một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật Xét thấy, quy định pháp luật chủ thể phép góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ ... quy n sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... chủ thể góp vốn mơ hồ vấn đề Pháp luật quy định không nêu rõ giá trị quy n sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quy n sở hữu trí tuệ góp vốn, góp nào, quy n góp vốn quy n sở hữu trí tuệ Mặc dù có...
 • 62
 • 333
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... chung quy n sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giới thiệu chung quy n sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở ... chung quy n sở hữu trí tuệ - Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - Chương 3: Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ - ... doanh chủ thể góp vốn mơ hồ vấn ñề Pháp luật quy ñịnh không nêu rõ giá trị quy n sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quy n sở hữu trí tuệ ñược góp vốn, góp nào, ñược quy n góp vốn quy n sở hữu trí...
 • 64
 • 101
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... trưng góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ 1.2.2.1 Khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ Góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ việc chủ thể quy n ... khẳng định dần hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆ ... quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1 quy n sở hữu trí tuệ Nội dung quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ bao gồm quy định việc góp vốn thành...
 • 24
 • 817
 • 3

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quy n sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quy n sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... để góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n sở hữu trí tuệ “giá trị quy n sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quy n sở hữu trí tuệ giá trị tiền quy n sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác định ... GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ TUỆMỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUY N SỞ HỮU TRÍ...
 • 123
 • 1,005
 • 2

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quy n nói có quy n sử dụng ... Điều nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật doanh nghiệp “Điều Góp vốn quy n sở hữu trí tuệ Quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n tác giả, quy n liên ... sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quy n sở hữu trí tuệ. ” Quy n sở hữu trí tuệ vấn đề Việt Nam, Các quy n sở hữu trí tuệ có giá trị kinh tế định Thường thi sản...
 • 5
 • 1,344
 • 9

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh ... thống vấn đề phápvốn góp, hình thức góp vốn, thực trạng pháp luật Việt Nam vấn đề góp vốn dựa sở quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp sở tham khảo pháp luật số nước vấn ... sản giải thể, phá sản doanh nghiệp, …(iii) luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục thực trạng tồn pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quy n...
 • 15
 • 638
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... 2005 quy định việc góp vốn sở hữu trí tuệ sau: Quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống 31 trồng quy n ... quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quy n nói có quy n sử dụng tài sản để góp vốn Bộ Tài hướng dẫn việc định giá góp vốn quy n sở hữu trí ... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh...
 • 117
 • 2,849
 • 17

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quy n ... hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, Số 17/2015 - Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quy n ... sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật Quy n sở hữu trí tuệ tài sản vơ hình tuyệt đối Khoản Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n...
 • 77
 • 512
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quy n ... này, góp vốn quy n sử dụng đất giống với góp vốn quy n sở hữu tài sản cho dù người góp vốn khơng có quy n sở hữu đất đai căn quy định quy n nghĩa vụ bên hợp đồng góp vốn quy n sử dụng đất quy định ... 2014 quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh nghiệp...
 • 77
 • 978
 • 2

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... tiễn thực việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện nâng cao hiệu số quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam ... cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quy n trách nhiệm người góp vốn ... doanh nghiệp Qua đó, Luận văn đánh giá cách tồn diện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Luận văn đưa giải pháp kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp...
 • 14
 • 257
 • 0

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... sản góp vốn quy n sở hữu trí tuệ bao gồm: quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định luật sở hữu trí tuệ ... Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.1 Các giải pháp hoàn hoàn thiện quy định pháp luật 62 Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.2 Các giải pháp thực quy định pháp luật Việt Nam 66 góp vốn ... đến vốn góp thành lập doanh nghiệp vấn đề lý luận chủ yếu góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy định pháp luật Việt Nam hành góp vốn thành lập doanh nghiệp thực tiễn thực quy định việc thành lập doanh...
 • 80
 • 220
 • 0

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật

... quy n sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang cơng ti 10 Riêng doanh nghiệp tư nhân, loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu góp vốn thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sở hữu toàn số vốn ... chuyển quy n sở hữu tài sản góp vốn vào cơng ty: 2.1 Những quy định Luật Doanh nghiệp 2005 việc chuyển quy n sở hữu tài sản góp vốn vào cơng ty: Điều 29 luật doanh nghiệp 2005 quy định chuyển quy n ... góp vốn :ghi rõ lộ trình vốn góp, tổng số vốn góp, tiến hành định giá tài sản vốn góp theo quy định Điều 30 Luật Doanh nghiệp - Chuyển quy n sở hữu tài sản vốn góp theo quy định Điều 29 Luật Doanh...
 • 14
 • 354
 • 0

Quy chế phápvề góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Quy chế pháp lý về góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Tài liệu khác

... giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quy n ... góp vốn vào cơng ty quy n sử dụng đất Ngồi ra, chủ thể kinh doanh góp vốn quy n sở hữu trí tuệ Theo quy định khoản Điều 35 Luật doanh nghiệp, quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n ... pháp quy n nói có quy n sử dụng tài sản để góp vốn Theo Luật sở hữu trí tuệ quy n sở hữu trí tuệ bao gồm quy n tác giả quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng...
 • 62
 • 154
 • 1

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

Xã hội học

... quy n sở hữu trí tuệ phép góp vốn loại quy n sở hữu trí tuệ góp vốn, góp nào, quy n góp vốn quy n sở hữu trí tuệ Luật Doanh nghiệp năm 2005 có đưa khái niệm góp vốn thành lập cơng ty, theo Góp ... Điều quy định Quy n sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quy n tác giả, quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp, quy n giống trồng quy n sở hữu trí tuệ khác theo quy định ... Điều Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định Quy n sở hữu trí tuệ quy n tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quy n tác giả quy n liên quan đến quy n tác giả, quy n sở hữu công nghiệp quy n...
 • 78
 • 101
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ.docx

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ.docx

Quản trị kinh doanh

... ngoµi qc doanh ChÝnh em chọn đề tài ' 'Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ " * Mục đích đề tài Nghiên cứu làm rõ sở lý luận ... bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh Chơng II : Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ Chơng III : Hoàn thiện số giải pháp nhằm tăng thu bảo ... chủ doanh nghiệp Trên sở phân tích lý luận thực tiễn đa giải pháp để hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực quốc doanh điều kiện để thc giải pháp Qua thời gian thực tập em đãs hoàn thành...
 • 48
 • 891
 • 4

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ

Quản trị kinh doanh

... vực quốc doanh Chính em chọn đề tài ' 'Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ " * Mục đích đề tài Nghiên cứu làm rõ sở lý luận ... bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh Chơng II : Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội từ doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ Chơng III : Hoàn thiện số giải pháp nhằm tăng thu bảo ... chủ doanh nghiệp Trên sở phân tích lý luận thực tiễn đa giải pháp để hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực quốc doanh điều kiện để thc giải pháp Qua thời gian thực tập em đãs hoàn thành...
 • 48
 • 426
 • 0

598 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức & doanh nghiệp ở Việt Nam

598 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức & doanh nghiệp ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... lực có hiệu tổ chức doanh nghiệp nâng cao ưu cạnh tranh Chính khn khổ đề án môn học, em chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp Việt Nam” CHƯƠNG ... yếu tố tạo nên thành công tổ chức, doanh nghiệp Một tổ chức, doanh nghiệp có cơng nghiệp đại, chất lượng dịch vụ tốt sở hạ tầng vững chãi thiếu lực lượng lao động tổ chức, doanh nghiệp khó tồn ... nguồn nhân lực tồn dân số độ tuổi lao động có khả lao động Nguồn nhân lực doanh nghiệp: lực lượng lao động tổng doanh nghiệp, số người có tên danh sách doang nghiệp doanh nghiệp trả lương Có nhiều...
 • 43
 • 721
 • 5

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện sóc sơn

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện sóc sơn

Kinh tế - Quản lý

... BHXH nh: + Số doanh nghiệp tham gia BHXH: bên cạnh doanh nghiệp Nhà nớc, khối hành nghiệp việc xác định số doanh nghiệp Nhà nớc tham gia BHXH vấn đề quan trọng Mục tiêu cho tất doanh nghiệp Nhà ... yếu doanh nghiệp Nhà nớc, đơn vị hành nghiệp khối xã, doanh nghiệp Nhà nớc số lợng Hàng năm số doanh nghiệp Nhà nớc, khối hành nghiệp, khối xã tăng không đáng kể, chí có năm giảm bớt Doanh nghiệp ... ngời lao động doanh nghiệp cha có đợc biện pháp xử lý Vẫn biết doanh nghiệp vi phạm luật lao động nhng văn pháp luật quy định rõ ràng nên quan chức nh BHXH cỡng chế đợc chủ doanh nghiệp Vẫn hình...
 • 58
 • 525
 • 0

một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện

một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện

Kinh tế - Quản lý

... ngẫu nhiên bảng số ngẫu nhiên Vì bảng số ngẫu nhiên số có chữ số nên số chữ số phiếu thu, phiếu định dạng lấy nguyên số ngẫu nhiên bảng số ngẫu nhiên - Nếu số chữ số phần tử định dạng nhỏ kiểm ... công ty, vốn cổ đông khác chiếm 49% số vốn điều lệ công ty  Mơi trường kiểm sốt nội bộ: Cơng ty xây dựng quy chế quản lý nội sở văn quy định pháp định hành áp dụng triệt để từ phòng ban nghiệp ... trữ hồ sơ, lập kế hoạch kiểm tốn phân tích hồ sơ, xếp, kiểm tra Đánh giá thành viên nhóm…  Các quy trình nghiệp vụ phát sinh đặc trưng doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp khác có quy trình nghiệp vụ...
 • 51
 • 417
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25