một số chương trình nghiên cứu về kinh tế ngầm đang và sẽ được triển khai trên thế giới

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ NGẦM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ NGẦM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... 1996) 1.4.4 Một số chương trình nghiên cứu kinh tế ngầm triển khai giới 1.4.4.1 Các chương trình khu vực (1) Các chương trình EC- Eurostat tổ chức thực EC-Eurostat nghiên cứu vấn đề kinh tế không ... vực kinh tế này? Kinh tế ngầm kinh tế thị trường kinh tế kế hoạch hóa tập trung giống khác sao? Ví dụ công trình nghiên cứu Ofer G., Vinokur A (1980), tác giả khu vực kinh tế ngầm nước kinh tế ... giá kinh tế ngầm 16 quốc gia cụ thể Trên Hình 1.5., giới thiệu cách hiểu kinh tế ngầm theo quan điểm Hệ thống tài khoản quốc gia SNA93 Kinh tế ngầm Hoạt động kinh tế ngầm Hoạt động phi kinh tế ngầm...
 • 142
 • 592
 • 1
Khái niệm kinh tế thị trường

Khái niệm kinh tế thị trường

Cao đẳng - Đại học

... phát triển kinh tế thị trường nước ta tất yếu kinh tế, nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển kinh tế lạc hậu thành kinh tế đại, hội nhập vào phân công lao động quốc tế Đó đường đắn để phát triển ... hình thành đội ngũ cán quản lý có trình độ, đội ngũ lao động lành nghề đáp ứng nhu cầu đất nước + Phát triển kinh tế thị trường làm cho lực lượng sản xuất phát triển sản phẩm xã hội ngày phong ... tính động, sáng tạo chủ thể kinh tế, kích thích việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã , tăng khối lượng hàng hóa dịch vụ, làm cho sản xuất gắn với tiêu dùng Kinh tế thị trường chịu chi phối...
 • 2
 • 817
 • 3
Khái niệm kinh tế thị trường pdf

Khái niệm kinh tế thị trường pdf

Cao đẳng - Đại học

... thâm nhập vào quốc gia đưa kinh tế riêng biệt hòa đồng vào kinh tế toàn cầu Có thể nói KTTT kinh tế mở Chính đặc trưng này, để ứng dụng vào KTTT, đưa kinh tế trở nên vững mạnh, phát triển phải ... hỏi trình kết hợp phải tạo lập vận dụng yếu tố: • Cơ sở kinh tế mang tính đa dạng sở hữu thành phần kinh tế để kinh tế có tự hóa kinh tế ( tự cạnh tranh, tự kinh doanh tự chủ ) • Các phạm trù kinh ... hướng, đặc điểm phát chung kinh tế mở cửa đưa vào ứng dụng môi trường hoàn cảnh Việt Nam tồn kinh tế nước nhà theo định hướng XHCN Thông qua môi trường hoàn cảnh xu hướng kinh tế Việt Nam hòa KTTT...
 • 2
 • 694
 • 2
Chương mở đầu: Một Số khái niệm Kinh Tế Lượng

Chương mở đầu: Một Số khái niệm Kinh Tế Lượng

Chuyên ngành kinh tế

... giá số liệu thống kê Kinh tế lượng gì?  Nghiên cứu vấn đề thực nghiệm quy luật kinh tế  Vận dụng thống kê kết hợp với số liệu kinh tế để tìm kết số mô hình nhà kinh tế đề xuất  Phương pháp ... Nhắc lại số khái niệm  Sự độc lập/phụ thuộc hai biến ngẫu nhiên KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Chương Mở Đầu Chương Mở Đầu  Kinh tế lượng gì?  Phương pháp luận kinh tế lượng  Đánh giá số liệu ... lượng dựa vào việc vận dụng đồng thời lý thuyết thực tế, kết hợp với phương pháp suy đoán thích hợp Phương pháp luận kinh tế lượng Đặt giả thuyết kinh tế Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước...
 • 19
 • 702
 • 4
Chương 1: Khái Niệm Kinh Tế Vĩ Mô

Chương 1: Khái Niệm Kinh Tế Vĩ Mô

Chuyên ngành kinh tế

... Khái niệm, mục tiêu công cụ kinh tế vĩ mô Khái niệm Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu tượng, hoạt động kinh tế góc độ tổng thể Chương 1: Khái quát kinh tế vĩ mô Mục tiêu kinh tế học vĩ mô 2.1 Mục tiêu ... đánh giá kỳ: 20% • Thi cuối kỳ: 70% CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Chương 1: Nhập môn kinh tế vĩ mô I SỰ RA ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Sự đời kinh tế học vĩ mô Chỉ đề cập từ năm 1936 ... siêu cổ điển Chương 1: Nhập môn kinh tế vĩ mô Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp cân tổng thể - Phương pháp khác Chương 1: Nhập môn kinh tế vĩ mô II...
 • 30
 • 697
 • 5
Học tiếng anh qua báo Các khái niệm kinh tế trong ngân hàng

Học tiếng anh qua báo Các khái niệm kinh tế trong ngân hàng

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... vay Tiếp theo giảm luồng tín dụng từ người gửi tiết kiệm đến người chi tiêu suy giảm hoạt động kinh tế Đồng thời, ngân hàng thường nhận thấy họ phải huy động vốn, nhu cầu vốn họ đối lập với khoản ... and money creation Một vai trò quan trọng ngân hàng nằm việc tạo tiền Quan trọng việc tạo tiền cấp độ ngân hàng đơn lẻ không giống việc "in tiền"; tiền giấy loại tiền Thay vào đó, ngân hàng tạo ... dự trữ theo tỷ lệ đề cập đến việc ngân hàng giữ phần nhỏ số ký thác họ có sẵn Khi khách hàng đến ngân hàng gửi 100 đô la, khoảng 10 đô la số giữ tay dạng tiền mặt chứng khoán dễ dàng toán 90 đô...
 • 4
 • 359
 • 0
Các khái niệm kinh tế cơ bản

Các khái niệm kinh tế cơ bản

Chuyên ngành kinh tế

... phần kinh tế phản ánh tồn hình thức sở hữu Hiện Việt Nam có thành phần kinh tế sau: kinh tế nước (kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, kinh tế hỗn hợp) kinh tế có vốn ... khác cấu ngành nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế khác Các nước kinh tế phát triển thường có tỉ trọng dịch vụ lớn Ngược lại, nước phát triểnkinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp phần đóng ... ánh trình độ phát triển kinh tế quốc gia coi tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng sống d) Cơ cấu ngành GDP Để đánh giá kinh tế nước, người ta vào cấu ngành GDP Số liệu thống kê Ngân hàng giới...
 • 8
 • 400
 • 1
Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên)

Slide các khái niệm kinh tế cần thiết trong phân tích sử dụng tài nguyên thiên nhiên (môn kinh tế tài nguyên)

Mẫu Slide - Template

... Không xử lý • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (TNTN): ứng dụng nguyên tắc kinh tế vào việc nghiên cứu khai thác sử dụng TNTN • TNTN: đất, nước, bầu khí quyển; tất thứ nước, dưới /trên mặt đất – ... tối ưu xã hội tối ưu tư nhân, dựa lý thuyết kinh tế học phúc lợi • Kinh tế học phúc lợi việc nghiên cứu mức độ phân phối phúc lợi cá nhân nhóm kinh tế 16 Thặng dư sản xuất thặng dư tiêu dùng Giá ... thức chất kinh tế việc sử dụng TNTN có giá trị để giải vấn đề thực tế – TNTN có đặc điểm khác với chủ đề kinh tế khác: tái tạo vấn đề tự tiếp cận – Ngoại tác có cách sử dụng TNTN – Kinh tế học TNTN...
 • 22
 • 209
 • 1
Khái niệm về tế bào thực vật

Khái niệm về tế bào thực vật

Sinh học

... vách tế bào, không bào dịch tế bào, thể ẩn nhập, chất dự trữ 2.2.1 Tế bào chất (chất tế bào) Tế bào chất chất sống bản, thành phần bắt buộc tế bào, xảy trình tiêu biểu cho hoạt động sống tế bào ... Ở tế bào non, chất tế '62ào chiếm phần lớn hay hầu hết khoang tế bào Trong trình sinh trưởng phát triển tế bào, xuất không bào chứa chất lỏng gọi dịch tế bào, tế bào già không bào lớn, chất tế ... nhiều Tính chất tế bào chất thể rõ tượng co nguyên sinh phản co nguyên sinh tế bào chất + Sự chuyển động chất tế bào Sự chuyển động tế bào chất đặc tính tế bào sống, trình chuyển động, tế bào chất...
 • 23
 • 4,736
 • 4
Vấn đề cơ bản về kinh tế ngầm.doc

Vấn đề cơ bản về kinh tế ngầm.doc

Quản trị kinh doanh

... 1996) 1.4.4 Một số chương trình nghiên cứu kinh tế ngầm triển khai giới 1.4.4.1 Các chương trình khu vực (1) Các chương trình EC- Eurostat tổ chức thực EC-Eurostat nghiên cứu vấn đề kinh tế không ... vực kinh tế này? Kinh tế ngầm kinh tế thị trường kinh tế kế hoạch hóa tập trung giống khác sao? Ví dụ công trình nghiên cứu Ofer G., Vinokur A (1980), tác giả khu vực kinh tế ngầm nước kinh tế ... thu nhập, cải thiện đời sống người dân… việc mà lúc kinh tế thức thực tốt 24 1.4 KHU VỰC KINH TẾ NGẦMMỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Khu vực kinh tế ngầm nhà nghiên cứu nước giới mô tả với tên gọi...
 • 145
 • 936
 • 7
khái toán kinh tế

khái toán kinh tế

Môi trường

... TOÁN KINH TẾ Khái toán kinh tế việc xác đònh chi phí xây dựng công trình, mua thiết bò, chi phí vận hành hệ thống Từ xác đònh giá thành xử lý cho m3 nước thải I DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC KINH ... trình xử lý hoá học Bảng 3: Các trình sinh học dùng xử lý nước thải Bảng : Nhiệt độ trung bình tháng trạm Tân Sơn Nhất (TSN) Bảng 5: Lượng mưa trung bình TP HCM Bảng :Kết phân tích nước mặt số ... KINH PHÍ Hệ thống xử lý nước thải công trình xây dựng bê tông cốt thép nên ước tính theo sức chứa công tình STT Tên công trình Vật liệu Thể tích Số Đơn giá Thành tiền lượng (VNĐ/ m3) 1.800.000...
 • 9
 • 540
 • 2
Khái quát kinh tế vĩ mô docx

Khái quát kinh tế vĩ mô docx

Quản lý nhà nước

... niệm Kinh tế vĩ mô: môn học nghiên cứu trình đưa lựa chọn kinh tế đối mặt với khan Kinh tế vĩ mô: môn học nghiên cứu hoạt động tổng thể kinh tế II Tổng quan kinh tế vĩ mô (tiếp) Đâu vấn đề nghiên ... nguyên lý kinh tế dạng phương trình toán học (kinh tế lượng) II Tổng quan kinh tế vĩ mô (tiếp) b Phương pháp nghiên cứu Các bước hình thành nên mô hình kinh tế (economic model) Mô hình kinh tế trung ... kinh tế trung tâm nghiên cứu kinh tế vĩ mô mô hình tổng cầu, tổng cung II Tổng quan kinh tế vĩ mô (tiếp) b Phương pháp nghiên cứu Hai đặc điểm đáng ý mô hình kinh tế - Số liệu kinh tế học - Vai trò...
 • 28
 • 335
 • 0
Khóa luận tốt nghiệp địa lý : Tiềm năng và thực trạng khai thác kinh tế biển ở Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp địa lý : Tiềm năng thực trạng khai thác kinh tế biển ở Việt Nam

Địa lý - Địa chất

... : THỰC TRẠNG KHAI THÁC KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM Tài nguyên bi n Vi t Nam rấ o d ng có giá trị kinh t mà có giá trị to l n khoa họ ì y khai thác có hi u qu o y i có lộ trình bền vữ khai thác có hi ... Phân tích thực tr ng khai thác kinh t bi n Vi t Nam ị - Những m ng phát tri n kinh t bi n Vi t Nam hạn ngh n Về thời gian: tính chất củ ĩ ực nghiên c u, ề tài quy t t p trung nghiên khái quát ều ... 27%, ó dù o y d c chi m 20% S ng khai thác: rong câu có s ng khai thác kho ng 7.000 tấn, o ó o ỉ vàng chi m (trên 90%) S o khai thác c kho ng 2.000 tấn, ho ộng khai thác chủ y u vùng Bi Q ì Đị...
 • 56
 • 822
 • 1
Khái quát kinh tê Mỹ

Khái quát kinh Mỹ

Quản lý nhà nước

... n n kinh t ñ t nư c tương lai Cu n sách xem xét ch v n hành phát tri n c a n n kinh t M Nó b t ñ u v i nhìn khái quát chương mô t l ch s phát tri n n n kinh t M hi n ñ i chương Ti p theo, chương ... n ñ u tư công c ng ñáng k lĩnh v c t nghiên c u vũ tr cho ñ n chăm sóc s c kho vào nh ng năm 1960 s ph thu c ñang tăng lên c a nhi u ngư i M vào chương trình y t hưu trí, m t ñi u chưa t ng ... nhi u công dân n a Chi tiêu liên bang tăng m nh ph ñưa chương trình m i chương trình B o hi m y t (chăm sóc s c kho cho ngư i già), chương trình Tem phi u th c ph m (giúp ñ th c ph m cho ngư i...
 • 101
 • 216
 • 0
bài giảng ktvm khái quát kinh tế vĩ mô

bài giảng ktvm khái quát kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô

... Pareto) Kinh tế học, Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô  Mục tiêu kinh tế vĩ mô:  Hiệu  Công  Ổn định kinh tế  Tăng trưởng kinh tế  Việc làm  Phát triển thương mại, hợp tác đầu tư quốc tế Kinh tế ... xuất sản xuất cho ai” David Begg Kinh tế học, Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô KINH TẾ HỌC Kinh tế vĩ mô Kinh tế vi mô (Macroeconomics) (Microeconomics) -> toàn kinh tế -> Bộ phận: hộ gia đình, xí nghiệp ... 1 Kinh tế học, Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô • Kinh tế học-> lựa chọn cá nhân xã hội : sử dụng nguồn tài nguyên có giới hạn -> thỏa mãn nhu cầu người “ Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu cách...
 • 45
 • 413
 • 0
Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 1: Khái quát kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 1: Khái quát kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa

Chuyên ngành kinh tế

... ch s kinh t cỏc n Kinh t cỏc n c ngoi (8 ch c t b n ch ngh a (ch Kinh t n Kinh t Nh t B n (Ch Kinh t cỏc n c M (Ch ng 3) c xó h i ch ngh a (Ch Kinh t Liờn Xụ (Ch Kinh t Trung Qu c (Ch Kinh ... hi tho lun 39 C cu kinh t? Phõn loi c cu kinh t C cu ngnh kinh t Nhng yu t tỏc ng n s thay i c cu ngnh kinh t Xu hng ng ca c cu kinh t cỏc nc t bn Thc trng phỏt trin kinh t 40 Th gii t ... nn kinh t, ngang bng v vt mc trc chin tranh (nm 1938), nn kinh t M tng trng vi tc khỏ cao Giai on 1951-1973: Tng trng nhanh 34 Thc trng phỏt trin kinh t S bin i c cu kinh t Tng trng kinh...
 • 49
 • 2,731
 • 3

Xem thêm