một số biện pháp giáo dục kỹ năng sông cho học sinh mầm non

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... chơi dân gian việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học có kết tốt Chính vậy, chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn là: “ Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua trò ... giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi dân gian 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi dân gian 5.3 Đề xuất số biện pháp giáo dục ... luận biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Chương : Thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học địa bàn quận Bình Thạnh thông qua trò chơi dân gian nhà trường Chương : Các biện pháp...
 • 88
 • 3,713
 • 30

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On_SKKN loại A cấp tỉnh

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On_SKKN loại A cấp tỉnh

Giáo dục học

... thõn cho hc sinh bỏn trỳ - T chc tt cỏc hot ng cho hc sinh bỏn trỳ nh: Hc ti, lao ng trng rau, ngh, th dc th thao, nu n bỏn trỳ * Cỏc bin phỏp c th ó tin hnh giỏo dc k nng sng cho hc sinh Bin ... kt qu dy v hc ca hc sinh nh trng - i vi hc sinh bỏn trỳ: Lờn k hoch c th v phõn cụng cụng vic cho cỏc giỏo viờn lờn lp bui ti ph o, b tr kin thc cho hc sinh, c bit l hc sinh bỏn trỳ m bo nghiờm ... cho sinh hot hng 22 ngy v chm súc rau ca bỏn trỳ, hc sinh bỏn trỳ cú y nc tm git v sinh hot hng ngy; hn ch vic cỏc em hc sinh bỏn trỳ sụng tm, git m bo an ton v ngun nc v an ton tớnh mng cho...
 • 44
 • 3,522
 • 27

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On

Giáo dục học

... thõn cho hc sinh bỏn trỳ - T chc tt cỏc hot ng cho hc sinh bỏn trỳ nh: Hc ti, lao ng trng rau, ngh, th dc th thao, nu n bỏn trỳ * Cỏc bin phỏp c th ó tin hnh giỏo dc k nng sng cho hc sinh Bin ... kt qu dy v hc ca hc sinh nh trng - i vi hc sinh bỏn trỳ: Lờn k hoch c th v phõn cụng cụng vic cho cỏc giỏo viờn lờn lp bui ti ph o, b tr kin thc cho hc sinh, c bit l hc sinh bỏn trỳ m bo nghiờm ... cho sinh hot hng 22 ngy v chm súc rau ca bỏn trỳ, hc sinh bỏn trỳ cú y nc tm git v sinh hot hng ngy; hn ch vic cỏc em hc sinh bỏn trỳ sụng tm, git m bo an ton v ngun nc v an ton tớnh mng cho...
 • 44
 • 797
 • 0

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đầu cấp

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đầu cấp

Mẫu giáo lớn

... II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ “RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP MỘT” I CƠ SỞ LÝ LUẬN Biện pháp rèn luyện kỹ sống cho học sinh lớp Rèn kỹ sống cho học sinh qua môn học 1 /Kỹ năng: Tức qua học xây ... thức cho em giáo dục kỹ sống cho em qua môn học quan trọng Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hà Đề tài : Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp Xuất phát từ lý chọn đề tài Một số biện pháp ... Đề tài : Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp - Từ thực trạng việc rèn kỹ sống cho học sinh lớp Một cần thiết, tạo tiền đề cho em phát triển khả giao tiếp học tập tốt môn học CHƯƠNG...
 • 20
 • 1,500
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÀ A GIAI ĐOẠN 2010-2012

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÀ A GIAI ĐOẠN 2010-2012

Giáo dục học

... giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học trường tiểu học Long Hà A giai đoạn 2010-2012 12 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THƠNG QUA CÁC MƠN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ... Lại Văn Pha ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học trường tiểu học Long Hà A giai đoạn 2010-2012 27 chức lớp giáo dục kỹ sống ngồi cho học sinh như: bơi lội, ... hiệu cao nhằm giáo dục học sinh hồn thiện nhân cách thơng qua mơn học 2.3.2 Giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua tiết dạy khóa Để việc giáo dụcsống cho học sinh có hiệu giáo viên cần tập...
 • 31
 • 931
 • 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 9

Khoa học xã hội

... iến inh nghiệm có: N m học 2013-2014: Một số biện ph p giúp học sinh thính lớp 1A nói câu trọn vẹn môn ph t triển giao tiếp MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH TỪ LỚP ... thính tự tin, tư l p sống hàng ngày việc cần thiết Chính thế, chọn đề tài Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh khiếm thính từ lớp đến lớp 9” nhằm trang bị cho c c em số n ng cần thiết ... c c em học sinh thính Trung tâm đạt ết sau: Bảng so sánh mức độ đạt đƣợc số kỹ sống học sinh khiếm thính từ lớp đến lớp trƣớc sau áp dụng biện pháp năm học 2014 - 2015 (Tổng số: 60 học sinh) Trƣớc...
 • 16
 • 535
 • 0

skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

Giáo dục học

... sống tốt Có hàng trăm kỹ sống khác Tùy theo hoàn cảnh sống, môi trường sống, điều kiện sống mà người ta cần dạy cho học sinh kỹ thiết yếu khác Giáo dục kỹ sống giáo dục cách sống tích cực xã hội ... cách nhân cách Cụ thể áp dụng số biện pháp sau : Giải pháp 1: Lập kế hoạch giáo dục kỹ sống năm học Từ đầu năm học Trung tâm lập kế hoạch giáo dục kỹ sống cho năm học với nội dung sau : Tháng ... chuẩn mực Học viên thể kỹ sống đại khái, chưa mạnh dạn thể kỹ thân Học viên ngại nói, ngại viết ; khả tự học, tự tìm tòi hạn chế Trên sở chọn đề tài “ Môt số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học viên...
 • 19
 • 1,225
 • 7

Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Khoa học xã hội

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI THỊ THANH MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤCNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4, THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (BẬC TIỂU HỌC) ... cứu nước 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Kĩ sống 1.2.2 Giáo dục kĩ sống 11 1.2.3 Biện pháp giáo dụcsống cho học sinh 12 1.2.4 Hoạt động lên lớp 12 1.3 Một số vấn đề GDKNS cho HS lớp 4, ... 3.2 Một số biện pháp giáo dụcsống cho học sinh lớp 4, thông qua hoạt động lên lớp 64 3.2.1 Biện pháp nâng cao nhận thức kĩ GV việc GDKNS cho HS lớp 4, thông qua HĐGDNGLL 64 3.2.2 Biện pháp...
 • 126
 • 10,298
 • 86

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh bán trú thông qua các hoạt động ngoại khóa tại trường PTDTBT THCS Bản Hon

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú thông qua các hoạt động ngoại khóa tại trường PTDTBT THCS Bản Hon

Giáo dục học

... quan tâm, phương pháp giáo dục chưa trọng đến việc tích hợp giáo dụcsống vào quản lí giáo dục học sinh bán trú Mặc dù có số đề tài giáo dụcsống quản lí giáo dục học sinh bán trú đề tài ... trình giáo dục hướng tới giáo dục trọng phát triển toàn diện lực, phẩm chất nhân cách cho học sinh. Vì giáo dục học sinh toàn diện học sinh không dạy học lớp mà cần xác định sau trường học sinh ... phương pháp quản lí giáo dục học sinh bán trú Tuy nhiên phương pháp dừng mức độ đưa nội quy, quy chế hình thức xử lí học sinh có dấu hiệu vi phạm Từ phương pháp giáo dục cho thấy giáo dục kĩ sống...
 • 15
 • 3,902
 • 19

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

Giáo dục học

... chất lượng giáo dụcsống cho học sinh lớp khơng? Giả thuyết nghiên cứu: Dùng phương pháp Đóng vai dạy học mơn Đạo đức nâng cao chất lượng giáo dụcsống cho học sinh lớp III Phương pháp: Khách ... giáo dụcsống cho học sinh lớp 4" đưa V Bàn Luận Tóm lại, kết nghiên cứu đề tài cho thấy sử dụng phương pháp Đóng vai vào dạy học số nội dung giáo dụcsống mơn Đạo đức lớp cho học sinh ... phương pháp dạy học tích cực vào q trình dạy học mơn học nói chung, mơn Đạo đức nói riêng dạy học lồng ghép nội dung giáo dụcsống cho học sinh nhằm nâng cao kĩ sử dụng phương pháp cho giáo...
 • 19
 • 869
 • 3

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho hoc sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho hoc sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa

Báo cáo khoa học

... quan tâm, phương pháp giáo dục chưa trọng đến việc tích hợp giáo dụcsống vào quản lí giáo dục học sinh bán trú Mặc dù có số đề tài giáo dụcsống quản lí giáo dục học sinh bán trú đề tài ... pháp quản lí giáo dục học sinh bán trú Tuy nhiên phương pháp dừng mức độ đưa nội quy, quy chế hình thức xử lí học sinh có dấu hiệu vi phạm Từ phương pháp giáo dục cho thấy giáo dụcsống quan ... Một số biện pháp giáo dụcsống cho học sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS Bản Hon” Khi thực đề tài hướng đến việc giải yêu cầu sau: - Trang bị cho học sinh kĩ sống...
 • 13
 • 1,004
 • 1

Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh lơp 5 6 thông qua công tác chủ nhiệm

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lơp 5 6 thông qua công tác chủ nhiệm

Sư phạm

... nghĩ Giáo dục kỹ sống cho học sinh không làm tải chương trình giáo dục mà đem đến cho người học hứng thú, sôi niềm vui học tập Người học hứng thú tự giác chắn việc giáo dục kỹ sống cho người học ... phát triển đổi giáo dục nay, vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh việc to tác rộng lớn Tuy nhiên nội dung đưa vào giáo dục cho em, vấn đề cụ thể cần quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cấp bách! ... Hơn thế, giáo dục trình bao gồm giáo dục giáo dưỡng Trong giáo dụcgiáo dưỡng, giáo dưỡng có giáo dục Vậy người giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò công tác rèn luyện kĩ sống cho học sinh làm?...
 • 66
 • 736
 • 1

Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm

Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm

Giáo dục học

... có ích cho xã hội Một số phương pháp GD KNS cho HS lớp chủ nhiệm ducbinhth0205@gmail.com thptmuongcha@gmail.com Một số phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp chủ nhiệm Để GD KNS cho HS ... hoạt động nhóm học sinh, học sinh làm chủ thân xác định rõ vai trò, hình ảnh nhóm ducbinhth0205@gmail.com 29 thptmuongcha@gmail.com Một số phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp chủ nhiệm ... Một số phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp chủ nhiệm Tuy nhiên với thói quen dạy học chưa có tích hợp GD KNS trước kia, nhiều GV cảm thấy khó khăn lồng ghép GD KNS cho HS vào học...
 • 39
 • 1,012
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO

Sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO bé

Giáo dục học

... gia giáo dục trẻ Bình Minh, ngày tháng năm 2012 Người viết Nguyễn Minh Trang PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp giáo dục kỹ sống ... kỷ, không quan tâm đến người khác kỹ sống hạn chế Khó khăn cho trẻ việc có tình bất ngờ xảy Chính vậy, chọn đề tài: Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo bé” B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: ... triển khai hoạt động cho trẻ II- THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU: - Kỹ sống gì? Là kỹ cần có cho hành vi lành mạnh cho phép bạn đối mặt với thách thức sống ngày - Dạy kỹ sống cho trẻ mầm non ta nhằm giúp trẻ...
 • 21
 • 784
 • 0

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 ... hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 3.2.4 Đổi ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học 80 3.2.5 Đổi ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết ... 3.2.1 Thống lực l-ợng việc triển khai thực nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức 73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc...
 • 110
 • 5,928
 • 22

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 ... hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 3.2.4 Đổi ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học 80 3.2.5 Đổi ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết ... 3.2.1 Thống lực l-ợng việc triển khai thực nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức 73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc...
 • 110
 • 6,138
 • 24

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức.73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc hnh KNS quỏ trỡnh dy hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 ... phơng pháp dạy học môn ạo đức theo hớng tăng cờng rèn luyện KNS cho ngời học8 0 3.2.5 Đổi phơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp ... Thanh Bỡnh nghiờn cu v thc trng k nng sng cho hc sinh v xut mt s gii phỏp v giỏo dc k nng sng cho hc sinh Nhỡn chung giỏo dc KNS cho ngi núi chung, cho hc sinh núi riờng ó c cỏc nc trờn th gii v...
 • 120
 • 889
 • 5

Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 ... hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 3.2.4 Đổi ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học 80 3.2.5 Đổi ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết ... 3.2.1 Thống lực l-ợng việc triển khai thực nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức 73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc...
 • 110
 • 1,311
 • 2

SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... Giáo dụcsống môn học tiểu học – Lớp Giáo dụcsống môn học tiểu học – Lớp Giáo dụcsống môn học tiểu học – Lớp Giáo dụcsống môn học tiểu học – Lớp Giáo dụcsống môn học tiểu học ... trình giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh bậc tiểu học tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh 1./ Biện pháp ... việc dạy trẻ kĩ sống Đầu năm học, học tập nghiên cứu chuyên đề rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn kĩ sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo...
 • 11
 • 979
 • 0

Xem thêm