mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu 1 khoa học xã hội và nhân văn cấp bộ ppt

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 KHOA HỌC HỘI NHÂN VĂN CẤP BỘ ppt

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP BỘ ppt

Biểu mẫu

... hướng nghiên cứu người khác 11 Tổng quan tình hình nghiên cứu luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài: 11 .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (Mô tả, phân tích, đánh ... nghiên cứu nước có liên quan kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài) - Tình hình nghiên cứu nước ngoài: - Tình hình nghiên cứu nước: - Liệt kê danh mục công trình nghiên cứu ... kiến đề tài) 14 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu đề tài (Giải trình hoạt động cần thiết phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài: Sưu tầm tham khảo tài liệu; Hội thảo khoa...
 • 8
 • 1,482
 • 5

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC HỘI NHÂN VĂN CẤP BỘ

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP BỘ

Biểu mẫu

... nhân tập thể khoa học thông qua việc thực đề tài Tính khả thi đề tài V (Các chuyên gia đánh giá tiêu chí mục 15 , 16 , 17 , 22, 23 24 Thuyết minh đề tài, Dự toán kinh phí chi tiết thực đề tài Tóm tắt ... chức, Lý lịch khoa học chủ nhiệm đề tài) 20 12 Năng lực chuyên môn thời gian thực tế dành cho nghiên cứu cán khoa học công nghệ thực đề tài 10 13 Năng lực tổ chức thực (tính khoa học hợp lý bố ... đề tài Kết nghiên cứu dự kiến III (Các chuyên gia đánh giá tiêu chí mục 18 , 19 20 Thuyết minh đề tài) 15 Tính đầy đủ, hợp lý mức độ cụ thể hóa sản phẩm đầu so với mục tiêu nội dung nghiên cứu...
 • 3
 • 1,607
 • 1

Tài liệu Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học hội nhân văn Nghệ An ppt

Tài liệu Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... tâm Khoa học hội & nhân văn Nghệ an đợc lập sở: Căn Luật Xây dựng số 16 /2003/QH 11 ngày 26 /11 /20003 Quốc hội nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn văn số 17 51/ BXD-VP ngày 14 /08/2007 Bộ ... Đại học An Giang, Đại học Huế đơn vị nghiên cứu cấp tỉnh có hai đơn vị trung tâm khoa học hội Nhân văn Hải phòng (trực thuộc Sở KHCN Phòng) Viện nghiên cứu khoa học hội TP Hồ Chí Minh ... Trong đề án ghi rõ "Xây dựng, thành lập Trung tâm Khoa học, hội Nhân văn phục vụ phát triển kinh tế hội" Nội dung đề án " Thành lập trung tâm Khoa học hội Nhân văn Nghệ An" nghiên cứu...
 • 13
 • 788
 • 12

Tài liệu Trường ĐH Khoa học hội nhân văn ppt

Tài liệu Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ppt

Cao đẳng - Đại học

... 1B 1B 14 21 11 23 26 16 22 16 1B 31 19 12 22 11 29 19 27 18 22 30 12 1B 1B 22 21 12 27 12 12 26 27 29 12 16 5 11 10 24 18 8 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 ... 18 22 12 1A 24 16 15 1B 16 1B 26 1A 17 13 25 1A 16 1A 1A 21 15 24 16 1A 19 1B 16 17 16 28 1A 1A 1A 15 18 10 3 27 26 4 12 10 8 28 2 21 179 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2 19 3 ... 13 /06/88 12 /02 /19 91 08/ 01/ 19 91 15 /12 /90 01/ 01/ 19 91 28/03/ 91 26/09/ 91 16/07/ 91 15 /12 /90 17 /05/ 91 26 /11 /90 20/09/ 91 08/08 /19 91 26 /11 / 91 14/09/ 91 17/09/ 91 11/ 05 /19 90 15 /12 /90 20/ 01/ 91 05 /12 /19 91...
 • 16
 • 537
 • 0

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học hội Nhân văn

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn

Tài liệu khác

... ti3 (H tờn, ch ký, úng du) B Khoa hc v Cụng ngh (H tờn, ch ký, úng du) Chỉ ký tên, đóng dấu đề tài đợc phê duyệt Chỉ ký tên, đóng dấu đề tài đợc phê duyệt 33 11 12 ... Khỏc 17 Khỏc Khỏc Yờu cu khoa hc i vi sn phm d kin to (dng kt qu I, II) TT Tờn sn phm Yờu cu khoa hc d kin t c Ghi chỳ 18 Yờu cu khoa hc i vi sn phm d kin to (dng kt qu III) TT Ni cụng b Yờu cu khoa ... kin úng gúp khoa hc chớnh thuc t chc ch trỡ v c quan phi hp tham gia thc hin ti, khụng quỏ 10 ngi k c ch nhim ti - mi ngi cú tờn danh sỏch ny cn khai bỏo lý lch khoa hc theo Biu B1-4-LLCN.S)...
 • 12
 • 3,497
 • 32

Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ

Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Kinh tế

... đến đề tài này; Nếu phát có đề tài tiến hành mà đề tài phối hợp nghiên cứu cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài quan chủ trì đề tài đó) 15 .2 Luận giải việc đặt mục tiêu nội dung cần nghiên ... hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Đề tài Ngoài nước (Phân tích đánh giá công trình nghiên cứu có liên quan kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu bước tiến trình độ KH&CN kết nghiên cứu đó) ... 14 15 Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu Đề tài 15 .1 Đánh giá tổng...
 • 21
 • 1,254
 • 0

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ pptx

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ pptx

Biểu mẫu

... cần đặt nghiên cứu, nêu rõ tính cấp thiết, tính thực tiễn đề tài, đề tài thành công đạt vấn đề gì?) 11 Mục tiêu đề tài: 12 Cách tiếp cận đề tài, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu (Luận ... trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài; phân tích mặt mạnh, mặt yếu công trình nghiên cứu có, làm rõ lịch sử trình nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài, ... tài, từ nêu rõ tình nảy sinh vấn đề nghiên cứu, cụ thể hoá cần thiết đề tài vấn đề khoa họcđề tài đặt nghiên cứu Nếu có đề tài chất thực đăng ký nghiên cứu cấp khác, nơi khác tác giả, phải...
 • 5
 • 1,044
 • 4

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2012-2013 khoa khoa học hội nhân văn

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2012-2013 khoa khoa học xã hội và nhân văn

Cao đẳng - Đại học

... CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2 012 - 2 013 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC MẦM NON (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHHV-QLKH ngày tháng năm 2 012 Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương) St t 10 11 12 13 14 15 Tên đề ... CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2 012 - 2 013 KHOA NGOẠI NGỮ (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHHV-QLKH ngày tháng năm 2 012 Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương) Stt 10 11 12 13 Tển đề tài ... định danh sách gồm 51 đề tài Trưởng khoa Trợ lý khoa học Khoa UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2 012 - 2 013 KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ...
 • 19
 • 5,397
 • 11

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hội nhân văn thuộc các chương trình khoa học hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx

Tài liệu khác

... khoa học hội nhân văn cấp Nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Lý lịch khoa họcnhân thực đề tài khoa học Quyết định số hội nhân văn cấp Nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Giấy xác nhận tổ chức khoa học ... sơ: 16 (bộ) , đó: 01 gốc 15 hồ sơ gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký chủ trì thực đề tài khoa học hội Quyết định số nhân văn cấp Nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Thuyết minh đề tài ... nghiên cứu khoa học hội nhân Quyết định số văn cấp Nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tóm tắt hoạt động khoa học tổ chức đăng ký chủ trì Quyết định số đề tài khoa...
 • 8
 • 721
 • 1

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hội nhân văn độc lập cấp nhà nước pptx

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn độc lập cấp nhà nước pptx

Tài liệu khác

... đề tài khoa học hội nhân văn cấp nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Lý lịch khoa họcnhân thực đề tài khoa học Quyết định số hội nhân văn cấp nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Giấy xác nhận tổ chức khoa ... hội Quyết định số nhân văn cấp nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học hội nhân Quyết định số văn cấp nhà nước 11 /2007/QĐ-BKHC Tóm tắt hoạt động khoa học tổ chức đăng ... đăng ký chủ trì thực đề tài Thuyết minh đề tài Thành phần hồ sơ Tóm tắt hoạt động tổ chức đăng ký chủ trì đề tài Lý lịch khoa họcnhân chủ trì, cá nhân đăng ký thực đề tài Văn xác nhận đồng ý...
 • 7
 • 617
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học: Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học hội Nhân văn

Đề tài nghiên cứu khoa học: Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Báo cáo khoa học

... n Th L Thu Bi u 1: ng thi vào c a sinh viên trư ng d i h c khoa h c h i nhân văn Trư ng i h c khoa h c h i Nhân văn m t trư ng có c trưng chun t o v ngành h i – nhân văn Tồn mi n B c ... a ch n tài nghiên c u khoa h c “ ng h c t p c a sinh viên năm th nh t trư ng i h c khoa h c h i nhân văn - i tư ng nghiên c u khách th nghiên c u i tư ng nghiên c u i tư ng mà ngư i nghiên ... thi vào c a sinh viên nh n c k t qu sau: 11 7 sinh viên c kh o sát (thu c khoa Tâm lí h c, Qu n lí h i, Du l ch ơng phương h c) có 11 1 sinh viên ưa câu tr l i ch n trư ng i h c khoa h c h...
 • 60
 • 1,291
 • 3

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Khoa học xã hội

... nói sâu vào nghiên cứu đề tài: “Nhận thức sinh viên hành vi xâm phạm quyền chép tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội” Trong đề tài tác ... Nhìn vào biểu đồ cho thấy: Nhận thức số sinh viên khoa Khoa học quản lý học kiến thức SHTT cao so với nhóm sinh viên khoa Văn học khoa Quốc tế học Mặt khác nhận thức sinh viên khoa Văn học khoa ... giả) Nhưng đề tài tác giả nghiên cứu văn pháp luật SHTT từ 2005 đến 2 010 liên quan tới quy định pháp luật QSC tác phẩm Vấn đề nghiên cứu/ Câu hỏi nghiên cứu Trong nghiên cứu này, số vấn đề sau đưa...
 • 73
 • 3,142
 • 18

Xem thêm