một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã cao trĩ

đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Bất động sản

... hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Cao Trĩ .28 3.3.6 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững .28 3.3.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... loại hình sử dụng đất 65 4.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Cao Trĩ 66 4.7.1 Nhóm giải pháp sách 66 4.7.2 Nhóm giải pháp khoa ... đất năm 2013 gồm loại đất: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đất chưa sử dụng - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 xã, gồm loại đất: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đất nuôi trồng...
 • 93
 • 1,058
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại thượng giáo huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng giáo  huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác - Đất sản xuất nông nghiệp đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp ... - hội Thượng Giáo - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Thượng Giáo - Đề xuất các loại hình sử dụnghiệu quả, giải pháp để nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất ... nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Định hướng loại hình sử dụng đất nông nghiệp - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp...
 • 68
 • 414
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT258 qua Khang Ninh - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT258 qua xã Khang Ninh - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn.

Nông - Lâm - Ngư

... tăng qũy đất đai hạn hẹp Do đó, xây dựng phương án quy hoạch cần có định hướng đắn việc sử dụng đất, tránh tình trạng sử dụng không hiệu quả, sử dụng lãng phí đất nông nghiệp đặc biệt đất trồng ... phòng - An ninh Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh Nhà nước giao đất theo hình thức xuất nhượng cho thuê đất Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất người sử dụng để sử dụng vào mục đích ... nước cấp đất cho chủ sử dụng bị thu hồi đất Nhà nước đền bù cho công trình gắn liền với đất bị thu hồi đất chủ sử dụng Về phương thức đền bù thiệt hại: Nhà nước thông báo cho người sử dụng đất biết...
 • 70
 • 369
 • 0

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Thạc sĩ - Cao học

... chiếu với mục tiêu, tiêu chẩn đề đề xuất biện pháp cải tạo thực trạng nâng cao chất lượng hiệu công việc Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục, nhà quản lý giáo dục cần thu thập thông ... thông hiểu vận dụng (gồm có vận dụng cấp độ thấp vận dụng cấp độ cao) Trong ô chuẩn kiến thức kĩ chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi tổng số điểm câu hỏi Số lượng câu hỏi ... lớn việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Kết ĐG sở để giúp cho giáo viên có giải pháp điều chỉnh hoạt động dạy thân, nhà quản lý điều chỉnh hoạt động quản lý học sinh thay đổi phương pháp học...
 • 116
 • 424
 • 4

Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn

Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã hà hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn

Thạc sĩ - Cao học

... thông liên huy n thu n l i cho vi c giao lưu phát tri n kinh t , văn hoá - h i v i huy n 2.2 Đ a hình, đ a m o Hà Hi u vùng núi nên đ a hình ph c t p, đ i núi cao ch y u (chi m 70 % t ... hành theo hai cách: Phương pháp hoá h c phương pháp s d ng enzim Trong đó, phương pháp phân tích hoá h c dùng đ phân tích ch t xơ m t nh ng phương pháp c n nh t c a phương pháp phân tích thành ph ... đông; phía B c Tây B c giáp Phúc L c (huy n Ba B ), phía Nam giáp Chu Hương (huy n Ba B ), phía Đông giáp Vân Tùng (huy n Ngân Sơn) Đư ng t nh l 212 ch y qua n i huy n, k t h p v i n...
 • 109
 • 534
 • 5

Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn .pdf

Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã hà hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... thông liên huy n thu n l i cho vi c giao lưu phát tri n kinh t , văn hoá - h i v i huy n 2.2 Đ a hình, đ a m o Hà Hi u vùng núi nên đ a hình ph c t p, đ i núi cao ch y u (chi m 70 % t ... hành theo hai cách: Phương pháp hoá h c phương pháp s d ng enzim Trong đó, phương pháp phân tích hoá h c dùng đ phân tích ch t xơ m t nh ng phương pháp c n nh t c a phương pháp phân tích thành ph ... đông; phía B c Tây B c giáp Phúc L c (huy n Ba B ), phía Nam giáp Chu Hương (huy n Ba B ), phía Đông giáp Vân Tùng (huy n Ngân Sơn) Đư ng t nh l 212 ch y qua n i huy n, k t h p v i n...
 • 109
 • 793
 • 0

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN CÂY THỨC ĂN GIA SÚC HIỆN CÓ Ở HIỆU HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN CÂY THỨC ĂN GIA SÚC HIỆN CÓ Ở XÃ HÀ HIỆU HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN

Công nghệ - Môi trường

... Lan), nhằm phát triển khả sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi Một số giống cỏ nhập nội đánh giá, kết tốt ứng dụng vào sản xuất số vùng Tuy nhiên, quản lý, đạo thống số giống sau đánh giá bị thất ... xuất nông nghiệp: 462,65 - Đất lâm nghiệp có rừng: 2554,34 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: 1,7 - Đất phi nông nghiệp: 82,76 - Đất chưa sử dụng: 905,21 Nhìn chung, phần lớn đất đai có hàm lượng mùn, ... tổng dân số, dân số làm nông nghiệp 1191 người chiếm 98,02% tổng số lao động toàn Như vậy, Hà Hiệu nơi tập trung phần đa dân số làm nông nghiệp Mật độ dân cư mức trung bình so với huyện...
 • 110
 • 405
 • 0

Lập quy hoạch sử dụng đấtsự tham gia của người dân tại hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Lâm nghiệp

... nm cao t 400m n 800m so vi mt nc bin a hỡnh a phn l i nỳi, vựng thp nht cú cao trờn 250m so vi mt bin, nỳi cao trung bỡnh t 500 n 600m, cao nht cú th ti 800m v c chia ct bi cỏc dóy nỳi cao, ... học Nông Lâm Nông Văn Hùng LP QUY HOCH S DNG T CO S THAM GIA CA NGI DN TI X H HIU HUYN BA B, TNH BC KN khóa luận tốt nghiệp đại học Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Khoa : Lâm nghiệp ... lõm nghip cho xó H Hiu, Huyn Ba B, Tnh Bc Kn 1.4 í ngha ti Trong hc v nghiờn cu khoa hc: Giỳp sinh viờn phn no cng c v h thng li nhng kin thc ó hc, nõng cao nng lc cho bn thõn, 4 to cho mỡnh...
 • 49
 • 792
 • 1

Luận văn: Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn docx

Luận văn: Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã hà hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn docx

Thạc sĩ - Cao học

... thông liên huy n thu n l i cho vi c giao lưu phát tri n kinh t , văn hoá - h i v i huy n 2.2 Đ a hình, đ a m o Hà Hi u vùng núi nên đ a hình ph c t p, đ i núi cao ch y u (chi m 70 % t ... hành theo hai cách: Phương pháp hoá h c phương pháp s d ng enzim Trong đó, phương pháp phân tích hoá h c dùng đ phân tích ch t xơ m t nh ng phương pháp c n nh t c a phương pháp phân tích thành ph ... đông; phía B c Tây B c giáp Phúc L c (huy n Ba B ), phía Nam giáp Chu Hương (huy n Ba B ), phía Đông giáp Vân Tùng (huy n Ngân Sơn) Đư ng t nh l 212 ch y qua n i huy n, k t h p v i n...
 • 109
 • 314
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí môi trường tại hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí môi trường tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Công nghệ - Môi trường

... nghèo cao chiếm 12,48% (76/ 613 hộ) - Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp Hiệu chủ yếu lúa, ngô chiếm 96,4% tổng thu nhập từ trồng trọt + Chăn nuôi Là vùng cao ... sở hữu vùng đất đai lớn sản xuất hàng hóa nguyên vật liệu cho nông dân sử dụng Cũng giống doanh nghiệp công nghiệp tìm cách nâng cao lợi nhuận việc tạo quy mô lớn hiệu hơn, nhiều nông trại Mỹ ... phục vụ cho nông nghiệp Hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho hầu hết đất canh tác toàn quốc, góp phần nâng cao suất lúa loại trồng khác sản xuất nông nghiệp Chương trình điện khí hóa nông thôn...
 • 84
 • 978
 • 7

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... thực số nghiên cứu vấn đề biến đổi khí hậu CDM, qua thu số dẫn liệu quan trọng sau: – Các nguồn KNK Việt Nam là: lượng, nông nghiệp, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp (trong thay đổi sử dụng đất ... dấu điểm xuất phát lập ô; b) Một người đứng điểm xuất phát sử dụng địa bàn cầm tay để định hướng cho cạnh ô tiêu chuẩn; c) Những người khác sử dụng thước dây để đo khoảng cách từ điểm xuất phát ... thảm tươi, bụi thảm mục bề mặt đất để thuận lợi cho việc lấy mẫu đất cho phân tích hàm lượng bon dung trọng đất • Để lấy mẫu đất cho phân tích hàm lượng bon, sử dụng khoan lấy mẫu để khoan tới...
 • 37
 • 624
 • 0

Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Nông - Lâm - Ngư

... Tình hình sử dụng đất đai Hiệu năm 2013 STT Mục đích sử dụng đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Tổng diện tích đất tự nhiên 4.006,66 100 I Đất nông nghiệp 3.415,21 85,24 Đất sản xuất nông nghiệp ... 5,04% tổng quỹ đất tự nhiên (UBND Hà Hiệu, 2013) Điều cho thấy việc quy hoạch phát triển chưa cân đối, chủ yếu dành đất để sản xuất nông nghiệp Còn lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp hay có ... địa 1,04 0,03 III Đất chưa sử dụng 389,59 9,72 (Nguồn: UBND Hiệu ) Nhóm đất nông nghiệp : Có 3.415,21 ha, chiếm tỷ lệ 85,24% Trong nhóm đất diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ...
 • 68
 • 473
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ Khang Ninh - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn.

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ xã Khang Ninh - huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn.

Nông - Lâm - Ngư

... quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho kinh tế hộ (đất nông nghiệp 20 năm, đất lâm nghiệp 50 năm) nhanh chóng vào sống hàng triệu hộ nông dân Có hộ nông dân yên tâm sản xuất tập trung đầu tư đất đai ... tố sản xuất lao động, đất đai, sinh vật, máy móc thời tiết khí hậu kết hợp với để tạo sản phẩm nông nghiệp Như vậy, ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có tác dụng thúc đẩy sản xuất ... trạng sản xuất kinh doanh nông hộ Khang Ninh thuộc vùng nông thôn, khác, sản xuất nông nghiệp giữ vị trí quan trọng Cây trồng lúa nước nguồn thu lớn nông hộ phát triển với sản phẩm...
 • 86
 • 270
 • 2

Đánh giá thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, tại cao trĩ – huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, tại xã cao trĩ – huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... vô quý giá, tư liệu sản xuất thay được, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Hiện trạng sử dụng đất Cao Trĩ thể chi tiết qua bảng 4.1 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Cao Trĩ năm 2014 STT 1.1 ... nhiên Diện tích đất nông nghiệp lâm nghiệp chiếm phần lớn dễ hiểu người dân Cao Trĩ sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp Diện tích đất phi nông nghiệp chiếm 5,4%, diện tích đất ... kinh tế Cao Trĩ năm 2014 27 Bảng 4.3: Giá trị sản xuất ngành Cao Trĩ năm 2014 27 Bảng 4.4: Tình hình dân số Cao Trĩ năm 2014 28 Bảng 4.5: Tình hình lao động Cao Trĩ năm...
 • 78
 • 271
 • 0

Đánh giá thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, tại cao trĩ – huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, tại xã cao trĩ – huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Xã hội học

... vô quý giá, tư liệu sản xuất thay được, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Hiện trạng sử dụng đất Cao Trĩ thể chi tiết qua bảng 4.1 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Cao Trĩ năm 2014 STT 1.1 ... nhiên Diện tích đất nông nghiệp lâm nghiệp chiếm phần lớn dễ hiểu người dân Cao Trĩ sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp Diện tích đất phi nông nghiệp chiếm 5,4%, diện tích đất ... kinh tế Cao Trĩ năm 2014 27 Bảng 4.3: Giá trị sản xuất ngành Cao Trĩ năm 2014 27 Bảng 4.4: Tình hình dân số Cao Trĩ năm 2014 28 Bảng 4.5: Tình hình lao động Cao Trĩ năm...
 • 78
 • 408
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn bành trạch huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn xã bành trạch  huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... đẩy phát triển công nghiệp ngành phi nông nghiệp Bành Trạch có diện tích rừng lớn, phần lớn sản xuất nông nghiệp, trình độ sản xuất nông nghiệp chưa cao, vấn đề lao động nông thôn dư thừa ... triển nông nghiệp, Malaysia trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, điều có hiệu việc tìm đầu cho sản xuất nông nghiệp giải việc làm cho nông dân Từ thập kỷ 1960 Malaysia quan tâm áp dụng ... Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sống 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp...
 • 84
 • 439
 • 2

Nghiên cứu về năng suất và chất lượng trứng của gà mía nuôi tại trại giống gia cầm chu đức phương hiệu huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu về năng suất và chất lượng trứng của gà mía nuôi tại trại giống gia cầm chu đức phương  xã hà hiệu  huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... sáng cho đàn gà 28 Bảng 4.2: Lịch sử dụng vaccine phòng bệnh cho đàn gà sinh sản 30 Bảng 4.3: Kết công tác phục vụ sản xuất 33 Bảng 4.4: Tuổi đẻ gà 34 Bảng 4.5: Sản lượng ... tăng hay giảm thức ăn cho phù hợp Chú ý khống chế thức ăn gà vào đẻ đạt khối lượng cho giống Về cách cho ăn người ta sử dụng phương pháp sau: cho gà ngày ăn ngày nhịn ngày cho ăn theo phần ăn khống ... tới sức sản xuất chất lượng trứng - Tìm biện pháp nâng cao suất chất lượng trứng 1.3 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa khoa học - Nghiên cứu có hệ thống sức sản xuất chất lượng trứng gà Mía tạo sở cho việc...
 • 70
 • 1,042
 • 2

Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera ) tại Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera ) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nông - Lâm - Ngư

... thương mại dịch vụ cụm Nam huyện có tổng diện tích đất tự nhiên 3478,96 ha; Trong diện tích đất nông nghiệp: 3303,97 ha; ngành nghề chủ yếu phát triển nông - lâm nghiệp, chăn nuôi dịch vụ khác ... sau: • Thuận lợi: Là miền núi có địa bàn tương đối rộng, có lợi diện tích đất tự nhiên rộng lớn, đặc biệt đất đồi nên thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp, mô hình nông lâm kết hợp loại ... Vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp, lâm nghiệp hạn chế, điều làm cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày khó khăn Các sách Nhà nước hỗ trợ người dân, tri trả dịch vụ môi trường rừng ít, sống người...
 • 57
 • 122
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thạc sĩ - Cao học

... theo IPCC cho phương pháp có sai số lớn sử dụng hệ số mặc định cho tất loại rừng, cần phải có nghiên cứu cho địa phương, loài (4) - Phương pháp dựa nhân tố điều tra lâm phần Theo phương pháp sinh ... đồng nhân dân xã, kinh tế có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng mức số thôn xóm xuất nhiều mô hình sản xuất giỏi lĩnh vực nông lâm nghiệp Tuy nhiên, đến số hộ đói nghèo ... - hội gắn với việc sử dụng tài nguyên rừng trước mắt lâu dài, đồng thời phải không ngừng nâng cao lực quản lý để việc sử dụng tài nguyên rừng ngày vào nề nếp theo Luật định, khai thác sử...
 • 105
 • 228
 • 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cao trĩ huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã cao trĩ  huyện ba bể  tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững 28 3.3.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Cao Trĩ 28 3.4 Phương pháp nghiên ... loại hình sử dụng đất 64 4.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Cao Trĩ 65 4.7.1 Nhóm giải pháp sách 65 4.7.2 Nhóm giải pháp khoa học ... 2013 Cao Trĩ 40 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 CaoTrĩ 43 4.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Cao Trĩ 45 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất ...
 • 94
 • 343
 • 0

Xem thêm