một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và tổ chức thực hiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu ... lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GÓP VÓN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3.1 Thực trạng YỈệc góp Yổn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ...
 • 62
 • 316
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... chung quyền sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... chung quyền sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ - ... trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp ðể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ phải pháp luật Việt Nam cho phép góp vốn Các quyền sở hữu trí tuệ phải thỏa điều kiện chủ sở hữu, ...
 • 64
 • 79
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực ... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nay; Chương 3: Thực trạng góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng ... Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 3.3.1 Nâng cao lực quản lý thực thi quyền sở hữu trí tuệ quan Nhà nước Một là, cần...
 • 24
 • 791
 • 3

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... hữu trí tuệ 106 3.2.6 Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ 107 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ ... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nay; Chương 3: Thực trạng góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng...
 • 123
 • 977
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ 4 tuổi tại trường mầm non Trưng Nhị - Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ 4 tuổi tại trường mầm non Trưng Nhị - Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Sư phạm mầm non

... xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ tuổi Giả thuyết nghiên cứu Nếu biện pháp việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ đưa hợp lý có hiệu nâng cao hiệu việc tổ chức bữa ... cứu  Tìm hiểu sở lý luận sở thực tiễn thực trạng tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ trường mầm non Trưng Nhị - Phúc Yên – Vĩnh Phúc  Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức bữa ăn trưa ... non CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC BỮA ĂN TRƯA CHO TRẺ TUỔI TẠI TRƯỜNG TRƯNG NHỊ - PHÚC YÊN – VĨNH PHÚC 3.1 Cơ sở xây dựng biện pháp Quy trình tổ chức bữa ăn trưa...
 • 55
 • 244
 • 0

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs tân phú

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs tân phú

Giáo dục học

... đẩy chọn đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức giáo dục kĩ sống cho học sinh THCS” II/TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lí luận: Giáo dục xu hướng không hướng vào mục tiêu tạo ... kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Như biết, ngày Việt Nam bước vào thời kì - Thời kì cơng nghiệp hoá, ... TÀI Trang II/TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trang 1.Cơ sở lý luận Trang - 2.Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Trang – 36 A/Tìm hiểu tổng quan kĩ sống Trang – B/Xác định nội dung kĩ sống cần giáo...
 • 41
 • 870
 • 8

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non hạ trung

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non hạ trung

Mầm non

... trước thực trạng tơi ln suy nghỉ đầu phải để tìm giải pháp, cách làm hay để tổ chức tốt trò chơi dân gian cách có hiệu Từ thực tế lớp phụ trách tơi định chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp nâng ... chưa cao, số trẻ nghịch nghợm thực trò chơi Số trẻ chưa biết tự tổ chức trò chơi chiếm 44% Trước tình hình thực tế tơi nghiên cứu đưa biện pháp tối ưu để áp dụng nhằm tích hợp trò chơi dân gian vào ... sách “101 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non” tác giả Lê Bạch TL “ Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm nâng cao hiệu giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn” tác giả Trần Thị Hải Yến...
 • 16
 • 303
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Chi nhánh Nghệ An năm 2011.docx

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Chi nhánh Nghệ An năm 2011.docx

Kinh tế - Thương mại

... Chương 1: Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam Chương 2: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp ... tài nhiều doanh nghiệp yếu, vốn tự có để tham gia vào dự án thấp nên nhiều dự án ko đáp ứng yêu cầu tối thiểu vốn tự có vay 2.2 Một số định hướng giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ... dụng Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam 2.3.1 Một số định hướng cho giai đoạn 2009-2011 2.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng giai đoạn...
 • 25
 • 412
 • 0

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả khi tổ chức các trò chơi dân gian ở trường tiểu học

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả khi tổ chức các trò chơi dân gian ở trường tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN .2 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN: 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: 2.3 CÁC GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG ... Tiểu học, sở bước nâng cao chất lượng hoạt động vui chơi học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các ... toàn xã hội Vậy tổ chức cho các em chơi trò chơi dân gian nào là phù hợp mà mang lại hiệu quả cao? Từ lý chọn đề tài: Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân...
 • 19
 • 233
 • 0

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... sản giải thể, phá sản doanh nghiệp, …(iii) luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục thực trạng tồn pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền ... giá thực trạng nội dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật ... thức góp vốn, thực trạng pháp luật Việt Nam vấn đề góp vốn dựa sở quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp sở tham khảo pháp luật số nước vấn đề này, Luận văn đưa số định hướng nhằm...
 • 15
 • 626
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... nước 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam ... Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 ... sản giải thể, phá sản doanh nghiệp, …(iii) luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục thực trạng tồn pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền...
 • 117
 • 2,817
 • 15

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền ... Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập cơng ty cổ phần 58 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn...
 • 77
 • 502
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu ... quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn...
 • 77
 • 948
 • 2

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... tiễn thực việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện nâng cao hiệu số quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam ... pháp luật hành chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành lập ... pháp luật hành việc góp vốn thành lập doanh nghiệp như: chủ thể góp vốn, tài sản góp vốn, thủ tục góp vốn, quyền trách nhiệm người góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp...
 • 14
 • 239
 • 0

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... tài sản trí tuệ doanh nghiệp Vì vậy, vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp có ý nghĩa vô quan trọng doanh nghiệp Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005 quyền SHTT quyền tổ chức, ... giá cao 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn Pháp luật doanh nghiệp ... sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định luật sở hữu trí tuệ...
 • 80
 • 205
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank Huyện thanh trì

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank Huyện thanh trì

Tài chính - Ngân hàng

... chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng Đặng Thị Thanh Hoài Chuyên đề tốt nghiệp Líp DH2H cao hiƯu qu¶ cho vay s¶n xt Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì Phơng pháp nghiên ... huyện Thanh Trì góp phần đáng kể vào việc xoá đói giảm nghèo nhất, tăng trởng kinh tế huyện Số vốn cho vay số đông hộ sử dụng vốn làm kinh tế tốt có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xoá đói ... thời gian có hạn, kiến thức thân hạn chế, mạnh dạn đa vài luận điểm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay hộ sản xuất Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Thanh Trì " Tôi nghĩ...
 • 45
 • 687
 • 5

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thúc đẩy XK hàng nông sản tại Cty CP XNK Máy - Hà Nội

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy XK hàng nông sản tại Cty CP XNK Máy - Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... - Góp phần nâng cao hiệu hoạt động, sức cạnh tranh doanh nghiệp Nguyễn Văn Hoán Lớp Công Nghiệp - K33 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Chuyên đề tốt nghiệp - Huy động nguồn vốn toàn xã hội, cá nhân, tổ ... nhập đợc thành lập theo định thành lập doanh nghiệp nhà nớc số 1390 QD/TM-TC ngày 19-2-1997 Bộ Thơng Mại Công ty xuất nhập máy Hà Nội đợc thành lập sở phòng kinh doanh quan văn phòng Tổng công ... 7- Cơ cấu tổ chức máy : Một nhân tố quan trọng có ảnh hởng đến khả kinh doanh công ty cần phải kể đến cấu tổ chức máy quản lý Một doanh nghiệp đại đòi hỏi huy sản xuất quản trị kinh doanh theo...
 • 77
 • 294
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... thầu dự án có vốn đầu t nớc Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có vốn đầu t nớc SV thực hiện: Hoàng Anh -3- KTPT 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mặc ... tác kinh doanh cổ phần có tham gia tổ chức kinh tế nhà nớc (các doanh nghiệp nhà nớc) từ 30% trở lên vào vốn pháp định, vốn kinh doanh vốn cổ phần Hoặc dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ tổ chức quốc ... lẻ), quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm) 2.5 Giá: SV thực hiện: Hoàng Anh -7- KTPT 42 Chuyên đề thực...
 • 53
 • 519
 • 2

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH tại BHXH thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH tại BHXH thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Tài chính - Ngân hàng

... thêm nghiệp vụ; vậy, trình độ nghiệp vụ chưa cao, nên dẫn đến số bất cập, khó khăn trình thực hiện, như: số liệu tổng kết cuối năm không khớp với số liệu quý, việc quản lý quỹ hay bị sai lệch… Về ... -Tổ chức thực công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, sách, pháp luật BHXH,BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp -Tổ chức ... theo chế một cửa” quan BHXH Thị xã -Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT cho tổ chức cá nhân tham gia BHXH -Chủ trì, phối hợp với quan nhà nước, tổ chức trị- xã hội thị xã, với tổ chức, cá...
 • 64
 • 722
 • 5

Xem thêm