mối quan hệ giữa hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Báo cáo " Mối quan hệ giữa bảo hộ chỉ dẫn địa lí bảo hộ nhãn hiệu theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... thnh vi n Vớ d : Vinataba l m t nhón hi u t p th s d ng b i cỏc cụng ti s n xu t thu c lỏ thu c T ng cụng ti thu c lỏ Vi t Nam(1) hay VNPT l nhón hi u t p th c a T p on bu chớnh vi n thụng Vi t ... ch vi c ng kớ cỏc d u hi u ch ngu n g c a lớ nh nhón hi u thụng th ng trỏnh vi c cỏc ch d n a lớ tr thnh ti s n t nhõn Cú th coi õy l bi n phỏp ngn ch n vi c t h u húa cỏc ch d n a lớ b ng vi ... nờn trờn th c t Vi t Nam, hi n m i cú nhón hi u ch ng nh n c ng kớ l nhón hi u Vietnam Value Inside c a C c xỳc ti n thng m i ch ng nh n s n ph m c a Vi t Nam v nhón hi u hng Vi t Nam ch t l...
 • 10
 • 1,133
 • 24

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu Việt Nam

So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Việt Nam

Luật

... HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HỢP ĐỒNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 11 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 11 1.1.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối tượng quyền ... QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Quyền sở hữu trí tuệ đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ Theo giải thích WIPO tài liệu có tên Quyền sở ... thiện pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranhliên quan đến sở hữu trí tuệ 58 3.2.1 Những hạn chế pháp luật cạnh tranhliên quan đến sở hữu trí tuệ Vi t Nam 59...
 • 76
 • 585
 • 2

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) PHẦN I : HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HIỆP ĐỊNH TRIPS) Hoàn ... Luật Cạnh tranh, dụ cạnh tranh không lành mạnh Trước ban hành Luật SHTT 2005, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh đối tượng bảo hộ theo quy định Nghị định 54/2000/NĐ-CP, điều Luật SHTT không ... phạm, hành vi xâm phạm quyền SHTT Vi c xử lý vụ vi c liên quan đến xâm phạm quyền SHTT chưa thực mạnh tay triệt để Các xử lý vi phạm nặng xử lý hành Do mức phạt hành nhỏ so với lợi ích thu từ hành...
 • 21
 • 1,552
 • 12

luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế - Thương mại

... đánh giá quy định thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề: Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tụê, vấn đề quyền tác giả, vấn đề nhãn hiệu hàng ... mại dịch vô, quy định đầu tư quốc tế quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Các quy định thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nội dung Luật Thương mại quốc tế Các quy định ... nữa, hệ thống giải tranh chấp WTO cho phép giải tranh chấp thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có hiệu Các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh hiệp định TRIPS bao gồm quyền quyền liên quan: ...
 • 16
 • 507
 • 0

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... quyên sở hữu trí tuệ CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÈ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Giói thiệu chung quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ hiểu sở hữu ... chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ .4 1.1.2 V trò quyền sở hữu trí tuệ 1.2 Ý nghĩa vi c bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.3 Các đối tưọng quyền sở hữu trí ... Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, Luật sở hữu trí tuệ phân chia chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tương ứng với nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ sau: - Chủ sở hữu quyền...
 • 62
 • 332
 • 0

Báo cáo " Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... h n ch c nh tranh b c m theo quy nh c a LCT M t s lu ý xỏc nh hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh v hnh vi h n ch c nh tranh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p V vi c c nh tranh liờn quan n quy ... nh ng hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh; LSHTT quy nh hnh vi 1), 3), 4) l nh ng hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh, cũn hnh vi 2) l hnh vi xõm ph m quy n i v i m t kinh doanh 1.1.1 Hnh vi ch d n ... m c a cỏc c quan cú th m quy n gi i quy t lo i vi c ny cũn thi u 1.1 Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n s h u cụng nghi p(4) Hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh liờn quan n quy n...
 • 8
 • 979
 • 6

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢNHÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG VIỄN THÔNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG VIỄN THÔNG

Quản trị kinh doanh

... thảo Nghị định, hạn chế sở hữu chéo (Điều 4), hạn chế sở hữu vốn nước (Điều 5) Quy định sở hữu gián tiếp liên hệ đến mục đích Báo cáo Hạn chế sở hữu ảnh hưởng đến phát triển cạnh tranh ngành thông ... xác định hành vi hạn chế cạnh tranh, mối quan hệ quảncạnh tranh vi n thông quảncạnh tranh nói chung; Xác định hành động để tăng cường khả cạnh tranh công xúc tiến thông tin vi n thông ... biệt liên quan mối quan hệ với Luật Cạnh tranh Chính sách cạnh tranh phát triển nhiều so với sách vi n thông Luật Cạnh tranh thông qua vào tháng 11/2004 kèm nhiều văn pháp lý khác liên quan đến...
 • 170
 • 347
 • 1

Bình luận thực tiễn hành vi hạn chế cạnh tranh

Bình luận thực tiễn hành vi hạn chế cạnh tranh

Kinh tế - Thương mại

... cạnh tranh Thứ hai, vụ vi c hành vi hạn chế cạnh tranh lần quan cạnh tranh Vi t Nam tiến hành tố tụng cạnh tranh Hệ thống quan cạnh tranh Vi t Nam (Cục Quảncạnh tranh Hội đồng Cạnh tranh) ... trường liên quan, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền diễn giải phân tích cấu thành pháp lý vi c ứng dụng vào tình tiết vụ vi c - Vi c xác định thị trường liên quan vụ vi c hành vi hạn chế cạnh tranh ... luật cạnh tranh không can thiệp vào quan hệ thương mại – dân chủ thể thị trường hợp đồng hình thành từ giao dịch không công cụ phương tiện để thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế...
 • 9
 • 1,697
 • 6

MỘT SỐ BÌNH LUẬN TỪ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

MỘT SỐ BÌNH LUẬN TỪ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Cao đẳng - Đại học

... cạnh tranh Thứ hai, vụ vi c hành vi hạn chế cạnh tranh lần quan cạnh tranh Vi t Nam tiến hành tố tụng cạnh tranh Hệ thống quan cạnh tranh Vi t Nam (Cục Quảncạnh tranh Hội đồng Cạnh tranh) ... trường liên quan, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền diễn giải phân tích cấu thành pháp lý vi c ứng dụng vào tình tiết vụ vi c - Vi c xác định thị trường liên quan vụ vi c hành vi hạn chế cạnh tranh ... luật cạnh tranh không can thiệp vào quan hệ thương mại – dân chủ thể thị trường hợp đồng hình thành từ giao dịch không công cụ phương tiện để thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi hạn chế...
 • 9
 • 915
 • 5

Hành vi hạn chế cạnh tranh một số vụ việc điển hình của Châu Âu

Hành vi hạn chế cạnh tranh một số vụ việc điển hình của Châu Âu

PR - Truyền thông

... vi cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh Vi c Luật Cạnh tranh Vi t Nam điều chỉnh đồng thời hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi cạnh tranh không lành mạnh coi đặc thù bối cảnh đem lại Cụ thể, vào ... kinh doanh từ phía quan nhà nước Vẫn tồn cách thức phân loại hành vi cạnh tranh thành hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi cạnh tranh không lành mạnh Nội hàm hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm cartel, ... điểm Luật Cạnh tranh Vi t Nam Thứ nhất, Luật Cạnh tranh Vi t Nam có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi can thiệp vào môi trường...
 • 63
 • 1,514
 • 2

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 thực tiễn áp dụng

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... trường liên quan _ Thứ ba, xác định thị trường liên quan thị phần giúp cho vi c xác định mức độ hạn chế cạnh tranh hành vi vi phạm quy định Luật cạnh tranh gây Những hành vi hạn chế cạnh tranh ... Điều Luật cạnh tranh 2004 đưa khái niệm hành vi hạn chế cạnh tranh, “ hành vi doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm ... mạnh pháp luật hạn chế cạnh tranh So với pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật hạn chế cạnh tranh đời muộn ngày nhà lập pháp quan tâm với mục đích xây dựng chế để “cương tỏa quyền...
 • 12
 • 1,069
 • 3

Tài liệu Đề tài "Những hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam " ppt

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... Những hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực bảo hiểm Vi t Nam Bối cảnh cạnh tranh ngành bảo hiểm Sự phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm Vi t Nam xu tất ... kinh tế thị trường, cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh tránh khỏi đặt biệt ngành kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bảo hiểm Vấn đề chỗ phải hướng cạnh tranh vào đường lành mạnh, quyền lợi người tham ... chất lượng dịch vụ không đáp ứng nhu cầu, không bồi thường kịp thời, thỏa đáng xác có tổn thất xảy Các giải pháp hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị trường bảo hiểm Vi t Nam Trong kinh...
 • 16
 • 843
 • 3

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... soát hành vi hạn chế cạnh tranh giải vụ vi c hạn chế cạnh tranh cần xác định hành vi hạn chế cạnh tranh Nhưng nay, để xác định hành vi hạn chế cạnh tranh chủ yếu quy định văn hướng dẫn thi hành ... quát hành vi hạn chế cạnh tranh Theo Luật cạnh tranh, "hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, ... ĐỊNH HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Các quy định xác định hành vi hạn chế cạnh tranh Trong mục đề cập đến quy định pháp luật hành vi hạn chế cạnh tranh xác định hành vi hạn chế...
 • 13
 • 737
 • 2

Báo cáo " Giải pháp thực thi các quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tri n u ban hnh lu t c nh tranh i u ti t cỏc quan h c nh tranh n n kinh t , c bi t l ch ng l i cỏc hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh v ki m soỏt cỏc hnh vi h n ch c nh tranh cng nh m i xu th d ... c nh tranh, t ú, khuy n khớch c nh tranh lnh m nh, ngn c m cỏc hnh vi c nh tranh khụng lnh m nh, cỏc hnh vi h n ch c nh tranh v m i xu th d n n c quy n n n kinh t Cỏc gi i phỏp th c thi vi c ... a c quan qu n lớ nh n c v c nh tranh i v i cỏc c quan qu n lớ v tiờu chu n ch t l ng hng hoỏ, v s h u trớ tu , xu t nh p kh u, l c l ng h i quan v cỏc c quan nh n c cú th m quy n liờn quan vi...
 • 5
 • 515
 • 1

Báo cáo " Một số bất cập trong pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh của Việt Nam " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vic ỏp dng pht cnh cỏo i vi hnh vi hn ch cnh tranh v cnh tranh khụng lnh mnh Theo Ngh nh ny, pht cnh cỏo ch ỏp dng i vi mt s hnh vi nh: vi phm quy nh v cung cp thụng tin, vi phm quy nh liờn quan ... lớ cỏc v vic hn ch cnh tranh v x lớ vi phm phỏp lut v hnh vi hn ch cnh tranh Nh vy cú th thy, nhỡn chung phỏp lut Vit Nam ó quy nh tng i y cỏc ni dung cn iu chnh i vi hnh vi hn ch cnh tranh theo ... dng i vi cỏc hnh vi ca hip hi gõy cn tr cnh tranh trờn th trng LCT ch cú mt iu cm hip hi khụng c phõn bit i x v hnh vi ny thuc hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh ch khụng thuc hnh vi hn ch cnh tranh...
 • 7
 • 791
 • 7

CHƯƠNG III (tt) HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH ppsx

CHƯƠNG III (tt) HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH ppsx

Cao đẳng - Đại học

... dạng hành vi - Hành vi thực II.7 Hành vi lạm dụng vị trí độc giao dịch DN độc quyền với quyền để hạn chế cạnh tranh khách hàng - Nội dung hành vi áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng II.7 Hành ... lột hành vi II.7 Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng II.7 Hành vi lạm dụng vị trí ... dụng hay không sử dụng hàng hóa, dòch vụ người tiêu thụ 25 II.2.3 Bản chất chống cạnh tranh khơng lành mạnh - Chống cạnh tranh không lành mạnh bảo vệ cạnh tranh hiệu - bảo vệ quyền lợi mối quan tâm...
 • 28
 • 752
 • 2

hành vi hạn chế cạnh tranh

hành vi hạn chế cạnh tranh

Cao đẳng - Đại học

... đối thủ cạnh tranh Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh => Bản chất hạn chế cạnh tranh hành vi thể ở: - Tác động hành vi tình trạng tương quan cạnh tranh thị ... vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền 2.2 Hành vi Hành vi lạm dụng hành vi Luật cạnh tranh liệt kê Điều 13 14 Luật cạnh tranh 06 hành vi áp dụng cho hai trường hợp thống lĩnh độc quyền ... Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh - Cấu thành vi phạm: Cấu thành hình thức - Điều 23 NĐ 116 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh...
 • 198
 • 4,821
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25