một số phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học

Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng Việt ở tiêu học

Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng Việt tiêu học

Mầm non - Tiểu học

... phơng pháp s phạm tơng tác trong dạy học Tiếng Việt tiểu học 223.1 Chơng trình sách giao khoa và các tài tài liệu dạy học Tiếng Việt tiểu học 223.2 Về phía giáo viên 243.3 Về phía học ... dụng phơng pháp s phạm tơng tác trong quá trình dạy học Tiếng Việt tiểu học 1414.1 Trong quá trình dạy học 1414.2 Trong môn Tiếng Việt 172Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học 172.1 Đặc ... - GDTH1 trờng đại học vinh khoA giáo dục tiểu học sử dụng PHơNG PHáP S PHạM TơNG TáC trong DạY HọC tiếng việt tiểu học luận văn tốt nghiệpNgành: Giáo dục tiểu học GV hớng dẫn: Th.S:...
 • 70
 • 2,445
 • 10
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC  TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

Khoa học xã hội

... HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC:3.1. Chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu dạy học Tiếng Việt tiểu học: Chương trình Tiếng Việt Tiểu học xác định một trong những mục tiêu quan trọng của dạy ... GDTH1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA GI O DÁ ỤC TIỂU HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌCLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPNg nh: Giáo dà ục tiểu học GV hướng dẫn: ... chức dạy học còn đơn điệu chủ yếu là dạy học cả lớp, ít có dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm. Khi tổ chức dạy học theo nhóm hiệu quả cũng chưa cao.3.3- Về phía học sinh:Môn học Tiếng Việt...
 • 73
 • 1,433
 • 3
Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học docx

Phương pháp dạy học tiếng Việt tiểu học docx

Mầm non - Tiểu học

... của phương pháp dạy Tiếng Việt Tiểu học 2. Phương pháp dạy học Học vần 3. Phương pháp dạy học Tập viết 4. Phương pháp dạy học Chính tả 5. Phương pháp dạy học Tập đọc 6. Phương pháp ... người học là người Việt hay không phải người Việt, Phương pháp dạy học Tiếng Việt chia ra thành Phương pháp dạy học Tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ và Phương pháp dạy học Tiếng Việt với ... cảm với học sinh tiểu học II. Giới thiệu tiểu mô đun STT Tên chủ đề 1 Những vấn đề chung của phương pháp dạy Tiếng ViệtTiểu học 2 Phương pháp dạy học Học vần 3 Phương pháp dạy học Tập...
 • 287
 • 1,049
 • 12
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC (TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM) pdf

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC (TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM) pdf

Cao đẳng - Đại học

... của phương pháp dạy Tiếng Việt Tiểu học 2. Phương pháp dạy học Học vần 3. Phương pháp dạy học Tập viết 4. Phương pháp dạy học Chính tả 5. Phương pháp dạy học Tập đọc 6. Phương pháp ... khoa học Phương pháp dạy học Tiếng Việt. 1. Nhiệm vụ của phương pháp dạy học Tiếng Việt với tư cách là một ngành khoa học Nhiệm vụ của phương pháp dạy học Tiếng Việt là tối ưu hoá quá trình dạy ... vụ của phương pháp dạy học Tiếng Việt. Đánh giá hoạt động 1 1. Phương pháp dạy học Tiếng Việt là gì? 2. Phân tích đối tượng của phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học. 3. Phân tích một thực...
 • 287
 • 1,755
 • 25
Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt ở tiểu học

Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt tiểu học

Tiến sĩ

... cơ sở khoa học của việc tạo hứng thú học tập tiếng Việt cho HS Tiểu học: 47 trang, chơng 2 trình bày các biện pháp tạo hứng thú cho HS nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt Tiểu học: ... các biện pháp tạo hứng thú học tập tiếng Việt cho HS Tiểu học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt bậc học này. Để đạt mục đích này, luận án có nhiệm vụ xác lập cơ sở khoa học của ... tập tiếng Việt lí thú (Trơng Đức Thành chủ biên), Chuyện vui chữ nghĩa (Nguyễn Văn Tứ), Tiếng Việt lí thú Trịnh Mạnh), Vui học Tiếng Việt (Trần Mạnh Hởng), Trò chơi học tập Tiếng Việt Tiểu học...
 • 27
 • 2,296
 • 11
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN THỂ DỤC Ở TIỂU HỌC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG pptx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN THỂ DỤC TIỂU HỌC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG pptx

Mầm non - Tiểu học

... hành các phương pháp tập luyện phát triển thể chất sau này cho HS tiểu học Phần II: Phương pháp dạy học môn TD tiểu học- là một khoa học, nghiên cứu các quy luật và phương pháp dạy- học TD; ... phát triển thể chất của HS tiểu học, Phương pháp dạy học môn TD tiểu học và Trò chơi vận động. Phần I: Đặc điểm phát triển thể chất của HS tiểu họcmột môn học nghiên cứu các đặc điểm ... khác nhau (tài liệu in, băng hình/ băng tiếng ) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Tài liệu: Phương pháp dạy học môn TD tiểu học và Trò chơi vận động gồm có 3 phần:...
 • 154
 • 11,465
 • 97
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 1 potx

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... của phương pháp dạy Tiếng Việt Tiểu học 2. Phương pháp dạy học Học vần 3. Phương pháp dạy học Tập viết 4. Phương pháp dạy học Chính tả 5. Phương pháp dạy học Tập đọc 6. Phương pháp ... phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học. (Lê Phương Nga) 7 Chủ đề 2: Phương pháp dạy học Học vần. (Đặng Kim Nga) 51 Chủ đề 3: Phương pháp dạy học Tập viết. (Đặng Kim Nga) 77 Chủ đề 4: Phương ... Phương pháp dạy học Chính tả. (Đặng Kim Nga) 117 Chủ đề 5: Phương pháp dạy học Tập đọc. (Lê Phương Nga) 139 Chủ đề 6: Phương pháp dạy học Luyện từ và câu. (Lê Phương Nga) 181 Chủ đề 7: Phương pháp...
 • 5
 • 1,216
 • 7
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 2 ppsx

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... 3 Phương pháp dạy học Tập viết 4 Phương pháp dạy học Chính tả 5 Phương pháp dạy học Tập đọc 6 Phương pháp dạy học Luyện từ và câu 7 Phương pháp dạy học Tập làm văn 8 Phương pháp dạy học ... phương pháp luận cho phương pháp dạy học Tiếng Việt PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC Mục tiêu - Tiểu môđun Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học có nhiệm vụ trang bị cho sinh ... phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học. - Đặc điểm của học sinh tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tiếng Việt trường tiểu học. - Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp dạy học Tiếng...
 • 54
 • 1,378
 • 20
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 3 doc

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 3 doc

Cao đẳng - Đại học

... dụng các phương pháp dạy học Tiếng Việt thường được sử dụng, phân môn Học vần cần sử dụng các phương pháp dạy học chủ yếu sau: 1.1. Phương pháp phân tích ngôn ngữ Trong quá trình dạy Học vần, ... hoạt động nói năng cho học sinh để dạy học tiếng Việt, sử dụng giao tiếp như một phương pháp dạy học chủ đạo Tiểu học. Quán triệt tinh thần này, trong chương trình Học vần, từ bài đầu tiên ... các nội dung dạy học vào việc phối hợp sử dụng các phương pháp, biện pháp dạy học. Mục tiêu, nhiệm vụ dạy học của môn Tiếng Việt được cụ thể hoá thành mục tiêu, nhiệm vụ dạy học của các phân...
 • 31
 • 1,539
 • 9
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 4 ppsx

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... việc dạy học Tập viết Tiểu học. 2. Phân tích các phương pháp dạy học tiếng Việt được sử dụng trong phân môn Tập viết. 3. Phân tích sự thể hiện các phương pháp dạy học tập viết trong một bài ... phối hợp một cách hợp lí các phương pháp dạy học thích hợp. Các phương pháp dạy học cần được sử dụng trong giờ tập viết vẫn là những phương pháp dạy học Tiếng Việt nói chung, nhưng được vận dụng ... chữ viết Tiếng Việt. 7. Phân tích các kĩ năng cần rèn luyện cho học sinh khi dạy học tập viết. 8. Phân tích sự phân bố chương trình dạy học tập viết các lớp tiểu học (chương trình dạy Tập...
 • 50
 • 635
 • 2
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 5 potx

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 5 potx

Cao đẳng - Đại học

... sau: Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt (phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt) , Chữ viếtdạy chữ viết Tiểu học, tìm hiểu các nội dung sau: - Sự vận dụng phương pháp phân tích ngôn ... điểm của học sinh trong dạy học chính tả Vì học sinh là nhân tố trung tâm trong dạy học tiếng Việt nên cần phải chú ý đến đặc điểm của học sinh trong dạy học tiếng Việt nói chung, dạy học chính ... môn Tiếng Việt phân môn Chính tả): - Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 - Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5 (sách giáo viên - tập 1, phần lời giới thiệu) - Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt...
 • 24
 • 592
 • 2
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 6 pot

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 6 pot

Cao đẳng - Đại học

... Lê Phương Nga, Nguyễn Trí. Phương pháp dạy học tiếng Việt 2, NXBGD, H.1999. 15. Lê Phương Nga, Nguyễn Trí. Phương pháp dạy học tiếng Việt (chuyên luận), NXB ĐHQG Hà Nội, H., 1999. 16. Lê Phương ... Mạnh Hưởng. Luyện tập về cảm thụ văn học Tiểu học. NXBGD, H., 2001. 9. Phương pháp dạy học tiếng mẹ đẻ. Tập 2, Tài liệu dịch, NXBGD, 1984. 10. Đinh Trọng Lạc, Bùi Minh Toán – Tiếng Việt 2 ... Phương Nga. Dạy học tập đọc Tiểu học. NXBGD 2001. 17. Phan Thiều. Đọc và dạy đọc cấp I. Tập san cấp I số 1/1990. 18. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Hỏi đáp về dạy học tiếng Việt 2,3,4....
 • 50
 • 623
 • 5
Dạy học tiếng việt ở tiểu học - Phần 7 pptx

Dạy học tiếng việt tiểu học - Phần 7 pptx

Cao đẳng - Đại học

... thực hành) trong dạy học Luyện từ và câu không chỉ được thể hiện trên phương diện nội dung mà cả phương pháp dạy học. Về phương pháp dạy học, trước hết, các kĩ năng tiếng Việt phải được hình ... Phương pháp dạy từ ngữ trong Phương pháp dạy tiếng Nga trường cấp I. NXB GD, M., 1987, tr. 329 – 342 (tiếng Nga). 17. Lơ-vốp M.R. Phát triển lời nói cho học sinh, Ramzaieva T.G. Phương pháp ... đòi hỏi việc dạy học từ, câu nằm trong quỹ đạo dạy tiếng như một công cụ giao tiếp, nhằm thực hiện mục tiêu của chương trình Tiếng Việt Tiểu học mới: “hình thành và phát triển học sinh kĩ...
 • 50
 • 531
 • 3

Xem thêm