một số phương pháp dạy học truyền thống

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... hướng DH tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN ... Giang), Chuyên đề “ một số dạng phương trình vô tỉ cho học sinh giỏi”. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2012), Dạyhọc tích cực. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học i. ... ra một số dạng phương trình và bất phương trình vô tỉ, cùng với phương pháp giải quyết bài toán. Sưu tầm và sáng tác bài tập về phương trình và bất phương trình vô tỉ”. 3.3. Áp dụng một số phương...
 • 30
 • 654
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. 1.1.2.3. Học tập cá thể phối hợp với học hợp tác, nhóm nghiên cứu Trong một lớp học ... 1.4. Dạy học tự nghiên cứu 1.4.1. Khái niệm Dạy học tự nghiên cứu” Dạy học tự nghiên cứu có nghĩa là dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, khi đó logic dạy học tuân thủ logic của phương ... điểm của phương pháp dạy học tích cực cụ thể là phương pháp dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu. 3. Luận văn đã xây dựng được các thiết kế bài dạy theo...
 • 23
 • 1,169
 • 4
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... NĂNG LỰC HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ... trọng trong dạy học toán tổ hợp. - Vận dụng 4 phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp đó là các phương pháp: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo ... là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng,...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Thạc sĩ - Cao học

... quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. 1.1.2.3. Học tập cá thể phối hợp với học hợp tác, nhóm nghiên cứu Trong một lớp học ... phân tích các tài liệu về phương pháp dạy học, dạy học tích cực, lí luận chung về dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu. - Phương pháp chuyên gia: Tham ... 1.4. Dạy học tự nghiên cứu 1.4.1. Khái niệm Dạy học tự nghiên cứu” Dạy học tự nghiên cứu có nghĩa là dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, khi đó logic dạy học tuân thủ logic của phương...
 • 24
 • 1,037
 • 0
Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Khoa học xã hội

... hình thức và phương pháp dạy học với nhau. Bởi không một phương pháp dạy học nào là vạn năng, mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng vì vậy cần phối hợp chúng một cách hài ... tươi, hào hứng trong các em. Một số kế hoạch dạy học cụ thể minh họa cho việc tạo hứng thú học tập thong qua việc sử dụng một số phương pháp dạy học. KẾ HOẠCH DẠY HỌCMôn: Lịch sử và Địa lí Ngày ... dạy học môn Lịch sử ở Tiểu học thông qua việc tìm hiểu đề tài: “ Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học . Đề tài: Tạo hứng thú học...
 • 31
 • 5,135
 • 23
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng....
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một ... bản chất của phương pháp dạy học tích cực.-Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực.- Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.-...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Tư liệu khác

... 5 ) : Một lớp học có 30 số học sinh, trong đó có 3/10 số học sinh là số học giỏi Toán, 2/10 số học sinh là học sinh giỏi Việt. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh ... Tìm ba số, biết rằng sau khi chuyển 14 đơn vị từ số thứ nhất sang số thứ hai, chuyển 28 đơn vị từ số thứ hai sang số thứ ba rồi chuyển 7 đơn vị từ số thứ ba sang số thứ nhất ta được ba số đều ... 32+1747+2126+1327+4137+1216+23CúcHồngMai Cách 2 : ( Phương pháp suy luận logic). HoaBạncúchồng mai101010(2)(3)(1)Thực hiện: Tập thể tổ 3 lớp CĐTH3CLập bảng :Ví dụ 1: Tìm một số biết rằng nhân số đó với 2 được...
 • 12
 • 3,051
 • 28
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

Tư liệu khác

... Ngoài những phương pháp chung của phương pháp chính tả nghe viết tôi còn sử dụng một số phương pháp riêng để nâng cao chất lượng học tập cho từng đối tượng học sinh trên. Trước khi học bài chính ... trưng đó như một thứ chính tả khu vực ( nghiên cứu phương pháp dạy học của GS.TS Lê Phương Nga và Nguyễn Trí); tài liệu tham khảo và phương pháp dạy học tiếng Cứ vào đầu mỗi năm học thực tế ... tại và phát triển.- Cùng với tiếng sống em nào hãy tìm */ sống : cuộc sống, lẽ sống, nhựa sống được từ viết với tiếng sống? sự sống, sức sống, vôi sống… - Học sinh nhận xét, giáo viên kết luận.-...
 • 31
 • 6,191
 • 84
Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Ngữ văn

... UNESCO đà tổng kết với 4 trụ cột: học để biết, học để làm, học để sống và học để sống với chất lợng cao. - Tạo hứng thú học tập cho hs, đáp úng đợc nhiệm vụ dạy học trong thời kì bùng nổ thông ... mối quan hệ giữa các tiếng trong từ?.III. Một số phơng pháp dạy học đặc thù trong các giơ học Văn.Văn bản nói chung và văn bản văn học nói riêng là một kết cấu nghệ thuật tinh tế, có sự kết ... một số trờng hợp, việc tổ choc dạy học theo PP nêu và gqvđ đòi hỏi phải có nhiều thời gian, chuẩn bị công phu hơn so với bình thờng.- Một trong những khó khăn đối với gv khi tiến hành dạy học...
 • 20
 • 1,506
 • 13
Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Sinh học

... Phơng pháp Thuyết trình với sự tham gia tích cực của học sinh.Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học phổ biến nhất thờng đợc giáo viênvận dụng trong quá trình dạy học. Dạy học theo ... mục tiêu trên, một yêu cầu lớn phải đặt ra là phải đổi mới phơng pháp dạy học theo tinh thần nâng cao vai trò chủ động và tích cực của ngời học. Dới đâymột số phơng pháp dạy học mới có thể ... sinh.Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học một chiều. Tuy nhiên giáo viênkhông nên sử dụng quá thờng xuyên phơng pháp này mà phải kết hợp với các phơng pháp khácđể học sinh tham...
 • 22
 • 903
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25