một số biên pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vón lưu động của doanh nghiệp

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động của công ty cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động của công ty cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC

Kế toán

... doanh nghiệp sử dụng 1.2.SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.2.1.Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 1.2.1.1 Khái niệm hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ... hiệu 1.2.3.2 .Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Để bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp cần vào điều kiện tình hình kinh doanh cụ thể ... vốn lưu động doanh nghiệp 2.2.3 Thực trạng tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động công ty Hiệu sử dụng vốn lưu động thể chất lượng công tác sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp...
 • 93
 • 295
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu đông tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng xuất khẩu

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu đông tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng xuất khẩu

Kinh tế - Thương mại

... 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động doanh nghiệp phải đảm bảo nhu cầu VLĐ cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sử dụng vốnhiệu quả, kết ... tổ chức sử dụng vốn lu động DN 2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng VLĐ 10 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN 11 Chơng II 13 thực trạng tổ chức sử dụng VLĐ xí nghiệp ... lu động cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lu động doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng tổ chức sử dụng vốn lu độngnghiệp vật t Chế biến hàng xuất I Chơng III: Một số biện pháp...
 • 37
 • 345
 • 0
"Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I".

"Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I".

Quản trị kinh doanh

... 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động doanh nghiệp phải đảm bảo nhu cầu VLĐ cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sử dụng vốnhiệu quả, kết ... tổ chức sử dụng vốn lu động DN 2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng VLĐ 10 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN 11 Chơng II 13 thực trạng tổ chức sử dụng VLĐ xí nghiệp ... lu động cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lu động doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng tổ chức sử dụng vốn lu độngnghiệp vật t Chế biến hàng xuất I Chơng III: Một số biện pháp...
 • 37
 • 330
 • 0

"Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Vật tư Chế biến hàng Xuất khẩu I".

Quản trị kinh doanh

... 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động doanh nghiệp phải đảm bảo nhu cầu VLĐ cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sử dụng vốnhiệu quả, kết ... tổ chức sử dụng vốn lu động DN 2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng VLĐ 10 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN 11 Chơng II 13 thực trạng tổ chức sử dụng VLĐ xí nghiệp ... lu động cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lu động doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng tổ chức sử dụng vốn lu độngnghiệp vật t Chế biến hàng xuất I Chơng III: Một số biện pháp...
 • 37
 • 236
 • 0
một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu i

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu i

Kinh tế - Quản lý

... 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động doanh nghiệp phải đảm bảo nhu cầu VLĐ cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sử dụng vốnhiệu quả, kết ... tổ chức sử dụng vốn lu động DN 2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng VLĐ .9 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Chơng II 11 thực trạng tổ chức sử dụng VLĐ xí nghiệp ... động doanh nghiệp II Sự cần thiết biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ DN 2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ DN 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu tổ...
 • 31
 • 229
 • 0
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I

Kinh tế - Thương mại

... 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN Nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động doanh nghiệp phải đảm bảo nhu cầu VLĐ cho sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo sử dụng vốnhiệu quả, kết ... tổ chức sử dụng vốn lu động DN 2.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng VLĐ 10 2.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sủ dụng VLĐ DN 11 Chơng II 13 thực trạng tổ chức sử dụng VLĐ xí nghiệp ... lu động cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lu động doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng tổ chức sử dụng vốn lu độngnghiệp vật t Chế biến hàng xuất I Chơng III: Một số biện pháp...
 • 37
 • 312
 • 0
Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty thương mại thuốc lá

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty thương mại thuốc lá

Quản trị kinh doanh

... sn xut kinh doanh ca doanh nghip k - S thay i phng hng, nhim v sn xut kinh doanh ca doanh nghip - Trỡnh t chc qun lớ, s dng lu ng ca doanh nghip - c im t chc sn xut kinh doanh ca doanh nghip ... xuyờn nõng cao hiu qu s dng lu ng s gúp phn nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh v tng li nhun cho doanh nghip Hiu qu sn xut kinh doanh v li nhun luụn l mi quan tõm v l mc tiờu hng u ca cỏc doanh nghip ... Doanh Nghiệp Luận Văn cuối khóa 1.2.3.3 T sut li nhun lu ng (doanh li lu ng) Cụng thc: Li nhun trc (hoc sau = thu) VLD bỡnh quõn k Ch tiờu ny phn ỏnh kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip, Doanh...
 • 67
 • 426
 • 1
Luận văn: Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty xi măng hoàng thạch

Luận văn: Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty xi măng hoàng thạch

Quản trị kinh doanh

... nhằm góp phần nâng cai hiệu tổ chức, sử dụng vốn lưu động Công ty Luân văn gồm ba chương: Chương I: Vốn lưu động cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động Chương II: ... CQ43/11.02 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I VỐN LƯU ĐỘNGSỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.1.Vốn lưu động nguồn vốn lưu động doanh nghiệp kinh tế thị trường ... VLĐ = Doanh thu 1.3.PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 1.3.1.Nguyên tắc quản lý VLĐ Để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ DN phải thực số nguyên...
 • 74
 • 422
 • 1
Luận văn: Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á

Luận văn: Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á

Quản trị kinh doanh

... lưu động, từ nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động Nâng cao hiệu tổ chức, quản lý sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa lớn việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp ... 1.3 Nâng cao hiệu tổ chức quản lý sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu tổ chức quản lý sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.3.1.1 Xuất phát từ vai trò vốn lưu động ... Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu tổ chức quản lý sử dụng vốn lưu động Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn môi trường kinh tế định Do đó, việc quản lý sử dụng vốn lưu động chịu...
 • 71
 • 678
 • 4
Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần giày vĩnh phú

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần giày vĩnh phú

Kinh tế - Quản lý

... hình tổ chức quản lý sử dụng vốn lu động công ty 27 2.2.2.3.Khả toán công ty: 31 2.2.3 .Hiệu tổ chức quản lý sử dụng vốn lu động công ty 34 2.2.3.1 .Hiệu việc tổ chức sử dụng ... 13.195.000.000 đôi 3.2 .Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức quản lý sử dụng vốn lu động công ty cổ phần Giầy Vĩnh Phú Qua phân tích , nghiên cứu tình hình tổ chức quản lý , sử dụng VLĐ công ty ... dự trữ sản xuất 11 1.3 Một số biện pháp nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ 12 Chơng II 14 Thực trạng tổ chức quản lý hiệu sử dụng vốn lu động công ty cổ phần giày Vinh...
 • 50
 • 190
 • 0
Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty dịch vụ và xuất nhập khẩu hạ long

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty dịch vụ và xuất nhập khẩu hạ long

Kinh tế - Quản lý

... nâng cao hiệu tổ chức, sử dụng VLĐ doanh nghiệp Trên sở xem xét vấn đề hiệu tổ chức sử dụng vốn nhân tố ảnh hởng đến hiệu tổ chức, sử dụng VLĐ ta đa số giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử ... VLĐ cao thấp từ làm giảm đáng kể hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Hiệu sử dụng ... lu động tầm quan trọng việc nâng cao hiệu tổ chức, sử dụng vốn lu động kinh tế thị trờng 1.1 Vốn lu động tầm quan trọng việc nâng cao hiệu việc tổ chức, sử dụng vốn lu động KTTT 1.1.1 Vốn lu động...
 • 79
 • 144
 • 0
Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân.DOC

Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp: Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh: Nâng cao hiệu sử dụng vốn có nghĩa với lợng vốn tối thiểu bỏ tại, doanh nghiệp ... độ tổ chức quản lý tổ chức sản xuất doanh nghiệp Hiệu sử dụng vốn kinh doanh cao doanh nghiệp biết bố trí xếp máy tổ chức quản lý tổ chức sản xuất cách hợp lý Do sách đào tạo khuyến khích sử dụng ... tích cực Từ nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 3.2 Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn: Để nâng cao hiệu sử dụng vốn, làm cho đồng vốn doanh nghiệp không ngừng sinh...
 • 50
 • 832
 • 1
LUẬN VĂN: Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân docx

LUẬN VĂN: Một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thiên Tân docx

Thạc sĩ - Cao học

... hưởng tích cực Từ nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 3.2 Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn: Để nâng cao hiệu sử dụng vốn, làm cho đồng vốn doanh nghiệp không ngừng ... phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp: Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh: Nâng cao hiệu sử dụng vốn có nghĩa với lượng vốn tối thiểu bỏ tại, doanh nghiệp ... hưởng số giải pháp tài chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp : 3.1 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sử dụng vốn doanh nghiệp: Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh...
 • 48
 • 283
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quẩ tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quẩ tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... tổ chức hình thức, biện pháp cung ứng tiêu thụ hàng hoá (4) Hạ tầng sở vật chất doanh nghiệp 4 .Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ... để giảm thấp chi phí sử dụng vốn II Sự cần thiết biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ doanh nghiệp Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp VLĐ phận có vai ... em xin nêu số biện pháp tổ chức sử dụng VLĐ nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ công ty nh sau: Một là: Chủ động công tác xây dựng kế hoạch huy động sử dụng VLĐ công...
 • 41
 • 473
 • 1
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tổ chức hình thức, biện pháp cung ứng tiêu thụ hàng hoá (4) Hạ tầng sở vật chất doanh nghiệp 4 .Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ... để giảm thấp chi phí sử dụng vốn II Sự cần thiết biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ doanh nghiệp Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp VLĐ phận có vai ... em xin nêu số biện pháp tổ chức sử dụng VLĐ nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ công ty nh sau: Một là: Chủ động công tác xây dựng kế hoạch huy động sử dụng VLĐ công...
 • 42
 • 387
 • 0
Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Trên biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Tuỳ vào DN, lĩnh vực hoạt động, điều kiện thị trường để DN lựa chọn cho biện pháp ... trạng công tác tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ... doanh kỳ Để đánh giá hiệu sử dụng VKD DN, ta sử dụng tiêu sau 1.2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng toàn vốn Để đánh giá hiệu sử dụng vốn SXKD doanh nghiệp người ta sử dụng số tiêu sau: * Vòng...
 • 64
 • 438
 • 0
“Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội.

“Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội.

Quản trị kinh doanh

... tổ chức hình thức, biện pháp cung ứng tiêu thụ hàng hoá (4) Hạ tầng sở vật chất doanh nghiệp 4 .Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ... để giảm thấp chi phí sử dụng vốn II Sự cần thiết biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ doanh nghiệp Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp VLĐ phận có vai ... em xin nêu số biện pháp tổ chức sử dụng VLĐ nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ công ty nh sau: Một là: Chủ động công tác xây dựng kế hoạch huy động sử dụng VLĐ công...
 • 42
 • 282
 • 0
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip Hà Nội.

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip Hà Nội.

Quản trị kinh doanh

... tổ chức hình thức, biện pháp cung ứng tiêu thụ hàng hoá (4) Hạ tầng sở vật chất doanh nghiệp 4 .Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ... để giảm thấp chi phí sử dụng vốn II Sự cần thiết biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ doanh nghiệp Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp VLĐ phận có vai ... em xin nêu số biện pháp tổ chức sử dụng VLĐ nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nâng cao hiệu tổ chức sử dụng VLĐ công ty nh sau: Một là: Chủ động công tác xây dựng kế hoạch huy động sử dụng VLĐ công...
 • 42
 • 301
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008