một số phương pháp dạy học mới

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... đến phương pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học ... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng....
 • 10
 • 2,617
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... kiểu dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một ... chất của phương pháp dạy học tích cực.-Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực.- Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- Khẳng...
 • 11
 • 1,790
 • 31
Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Một số phương pháp dạy học Toán ở Tiểu Học

Tư liệu khác

... 5 ) : Một lớp học có 30 số học sinh, trong đó có 3/10 số học sinh là số học giỏi Toán, 2/10 số học sinh là học sinh giỏi Việt. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh ... Tìm ba số, biết rằng sau khi chuyển 14 đơn vị từ số thứ nhất sang số thứ hai, chuyển 28 đơn vị từ số thứ hai sang số thứ ba rồi chuyển 7 đơn vị từ số thứ ba sang số thứ nhất ta được ba số đều ... CúcHồngMai Cách 2 : ( Phương pháp suy luận logic). HoaBạncúchồng mai101010(2)(3)(1)Thực hiện: Tập thể tổ 3 lớp CĐTH3CLập bảng : Ví dụ 1: Tìm một số biết rằng nhân số đó với 2 được...
 • 12
 • 3,050
 • 28
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CHÍNH TẢ

Tư liệu khác

... Ngoài những phương pháp chung của phương pháp chính tả nghe viết tôi còn sử dụng một số phương pháp riêng để nâng cao chất lượng học tập cho từng đối tượng học sinh trên. Trước khi học bài chính ... trưng đó như một thứ chính tả khu vực ( nghiên cứu phương pháp dạy học của GS.TS Lê Phương Nga và Nguyễn Trí); tài liệu tham khảo và phương pháp dạy học tiếng Cứ vào đầu mỗi năm học thực tế ... tại và phát triển.- Cùng với tiếng sống em nào hãy tìm */ sống : cuộc sống, lẽ sống, nhựa sống được từ viết với tiếng sống? sự sống, sức sống, vôi sống… - Học sinh nhận xét, giáo viên kết luận.-...
 • 31
 • 6,186
 • 84
Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Một số phương pháp dạy học Ngữ văn THCS

Ngữ văn

... tæng kÕt víi 4 trô cét: häc ®Ó biÕt, học để làm, học để sống và học để sống với chất lợng cao. - Tạo hứng thú học tập cho hs, đáp úng đợc nhiệm vụ dạy học trong thời kì bùng nổ thông tin và ... mối quan hệ giữa các tiếng trong từ?.III. Một số phơng pháp dạy học đặc thù trong các giơ học Văn.Văn bản nói chung và văn bản văn học nói riêng là một kết cấu nghệ thuật tinh tế, có sự kết ... một số trờng hợp, việc tổ choc dạy học theo PP nêu và gqvđ đòi hỏi phải có nhiều thời gian, chuẩn bị công phu hơn so với bình thờng.- Một trong những khó khăn đối với gv khi tiến hành dạy học...
 • 20
 • 1,505
 • 13
Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Bài soạn SKKN- Một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung GD SKSS cho HS qua 1 số bài ở SGK Sinh học 8

Sinh học

... mục tiêu trên, một yêu cầu lớn phải đặt ra là phải đổi mới phơng pháp dạy học theo tinh thần nâng cao vai trò chủ động và tích cực của ngời học. Dới đâymột số phơng pháp dạy học mới có thể sử ... Phơng pháp Thuyết trình với sự tham gia tích cực của học sinh.Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học phổ biến nhất thờng đợc giáo viênvận dụng trong quá trình dạy học. Dạy học theo ... sinh.Phơng pháp Thuyết trình là một phơng pháp dạy học một chiều. Tuy nhiên giáo viênkhông nên sử dụng quá thờng xuyên phơng pháp này mà phải kết hợp với các phơng pháp khácđể học sinh tham...
 • 22
 • 902
 • 2
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... hướng DH tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN ... Giang), Chuyên đề “ một số dạng phương trình vô tỉ cho học sinh giỏi”. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2012), Dạyhọc tích cực. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học i. ... ra một số dạng phương trình và bất phương trình vô tỉ, cùng với phương pháp giải quyết bài toán. Sưu tầm và sáng tác bài tập về phương trình và bất phương trình vô tỉ”. 3.3. Áp dụng một số phương...
 • 30
 • 654
 • 0
Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Một số phương pháp dạy học nội dung bất đẳng thức trong chương trình trung học phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Khoa học xã hội

... quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. 1.1.2.3. Học tập cá thể phối hợp với học hợp tác, nhóm nghiên cứu Trong một lớp học ... 1.4. Dạy học tự nghiên cứu 1.4.1. Khái niệm Dạy học tự nghiên cứu” Dạy học tự nghiên cứu có nghĩa là dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, khi đó logic dạy học tuân thủ logic của phương ... điểm của phương pháp dạy học tích cực cụ thể là phương pháp dạy học theo mục tiêu nhận thức, dạy học theo dự án và dạy học tự nghiên cứu. 3. Luận văn đã xây dựng được các thiết kế bài dạy theo...
 • 23
 • 1,169
 • 4
Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... NĂNG LỰC HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu...
 • 18
 • 1,219
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... phương pháp dạy học tích cực. Cụm từ " ;phương pháp dạy học tích cực" được sử dụng để chỉ những phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. ... hoạt động học tập cho học sinh, trong đó chúng tôi cố gắng vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để áp dụng cho chủ đề này. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng một số kịch bản dạy học nhằm...
 • 25
 • 2,339
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (1992), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (2003), Phương pháp giảng dạy ... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Ni. 4. c Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa hc...
 • 23
 • 1,861
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ... đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực là một ... trọng trong dạy học toán tổ hợp. - Vận dụng 4 phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp đó là các phương pháp: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo...
 • 13
 • 1,781
 • 9
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... Nguyên tắc làm cho học sinh ý thức được bản thân quá trình học  1.1.3. Một số phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS  1.1.3.1. Phương pháp vấn đáp  Bản chất Phương pháp vấn đáp là quá ... nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cực trị hình học thuộc chương trình...
 • 26
 • 1,275
 • 0

Xem thêm