mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng

Mẫu Hợp đồng thanh lý (hợp đồng thuê nhà)

Mẫu Hợp đồng thanh (hợp đồng thuê nhà)

Tài liệu khác

... Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày tháng năm Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn ... vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh này được hai bên ký ... bên ký kết và PhòngCông chứng số thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành bản, mỗi bản trang, mỗi bên giữ 01bản, Phòng công...
 • 2
 • 10,980
 • 115
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thanh hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng

... sau.Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành...
 • 2
 • 3,297
 • 16
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thanh hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng

... VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THANH HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ∗(Căn nhà số : đường phường quận )Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)Ông/Bà: Ngày, ... Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ngày tháng năm , chúng tôi thỏa thuận việc thanh hợp đồng thuê nhà nh sau : Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm ... đồng thuê nhà nh sau : Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày tháng năm . Mẫu này ban hành kèm theo quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban...
 • 2
 • 2,416
 • 8
Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng thì hợp đồng kinh tế đó coi nh đà đợc thanh lý. Thời hạn quy định để các bên thanh hợp đồng kinh tế là 10 ngày kể từ ngày phát sinh các sự kiện bắt buộc phải thanh hợp đồng ... hệ hợp đồng thuê nhà xởng. Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là ngời đi thuê (bên thuê) còn phía đối tác là bên cho thuê. Vì thế, trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà ... thanh trớc khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng coi nh chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của các bên đợc xác nhận khi thanh lý...
 • 85
 • 1,107
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế.2.4.2. Thanh hợp đồng kinh tế Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá ... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng ... nội dung của hợp đồng là cùng ký tên các văn bản hợp đồng. Hợp đồng kinh tế đợc coi là hình thành và có hiệu lực pháp từ thời điểm các bên đà ký vào văn bản, trừ trờng hợp hợp đồng kinh tế...
 • 85
 • 858
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp và thực tiễn áp dụng.doc

Khoa học xã hội

... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trường mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... ký kết hợp đồng kinh tế Để tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự quảnlý của Nhà nước, đảm bảo lợi ích của các bên ký kết hợp đồng, theo Điều 10 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì việc ký kết hợp đồng kinh...
 • 82
 • 621
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp và thực tiễn áp dụng

Quản trị kinh doanh

... thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế.2.4.2. Thanh hợp đồng kinh tế Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá ... pháp lệnh hợp đồng kinh tế, các bên thanh hợp đồng kinh tế đợc giải quyết.- Hợp đồng kinh tế đà thực hiện xong, nhng còn có hậu quả cha đợc giải quyết.- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh ... thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh :Là những hợp đồng kinh tế đợc ký...
 • 85
 • 683
 • 0
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Quản trị kinh doanh

... hệ hợp đồng thuê nhà xởng. Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là ngời đi thuê (bên thuê) còn phía đối tác là bên cho thuê. Vì thế, trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà ... hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chế độ pháp về hợp đồng kinh tế III. Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế 1. Chế độ ký kết về hợp đồng ... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng...
 • 85
 • 552
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... thuận trong hợp đồng. - Ngời ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừađảo.1.5. Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I và Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng phải ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giácả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... hợp đồng kinh tế.Đó là việc trong từng thực hiện hợp đồng kinh tế do một hay hai bên tham gia hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình đà cam kết trong hợp đồng dẫnđến những vi phạm hợp đồng. ...
 • 84
 • 517
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... chế độ pháp về hợp đồng kinh tế III. CHẾ ĐỘ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 1. Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 3 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ... hậu quả pháp củacác bên trong quan hệ hợp đồng (nếu có) do phải thanh trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý, quanhệ hợp đồng coi như ... hợp đồng kinhtế. Đó là việc trong từng thực hiện hợp đồng kinh tế do một hay hai bên thamgia hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình đã cam kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp đồng. ...
 • 116
 • 445
 • 0
Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp và thực tiễn áp dụng"

Báo cáo khoa học

... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng ... của hợp đồng, là điều khoản chủ yếu mà thiếu nó thì văn bản hợp đồng không có giá trị pháp lý, mà vấn đề pháp nổi bật nhằm đảm bảo cho hợp đồng các bên ký kết tuân theo chế độ hợp đồng ... gia hợp đồng kinh tế. Đó là việc trong từng thực hiện hợp đồng kinh tế do một hay hai bên tham gia hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình đã cam kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp...
 • 93
 • 711
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp và thực tiễn áp dụng" pptx

Quản trị kinh doanh

... đích ký kết hợp đồng kinh tế. 2.4.2. Thanh hợp đồng kinh tế Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế. Khi thanh hợp đồng kinh tế ... Thời hạn quy định để các bên thanh hợp đồng kinh tế là 10 ngày kể từ ngày phát sinh các sự kiện bắt buộc phải thanh hợp đồng kinh tế. Việc thanh hợp đồng kinh tế phải được làm thành ... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng...
 • 93
 • 448
 • 0
Tài liệu Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản pptx

Tài liệu Mẫu hợp đồng thanh hợp đồng thuê tài sản pptx

Tài liệu khác

... hai bên đồng ý thanh Hợp đồng thuê tài sản nêu trên với các thỏa thuận sau đây: ĐIỀU 1 NỘI DUNG THANH Ghi cụ thể nội dung thoả thuận liên quan đến việc thanh hợp đồng thuê tài ... ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp của việc giao kết Hợp đồng này. 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng ... giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi; - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ...
 • 6
 • 3,502
 • 12

Xem thêm