một số phương pháp dạy học toán lớp 2

Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Tư liệu khác

... 4: ( 5/9 _lớp 5 ) : Một lớp học có 30 số học sinh, trong đó có 3/10 số học sinh là số học giỏi Toán, 2/ 10 số học sinh là học sinh giỏi Việt. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao ... Ví dụ 1: (3/ 157_ Lớp 1) Dạng đồ cây:Ví dụ 1: (3/ 157_ Lớp 1) Dạng đồ cây:Nối ( theo mẫu): 32+ 1747 +21 26 +13 27 +4137+ 12 16 +23 CúcHồngMai Cách 2 : ( Phương pháp suy luận logic). ... có: ( X 2 + 2 ) : 2 = 7Từ đó ta tìm được kết quả là 6×Cách 3: ( Kí hiệu chữ)Thực hiện: Tập thể tổ 4 lớp CĐTH3CVí dụ 2: ( 5/161 _lớp 2 ) Dạng nối nét liền :Ví dụ 2: ( 5/161 _lớp 2 ) Dạng...
 • 12
 • 3,051
 • 28
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... . 1 .2. Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1 .2. 1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1 .2. 2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... xatrong SGK. 2. 2 .2. Tự học bằng phiếu học tập 2. 3. Sử dụng phƣơng pháp hoạt động nhóm và dạy học dự án 2. 3.1. Xây dựng một số phương pháp cơ bản giải PTLG m ... Chƣơng 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2. 1....
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... 2 15 Hay 2 MG 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 111 2 2. . .3 3 91 2 23 3 9    MA AA MA AA AA AAMA MA AA 2 2 2 2 2 1 2 1 1.3 3 2 2 2     aMA MC MB AG  2 2 2 ... được:     2 2 2 2 2 2 2 2 2 211 26         MG AG BG CG MA MB MC a b c Hay   2 2 2 2 2 2 2 133     MA MB MC a b c MG Đẳng thức chứng tỏ rằng   2 2 2 2 2 213  ... MC MB AG  2 2 2 2 2 211 2 3 2     aMG AG MA MB MC Tương tự ta được: 2 2 2 2 2 211 2 3 2 bMG BG MA MB MC     2 2 2 2 2 211 2 3 2 cMG CG MA MB MC...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... trọng trong dạy học toán tổ hợp. - Vận dụng 4 phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp đó là các phương pháp: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo ... phương pháp dạy học tích cực có thể vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT ... - Phương pháp dạy học tích cực - Nội dung phương pháp dạy học nêu vấn đề, phát hiện và giải quyết vấn đề - Nội dung phương pháp dạy học tự học - Nội dung phương pháp hoạt động nhóm và dạy học...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... MA1 là đường trung tuyến của tam giác MBC và ta có: 2 2 2 211 22   aMA MC MB Tương tự: 2 2 2 21 2 2 2 211 22 1 22     bMB MC MAcMC MA MB ... cung AC. Nhãm 2: P = MA.MB.MC.MD = (MA.MB).(MC.MD) 2 2 2 2 2 MA MB AB 4RMA.MB 2R 2 2 2     2 2 2 2 2 MC MD CD 4RMC.MD 2R 2 2 2     Vậy P ≤ 4R4 P đạt Max là 4R4 khi MA ... ®ã P = 4R 2 .MK.MH 2 2 2 2 2 2MK MH OH MH OM RMK.MH 2 2 2 2    VËy 2 24RP 4R . 2R 2  P đạt Max là 2R4 khi MK = MH hay M là điểm chính giữa của cung AC. Nhãm 2: P = MA.MB.MC.MD...
 • 26
 • 1,276
 • 0
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (19 92) , Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (20 03), Phương pháp giảng dạy ... Ni. 4. c Chung (20 07), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th  (20 05), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa ...  . Đổi mới phương pháp dạy học toán ở Tiểu học giáo viên). 2. Nguyn Hu Châu (20 05), Dạy học Hợp tác”. Tp chí Thông tin KHGD. 3. Nguyn Hu Châu (20 05), Nhng v...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Tiểu luận Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học ppt

Khoa học xã hội

... em. Một số kế hoạch dạy học cụ thể minh họa cho việc tạo hứng thú học tập thong qua việc sử dụng một số phương pháp dạy học. KẾ HOẠCH DẠY HỌCMôn: Lịch sử và Địa lí Ngày soạn: 4/ 6/ 20 12 Lớp: ... thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số phương pháp dạy học . Đề tài: Tạo hứng thú học môn Lịch sử cho học sinh lớp 5 thông qua việc vận dụng một số PPDH* Phương ... hình thức và phương pháp dạy học với nhau. Bởi không một phương pháp dạy học nào là vạn năng, mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng vì vậy cần phối hợp chúng một cách hài...
 • 31
 • 5,135
 • 23
một số phương pháp dạy học thực hành, luyện tập toán 1

một số phương pháp dạy học thực hành, luyện tập toán 1

Kinh tế - Quản lý

... động dạy học làm tính theo cột dọc,nên khi dạy học các số trong phạm 100 đã kết hợp dạy số với phép tính:+ Dạy học các số đến 20 (11 số đầu tiên có hai chữ số gồm, 10, 11, 12, 20 ) đã dạy cộng, ... 3; 17- 7 (số có hai chữ số cộng hoặc trừ sốmột chữ số) .+ Dạy học số tròn chục: (10, 20 , 30 90) đã dạy cộng trừ các số tròn chục (số có hai chữ số cộng hoặc trừ, sốmột chữ số sang đơn ... chọn phương pháp thích hợp dạy học luyện tập thực hành trong toán 1 cho từng bài học trong một tiết học hay từng chủ đề. Giáo viên cần:- Đọc kỹ, nắm chắc mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học...
 • 8
 • 2,253
 • 26
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... sống 4 1 .2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1 .2. 1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1 .2. 2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1 .2. 3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện . 8 2. 1. ... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi ... 8 2. 1. Phương pháp dạy học nhóm 8 2. 2. Phương pháp dạy học theo dự án 11 2. 3. Phương pháp trò chơi 13 2. 4. Thiết kế tiết dạy minh họa 16 III. Hiệu quả 19 IV. Đề xuất, khuyến nghị 20 V....
 • 24
 • 4,493
 • 13
Một số phương pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học

Giáo dục học

... hiện: Trà Quý Thạnh. Trường tiểu học Ân Hảo Đông 2 Kinh nghiệm. - Đề tài:: Một số phương pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học. Đáp số: 82m.Ví dụ 1b.III. Chu vi của ... 2 Cách 3Giáo viên thực hiện: Trà Quý Thạnh. Trường tiểu học Ân Hảo Đông 29 Kinh nghiệm. - Đề tài:: Một số phương pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học. + Bài toán ... tích của khu đất đó là: 20 0 x 160 = 320 00 (m 2 ) 320 00 m 2 = 3 ,2 ha Đáp số: 320 00 m 2 ; (3 ,2 ha)Trả lời:Trong phần bài giải đã có lỗi sai ở chỗ: Người làm( học sinh) đã không chú ý rằng...
 • 47
 • 3,810
 • 7
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng....
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một ... chuyển dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy học tập trung vào người học, dạy...
 • 11
 • 1,792
 • 31
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

Tư liệu khác

... Ngoài những phương pháp chung của phương pháp chính tả nghe viết tôi còn sử dụng một số phương pháp riêng để nâng cao chất lượng học tập cho từng đối tượng học sinh trên. Trước khi học bài chính ... trưng đó như một thứ chính tả khu vực ( nghiên cứu phương pháp dạy học của GS.TS Lê Phương Nga và Nguyễn Trí); tài liệu tham khảo và phương pháp dạy học tiếng Cứ vào đầu mỗi năm học thực tế ... thân học tốt.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘITRUNG TÂM GIÁO DỤC TỪ XAĐề tài:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ Ở TIỂU HỌC – PHẦN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT LỚP 5 Người thực hiện: ĐOÀN THỊ TÂM Số...
 • 31
 • 6,191
 • 84

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008