một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

... Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo lãnh ngân hàng Kiến nghị với quan ban hành tổ chức thực pháp luật 1.1 Hoàn thiện quy định hiệu lực giao dịch đảm bảo Như ta biết giao dịch đảm bảo có hiệu lực pháp ... hay phải thành lập Hội đồng định giá khác Hội đồng định giá khác thành lập cấp nào? 2.6 Một số vấn đề khác (1) Về quyền khởi kiện : Theo quy định Điều 56 Luật TCTD “khách hàng vay có quyền khiếu ... nhận sở hữu tài sản chấp, cầm cố phương tiện vận tải[5] Pháp luật hành quy định chấp, cầm cố tài sản, bên chấp, cầm cố phải giao giấy chứng nhận quyền sở hữu/ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài...
 • 27
 • 1,137
 • 7

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về nhượng quyền thương mại tại việt nam

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về nhượng quyền thương mại tại việt nam

Kinh tế - Quản lý

... pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyển giao công nghệ, pháp luật cạnh tranh, quy định pháp luật khác có liên quan (như pháp luật dịch vụ phân phối, pháp luật thuế, pháp luật doanh nghiệp, pháp ... văn pháp luật NQTM lĩnh vực liên quan theo hướng tương thích với pháp luật quốc tế pháp luật nước 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Hoàn thiện ... hồn thiện pháp luật NQTM phải gắn liền với việc hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đồng hệ thống pháp luật Pháp luật NQTM phải đồng với pháp luật cạnh tranh, pháp luật sở hữu...
 • 49
 • 601
 • 2

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về biện pháp tạm giam

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về biện pháp tạm giam

Luật

... tạp chí Kiểm sát số 08/2008, tác giả: Nguyễn Hải Phùng Trường Đại học Luật Hà Nội Bài tập học kỳ, Luật Tố Tụng Hình Sự (6) Một số kiến nghị nhằm hồn thiện chế định áp dụng biện pháp ngăn chặn ... biện pháp tạm giam III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật biện pháp tạm giam Nghị số 08/NQ/TW Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới có nêu: “tăng cường cơng ... thẩm quyền lệnh áp dụng biện pháp tạm giam rộng, có nhiều lại chưa quy định đủ thẩm quyền nên dẫn đến khó khăn cho quan tiến hành tố tụng việc áp dụng biện pháp tạm giam III Một số kiến nghị nhằm...
 • 17
 • 260
 • 0

tìm hiểu và đưa ra một số những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án ở toà án cấp thẩm, phúc thẩm

tìm hiểu và đưa ra một số những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án ở toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm

Tài liệu khác

... quyền yêu cầu họ không bị định quyền khởi kiện, quyền yêu cầu lại không pháp luật ghi nhận Qua tiểu luận cho thấy việc nghiên cứu nhằm tiến tới hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề đình giải vụ án ... pháp luật dân TA cấp huyện giải theo thủ tục thẩm số vụ đình so với số vụ giải 13.343/72494 chiếm tỷ lệ 18,4%tổng số vụ việc giải quyết.Ở Tòa án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số ... tố tụng vốn bị coi nghĩa vụ bắt buộc họ Tuy nhiên, việc ĐCGQVADS khơng pháp luật dẫn tới quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn, người có u cầu khơng Tòa án xem xét giải quyền khởi kiện, quyền yêu...
 • 11
 • 276
 • 0

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Đe phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quyền sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ...
 • 62
 • 316
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... chung quyền sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp ðể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quyền sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ...
 • 64
 • 79
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... trưng góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 1.2.2.1 Khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ việc chủ thể quyền ... GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆMỘT SỐ GIẢI PHÁPKIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ ... định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1 quyền sở hữu trí tuệ Nội dung quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quy định việc góp vốn thành lập...
 • 24
 • 793
 • 3

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ “giá trị quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quyền sở hữu trí tuệ giá trị tiền quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác ... 3: Thực trạng góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam CHƢƠNG...
 • 123
 • 977
 • 1

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà x-ởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t- sản xuất (CIRI)

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà x-ởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t- sản xuất (CIRI)

Kinh tế - Thương mại

... chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nớc theo Luật doanh nghiệp nhà nớc quy định Công ty chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh có t cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam Công ty có trụ sở đặt tại: Số ... diện hợp pháp pháp nhân ngời đợc bổ nhiệm hay đợc bầu vào chức vụ đứng đầu pháp nhân giữ chức vụ (Điều 52 Nghị định 17/HĐBT ) Đối với doanh nghiệp t nhân chủ doanh nghiệp ngời đợc doanh nghiệp ... có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập công nhËn + Cã c¬ cÊu tỉ chøc thèng nhÊt + Có tài sản độc lập tự chịu trách nhiệm tài sản + Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật môt cách độc lập (điều...
 • 85
 • 439
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của công tác đăng ký kinh doanh tại Điện Biên

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của công tác đăng ký kinh doanh tại Điện Biên

Kế toán

... nhân có quyền thành lập doanh nghiệp Để đảm bảo quyền bình đẳng doanh nghiệp kinh doanh, bảo vệ lợi ích cộng đồng xã hội, pháp luật có quy định hạn chế quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp số đối ... riêng thành lập doanh nghiệp nhà nước, thành lập doanh nghiệpvốn đầu tư nước Đặng Duy Trường Luật kinh doanh 47 Chuyên đề tốt nghiệp 18 Chế độ pháp lý đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp ... sinh doanh nghiệp Nói cách khác, thông qua việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tư cách doanh nghiệp thừa nhận làm phát sinh quyền nghĩa vụ phápdoanh nghiệp Như việc đăng ký thành lập doanh nghiệp...
 • 81
 • 551
 • 1

một số giải phápkiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế nhập khẩu

một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế nhập khẩu

Kinh tế - Quản lý

... lực công ty 4.1 Vốn Vốn điều kiện thiếu để doanh nghiệp thành lập tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Trong doanh nghiệp, vốn bao gồm phận vốn chủ sở hữu vốn vay, phận cấu thành nhiều khoản ... Chương I: Những vấn đề pháp lý chung thuế nhập - Chương II: Thực trạng áp dụng pháp luật thuế nhập công ty TNHH IPC - Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế nhập Trong ... - Nghị định 91/CP ngày 18/12/1995 Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45 Chuyên đề tốt nghiệp 26 Khoa Luật - Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 - Nghị định số 15/1998/NĐ-CP ngày 12/3/1998 - Nghị định số...
 • 109
 • 751
 • 0

Tìm hiểu thực trạng chung và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng liên doanh ở Việt Nam

Tìm hiểu thực trạng chung và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng liên doanh ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... doanh (hoặc bên) Việt Nam với (các bên) nước “ Liên doanh mới” hợp tác liên doanh theo cách thức doanh nghiệp liên doanh - doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp liên doanh - doanh nghiệp liên doanh Tuy ... hệ thống văn pháp luật: Các văn pháp luật đầu tư văn pháp luật ngân hàng 28 | P a g e Trước hết, ngân hàng liên doanh doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngoài, thành lập hoạt động sở Luật đầu tư ... theo pháp luật Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam tổ chức hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngồi gồm doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn...
 • 105
 • 382
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Xã hội học

... hình thành nguồn vốn nước, việc thành lập hoạt động dựa sở Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, luật đơn hành Đối với doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngồi, việc thành lập dựa sở Giấy ... quyền Thực tế đặt có nhu cầu thành lập cơng ty chứng khốn liên doanh trách nhiệm cho đời pháp nhân thuộc ai? Hoặc trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập Việt Nam, có nhu cầu thành ... khác theo tính chất doanh nghiệp thành lập9 Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, Luật kinh doanh bảo hiểm quy định tương tự Luật tổ chức tín dụng10, họ phép thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm khác...
 • 10
 • 279
 • 0

thực tiễn hoạt động của ngân hàng liên doanhmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng liên doanh ở Việt Nam

thực tiễn hoạt động của ngân hàng liên doanh và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng liên doanh ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... văn pháp luật: Các văn pháp luật đầu tư văn pháp luật ngân hàng Trước hết, ngân hàng liên doanh doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngoài, thành lập hoạt động sở Luật đầu tư Vì vậy, ngân hàng liên doanh ... với (các bên) nước “ Liên doanh mới” hợp tác liên doanh theo cách thức doanh nghiệp liên doanh - doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp liên doanh - doanh nghiệp liên doanh Tuy nhiên, phạm vi nghiên ... 2.2.1 Quy chế phápthành lập, quản trị điều hành, kiểm sốt ngân hàng liên doanh 2.2.1.1 Trình tự, thủ tục thành lập 22 Ngân hàng liên doanh ngân hàng thành lập Việt Nam, vốn góp Bên Việt Nam...
 • 73
 • 203
 • 0

243 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay

243 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Quản trị kinh doanh

... thấp tác ®éng tíi tiªu cùc ®èi víi ngêi lao ®éng 39 Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nớc 3.1 : Phơng hớng : Trong năm trớc mắt phải tập trung ... chuyển thành cổ phần công ty : Đến nghị địn số 64/2002 NĐ-CP ngày 19/6/2002 phủ :ngoài chế đọ sách nh qui định nghị định số 44/1998/NĐ-CP nêu , phủ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xử lý số ... Trong : Doanh nghiệp nhà nớc 2,2 triệu ngời , chiếm 48,5% , tăng bình quân 4,1% / năm Doanh nghiệp quốc doanh 1,7 triệu ngời , chiếm 36,6% , tăng bình quân 28%/ năm Doanh nghiệpvốn đầu...
 • 53
 • 537
 • 0

Phạm vi xét xử xét xử vụ án dân sự của Tòa án cấp thẩm, phúc thẩm và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này

Phạm vi xét xử xét xử vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này

Xã hội học

... BLTTDS phạm vi xét xử vụ án dân kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề ………… 2.1 Thực trạng ……………………………………………………… 2.2 Kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề ... đến quyền lợi ích đương vụ án dân VKS có quyền kháng nghị lên Tòa án cấp trực tiếp xem xét giải theo thủ tục phúc thẩm dân Thực trạng quy định BLTTDS phạm vi xét xử vụ án dân kiến nghị nhằm hoàn ... pháp luật mới gây bất lợi cho đương phía đối lập cần phải tách riêng để giải vụ việc khác Còn gia tăng giá trị yêu cầu không làm phát sinh thêm quan hệ pháp luật cần giải chấp nhận 2.2 Kiến nghị...
 • 12
 • 348
 • 0

Xem thêm