một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh xây dựng vận tải lê sơn

Một số biện pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt kim Hà Nội

Một số biện pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt kim Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... động tiêu thụ sản phẩm. 1. Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. a/ Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hóa hình thái giá trị của sản phẩm đ-ợc ... sở lý luận chung về marketingtiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp.Chơng II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt Kim Hà Nội.Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm đẩy ... doanh nghiệp sẽ xây dựng đợc các kế hoạch phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.Tóm lại vai trò của tiêu thụ sản phẩm đợc thể hiện một số điểm sau đây:+ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm quyết định...
 • 102
 • 552
 • 1

306 Một số biện pháp Marketing nhằm đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt kim Hà Nội

306 Một số biện pháp Marketing nhằm đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt kim Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... động tiêu thụ sản phẩm. 1. Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. a/ Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hóa hình thái giá trị của sản phẩm đ-ợc ... sở lý luận chung về marketingtiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp.Chơng II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt Kim Hà Nội.Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm đẩy ... lý công tác tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch 36Bán hàngBán hàngMua hàngMua hàng Sản xuất Sản xuất Tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản...
 • 104
 • 468
 • 3

697 Một số biện pháp Marketing nhằm đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt kim Hà Nội

697 Một số biện pháp Marketing nhằm đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt kim Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thông điệp của các công ty cạnh tranh khác nhau. Việc quảng cáo quy mô lớn một công ty cũng nói lên một số điều tích tụ và tầm cỡ, danh tiếng và mức thành công của công ty ấy.-Sự diễn đạt ... mại).2.1- Mục tiêu xúc tiến bán hàng của Công ty: Công ty thờng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho chơng trình khuyến mại đó là:- Đối với ngời tiêu dùng: Mục tiêu là thúc đẩy họ tiêu dùng mua nhiều ... động của công ty rộng từ khâu sản xuất đến phân phối sản phẩm. Thời gian đầu mới thành lập công ty còn gặp nhiều khó khăn nhng chỉ sau hơn 6 năm hoạt động công ty đà không ngừng lớn mạnh cả...
 • 87
 • 372
 • 0

Một số biện pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt Kim Hà Nội

Một số biện pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt Kim Hà Nội

Kế toán

... hàng.2.3. Số lượng, cơ cấu sản phẩm: Số lượng và cơ cấu sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinhdoanh của công ty. Công ty sản xuất và tiêu thụ mức công suất thiết kế, tức là công ty tiết ... MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤSẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘI.1. Xây dựng chính sách sản phẩm cho công ty. Đối với doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu là bước khởi đầu quantrọng ... chức tiêu thụ sản phẩm là hoạt động vô cùng quan trọng, nó ảnhhưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Do vậy tổ chức tiêu thụ sản phẩm phải được coi là hoạt động sống còn của công ty. Nhưng...
 • 31
 • 363
 • 0

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỂ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỂ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Kế toán

... của công ty kỹ thuật cao và thái độ nhiệt tình niềm nở.3.4 Một số kiến nghị vĩ mô:∗ Các giải pháp khác:18: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỂ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ ... nền kinh tế. Chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến về các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm của công ty, để công ty xem xét và vận dụng một phần trong quá trình sản xuất kinh doanh thời ... công ty đảm bảo mục tiêu tiêu thụ và phát triển trong sản xuất kinh doanh thì công ty phải thực hiện các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm một cách có trật tự và linh động hơn nữa công ty...
 • 21
 • 512
 • 2

Đề xuất một số giải pháp Marketing để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Đề xuất một số giải pháp Marketing để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Kế toán

... mục tiêu của công tysản xuất kinhdoanh có hiệu quả làm sao đem lại lợi nhuận cao và tích luỹ đợc nhiều hơn.4 Đề xuất một số giải pháp Marketing để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty ... trị marketing thực hiện các nghiệp vụ marketing. 3.3 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện marketing tiêu thụ của công ty: 3.3.1. Sản phẩm: Công ty nên đa dạng hoá chủng loại mẫu mÃ, kích cỡ của sản ... tế. Chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến về các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm của công ty, để công ty xem xét và vận dụng một phần trong quá trình sản xuất kinh doanh thời gian tới,...
 • 18
 • 304
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘI

Kế toán

... nhuận của công MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘII. CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘI.Qua phân tích những số liệu phần ... MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT KIM HÀ NỘI.1. Xây dựng chính sách sản phẩm cho công ty. Đối với doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu là bước khởi đầu quan trọng ... chức tiêu thụ sản phẩm là hoạt động vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Do vậy tổ chức tiêu thụ sản phẩm phải được coi là hoạt động sống còn của công ty. Nhưng...
 • 34
 • 231
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cho công ty Dệt Kim HN.DOC

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cho công ty Dệt Kim HN.DOC

Kế toán

... góp phần nhỏ bé thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Dệt Kim Hà Nội, em lựa chọn đề tài: " ;Một số biện pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt Kim Hà Nội" ... vào các kênh tiêu thụ, chính sách xúc tiến đà đợc trình bày phần I.III. Mối quan hệ của marketing với tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động nhằm thực hiện ... các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đề ra.Mục tiêu của chiến lợc tiêu thụ sản phẩm: + Mặt hàng.+ Doanh số bán ra và nhịp độ tăng trởng.+ Lợi nhuận và nhịp độ tăng trởng.45Doanh nghiệp sản...
 • 102
 • 565
 • 3

186 Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Sản xuất Bao bì và hàng XK

186 Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Sản xuất Bao bì và hàng XK

Quản trị kinh doanh

... 15.000 sản phẩm x 7.500đ /sản phẩm = 112,5 triệu CP = 15.00 0sản phẩm x 4.500đ /sản phẩm + 27 + 7,5 = 102 triệu LN = 112,5 - 102 = 10,5 triệu Phơng án 2: DT = 15.000 sản phẩm x 7.300đ /sản phẩm ... triệu CP = 15.00 0sản phẩm x 4.500đ /sản phẩm + 27 + 3 = 97,5 triệu LN = 109, 5 - 97,5 = 12 triệu Phơng án 3: DT = 12.000 sản phẩm x 7.500đ /sản phẩm + 3000 sản phẩm x 6000đ /sản phẩm = 108 triệu ... trên thị trờng của sản phẩm X là 1,5 và tốc độ tăng trởng là 8%. Giải pháp phân tích và lựa chọn- Năng lực sản xuất đối đa: 15.00 0sản phẩm/ tháng- Chỉ tiêu thụ: 12.00 0sản phẩm/ tháng- Chi...
 • 74
 • 339
 • 0

Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty sản xuất bảo bì và hàng xuất khẩu

Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty sản xuất bảo bì và hàng xuất khẩu

Quản trị kinh doanh

... xây dựng hệ thống các kế hoạch hỗ trợ (hình 6).Giá trị sản lợng hàng hoá sản xuất Giá trị sản lợng thành phẩm Hệ số tiêu thụ sản lợng hàng hoá sản xuất Giá trị sản lợng hàng hoá cha tiêu ... trạng của công tác kế hoạch hoá chiến lợc marketing của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩuI- Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hởng đến kế hoạch hoá marketing của công ty sản xuất ... trên thị trờng của sản phẩm X là 1,5 và tốc độ tăng trởng là 8%. Giải pháp phân tích và lựa chọn- Năng lực sản xuất đối đa: 15.00 0sản phẩm/ tháng- Chỉ tiêu thụ: 12.00 0sản phẩm/ tháng- Chi...
 • 75
 • 292
 • 0

527 Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Sản xuất Bao bì và hàng XK

527 Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Sản xuất Bao bì và hàng XK

Kinh tế - Thương mại

... động Marketing xuất khẩu.Phần II: Thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Giầy Thụy Khuê.Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty ... ký kết hợp đồng mua bán trực tiếp sản phẩm của công ty. + Phim ảnh: Công ty có thể xây dựng các cuốn phim video để giới thiệu về sản phẩm xuất khẩu và về công ty + Các tài liệu về điểm mua: ... 2001 mà công ty phấn đấu sẽ có là 2150Trên đây là những mục tiêu, định hớng phát triển của công ty giầy Thuỵ Khuê trong năm 2001 mà công ty đà đề ra.II. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn...
 • 52
 • 362
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25