một số bài toán lượng giác ôn thi đại học

Một số bài toán Lượng giác cơ bản

Một số bài toán Lượng giác cơ bản

Toán học

... Một cách khác là tính theo Ví dụ 1, sau đó thay vào và tính. Nhưng tính theo cách này sẽ xảy ra sai sót nếu Một số bài toán cơ bản. Bài toán 1: Tính các tỉ số lượng giác còn lại khi biết một ... .Mà và là “cùng dấu” nên , suy ra .♦ Việc tính có nhiều cách.Có thể dùng công thức .Suy ra: .- Cách khác: Sử dụng công thức .Ví dụ 2: Cho góc biết .Tính giá trị các biểu thức sau:Hướng ... bản. Bài toán 1: Tính các tỉ số lượng giác còn lại khi biết một tỉ số cho trước.Lý thuyết: Cho góc . Ta có:♦ ♦ , nếu .- , nếu .Các công thức cơ bản:♦ ; ♦ ♦ .Suy ra: , dùng để tính khi biết...
 • 3
 • 8,010
 • 165
Một số bài toán lượng giác hay và khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó

Toán học

... ­ Chương I    :   Biến đổi lượng giác Chương II  :  Ứng dụng của lượng giác trong hình học Chương III :   Phương trình lượng giác Chương IV :   Bất phương trình lượng giác Chương V   :   Bất đẳng thức lượng giác ... lớn của đại dương kiến thức bao la. Nhưng toán học mãi là một câu chuyện không có hồi kết, chúng tôi ­ vẫn còn thi u kinh nghiệm và chưa chuyên nghiệp, nên chỉ có thể giới thi u một số bài toán hay và rất thú vị ẩn trong những công thức khô khan và quá ư trừu tượng. Bạn sẽ thấy một số bài toán mà có thể chẳng dùng để làm gì cả, nhưng hãy coi nó như một bông hồng, một bức hoạ đẹp hay một bản tình ca của thi n đường toán họcmột lẽ, nó được sinh ra trong một phút, một ngày, cả một đời người hay qua nhiều thế hệ chỉ để thoả mãn niềm đam mê của những ai phát hiện và chứng minh được vẻ đẹp tuyệt vời của nó! Đề tài này, chúng em kính tặng người thầy giáo yêu mến, thầy Nguyễn Lái. Mọi góp ý xin liên hệ : Tổ 4 –  ... lớn của đại dương kiến thức bao la. Nhưng toán học mãi là một câu chuyện không có hồi kết, chúng tôi ­ vẫn còn thi u kinh nghiệm và chưa chuyên nghiệp, nên chỉ có thể giới thi u một số bài toán hay và rất thú vị ẩn trong những công thức khô khan và quá ư trừu tượng. Bạn sẽ thấy một số bài toán mà có thể chẳng dùng để làm gì cả, nhưng hãy coi nó như một bông hồng, một bức hoạ đẹp hay một bản tình ca của thi n đường toán họcmột lẽ, nó được sinh ra trong một phút, một ngày, cả một đời người hay qua nhiều thế hệ chỉ để thoả mãn niềm đam mê của những ai phát hiện và chứng minh được vẻ đẹp tuyệt vời của nó! Đề tài này, chúng em kính tặng người thầy giáo yêu mến, thầy Nguyễn Lái. Mọi góp ý xin liên hệ : Tổ 4 – ...
 • 41
 • 8,028
 • 16
Tài liệu Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Tài liệu Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Toán học

... biểu thức A.2. Tìm a ≥0 v a1 tho món ng thc: A= -a2Câu 29 Cho biểu thức:4 MỘT SỐ BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ÔN THI VO LP 10Câu 1Cho biu thc : 222121.)1111( xxxxA++=1) ... 3Cho biu thc : xxxxxxxA+++=21:1a) Rút gọn biểu thức A .b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thi hàm số A .Câu 4Cho biu thc : 1 1 1 1 1A= :1- x 1 1 1 1x x x x  + + ữ ữ+ ... với a = 9 . 2) Cho phương trình : x2 - ( m + 4)x + 3m + 3 = 0 ( m là tham số ) a) Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại . b) Xác định m để phương trình có hai...
 • 5
 • 1,731
 • 13
Gián án Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Gián án Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Toán học

... MỘT SỐ BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ÔN THI VO LP 10Câu 1Cho biu thc : 222121.)1111( xxxxA++=1) ... 3Cho biu thc : xxxxxxxA+++=21:1a) Rút gọn biểu thức A .b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thi hàm số A .Câu 4Cho biu thc : 1 1 1 1 1A= :1- x 1 1 1 1x x x x  + + ữ ữ+ ... với a = 9 . 2) Cho phương trình : x2 - ( m + 4)x + 3m + 3 = 0 ( m là tham số ) a) Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại . b) Xác định m để phương trình có hai...
 • 5
 • 1,356
 • 14
Bài soạn Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Bài soạn Một số bài toán rút gọn ôn thi vào lớp 10(Full)

Toán học

... +++−−−+=12:)1112(xxxxxxxxAc) Rút gọn biểu thức .d) Tính giá trị của A khi 324+=x2 MỘT SỐ BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ÔN THI VO LP 10Câu 1Cho biu thc : 222121.)1111( xxxxA++=1) ... 3Cho biu thc : xxxxxxxA+++=21:1a) Rút gọn biểu thức A .b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thi hàm số A .Câu 4Cho biu thc : 1 1 1 1 1A= :1- x 1 1 1 1x x x x  + + ữ ữ+ ... với a = 9 . 2) Cho phương trình : x2 - ( m + 4)x + 3m + 3 = 0 ( m là tham số ) a) Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại . b) Xác định m để phương trình có hai...
 • 5
 • 942
 • 10
Tài liệu chuyen de luong giac on thi dai hoc

Tài liệu chuyen de luong giac on thi dai hoc

Toán học

... u=v+kπ ( )Zk ∈.4. Một số phương trình LG thường gặp1. Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác: a. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác: để giải các phương ... =⇔ = = ,( )k k+ ÂPhng phỏp 2: Đặt ẩn phụ đưa phương trình lượng giác về phương trình đại số: Ví dụ 4. Giải phương trình lượng giác: 8 817sin cos32x x+ = (4).GiảiTa có (4)4 44 21 ... ữ (Khi A_2008)GiiChuyờn : LG10 Phần 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰCPhương pháp 1: Dùng các công thức lượng giác đưa về phương trình dạng tích.Ví dụ 1. Giải phương tình:...
 • 17
 • 1,232
 • 26
Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học

Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học

Tài liệu khác

... trình lượng giác dạng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin 2x ,cos2x1t 1t 1t2−===−++ Bài 76 : (Để thi tuyển sinh Đại học ... t, so với điều kiện để nhận nghiệm t. Từ đó giải phương trình lượng giác cơ bản tìm được u. Bài 56: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2002) Tìm các nghiệm trên ( của phương trình ... (*) tgt tge CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯNG GIÁC I. Định nghóa Trên mặt phẳng Oxy cho đường tròn lượng giác tâm O bán kính R=1 và điểm M trên đường tròn lượng giác mà sđAM=β với 02≤β≤...
 • 168
 • 730
 • 1
Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học cao đẳng potx

Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học cao đẳng potx

Cao đẳng - Đại học

... trình lượng giác thường gặp: 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác: *0baX b Xa  Trong đó là một hàm số lượng giác 2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng ... Phương trình bậc hai đối với một hàm số lương giác: Phương trình daïng : a.f2(x) + b.f(x) + c = 0 , trong đó f(x) là hàm số lượng giác. Và a, b, c là các hệ số a 0. Cách giải: Đặtë t ... 06cos6sin3sin23 xxx VI. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC 1. Phương pháp 1: Dùng các công thức lượng giác đưa về phương trình dạng tích. Ví dụ 1. Giải phương...
 • 55
 • 760
 • 2
Bất đẳng thức lượng giác ôn thi đại học và cao đẳng

Bất đẳng thức lượng giác ôn thi đại học và cao đẳng

Toán học

... môn Lượng giác …………………………… 91 Phương pháp giải một dạng bất ñẳng thức lượng giác trong tam giác … 94 Truòng THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ Bất ñẳng thức lượng giác Chương 4 Một số ... thức lượng giác Chương 4 Một số chuyên ñề bài viết hay,thú vị liên quan ñến bất ñẳng thức và lượng giác The Inequalities Trigonometry 94 Phương pháp giải một dạng bất ñẳng thức lượng giác ... của chuyên ñề không ñề cập ñến lượng giác. Nó chỉ mang tính giới thi u cho bạn ñọc một ñịnh lý hay ñể chứng minh bất ñẳng thức. Nhưng thực ra trong một số bài bất ñẳng thức lượng giác, ta vẫn...
 • 101
 • 529
 • 0

Xem thêm