một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho hoc sinh lóp 4 qua mon tập doc

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... ra. 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý tình huống 1.2.2.1 Kỹ năng sống. a. Kỹ năng sống Khi quan niệm về kỹ năng sống có rất nhiều quan niệm khác nhau, một số tổ chức ... với giáo dục kỹ năng sống. Giáo viên căn cứ vào nội dung bài học, lựa chọn những nội dung chiếm ƣu thế có thể tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để tiến hành tích hợp giáo dục kỹ năng...
 • 110
 • 5,930
 • 22

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho ... vấn đề giáo dục kỹ năng sống, mà chƣa đi nghiên cứu sâu và cụ thể một kỹ năng nào. Kỹ năng sống đƣợc phân loại ở rất nhiều góc độ: Góc độ xã hội, góc độ giáo dục giá trị, góc độ giáo dục hành ... huống, kỹ năng ra quyết định nói riêng thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở trƣờng Tiểu học. Từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn...
 • 110
 • 6,142
 • 24

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... HạnhBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊNChuyên ngành: Giáo dục họcMã số: 60. 14. 01LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giáo dục họcHướng ... đức giáo viên cần quan tâm kết hợp các hình thức rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh giữa hình thức tập thể với hình thức nhóm và hình thức cá nhân nhằm tăng cƣờng giáo dục kỹ năng sống cho ... GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNTỈNH THÁI NGUYÊN2.1 Vài nét về khách thể điều traĐể khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh...
 • 120
 • 895
 • 5

Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... cứu về thực trạng kỹ năng sống cho học sinh và đề xuất một số giải pháp về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhìn chung giáo dục KNS cho con ngƣời nói chung, cho học sinh nói riêng đã đƣợc ... ra. 1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý tình huống 1.2.2.1 Kỹ năng sống. a. Kỹ năng sống Khi quan niệm về kỹ năng sống có rất nhiều quan niệm khác nhau, một số tổ chức ... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho...
 • 110
 • 1,314
 • 3

Giáo dục năng sống cho học sinh lớp 10

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... các năng sống cho học sinh như.+ năng giao tiếp.+ năng hoạt động nhóm.+ năng xác định mục tiêu trong cuộc sống. + năng xác định giá trị trong cuộc sống. * Giáo dục năng sống ... luyện năng sống cho học sinh. - Sự phát triển mạnh của xã hội cho phép các em học sinh có thể rèn luyện các kĩ năng sống từ thực tế một cách thuận lợi.- Giáo dục năng sống cho học sinh ... PHỔ THÔNG 45 2.3.1. Xác định phương pháp giáo dục năng sống cho học sinh lớp 10 thông qua hoạt động ngoại khóa địa lí 45 2.3.2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 10 thông qua tổ chức...
 • 49
 • 2,769
 • 23

Tài liệu BÁO CÁO "GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3 TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” CỦA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI" doc

Tài liệu BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... giáo dục năng sống trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”của môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học. - Nguyên tắc giáo dục năng sống cho học sinh Tiểu học. 3.3.2. Một số biện pháp giáo ... giáo dục trong từng bài phụ thuộc vào nội dung bài học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mà GV sử dụng để giáo dục cho HS. 3.3. Một số biện pháp giáo dục các năng sống cơ bản cho ... hình thành các năng sống cơ bản cho học sinh như năng tự nhận thức, tự bảo vệ và tự phục vụ, năng giải quyết vấn đề, năng tư duy phê phán, năng giao tiếp, năng tìm kiếm và...
 • 6
 • 3,808
 • 23

Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... việc giáo dục năng sống cho học sinh mặc dù lĩnh vực này rất cần cho sự hình thành nhân cách đạo đức cho các em. Trong đề tài này tôi chỉ mới đưa ra được một số phương pháp giáo dục năng sống ... dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông. Giáo dục năng sống cho học sinh đã được tích hợp, lồng ghép vàonhiều môn học ở các nội dung: giáo dục môi trường, phòng chống ma tuý, giáo ... hiệnViệc giáo dục năng sống cho học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp làngười khởi sướng và cũng là người thấy được rõ nhất sự chuyển biến hành vitheo hướng tích cực của học sinh. năng sống thường...
 • 14
 • 1,601
 • 17

skkn nâng cao hiệu quả giáo dục năng sống cho học sinh lớp 10 trường thpt quảng xương 4 thông qua hoạt động ngoài h lên lớp

skkn nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 trường thpt quảng xương 4 thông qua hoạt động ngoài h lên lớp

Giáo dục học

... b;.(;97G 4, :M0+B"9Z:"(;AH$1:E;";CY+%H$,5(^fO,5,97A"<,-<:,b:'"<:*.(15,$R(,(u:,9E+9>:;,5)CIII. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HĐGDNGLL Ở TRUỜNG THPT QUẢNG XUƠNG 4 1. Lựa chọn các nội dung giáo dục KNS phù hợp với đối tượng học sinh -9\  5,   ... LỤCTrang”•2S•c–S—WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd”••2˜•TWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWddoSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓASÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 4 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO ... G,;$;0,"D,6),@,x$-;MG))^fG(.(*EW^5,.(*0,"DQ;+%$D,="@A5)+00@$Q;l,b,:,b• %$WIII. THIẾT KẾ GIÁO ÁN HĐGDNGLL THEO HƯỚNG GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NỮ SINH VỚI CÔNG – DUNG – NGÔN - HẠNH TRONG THỜI KỲ...
 • 22
 • 1,134
 • 1

skkn tích hợp giáo dục năng mềm cho học sinh lớp 10 qua giờ đọchiểu văn bản văn học việt nam trung học phổ thông tô hiến thành

skkn tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh lớp 10 qua giờ đọchiểu văn bản văn học việt nam trung học phổ thông tô hiến thành

Giáo dục học

... Phương pháp rèn luyện năng nói Tiếng Anh cho học sinh trường THPT Tô Hiến Thành- Mặc dù giáo viên đã áp dụng khá nhiều thủ thuật hỗ trợ cho giờ dạy nói, dùng giáo án điện tử ở một số giờ ... kênh hình một cách sống động để học sinh thực hành hiệu quả.b. Thực trạng về học sinh trong việc học nói Tiếng Anh. Qua quan sát việc học tiếng Anh của học sinh cho thấy phần lớn học sinh chưa ... và một số emkhác đã có thể lên hùng biện về một số đề tài một cách tự tin và có kết quả tốt.Tuy nhiên đối với học sinh trường THPT Tô Hiến Thành để có được một kết quả nhưvậy thì đó là một...
 • 14
 • 509
 • 0

skkn tích hợp giáo dục năng mềm cho học sinh lớp 10 qua giờ đọchiểu văn bản văn học việt nam thpt tinh gia 5

skkn tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh lớp 10 qua giờ đọchiểu văn bản văn học việt nam thpt tinh gia 5

Giáo dục học

... việc giáo dục năng mềm cho học sinh nhưng hiện nay việc đưa giáo dục năng mềm vào trong nhà trường vẫn còn hạn chế, việc chủ động tích hợp giáo dục năng mềm mới chỉ ở một số giáo viên, ... đề cấp thiết mong muốn đổi mới nền giáo dục, gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn đời sống. Ngành giáo dục cũng ý thức rõ cần phải truyền đạt các năng sống cho học sinh trong thời ... học sinh hào hứng trong học tập mà còn góp phần giúp các em rèn luyện các năng mềm cần thiết để vận dụng trong đời sống hằng ngày. 14 1.2 năng mềmTheo quan niệm của WHO, năng sống...
 • 20
 • 765
 • 2

SKKN: Giáo dục năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... dụng các phương pháp dạy học tích cực để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài Giáo dục năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích ... hiện . 4 1. Cơ sở lý luận 4 1.1. Quan niệm về năng sống 4 1.2. Đặc điểm của các phương pháp 5 1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm 6 1.2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 6 1.2.3. Phương pháp ... của học sinh. Với bản chất là hình thành và phát triển cho HS khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những tình huống, phương pháp giáo dục năng sống (KNS) rõ ràng là một trong...
 • 24
 • 4,453
 • 13

Xem thêm