một số phương pháp dạy học tích cực môn tin học

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- ... kiểu dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG ... DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 1.1. Khái niệm về PPDH tích cực 1.1.1. Khái niệm về PPDH 1.1.2. PPDH tích cực 1.1.3. Đổi mới PPDH theo định hướng DH tích cực ... Giang), Chuyên đề “ một số dạng phương trình vô tỉ cho học sinh giỏi”. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2012), Dạyhọc tích cực. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học i....
 • 30
 • 654
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học 1.1.2. ... ba phương pháp dạy học tích cực đó là dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học tự nghiên cứu và dạy học theo dự án chủ đề bất đẳng thức. 1.1.4. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học ... quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. 1.1.2.3. Học tập cá thể phối hợp với học hợp tác, nhóm nghiên cứu Trong một lớp học...
 • 23
 • 1,169
 • 4
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu ... TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu vấn đề, phát...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học 1.1.1.1 Tính tích cực ... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (1992), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (2003), Phương pháp giảng dạy ... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Ni. 4. c Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa hc...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cựcmột ... Tiến. Một số phương pháp dạy học tích cực. http://www.dayhoc intel.net/diendan/showthread.php?t=94 Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học ... của phương pháp dạy học tích cực. Nghiên cứu thực trạng dạyhọc toán tổ hợp ở trường phổ thông và vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học...
 • 13
 • 1,785
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học 1.1.1.1 Tính tích cực ... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực& quot; được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ...
 • 26
 • 1,276
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ppt

Thạc sĩ - Cao học

... tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học 1.1.2. ... điểm của phương pháp dạy học tích cực cụ thể là phương pháp dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu. 3. Luận văn đã xây dựng được các thiết kế bài dạy theo ... quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. 1.1.2.3. Học tập cá thể phối hợp với học hợp tác, nhóm nghiên cứu Trong một lớp học...
 • 24
 • 1,037
 • 0
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi ... các phương pháp dạy học tích cực để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực ... về kĩ năng sống 4 1.2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1.2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1.2.3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện...
 • 24
 • 4,493
 • 13
Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích ở trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích ở trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào

Tiến sĩ

... PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN 17 1.2.1. Phƣơng pháp dạy học 17 1.2.2. Những phƣơng pháp dạy học truyền thống 20 1.2.3. Một số xu hƣớng dạy học không truyền thống 22 1.2.4. Phƣơng pháp dạy học ... tính tích cực học tập 9 1.1.3. Các cấp độ của tính tích cực trong học tập 10 1.1.4. Nguyên tắc phát huy tính tích cực học tập của SV 10 1.1.5. Sự cần thiết phát huy tính tích cực học tập ... pháp dạy học tích cực 26 1.2.5. Mối quan hệ giữa một số phƣơng pháp dạy học 30 1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƢỜNG CĐSP LÀO 33 1.3.1. Nội dung chƣơng trình môn Giải tích ở trƣờng...
 • 154
 • 787
 • 1
báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

Báo cáo khoa học

... trong dạy học ở đại học chính là thực hiện luật Giáo dục. 2.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học học phần "Lí luận dạy học địa lí" Trong quá trình dạy học học ... điểm về dạy học tích cựcphương pháp dạy học tích cực Bản chất của dạy học tích cực là đề cao chủ thể nhận thức, chính là phát huy tính tự giác, chủ động của người học. Tích cựcmột nét ... thực hiện nhiệm vụ dạy học ở phổ thông. 2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học tự nghiên cứu...
 • 6
 • 856
 • 2
SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Sinh học

... Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Học tập bộ môn sinh học càng cần đến sự phát triển tính tích cực, sáng tạocủa học sinh để không những chỉ hiểu biết về khoa học sinh học ... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... tôi có kinhnghiệm quý báu hơn trong dạy học bộ môn sinh học .Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. 13 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Phần haiNội dungNội dung I :...
 • 13
 • 603
 • 0

Xem thêm