một số phương pháp dạy học tích cực thcs

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- ... dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... DH tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN ... DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 1.1. Khái niệm về PPDH tích cực 1.1.1. Khái niệm về PPDH 1.1.2. PPDH tích cực 1.1.3. Đổi mới PPDH theo định hướng DH tích cực ... Giang), Chuyên đề “ một số dạng phương trình vô tỉ cho học sinh giỏi”. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2012), Dạyhọc tích cực. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học i....
 • 30
 • 654
 • 0
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu ... TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu vấn đề, phát...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ... QT 3 - Thế nào là phương pháp dạy học tích cực ? - Các kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình 8, 9 ? - Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực như thế nào để rèn...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (1992), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (2003), Phương pháp giảng dạy ... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Ni. 4. c Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa hc...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cựcmột ... Tiến. Một số phương pháp dạy học tích cực. http://www.dayhoc intel.net/diendan/showthread.php?t=94 Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học ... của phương pháp dạy học tích cực. Nghiên cứu thực trạng dạyhọc toán tổ hợp ở trường phổ thông và vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học 1.1.1.1 Tính tích cực ... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ...
 • 26
 • 1,276
 • 0
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi ... các phương pháp dạy học tích cực để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực ... về kĩ năng sống 4 1.2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1.2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1.2.3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện...
 • 24
 • 4,493
 • 13
báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

Báo cáo khoa học

... trong dạy học ở đại học chính là thực hiện luật Giáo dục. 2.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học học phần "Lí luận dạy học địa lí" Trong quá trình dạy học học ... điểm về dạy học tích cựcphương pháp dạy học tích cực Bản chất của dạy học tích cực là đề cao chủ thể nhận thức, chính là phát huy tính tự giác, chủ động của người học. Tích cựcmột nét ... 2.2.2. Phương pháp hướng dẫn SV thảo luận nhóm 104 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 101 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN...
 • 6
 • 856
 • 2
SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Sinh học

... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... vậndụng các phơng pháp dạy học đặc thù của sinh học với phơng pháp dạy học khác,có tác dụng khích thích năng lực, tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh nh ph-ơng pháp dạy học theo nhóm và ... phơng pháp tích cực vào giảng dạy nên giáo viênphải là ngời gỡ bỏ và giúp học sinh khắc phục khó khăn đó, để thực hiện mụctiêu có hiệu quả.4 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn...
 • 13
 • 603
 • 0
Vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực vào giờ đọc – hiểu tác phẩm “Tây tiến” của Quang Dũng ở lớp 12 (ban cơ bản)

Vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực vào giờ đọc – hiểu tác phẩm “Tây tiến” của Quang Dũng ở lớp 12 (ban cơ bản)

Khoa học xã hội

... vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực trong giờ đọc - hiểu văn bản - tác phẩm thơ trữ tình.Vận dụng một số biện pháp dạy học nhằm hướng tới việc tích cực hoạt động học tập của học sinh ... hình thực hiện dạy học văn trên cơ sở áp dụng các biện pháp tích cực tại một số trường THPT thuộc địa bàn huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Lựa chọn một số biện pháp dạy học tích cực nhằm phát ... biện pháp dạy học tích cực vào việc giảng dạy thơ trữ tình hiện đại trong trường phổ thông. Từ đó, người dạy có điều kiện triển khai hướng dạy học tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy học...
 • 16
 • 2,396
 • 16
Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Ngữ văn

... tự lực, tích cực của hs, phù hợp với xu thế gd của thế giới mà UNESCO đà tổng kết với 4 trụ cột: học để biết, học để làm, học để sống và học để sống với chất lợng cao. - Tạo hứng thú học tập ... mối quan hệ giữa các tiếng trong từ?.III. Một số phơng pháp dạy học đặc thù trong các giơ học Văn.Văn bản nói chung và văn bản văn học nói riêng là một kết cấu nghệ thuật tinh tế, có sự kết ... tợng ngiên cứu của Việt ngữ học. e) Một số lu ý.Hoạt động PTNN cần tuân theo 1 số nguyên tắc nhất định:Năm học: 2010 - 201110Tự học, tự bồi d ỡng Bùi Thanh Hải THCS Tuân Đạo - Đảm bảo phản...
 • 20
 • 1,506
 • 13
Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về sóng ánh sáng (vật lý 12 nâng cao)

Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về sóng ánh sáng (vật lý 12 nâng cao)

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp dạy học 16 1.2.3. Ảnh hư ởng của phương pháp khoa học đối với phương pháp dạy học 21 1.2.4. Nh ững phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông hiện nay 23 1.2.5. Các phương pháp ... các phương pháp dạy học tích cực, xây d ựng tiến trình dạy học một số kiến thức về " Sóng ánh sáng" 61 2.3.1. Nh ững định hướng chung của tiến trình xây dựng phương án dạy học một ... các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về " Sóng ánh sáng " Vật lý 12 nâng cao là một đề tài mới. 1.2. PHƯƠNG...
 • 144
 • 3,078
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25