một điểm mới của đề tài đó là chưa có đề tài nào tương tự của sinh viên trường đại học kinh tế huế được thực hiện tại ngân hàng tmcp công thương tỉnh lâm đồng

ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VIETTEL CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VIETTEL CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Quản trị kinh doanh

... số sinh viên quy khoá 42,43,44 Đại học kinh tế Huế là: 3453 sinh viên Theo ta có:  Khố 42 971 sinh viên chiếm 28.11% tương ứng tỷ lệ 42 sinh viên  Khố 43 1209 sinh viên chiếm 35,02% tương ... Pháp” liên kết với Trường Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ - Chương trình liên kết đào tạo đại học đồng cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đại học Rennes I - Pháp ngành Tài - Ngân hàng - Chương ... 1969-1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc - 1984-1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế - 1995-2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế - 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực...
 • 106
 • 684
 • 4
Tài liệu Luận văn: ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VIETTEL CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ pot

Tài liệu Luận văn: ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VIETTEL CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ pot

Quản trị kinh doanh

... số sinh viên quy khoá 42,43,44 Đại học kinh tế Huế là: 3453 sinh viên Theo ta có:  Khố 42 971 sinh viên chiếm 28.11% tương ứng tỷ lệ 42 sinh viên  Khố 43 1209 sinh viên chiếm 35,02% tương ... Pháp” liên kết với Trường Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ - Chương trình liên kết đào tạo đại học đồng cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đại học Rennes I - Pháp ngành Tài - Ngân hàng - Chương ... 1969-1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc - 1984-1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế - 1995-2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế - 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực...
 • 106
 • 922
 • 1
tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế

tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế

Kinh tế - Thương mại

... MẠNG DI ĐỘNG BEELINE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ Phần I: Đặt vấn đề 1.1 Lí chọn đề tài Trong năm gần đây, sống người ngày nâng cao dễ dàng tiếp cận với nhiều công nghệluận văn - ... nâng cao thương hiệu mình, Beeline cần thêm nhiều thơng tin sinh viên , đặc biệt sinh viên ĐH Kinh Tế Huế mạng di động Beeline Chính lý trên, tơi chọn đề tài “Đánh giá mức độ nhận biết thương ... chi tiết địa điểm cụ thể Nhưng thực tế nhiều điểm trạm BTS gần lý - Thời điểm quy hoạch doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động VNPT đến nhà mạng kinh doanh di động công nghệ, tầng...
 • 44
 • 925
 • 1
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI SAMSUNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI SAMSUNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Kinh tế - Quản lý

... chung hãng điện thoại SAMSUNG: 2.2 Tổng quan trường Đại học Kinh tế Huế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế, thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ... 1984-1995) Khoa Kinh tế- Đại học Huế (giai đoạn 1995-2002) Nhiệm vụ Trường Đại học Kinh tế đào tạo cán khoa học trình độ đại học, sau đại học lĩnh vực kinh tế; nghiên cứu khoa học thực dịch vụ ... Pháp” liên kết với Trường Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ; chương trình liên kết đào tạo đại học đồng cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đại học Rennes I, Pháp ngành Tài Ngân hàng 2.3 Đánh giá...
 • 22
 • 473
 • 1
PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KINH tế HUẾ đối với DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KINH tế HUẾ đối với DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

Kinh tế - Quản lý

... bảng 89/150 sinh viên chiếm 59,4% số lượng mẫu học nhiều tiết buổi điều tra nhóm Trong 19 sinh viên khơng học, nghĩa đến trường họp nhóm làm đề tài, 70 sinh viên học tiết buổi học đó, ... hướng hướng tương lai Xin cảm ơn Phòng đào tạo đại học cơng tác sinh viên, tất bạn sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế, giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài Vì thời gian cấp bách, nên đề tài chúng ... nghiên cứu thực địa đảm bảo tỷ lệ nam nữ đồng Hình 6: Đặc điểm mẫu theo giới tính 2.1.2 Đặc điểm mẫu theo khóa học Đối tượng điều tra sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế bao gồm tất sinh viên khóa...
 • 98
 • 1,345
 • 2
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế huế đối với mạng ĐTDĐ viettel

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế huế đối với mạng ĐTDĐ viettel

Kinh tế - Quản lý

... khách hàng bỏ sử dụng mạng điện thoại di động Viettel sang sử dụng mạng ĐTDĐ Vinaphone, Mobilphone phần lớn sinh viên sinh viên trường ĐH Kinh Tế Huế Đặc biệt năm gần phần lớn sinh viên ĐH Kinh ... cáchtương đối khách hàng sinh viên trường đại học kinh tế huế Sử dụng mơ hình hồi quy thỏa mãn đề tài ã xác định nhóm biến: chất lượng phục v yếu tố tác động lớn đén hài lòng khách hàng Nêu lên số ... Chúng sinh viên lớp K44AB Tổng hợp khoa quản trị kinh doanh Đai học Kinh Tế Đây điều tra nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sử dụng dịch vụ VIETTEL sinh viên kinh tế Huế. Kết từ điều tra sở để thực...
 • 44
 • 1,165
 • 1
Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Báo cáo khoa học

... Internet dây sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế năm 2014 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG INTERNET DÂY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ HIỆN NAY Nhóm thực điều tra với 100 sinh viên ... Internet dây sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế năm 2014 A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Tên đề tài “Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet dây sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế năm ... tượng nghiên cứu: sinh viên trường Đại học kinh tế Huế sử dụng mạng Internet dây b Phạm vi nghiên cứu: - Khơng gian nghiên cứu: sinh viên kinh tế trường Đại học Kinh tế Huế - Thời gian nghiên...
 • 26
 • 790
 • 0
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

Kinh tế

... bảng 89/150 sinh viên chiếm 59,4% số lượng mẫu học nhiều tiết buổi điều tra nhóm Trong 19 sinh viên khơng học, nghĩa đến trường họp nhóm làm đề tài, 70 sinh viên học tiết buổi học đó, ... đào tạo đại học cơng tác sinh viên, tất bạn sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế, giúp đỡ hồn thành đề tài Vì thời gian cấp bách, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong q thầy tất bạn đóng ... nghiên cứu thực địa đảm bảo tỷ lệ nam nữ đồng Hình 6: Đặc điểm mẫu theo giới tính 2.1.2 Đặc điểm mẫu theo khóa học Đối tượng điều tra sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế bao gồm tất sinh viên khóa...
 • 100
 • 420
 • 0
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

Quản trị kinh doanh

... bảng 89/150 sinh viên chiếm 59,4% số lượng mẫu học nhiều tiết buổi điều tra nhóm Trong 19 sinh viên khơng học, nghĩa đến trường họp nhóm làm đề tài, 70 sinh viên học tiết buổi học đó, ... hướng Xin cảm ơn Phòng đào tạo đại học công tác sinh viên, tất bạn sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế, giúp đỡ chúng tơi hồn thành đề tài Vì thời gian cấp bách, nên đề tài chúng tơi khơng tránh ... nghiên cứu thực địa đảm bảo tỷ lệ nam nữ đồng Hình 6: Đặc điểm mẫu theo giới tính 2.1.2 Đặc điểm mẫu theo khóa học Đối tượng điều tra sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế bao gồm tất sinh viên khóa...
 • 100
 • 342
 • 1
Tính tự chủ của sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Tính tự chủ của sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Quản trị kinh doanh

... khả tự học sinh viên vô cần thiết giúp sinh viên chuẩn bị kĩ chco tơng lai Bản thân sinh viên năm thứ trờng đại học Kinh Tế Quốc Dân chọn đề tài: Tính chủ động sinh viên trờng đại học Kinh Tế Quốc ... lại vấn đề cha xác Với cách học tập nghiên cứu phần lớn sinh viên tự nghiên cứu nên thời gian học nhà sinh viên lớn Kết học tập sinh viên tốt hay không chủ yếu dựa vào khả tự học sinh viên Tính ... lấy sinh viên làm trung tâm Điều nghĩa giáo viên ngời hớng dẫn ngời bày sẵn cho sinh viên nh trớc Sinh viên tự nghiên cứu rút đợc vấn đề, sau giáo viên xem xét, sửa đổi, đánh giá giúp sinh viên...
 • 35
 • 579
 • 2
tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế

tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế

Quản trị kinh doanh

... động Nokia sinh viên Đại học Kinh Tế Đại học HuếĐề số giải pháp nhằm nâng cao ảnh hưởng tích cực kiến thức thương hiệu điện thoại di động Nokia đến sinh viên Đại học Kinh Tế - Đại học Huế GVHD: ... HƯỞNG CỦA KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU ĐẾN HÀNH VI MUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2.1 Đặc điểm tiêu dùng khách hàng Huế nói chung sinh viên kinh tế Huế nói riêng Thành phố Huế ... viện trường Đại học Kinh Tế Huế:  Trung tâm học liệu – Đại hoc Huế:  Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng  Báo cáo “ Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ – Đại học Đà Nẵng ...
 • 66
 • 998
 • 3
vấn đề học tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế - luật

vấn đề học tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế - luật

Quản trị kinh doanh

... phẩm đề tài giải pháp, đề xuất hợp lý, mang tính thực tế cao, nắm bắt nhu cầu sinh viên Đại học Kinh Tế - Luật 10 Tính đề tài :  Thứ nhất, đối tƣợng phạm vi đề tài sinh viên Đại học Kinh Tế Luật ... Anh  Thống kê thực trạng học Tiếng Anh sinh viên Đại học Kinh Tế Luật, tìm hiểu phƣơng pháp học tập sinh viên, % tự học, % học thêm (thực hiên khảo sát 200 sinh viên trƣờng ĐH Kinh tế - Luật) Những ... cứu đến từ trường ĐH Kinh Tế - Luật thực đề tài Vấn đề học tiếng anh sinh viên Kinh tế - Luật ”nhằm tìm hiểu thực t rạng học tiếng anh sinh viên trường, từ đưa giải pháp tốt giúp sinh viên nâng...
 • 39
 • 3,655
 • 15
khảo sát về cách học từ vựng môn tiếng anh giai đoạn một của sinh viên trường đại học kinh tế TP HCM

khảo sát về cách học từ vựng môn tiếng anh giai đoạn một của sinh viên trường đại học kinh tế TP HCM

Thạc sĩ - Cao học

... 106 sinh viên lớp K34 học Anh văn giai đoạn Trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cách học từ vựng nhận thấy: Một số thuận lợi sinh viên học từ vựng Kết khảo sát cho thấy ba thuận lợi sinh ... Những sinh viên tính độc lập cao Một số sinh viên học hiệu học lẽ em thuộc típ người lực tự nhận thức thân trí thông minh nội tâm (Intrapersonal intelligence) [8] 42.5% sinh viên muốn ... giáo viên hướng dẫn cách học từ vựng nhiệt tình Thực tế Bộ giáo trình Anh văn cung cấp cho sinh viên lượng từ thương mại đa dạng trình bày theo nhiều tình kinh doanh khác Điều giúp sinh viên có...
 • 15
 • 1,756
 • 5
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VỀ NHÀ TRỌ HIỆN NAY

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VỀ NHÀ TRỌ HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... đến mức độ hài lòng sv trường Đại học Kinh tế Quốc Dân nhà trọ 2.2.2 Khoảng cách từ nhà trọ đến trường ĐHKTQD ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sv trường Đại học Kinh tế Quốc Dân nhà trọ ... vệ sinh, nấu ăn ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sv trường Đại học Kinh tế Quốc Dân nhà trọ .10 2.2.4 Chất lượng môi trường sống xung quanh ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sv trường Đại học Kinh ... trọ sinh viên Nhà trọ nơi mà sinh viên thuê dùng để làm nơi ở, nơi sinh hoạt thời gian học tập ghế giảng đường Nhà trọ vừa nơi ở, vừa nơi mà sinh viên nghỉ ngơi 1.1.2 Khái niệm sv “Sv người học...
 • 16
 • 818
 • 0
Đề cương chi tiết “Điều tra về dòng laptop được ưa thích của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay”

Đề cương chi tiết “Điều tra về dòng laptop được ưa thích của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay”

Xã hội học

... nữ, hay sinh viên chuyên ngành khác 1.2 Các giả định 1.2.1 Điều kiện kinh tế Tùy theo điều kiện kinh tế tôt, sinh viên nhắm tới dong thương hiệu tiếng, cấu hình cao, giá không thành vấn đề Nếu ... vấn đề Nếu điều kiện kinh tế mức trung bình việc lựa chọn khó khăn hơn, sinh viên cân nhắc kĩ hơn, lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng Điều kiện kinh tế khó khăn, sinh viên chuyển sang sử dụng ... Các bạn nữ xu hướng chọn laptop bề ngồi mềm mại, dễ sử dụng, màu sắc tùy sở thích người Nhóm – Lớp điều tra xã hội học 1.2.4 Chế độ chăm sóc khách hàng Sinh viên hướng tới nơi chế độ...
 • 4
 • 222
 • 3
Tiểu LuậnNghiên Cứu Sự Ảnh Hưởng Của Kiến Thức Thương Hiệu Đến Hành Vi Mua Điện Thoại Di Động Nokia Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế- Đại Học Huế

Tiểu LuậnNghiên Cứu Sự Ảnh Hưởng Của Kiến Thức Thương Hiệu Đến Hành Vi Mua Điện Thoại Di Động Nokia Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế- Đại Học Huế

Quản trị kinh doanh

... động Nokia sinh viên Đại học Kinh Tế Đại học HuếĐề số giải pháp nhằm nâng cao ảnh hưởng tích cực kiến thức thương hiệu điện thoại di động Nokia đến sinh viên Đại học Kinh Tế - Đại học Huế GVHD: ... HƯỞNG CỦA KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU ĐẾN HÀNH VI MUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2.1 Đặc điểm tiêu dùng khách hàng Huế nói chung sinh viên kinh tế Huế nói riêng Thành phố Huế ... viện trường Đại học Kinh Tế Huế:  Trung tâm học liệu – Đại hoc Huế:  Tạp chí khoa học cơng nghệ - Đại học Đà Nẵng  Báo cáo “ Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ – Đại học Đà Nẵng ...
 • 66
 • 259
 • 0
Khả năng làm việc theo nhóm của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân hiện nay

Khả năng làm việc theo nhóm của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân hiện nay

Quản trị kinh doanh

... 619 sinh viên hỏi “bạn làm việc theo nhóm chưa? ” 572 sinh viên (chiếm 92.41%) lựa chọn “đã làm việc nhóm”, số chưa làm việc nhóm 47 sinh viên (7.59%) Vậy thực trạng sinh viên làm việc nhóm ... nói chưa thực theo nghĩa Nó hình thức làm việc mẻ chưa hiệu thực Cũng số liệu điều tra 619 sinh viên trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân hỏi “kết công việc mà bạn làm việc theo nhóm”, 215 sinh viên ... hiệu chưa cao Một thực tế thấy rõ giảng đường đại học Việt nam số sinh viên giảng đường đông Thử nghĩ xem, nhìn vào khoa QTKD trường đại học kinh tế Thành phố HCM, giảng đường đến 150 sinh viên...
 • 47
 • 2,414
 • 89
Khả năng làm việc theo nhóm của Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay

Khả năng làm việc theo nhóm của Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... 619 sinh viên hỏi “bạn làm việc theo nhóm chưa? ” 572 sinh viên (chiếm 92.41%) lựa chọn “đã làm việc nhóm”, số chưa làm việc nhóm 47 sinh viên (7.59%) Vậy thực trạng sinh viên làm việc nhóm ... nói chưa thực theo nghĩa Nó hình thức làm việc mẻ chưa hiệu thực Cũng số liệu điều tra 619 sinh viên trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân hỏi “kết công việc mà bạn làm việc theo nhóm”, 215 sinh viên ... hiệu chưa cao Một thực tế thấy rõ giảng đường đại học Việt nam số sinh viên giảng đường đông Thử nghĩ xem, nhìn vào khoa QTKD trường đại học kinh tế Thành phố HCM, giảng đường đến 150 sinh viên...
 • 45
 • 1,997
 • 16
NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Khoa học xã hội

... để dễ dàng áp dụng vào thực tế Đó lí nhóm chúng tơi định chọn đề tài Thực trạng sử dụng trà sữa sinh viên Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh” Với quy mơ mẫu không lớn, dễ thực để đạt kết chuẩn xác ... nhu cầu sinh viên Kinh tế doanh nghiệp: đối tượng khách hàng, yếu tố tác động… ́ III/ĐỐI TƯỢ NG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CƯU: 1) Đối tượng nghiên cứu: Tồn sinh viên quy trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM ... là thực trạng tiêu dùng trà sữa sinh viên Đại học Kinh Tế TP HCM”, mô ̣t đề tài khá gầ n gũi đố i với sinh viên Trà sữa là thức uố ng giải khát khá gầ n gũi đố i với sinh viên...
 • 12
 • 4,669
 • 23
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học đà nẵng

Kinh tế

... cho sinh viên Đề tài thực nhằm nghiên cứu ảnh hưởng hai nhân tố chất lượng cảm nhận giá trị cảm nhận đến hài lòng sinh viên theo học bậc đại học, hệ quy Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Việc thực đề ... tượng nghiên cứu vấn đề liên quan đến chất lượng, giá trị hài lòng sinh viên hoạt động giáo dục đại học - Phạm vi nghiên cứu đề tài sinh viên hệ quy, học Trường Đại học Kinh tế, khoảng thời gian ... dục trường đại học giới b) Các nghiên cứu hài lòng sinh viên trường đại học Việt Nam chưa thống phương pháp thực hiện, cách thức phân tích việc sử dụng kết quản lý chất lượng giáo dục đại học...
 • 13
 • 1,008
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008