một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Tài liệu Luận văn“ Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” doc

Tài liệu Luận văn“ Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” doc

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm 41 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨMCÔNG TY GAS PETROLIMEX I ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Phương hướng kế hoạch sản xuất ... SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ... sản phẩm doanh nghiệp chế thị trường Chương II Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Gas Petrolimex Chương III Một số biện pháp nhằm thúc hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty...
 • 65
 • 415
 • 0

một số vấn đề về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

một số vấn đề về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Kinh tế - Quản lý

... Chơng I sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chế thị trờng I Sự cần thiết vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản ... động tiêu thụ sản phẩm 32 Chơng III Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty gas Petrolimex I Định hớng sản xuất kinh doanh công ty Phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh công ... trung hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trờng sản phẩm Trong hoạt...
 • 52
 • 266
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex

Kinh tế - Thương mại

... Chơng I sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chế thị trờng I Sự cần thiết vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản ... động tiêu thụ sản phẩm 32 Chơng III Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty gas Petrolimex I Định hớng sản xuất kinh doanh công ty Phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh công ... trung hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trờng sản phẩm Trong hoạt...
 • 52
 • 450
 • 2

sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trường

Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... tiêu dùng sản phẩm xem xét đầy đủ vấn đề trình tiêu thụ sản phẩm kết thúc II Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Tiêu thụ tổng thể biện pháp mặt tổ chức kinh tế kế hoạch nhằm thực ... Chỉ tiêu nói lên tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mặt giá trị + Đánh giá khả tiêu thụ sản phẩm: Để đánh giá tiến độ tiêu thụ sản phẩm so với sản xuất, ngời ta dùng tiêu: Hệ số TTSP sản ... thuộc nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm Bởi vậy, tiêu thụ sản phẩm triến hành tốt chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn nhiêu, vòng vốn nhanh, hiệu sử dụng vốn cao Thông qua việc tiêu thụ sản phẩm ,...
 • 30
 • 542
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... sau tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn tiếp tục tái sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình sản xuất liên tục Tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất tiêu dùng, đưa sản phẩm từ nơi sản ... hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm định sống doanh nghiệp II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường sản phẩm Trong hoạt ... lược tiêu thụ sản phẩm khâu trọng yếu định chiến lược kinh doanh Chiến lược tiêu thụ sản phẩm định hướng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thời kỳ định, với giải pháp nhằm thực cho mục tiêu đề Mục tiêu...
 • 18
 • 652
 • 1

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... hợp lý hiệu giải pháp marketing áp dụng doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếu khả tiêu thụ doanh nghiệp tốt doanh nghiệp tìm biện pháp để mở rộng thị trường nhằm tăng lượng ... quan trì đứng vững thị trường doanh nghiệp Hệ thống tiêu định lượng đo lường đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp 3.1 Sản lượng tiêu thụ Số lượng sản phẩm bán thị trường loại sản ... hoạt động tiêu thụ công ty Các biện pháp áp dụng việc đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm áp dụng phổ biến doanh nghiệp phương pháp thống kê phương pháp so sánh Dựa kế hoạch xây dựng trình thực...
 • 30
 • 365
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế toán

... hợp lý hiệu giải pháp marketing áp dụng doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếu khả tiêu thụ doanh nghiệp tốt doanh nghiệp tìm biện pháp để mở rộng thị trường nhằm tăng lượng ... 0918.775.368 3.1 Sản lượng tiêu thụ Số lượng sản phẩm bán thị trường loại sản phẩm tiêu cụ thể, nói lên hiệu công tác nâng cao hiệu tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp Nâng cao sản lượng tiêu thụ điều kiện ... hoạt động tiêu thụ công ty Các biện pháp áp dụng việc đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm áp dụng phổ biến doanh nghiệp phương pháp thống kê phương pháp so sánh Dựa kế hoạch xây dựng trình thực...
 • 32
 • 369
 • 0

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kế toán

... thị trờng nh doanh nghiệp mà sách định giá khác Tổ chức trình tiêu thụ sản phẩm: 4.1 Lựa chọn phơng thức tiêu thụ sản phẩm Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, việc lựa chọn phơng thức tiêu thụ ... phẩm tiêu thụ Sản lợng sản phẩm sản xuất Chỉ tiêu phản ánh nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ - Nếu M < : chứng tỏ sản phẩm doanh nghiệp tính phù hợp với thị trờng, biện pháp nghiệp vụ hoạt động tiêu ... hữu sản phẩm từ ngời sản xuất sang ngời tiêu dùng nhiều phơng thức tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên việc doanh nghiệp áp dụng phơng thức tiêu thụ hay phơng thức tiêu thụ khác đặc tính sản phẩm, ...
 • 25
 • 405
 • 0

LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... tiêu thụ sản phẩm DN Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm Tốc độ tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng lớn đến hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chế thị trường Tốc độ tiêu thụ sản phẩm ... sản phẩm cấu thị trường tiêu thụ giá tiêu thụ Các tiêu kế hoạch tiêu thụ tính theo vật hay giá trị, tiêu tương đối tuyệt đối Trong xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp sử dụng phương ... phẩm doanh nghiệp thị trường sao? -doanh nghiệp cần phải xử lý biện pháp liên quanvà sử dụng biện pháp để tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ? -Thị trường khả tiêu thụ với khối lượng...
 • 24
 • 332
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... trường tiêu thụ: Người ta chia chiến lược sản phẩm thành loại: + Hiện thị trường + Hiện thị trường + Biến đổi thị trường + Biến đổi thị trường + Sản phẩm thị trường + Sản phẩm thị trường ... thị trường doanh nghiệp mà sách định giá khác Tổ chức trình tiêu thụ sản phẩm: 4.1 Lựa chọn phương thức tiêu thụ sản phẩm Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, việc lựa chọn phương thức tiêu thụ ... hữu sản phẩm từ người sản xuất sang người tiêu dùng nhiều phương thức tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên việc doanh nghiệp áp dụng phương thức tiêu thụ hay phương thức tiêu thụ khác đặc tính sản phẩm, ...
 • 28
 • 354
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... trường tiêu thụ Đưa sản phẩm sản xuất, sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm cải tiến, sản phẩm vào thị trường thị trường Phải sách sản phẩm phù hợp, quan tâm đến vấn đề cải tiến, hoàn thiện sản phẩm ... triển mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá thông qua việc tăng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ đưa sản phẩm vào thị trường Đảm bảo sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp cạnh tranh với sản phẩm, ... cầu thị trường bám sát nhu cầu doanh nghiệp hy vọng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Mục tiêu công tác nghiên cứu thị trường khả tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Sản phẩm bao gồm sản phẩm...
 • 28
 • 571
 • 1

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong chế thị trường

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... thiết tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm giai đo n cuối trình sản xuất nhng giai đo n định Các doanh nghiệp sau tiêu thụ đợc sản phẩm thu hồi vốn, phải tiếp tục trình tái sản xuất kinh doanh Tiêu ... lại sản phẩm không tiêu thụ đợc làm cho sản xuất ngừng trệ, sản phẩm giá trị sử dụng - Việc đảm bảo chất lợng sản phẩm, giá hợp lý sản phẩm vấn đề vô quan trọng định đến công tác tiêu thụ sản phẩm ... thụ sản phẩm đảm bảo trình sản xuất đợc liên tục điều kiện tồn phát triển xã hội Sản phẩm đợc tiêu thụ tức đợc ngời tiêu dùng chấp nhận, sức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thể chất lợng sản phẩm, ...
 • 97
 • 383
 • 0

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... lĩnh thị trường doanh nghiệp = Doanh thu doanh nghiệp (với sả n phẩm i) ì 100 Doanh thu thị trường sả n phẩm i T l ny cng ln, doanh nghip cng chim nhiu th phn v sn phm i Chỉ số doanh lợi tiệu thụ ... dựng giỏ bỏn buụn cụng nghip tớnh ỏnh giỏ hot ng tiờu th, ngi ta quan tõm ti mt s t l, ch s sau: Chỉ số tiê u thụ hàng hoá sả n xuất = Khối lượng sả n phẩm bán Khối lượng sả n phẩm sả n xuất kỳ ... nhc im, cỏc vng mc mua bỏn, ng thi cụng ty s a cỏc hng gii quyt, cỏc d ỏn v chớnh sỏch ca mỡnh - Hi tho: Tp trung cỏc nh khoa hc, bn hng ln tng cng, lụi kộo cụng chỳng n vi sn phm ca doanh nghip...
 • 23
 • 444
 • 0

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong chế thị trường

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp,đó sản lợng sản phẩm tiêu thụ đợc đo tiêu vật tiêu giá trị - Thớc đo vật:Lợng sản phẩm tiêu thụ biểu đơn vị đo nh kg, cái, bán đợc,thớc đo vật cụ thể số l ... thức toán Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ sản phẩm a) Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ Để thành công thơng trờng ... cho sản phẩm vị trí cao thị tr ờng 5.Thực trạng mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty a.Các sách tiêu thụ sản phẩm Nh biết ngày đòi hỏi sản phẩm ngày tăng lên.Muốn sản phẩm hoà nhập vào thị...
 • 85
 • 471
 • 1

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong chế thị trường

Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm thể thông qua tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp,đó sản lợng sản phẩm tiêu thụ đợc đo tiêu vật tiêu giá trị - Thớc đo vật:Lợng sản phẩm tiêu thụ biểu ... thức toán Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Đánh giá hiệu hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ sản phẩm a) Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ Để thành công thơng trờng ... cho sản phẩm vị trí cao thị tr ờng 5.Thực trạng mặt hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty a.Các sách tiêu thụ sản phẩm Nh biết ngày đòi hỏi sản phẩm ngày tăng lên.Muốn sản phẩm hoà nhập vào thị...
 • 85
 • 403
 • 1

SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Quản trị kinh doanh

... cao thị trường sản phẩm doanh nghiệp thị trường chấp nhận  Quan hệ cung cầu: Cung sản phẩm lượng sản phẩm cung ứng thị trường bao gồm khối lượng sản phẩm lưu thông thị trường, khối lượng sản phẩm ... tiêu thụ sản phẩm: M Sản lượng tiêu thụ thực t Sản lượng tiêu thụ kế hoạch x 100 = (1.2) Nếu M < 1, chứng tỏ sản phẩm doanh nghiệp tính phù hợp với thị trường, biện pháp nghiệp vụ hoạt động tiêu ... mục tiêu lợi nhuận tỉ phần thị trường chiếm lĩnh khoảng thời gian định  Công tác hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm quan trọng tất doanh nghiệp sản phẩm tiêu...
 • 17
 • 779
 • 0

MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨMMỘT DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở MỘT DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... Bc 2: X lý cỏc thụng tin: Sau thu thp thụng tin v c lỳc ang thu thp thụng tin doanh nghip phi tin hnh x lý cỏc thụng tin thu thp c Ngy nay, thi i tin hc cỏc thụng tin v th trng, hng hoỏ, giỏ c, ... dng v nhng s khỏc bit X lý thụng tin l tin hnh tng hp phõn tớch kim tra xỏc nh tớnh ỳng n v chớnh xỏc ca cỏc thụng tin riờng l, thụng tin b phn, loi tr cỏc thụng tin nhiu, gi to tỡm li gii ... c s vt cht k thut, cụng ngh li th vụ hỡnh l l th khụng nh lng c nh uy tớn ca doanh nghip, nhón hiu sn phm ni ting, ti nng qun tr ca ban lónh o, bu khụng khớ ca ni b cụng ty thụng qua phõn tớch...
 • 49
 • 289
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP

Kế toán

... hệ số tiêu thụ sản phẩm, xác định công thức: H= Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất Trong đó: Qtt: Qtt = Qsx Số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ Qsx: Số lượng sản phẩm sản xuất kỳ Hệ số tiêu thụ sản phẩm ... lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế Q0: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch P0 : Giá bán đơn vị sản phẩm 6.4 Khả tiêu thụ sản phẩm Chỉ tiêu sử dụng để đánh giá tiến độ tiêu thụ sản phẩm so với sản ... lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế với kế hoạch Về mặt vật: % thực kế hoạch tiêu thụ Số lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế = mặt giá trị Số lượng sản phẩm tiêu thụ kế × 100 hoạch % thực kế hoạch tiêu thụ...
 • 18
 • 259
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex” docx

Báo cáo khoa học

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm 42 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨMCÔNG TY GAS PETROLIMEX I ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Phương hướng kế hoạch sản xuất ... SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ... cầu Hàng hoá sản phẩm qua lần mua bán Tiêu thụ sản phẩm (theo nghĩa rộng) trình hay tổng thể biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm đưa sản phẩm trở thành hàng hoá thị trường Tiêu thụ sản phẩm (theo nghĩa...
 • 65
 • 421
 • 0

Luận văn: Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex doc

Luận văn: Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex doc

Quản trị kinh doanh

... hoạt động tiêu thụ sản phẩm 43 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨMCÔNG TY GAS PETROLIMEX I ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Phương hướng kế hoạch sản xuất ... SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG I SỰ CẦN THIẾT VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm vật phẩm trình sản xuất nhằm đáp ... sản phẩm doanh nghiệp chế thị trường Chương II Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Gas Petrolimex Chương III Một số biện pháp nhằm thúc hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty...
 • 66
 • 298
 • 0

Xem thêm