếu ... ro đạo đức người quản Một nhà quản làm chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa phát sinh loại rủi ro đạo đức nghề nghiệp Nhưng thực tế, lợi ích cá nhân hay nhóm tập thể cán quản tình cố ý tạo ... trường pháp Với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, môi trường pháp lành mạnh mơi trường bình đẳng cơng cho loại hình doanh nghiệp tham gia kinh doanh Bằng văn quy định cụ thể vấn đề...
 • 30
 • 423
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀLUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... Phương pháp tính giá thành bao gồm: - Phương pháp trực tiếp - Phương pháp tổng cộng chi phí - Phương pháp hệ số - Phương pháp tỉ lệ - Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ - Phương pháp liên hợp ... kết hợp với việc phân tích Bảng phí Bảng theo bên Nợ tài Bảng kê ứng Để theo dõi chikê sản xuất kinh nghiệp vụ kê khoản đối doanh, kế toán sử dụng sổ chi tiết, Bảng phân bổ, Bảng kê số 4, Bảng ... định theo số thực tế dùng Giá trị vật liệu nằm Toàn giá trị vật Số lượng sản phẩm dở dang cuối kì = sản phẩm dở dang Số lượng thành phẩm + Số lượng sản x liệu xuất dùng phẩm dở dang Số lượng...
 • 27
 • 271
 • 0

Những vấn đềluận bản về phương pháp chỉ số

Những vấn đề lí luận cơ bản về phương pháp chỉ số

Quản trị kinh doanh

... dụng phơng pháp tính số chung 2.2 Phơng pháp tính chung Chỉ số chung đợc tính theo hai phơng pháp khác nhau: phơng pháp số tổng hợp phơng pháp số bình quân 2.2.1 Phơng pháp số tổng hợp Phản ... sè tỉng hợp trung bình gia quyền số cá thể quyền số p0q0 p1q1 Phơng pháp số bình quân cho ta kết tính toán ý nghĩa kinh tế hoàn toàn giống với số tổng hợp Nh tơng ứng với số tổng hợp số bình ... biến động toàn tợng Các phơng pháp tính số: Khi phân tích, so sánh mức độ khác tợng kinh tế xã hội, ta dùng phơng pháp tính số khác 2.1 Phơng pháp tính số cá thể (chỉ số đơn): Phản ánh biến động...
 • 36
 • 376
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Kế toán

... cho quản doanh nghiệp, chi phí văn phòng, lương cán quản Kết cấu tài khoản sau: Bên nợ: Chi phí quản doanh nghiệp thực tế phát sinh kỳ Bên : Kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp vào ... tư vấn xây dựng cần phải đầu tư thêm trang thiết bị đại mở rộng thị trường mình, thu hút nhiều khách hàng nước 1.2 BẢN CHẤT NỘI DUNG CỦA DOANH THU, CHI PHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN ... XÂY DỰNG 1.2.1 Bản chất nội dung doanh thu dịch vụ tư vấn xây dựng Dịch vụ tư vấn xây dựng ngành kinh tế tổng hợp phục vụ nhu cầu xây dựng bản, nhu cầu xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình Là...
 • 23
 • 400
 • 0

Những vấn đềluận bản về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt nam

Những vấn đề lí luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt nam

Kinh tế - Quản lý

... thuế số trờng hợp khác Bộ tài quy định 12 Khoa Quản trị Kinh doanh & Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội 3.1.2 Chi phí hợp đợc trừ để tính thuế thu nhập chịu thuế 3.1.2.1 Những khoản chi phí hợp lý: ... 3.1.2.2 Các khoản không đợc tính vào chi phí hợp - Tiền lơng, tiền công sở kinh doanh không thực chế độ hợp đồng lao động theo quy định Pháp luật lao động, trừ trờng hợp thuê mớn lao động theo vụ ... Đại học Mở Hà Nội Phần II: Những vấn đề luận thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam I Các vấn đề thuế TNDN: 1.Khái niệm: Thuế TNDN loại thuế trực thu thu vào thu nhập đợc tổ chức,các nhân...
 • 33
 • 987
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008