mối liên quan với hoạt động magma và triển vọng khoáng sản

Giải pháp chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ninh bình

Giải pháp chống thất thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ninh bình

Nông - Lâm - Ngư

... trư ng h p khai thác khoáng s n gây ô nhi m môi trư ng (ii) Quan ñi m tăng cư ng qu n lý nhà nư c v tài nguyên khoáng s n Tài nguyên khoáng s n ñóng góp vai trò r t quan tr ng vào công cu c phát ... ñ i hóa ñ t nư c” Phí BVMT ñ i v i khai thác khoáng s n ñư c th c hi n t năm 2006, thu vào ho t ñ ng khai thác khoáng s n g m khoáng s n kim lo i khoáng s n phi kim lo i S thu t phí b o v môi ... t thu thu tài nguyên khoáng s n Có nhi u y u t nh hư ng ñ n hi n tư ng th t thu thu tài nguyên khoáng s n, ñó có y u t khách quan ch quan xu t phát t ñ i tư ng n p thu , t quan thu , t b n thân...
 • 133
 • 619
 • 5
tăng cường chống thất thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang

tăng cường chống thất thu thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang

Kinh tế

... công nghiệp, đô thị nông thôn Phí BVMT khai thác khoáng sản thực từ năm 2006, thu vào hoạt động khai thác khoáng sản gồm khoáng sản kim loại khoáng sản phi kim loại Số thu từ phí bảo vệ môi trường ... nguyên khoáng sản - Đối tượng điều tra tập trung vào DN khai thác khoáng sản DN sản xuất kinh doanh mặt hàng liên quan đến tài nguyên khoáng sản - Nội dung thu thập gồm khoản chịu thuế tài nguyên khoáng ... tác động xấu môi trường địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác khoáng sản gây ra, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tái tạo cảnh quan...
 • 120
 • 1,154
 • 3
Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

Nghiên cứu điều kiện thành tạo quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

Báo cáo khoa học

... sâu vào nghiên c u m i liên quan ngu n g c c a khoáng s n quý hi m nh vàng, quý v i ho t c u um i m c ng magma H u h t n i dung nghiên nh tính c s xem xét m i liên quan không gian c a magma khoáng ... nghiên c u magma sinh khoáng th gi i V sinh khoáng vàng, nghiên c u c a ch t qu ng hóa, ngu n g c, u ki n hình thành m i liên quan ngu n g c v i ho t ng magma c a khu v c v i quan vàng nói riêng ... JK liên quan t i trình hút chìm Thái Bình D nh n d ng b i c nh a ng, i u ki n hình thành, d u hi u ng l c kh n ng t o khoáng vàng Tr ng tâm thành t o có m i liên quan ngu n g c v i t o khoáng vàng...
 • 386
 • 779
 • 0
Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2

Nghiên cứu điều kiện thành tạo quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2

Báo cáo khoa học

... KI N HÌNH THÀNH QUY LU T PHÂN B VI.1 CÁC KI U M VÀNG VI.1.1 V n C VÀNG M PHÂN B phân chia h th ng hóa m khoáng s n vàng .1 VI.2 CÁC KI U M GIAI O N SINH KHOÁNG VÀNG KHU V C MT&TN ... i k t vàng bi n ch t - Các thành t o vàng m s t - Các thành t o vàng sa khoáng c hi n Các thành t o vàng nhi t Vàng nhi t cao i cao: c phân chia hai thành h : vàng skarn silicat-sulfur- vàng-th ... ghép m t cách ch quan m i liên quan ngu n g c th i gian thành t o c a khoáng hóa vàng v i m t ho t ng magma ó r t d x y ra, c bi t quan i m v tính chuyên hóa qu ng hóa c a thành t o magma v n ng...
 • 319
 • 823
 • 1
đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng

đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng

Kỹ thuật

... chứng hoạt động phát triển địa hình theo phương ngang phương thẳng đứng mối liên quan chúng,… 1.3 CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH ĐỊA ĐỘNG ... toàn cầu phá huỷ bề mặt liên quan với động đất suy từ mối quan hệ moment magnitude diện tích bề mặt đứt gãy ứng với động học phá huỷ đứt gãy Với đứt gãy trượt bằng, mối quan hệ sau: Mw = 3,98 ... chuyển động hạ lún tương đối 120 4.2 MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊA HÌNH SỰ CHUYỂN DỊCH NGANG 121 4.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỘNG THEO CHIỂU THẲNG ĐỨNG TRƯỢT BẰNG DỌC ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG 132 4.4 MỐI...
 • 174
 • 706
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng

Tiến sĩ

... phải yếu dần Hoạt động động đất khu vực có liên quan mật thiết với biểu kiến tạo địa động lực trẻ Khu vực nghiên cứu có khả xảy động đất cực đại với magnitude từ 6.3 đến 7.0 độ Richter Động đất gây ... xác phát triển địa hình trình địa động lực đại hệ chúng (đặc biệt tai biến động đất) tương lai Các vấn đề nêu lý để NCS chọn đề tài: “Đặc điểm phát triển địa hình mối liên quan với địa động lực ... mạnh khu vực phía đông - DNCV); ngược với xu hướng hoạt động nâng (mạnh dần), hoạt động trượt phải yếu dần 4.4 MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN ĐỊA HÌNH ĐẶC TRƯNG ĐỊA CHẤN KHU VỰC: Sự chuyển...
 • 28
 • 395
 • 0
Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng bản tóm tắt tiếng anh

Đặc điểm phát triển địa hình trong mối liên quan với địa động lực hiện đại đới đứt gãy sông hồng bản tóm tắt tiếng anh

Tiến sĩ

... tectonics and recent geodynamics, especially in applying new techniques in research and semi-quantitative and quantitative methods, in analyzing and assessing The study results also contribute to clarifying ... landform displacements during a long period but it contains some limitations itself Research on quantity of recent tectonic movement gives us estimation with higher confidence but time span is ... through Cam An to Mong Son, Tan Huong, Dai Dong, to Que Lam, Tay Coc and ended at the center of Ngoc Quang commune 3.1.3.2 Amount and rate of displacement Amount of displacement: It can be defined...
 • 28
 • 346
 • 0
Quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang

Quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... trư ng h p khai thác khoáng s n gây ô nhi m môi trư ng (ii) Quan ñi m tăng cư ng qu n lý nhà nư c v tài nguyên khoáng s n Tài nguyên khoáng s n ñóng góp vai trò r t quan tr ng vào công cu c phát ... giá thành, giá bán giúp quan thu n m ñư c kh i lư ng, ch ng lo i khoáng s n có liên quan ñ n vi c xác ñ nh nghĩa v thu c a doanh nghi p; tích c c ph i h p v i quan h u quan công tác qu n lý thu ... nư c” Phí b o v môi trư ng ñ i v i khai thác khoáng s n ñư c th c hi n t năm 2006, thu vào ho t ñ ng khai thác khoáng s n g m khoáng s n kim lo i, khoáng s n phi kim lo i S thu t phí b o v môi...
 • 119
 • 1,183
 • 0
Đề tài : Thạch luận granitoid phanerozoi khối nâng phan si pan và triển vọng khoáng sản liên quan

Đề tài : Thạch luận granitoid phanerozoi khối nâng phan si pan triển vọng khoáng sản liên quan

Tiến sĩ

... với hoạt động magma trũng Tú Lệ, sản phẩm hoạt động magma nội mảng liên quan với plume manti, kiểu thứ hai liên quan với hậu va chạm Ấn Độ-Châu Á Kainozoi, chúng liên quan với hoạt động dịch trượt ... (2002-2005): Hoạt động magma nội mảng lãnh thổ Việt Nam khoáng sản liên quan ; đề tài NCCB thuộc Quỹ NAFOSTED: Hoạt động magma Permi – Trias sinh khoáng cấu trúc Tú Lệ Phan Si Pang mối liên quan với ... vực mối liên quan với khoáng sản nội sinh 1.2.2 Khoáng sản: Khoáng sản khối nâng Phan Si Pan phong phú với nhiều loại hình khoáng sản, từ khoáng sản kim loại đồng-vàng (Lũng Pô), đồng-vàng-đất (Sin...
 • 177
 • 705
 • 0
tóm tắt luận án thạch luận granitoid phanerozoi khối nâng phan si pan và triển vọng khoáng sản liên quan

tóm tắt luận án thạch luận granitoid phanerozoi khối nâng phan si pan triển vọng khoáng sản liên quan

Tiến sĩ

... mối liên quan nguồn gốc với hoạt động magma xâm nhập (δ34S=2,1-3,7; tổng lượng muối tính theo NaCl%=11,7 – 9,2) [Trần Trọng Hòa nnk, 2009] 5.1.3 Mối liên quan với hoạt động magma triển vọng khoáng ... quan với khoáng vật mang đất quặng Cu Sin Quyền orthit 5.2.1.3 Mối liên quan REE với hoạt động magma triển vọng khoáng sản Sự tập trung hàm lượng REE đuôi thải tuyển chứng tỏ có mối liên quan ... tỏ mối liên quan biểu quặng hóa đất tụ khoáng Cu-Fe-Au với hoạt động magma granitoid kiềm Phanerozoi (có thể Permi Kainozoi) làm sáng tỏ triển vọng quặng hóa Mo-(Cu-Au) porphyr với hoạt động magma...
 • 35
 • 395
 • 0
TỶ lệ NHIỄM HELICOBATER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM dạ dày mạn TÍNH HOẠT ĐỘNG và mối LIÊN QUAN với lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI và mô BỆNH học

TỶ lệ NHIỄM HELICOBATER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM dạ dày mạn TÍNH HOẠT ĐỘNG mối LIÊN QUAN với lâm SÀNG, HÌNH ẢNH nội SOI mô BỆNH học

Y học thưởng thức

... có mối liên quan chặt chẽ vị trí đặc điểm tổn thương với tình trạng nhiễm HP − Tỷ lệ nhiễm HP cao thể viêm hoạt động mức độ vừa (70,8%) Không có mối liên quan mức độ nhiễm HP với mức độ hoạt động ... dày nội soi, p>0,05 Bảng Liên quan nhiễm HP với mức độ viêm hoạt động mô bệnh học Mức độ viêm dày Viêm hoạt động nhẹ (n = 16) Viêm hoạt động vừa (n = 114) Viêm hoạt động nặng (n = 20) Tổng Không ... độ vừa nặng ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Với nhóm viêm hoạt động nhẹ có khác biệt có ý nghĩa thống kê với p
 • 3
 • 530
 • 11
XU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TP.HCM TỪ 2005 ĐẾN 2008 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI BMI

XU HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TP.HCM TỪ 2005 ĐẾN 2008 MỐI LIÊN QUAN VỚI BMI

Y khoa - Dược

... hưởng hoạt động thể lực lên thay đổi số khối thể (BMI) chưa thực Bài báo nhằm đánh giá xu hướng hoạt động trẻ vị thành niên TPHCM thời gian bốn năm (2005-2008) khảo sát mối liên quan hoạt động ... cho hoạt động thể lực (vừa nặng) hoạt động tĩnh phân phối không bình thường nên chuyển sang dạng log để đưa phân phối bình thường Sự khác biệt hoạt động thể lực (log trung bình thời gian hoạt động ... vận động thể lực ngày giảm thời gian dành cho hoạt động tĩnh ngày tăng Trước có nghiên cứu tình trạng hoạt động thể lực trẻ vị thành niên TPHCM vào năm 2004 với kết khoảng 25% trẻ em thiếu vận động...
 • 8
 • 328
 • 5
Chất lượng môi trường nước đầm nha phu  vịnh bình cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế

Chất lượng môi trường nước đầm nha phu vịnh bình cang mối liên quan với các hoạt động kinh tế

Hóa học - Dầu khí

... tiep cudc song ciia cu din song quanh dam ddng thoi giy d nhiem cho dim Nha Phu - vinh Binh Cang Trudc diy, nhdm de tai chiing tdi ciing nhu mot sd tic gii da quan tim nghien ciiu mdi trudng ... dim Nha Phu, vinh Binh Cang mdi lien quan vdi cic hoat ddng kinh te la mot vide lam cin thiet rit cd y nghia khoa hgc va thuc tien lam co sd khoa hgc phuc vu quan ly, bio ve mdi trudng, phat trien ... bio quan va phin tich theo cic phuong phap tieu chuan hien hanh (APHA, 2005) He sd d nhiem duoc tinh theo cdng thirc: He sd d nhiem = (Gia tri thuc) : (gia tri gidi han) Cac sd lieu lien quan...
 • 11
 • 327
 • 0
Với tầm quan trọng của hoạt động tín dụng và mối tương quan của hoạt động này với các hoạt động kinh doanh khác tại NHNo&PTNT Hà Nội, việc nghiên cứu đo lường và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là việc hết sức cần thiết và có ý

Với tầm quan trọng của hoạt động tín dụng mối tương quan của hoạt động này với các hoạt động kinh doanh khác tại NHNo&PTNT Hà Nội, việc nghiên cứu đo lường đưa ra các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng là việc hết sức cần thiết có ý

Ngân hàng - Tín dụng

... 22,47% so với năm 2003 với số tuyệt đối 769.497 triệu đồng.Doanh số thu nợ năm 2004 3.761.945 triệu đồng tăng 2,55% so với năm 2003 với số tuyệt đối 93.656 triệu đồng Tổng dư nợ tăng với tốc độ ... tăng so với năm 2003 với số tuyệt đối 161.171 triệu đồng Ln v¨n tèt nghiƯp §µo Hång H¹nh Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất đối tượng khác lớn tổng dư nợ ngắn hạn tăng so với năm 2003 với số ... bao gồm hai nguyên nhân chủ quan khách quan thuộc Ngân hàng khách hàng Ngân hàng với nguyên nhân khác (§Õn31/12/2004) Chỉ tiêu Tỉng nỵ qu¸ h¹n Theo nguyªn nh©n chđ quan - VỊ phÝa ng©n hµng - VỊ...
 • 56
 • 1,318
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Y dược - Sinh học

... Artery Calcium Score - CACS: Agatston score was introduced in 1990, is a traditional method to quantify calcium by computed tomography electron beam This method is based on the platform of the...
 • 26
 • 715
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Y dược - Sinh học

... Artery Calcium Score - CACS: Agatston score was introduced in 1990, is a traditional method to quantify calcium by computed tomography electron beam This method is based on the platform of the...
 • 26
 • 865
 • 0
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ VI TẢO, TẢO ĐỘC HẠI VỚI CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Ở ĐẦM LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI MẬT ĐỘ VI TẢO, TẢO ĐỘC HẠI VỚI CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Ở ĐẦM LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kinh tế

... tng quan c xỏc lp nh sau: 0.0 r < 0,2 : Rt yu hoc khụng cú s tng quan 0,2 r < 0,4 : Cú s tng quan yu 0,4 r < 0,7 : Cú s tng quan mc trung bỡnh 0,7 r < 0,9 : Cú s tng quan ... tng quan mc trung bỡnh vo ma (r = -0,67), v tng quan rt yu vo khụ (r = 0,17) -Vi pH v oxy ho tan : cú s tng quan yu c vo ma v khụ -Vi nitrat: cú s tng quan yu vo khụ (r = 0,28) v tng quan ... (r=0,98) Trong ú s tng quan vi pH, oxy ho tan v photphat l tng quan thun, cũn vi mui l tng quan nghch +Cú s tng quan cht ch gia mt Prorocentrum spp vi nitrat (r=0,87) +Cú s tng quan mc trung bỡnh...
 • 151
 • 599
 • 0
tổng quan về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông tại thành phố hồ chí minh và đề xuất một số biện pháp khống chế

tổng quan về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông tại thành phố hồ chí minh đề xuất một số biện pháp khống chế

Kinh tế - Quản lý

... thống trạm quan trắc không khí tự động a Hệ thống quan trắc không khí tự động Từ 2003 nay, hệ thống quan trắc chất lượng không khí tự động hoạt động bao gồm 09 trạm (xem đồ Vị trí trạm Quan trắc ... bước phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, hoàn chỉnh khu công nghiệp tập trung Phát triển ngành, lĩnh vực dịch vụ then chốt Tên đề tài: “Tổng quan vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao ... Đáng ngại hơn, tiếp xúc với tiếng ồn lâu ngày làm cho người nhạy cảm với âm thanh, gây bệnh điếc cải thiện Tên đề tài: “Tổng quan vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động giao thông Thành phố...
 • 125
 • 674
 • 2
Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài và mật độ vi tảo, tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế pot

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài mật độ vi tảo, tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế pot

Báo cáo khoa học

... tng quan c xỏc lp nh sau: 0.0 r < 0,2 : Rt yu hoc khụng cú s tng quan 0,2 r < 0,4 : Cú s tng quan yu 0,4 r < 0,7 : Cú s tng quan mc trung bỡnh 0,7 r < 0,9 : Cú s tng quan ... tng quan mc trung bỡnh vo ma (r = -0,67), v tng quan rt yu vo khụ (r = 0,17) -Vi pH v oxy ho tan : cú s tng quan yu c vo ma v khụ -Vi nitrat: cú s tng quan yu vo khụ (r = 0,28) v tng quan ... (r=0,98) Trong ú s tng quan vi pH, oxy ho tan v photphat l tng quan thun, cũn vi mui l tng quan nghch +Cú s tng quan cht ch gia mt Prorocentrum spp vi nitrat (r=0,87) +Cú s tng quan mc trung bỡnh...
 • 151
 • 994
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25