một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng

Một số Giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Cty TM -DV Tràng Thi

Một số Giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Cty TM -DV Tràng Thi

Kinh tế - Thương mại

... được hàng 69%31%CóKhôngNh vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua đợc hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào mua đợc hàng là họ thờng có ý định trớc khi vào cửa hàng khi vào ... của khách hàng. Theo điều tra về tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua đợc hàng ta thu đợc bảng đánh giá nh sau:Tiêu chí Có KhôngTỉ lệ vào cửa hàng mua đợc hàng 69% 31%Tỉ lệ vào cửa hàng ... ngời đều đà vào cửa hàng thờng là những khách hàng quen thuộc, do vậy đánh giá của khách hàng cũng phần nào đó có sự không khách quan. Còn những khách hàng nào mà cha vào cửa hàng thì đánh...
 • 65
 • 399
 • 0

683 Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

683 Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

Quản trị kinh doanh

... lệ vào cửa hàng mua đợc hàng 69% 31%Tỉ lệ vào cửa hàng mua được hàng 69%31%CóKhôngNh vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua đợc hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào ... trong một thị trờng đầy cạnh tranh ở Việt Nam. Chính vì tính cấp thiết của tình hình đó nên em chọn đề tài :" ;Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mÃn khách hàng ... trung gian marketing Các trung gian marketing Khách hàng Khách hàng Công chúng các tổ chức công cộngCông chúng các tổ chức công cộng Mức độ thờng xuyên mua hàng của khách hàng. Tỉ lệ...
 • 64
 • 368
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty TM-DV Tràng Thi

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty TM-DV Tràng Thi

Quản trị kinh doanh

... gian marketing Các trung gian marketing Khách hàng Khách hàng Công chúng các tổ chức công cộngCông chúng các tổ chức công cộngMua lặp lại Số người đến xem hàng Số người đến mua hàng Marketing ... 17% 22% lần lợt là tỉ lệ % số lợng khách hàng không hài lòng về thái độ phục vụ vui vẻ, niềm nở; thái độ phục vụ chu đáo nhiệt tình; nhanh nhẹn. Số lợng khách hàng khi vào cửa hàng không ... đòi hỏi chất lợng cao hơn. Thái độ của khách hàng phụ thuộc vào nhiều nhân tố: nhân tố thứ nhất là mức độ tập trung của khách hàng : ở một lĩnh vực nào đó càng có nhiều khách hàng thì ở đó sự...
 • 56
 • 363
 • 2

Một số giải pháp makerting nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty tm-dv tràng thi

Một số giải pháp makerting nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty tm-dv tràng thi

Kinh tế - Thương mại

... lệ vào cửa hàng mua đợc hàng 69% 31%Tỉ lệ vào cửa hàng mua được hàng 69%31%CóKhôngNh vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua đợc hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào ... trong một thị trờng đầy cạnh tranh ở Việt Nam. Chính vì tính cấp thiết của tình hình đó nên em chọn đề tài :" ;Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mÃn khách hàng ... 17% 22% lần lợt là tỉ lệ % số lợng khách hàng không hài lòng về thái độ phục vụ vui vẻ, niềm nở; thái độ phục vụ chu đáo nhiệt tình; nhanh nhẹn. Số lợng khách hàng khi vào cửa hàng không...
 • 66
 • 430
 • 0

giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng

giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng

Kinh tế - Thương mại

... hµng69%31%CãKh«ngNhư vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua được hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào mua được hàng là họ thường có ý định trước khi vào cửa hàng khi vào cửa hàng thì họ chỉ thực ... cửa hàng là ngắn họ vào chỉ để mua sắm chứ ít người nào ở lâu xem các sản phẩm khác). Thống kê về mức độ thường xuyên mua hàng của khách hàng ta có bảng sau: Mức độ thường xuyên mua hàng ... 17% 22% lần lượt là tỉ lệ % số lượng khách hàng không hài lòng về thái độ phục vụ vui vẻ, niềm nở; thái độ phục vụ chu đáo nhiệt tình; nhanh nhẹn. Số lượng khách hàng khi vào cửa hàng và...
 • 83
 • 362
 • 0

Giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty TM - DV Tràng Thi

Giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của công ty TM - DV Tràng Thi

Quản trị kinh doanh

... trong một thị trờng đầy cạnh tranh ở Việt Nam. Chính vì tính cấp thiết của tình hình đó nên em chọn đề tài :" ;Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mÃn khách hàng ... 17% 22% lần lợt là tỉ lệ % số lợng khách hàng không hài lòng về thái độ phục vụ vui vẻ, niềm nở; thái độ phục vụ chu đáo nhiệt tình; nhanh nhẹn. Số lợng khách hàng khi vào cửa hàng không ... nội dung phơng thức triển khai các phong trào thi đua cho sát thực với điều kiện thực tế của đơn vị. II- Đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao khả năng thoả mÃn khách hàng của...
 • 66
 • 396
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi

Kinh tế - Thương mại

... lệ vào cửa hàng mua đợc hàng 69% 31%Tỉ lệ vào cửa hàng mua được hàng 69%31%CóKhôngNh vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua đợc hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào ... ngời đều đà vào cửa hàng thờng là những khách hàng quen thuộc, do vậy đánh giá của khách hàng cũng phần nào đó có sự không khách quan. Còn những khách hàng nào mà cha vào cửa hàng thì đánh ... nội dung phơng thức triển khai các phong trào thi đua cho sát thực với điều kiện thực tế của đơn vị.II- Đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao khả năng thoả mÃn khách hàng của...
 • 66
 • 396
 • 0

Chiến lược Marketing-mix nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng tại Công ty Thương Mại-Dịch Vụ Tràng Thi

Chiến lược Marketing-mix nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng tại Công ty Thương Mại-Dịch Vụ Tràng Thi

Kinh tế - Thương mại

... trong một thị trường đầy cạnh tranh ở Việt Nam. Chính vì tính cấp thiết của tình hình đó nên em chọn đề tài :" ;Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng ... vậy là tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua được hàng là khá cao: 69%, hầu hết khách hàng vào mua được hàng là họ thường có ý định trước khi vào cửa hàng khi vào cửa hàng thì họ chỉ thực hiện ... đầu để một khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng trung thành của cửa hàng. Một yếu nữa là bảng hiệu của cửa hàng có bắt mắt khách hàng không, có thu hút được sự chú ý đến khách hàng đủ...
 • 65
 • 508
 • 4

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12”

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12”

Kinh tế - Thương mại

... ty cần có cách giải quyết công khái hiệu quả.CHƯƠNG IIINHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY XĂNG DẦU B12I. MỤC TIÊU QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN 1. mục ... các tỉnh trên.k Theo khách hàng: Khách hàng của Công ty rất đa dạng, gồm nhiều loại khách hàng khác nhau: người tiêu dùng cuối cùng, người bán lẻ, người bán buôn khách hàng tiêu thụ công ... gas phụ kiện là tính liên tục, điều này đặc biệt quan trọng đối với khách hàng công nghiệp.Đây là điều kiện đáp ứng được khách hàng đánh giá cao. Ngành hàng xăng, dầu , dầu mỡ nhờn, gas và...
 • 56
 • 578
 • 4

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Kinh tế - Thương mại

... đúng sát thực hơn. Quan hệ lao động quan hệ sản xuất được cải thiện nâng cao nhân cách đôi bên, người lao động người sử dụng lao động. Đồng thời, người lao động hiểu biết nâng cao ... tới nhu cầu, lợi ích của người lao động một cách toàn diện thì nâng cao mức sống, sức khoẻ, đến nâng cao trình độ của họ là nhiệm vụ Nhà nước phải làm. Bước vào thời kì CNH – HĐH, nền kinh tế ... kế nhằm hướng vào sự thực hiện công việc của người lao động ,nâng cao năng suất lao động của họ. Ngày nay ,khuyến khích tài chính càng trở lên quan trọng vì nhu cầu tăng năng suất nâng cao...
 • 23
 • 596
 • 4

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai

Quản trị kinh doanh

... ty 28 29Chương III. Một số giải pháp Marketing hoàn thiện kênh phân phối của Công ty xi măng Hoàng Mai 453.1.Những định hướng chiến lược của Công ty 453.2. Một số giải pháp cụ thể 48Kết luận ... lựa chọn đề tài: ‘‘ Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai ’’. SV: Nguyễn Văn Thành Marketing 46B Đại Học ... để dành dật khách hàng, vì vậy mà đã gây nhiều ảnh đến hoạt động tiêu thụ của cả kênh.Chương III. Một số giải pháp Marketing hoàn thiện kênh phân phối của Công ty xi măng Hoàng Mai3.1.Những...
 • 64
 • 567
 • 0

Xem thêm