mẫu slide powerpoint bài giảng marketing thương mại

Mẫu slide powerpoint bài giảng Marketing thương mại

Mẫu slide powerpoint bài giảng Marketing thương mại

Tài liệu khác

... DUNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI Nội dung chính:  Một số khái niệm chung thương mại  Hệ thống marketing công ty thương mại  Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ - bán buôn ... nhu cầu nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ HỆ THỐNG MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI Sản xuất Tài C Marketing Tổ chức nhân HỆ THỐNG MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI Dòng giao tiếp - khuyếch ... XÚC TIẾN TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING Nội dung chính:  Công cụ quảng cáo xúc tiến thương mại  Vai trò khuyến mại xúc tiến thương mại  Hội chợ, triễn lãm xúc tiến thương mại  Quản trị tổ chức lực...
 • 54
 • 4,283
 • 4
Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản

Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản

Tài liệu khác

... hng slide. tailieu.vn Chng Khỏi nim v Marketing S i v phỏt trin ca Marketing Vai trũ v chc nng ca Marketing DN Qun tr Marketing slide. tailieu.vn MC TIấU - Cỏc nh ngha v Marketing - Bn cht ca Marketing ... CHC NNG MARKETING V CC CHC NNG KHC TI CHNH - K TON Marketing NHN S Marketing TH TRNG Marketing SN XUT Marketing NGHIấN CU PHT TRIN slide. tailieu.vn 1.4.QUN TR MARKETING Th no l qun tr Marketing? ... ca Marketing - Mi quan h ca chc nng Marketing vi cỏc chc nng khỏc doanh nghip - Cỏc quan im qun tr Marketing - Nhng c bn Qun tr Marketing slide. tailieu.vn 1.1 KHI NIM V MARKETING KHAI NIấM Marketing...
 • 198
 • 8,863
 • 10
Mẫu slide powerpoint Bài giảng

Mẫu slide powerpoint Bài giảng

Mẫu Slide - Template

... cũ để HS dễ dàng nhớ lại cũ - Kiểm tra kiến thức cũ học sinh Nhận xét Hình minh hoạ cũ slide. tailieu.vn Bài slide. tailieu.vn Giới thiệu - Có nhiều cách để giáo viên dẫn dắt suy nghĩ hứng thú học ... Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung slide. tailieu.vn Nội dung 1: - GV giới thiệu tổng quát giảng dạy nội dung học - GV nên giảng dạy từ nội dung sau triển khai phân tích nội dung ... thúc hoạt động slide. tailieu.vn Nội dung - GV hướng dẫn HS dùng phiếu học tập để thực hành việc phân tích nội dung slide. tailieu.vn Nội dung - GV dùng video clip để minh hoạ học slide. tailieu.vn...
 • 22
 • 10,897
 • 12
Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị

Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị

Tài liệu khác

... trực tiếp không qua trung gian  Công cụ marketing trực tiếp – – – – Catalog Thư,email Điện thoại TV, Radio Thảo luận  Bạn nhà marketing trung tâm thương mại đưa chiến lược xúc tiến hiệu quả? ... Flexibility Message Flexibility Slow Slow Tailored to prospect Tailored to prospect Marketing trực tiếp (direct marketing)  Là việc sử dụng điện thoại, thư, email công cụ tiếp xúc khác (không phải ... Promotion) Quan hệ công chúng (Public Relations) Bán hàng cá nhân (Personal selling) Marketing trực tiếp (Direct marketing) Sales ($) Chu kì sống sản phẩm hỗn hợp chiêu thị Trưởng thành Giới thiệu...
 • 28
 • 2,471
 • 2
Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... lược CNTT Mô hình & Khuôn mẫu New Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Quy trình hoạch định (KPMG) New Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược ... doanh New Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Sự tương xứng chiến lược kinh doanh CNTT New Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ ... Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Sự tương xứng chiến lược kinh doanh CNTT  Làm để có tương xứng ? New Horizons Integrated Learning Bài – Hoạch định chiến lược...
 • 45
 • 3,642
 • 1
Mẫu slide powerpoint bài giảng Kinh tế vi mô

Mẫu slide powerpoint bài giảng Kinh tế vi mô

Tài liệu khác

... KẾT CẤU BÀI HỌC Cung cấp kiến thức hoạt động kinh tế thành viên kinh tế kinh tế thị trường Kinh tế vi mô Chương Giới thiệu Nội dung Chương Tóm tắt nội dung Chương Chương Chương Chương Bài tập...
 • 186
 • 15,734
 • 15
Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

Tài liệu khác

... Marketing Director) GĐ bán hàng & tiếp thị (Sales & Marketing Director) GĐ thương mại (Commercial Director) GĐ thương mại (Commercial Director) Người đứng đầu tổ chức (Top Management) TRADE MARKETING ... E Khuyến mại  Nội dung kế hoạch khuyến mại - Cách thức - Phân tích tài - Doanh số tăng thêm mong đợi - Kế hoạch thực chi tiết -  Mục tiêu Kiểm soát/Theo dõi Đánh giá kế hoạch khuyến mại: Tính ... Tính khả thi - Khả tăng doanh số - Thương hiệu -  (+ Practice: design a sales promotion proposal) Lợi nhuận tăng thêm Theo dõi hiệu khuyến mại: theo dõi doanh số, thương hiệu trước sau khuyến Thiết...
 • 51
 • 5,755
 • 7
Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng

Tài liệu khác

... ồng/6s slide. tailieu.vn Thị trường mạng điện thoại di động Dịch vụ: Vinaphone Vinaphone, Vinacard, Vinatext, Vinadaily, Vinaportal Mobiphone vụ hậu mại Mobicard, Mobiplay, Mobi4U Mobiphone, Dịch slide. tailieu.vn ... nên người khai sinh MLM mạnh dạn cắt 60% chuyển cho hệ thống người TD slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất slide. tailieu.vn slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất chính/Luật cạnh tranh  Yêu cầu ... thị trường slide. tailieu.vn Cạnh tranh lành mạnh  Cải tiến công nghệ, cải tiến công tác quản lý  Giá hợp lý  Nâng cao chất lượng  Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ  Mở rộng thị trường slide. tailieu.vn...
 • 19
 • 2,384
 • 0
Bài giảng Marketing Thương Mại

Bài giảng Marketing Thương Mại

Tin học

... mục tiêu công ty thương mại mối quan hệ với thị trường (Theo giáo trình Marketing thương mại - ĐH Thương Mại) Marketing thương mại bao gồm họat động marketing công ty thương mại Marketing nhu cầu ... Ngọc Bích - - Bài giảng Marketing Thương Mại 1.2 Marketing thương mại nhà thương mại Marketing thương mại hoạt động người chiếm lĩnh vị trí thị trường Marketing thương mại làm việc với mục đích ... Ngọc Bích - - Bài giảng Marketing Thương Mại trung gian thương mại hệ kênh mạng phân phối, xuất phát từ việc phân định nội dung chức thương mại chung công ty thương mại, công ty thương mại nói chung...
 • 143
 • 714
 • 2
Bài giảng marketing thương mại chương 2

Bài giảng marketing thương mại chương 2

Cao đẳng - Đại học

... nhu cầu hàng hoá dịch vụ khách hàng 27 I.1 Khái niệm hội hội hấp dẫn kinh doanh Cơ hội hấp dẫn thương mại khả đáp ứng nhu cầu khách hàng xuất thị trường xem phù hợp với mục tiêu tiềm lực DN 28 I.1 ... thị trường trọng điểm đơn giản • Chọn số thị trường thành phần làm thị trường mục tiêu • Xây dựng marketing- mix cho riêng thị trường mục tiêu 57 Tiếp cận thị trường trọng điểm phức tạp M1 M2 (1) ... trường trọng điểm phức tạp • Chọn nhiều thị trường thành phần làm thị trị trường mục tiêu • Xây dựng marketing mix cho thị trường mục tiêu 59 Tiếp cận thị trường trọng điểm chấp nhận M1+2 M1+2 (3)...
 • 36
 • 461
 • 0
Bài giảng marketing thương mại chương 8

Bài giảng marketing thương mại chương 8

Cao đẳng - Đại học

... TIẾN THƯƠNG MẠI XỲC TIẾN THƯƠNG MẠI LÀ CỎC HOẠT ĐỘNG MHẰM TỠM KIẾM, THỲC ĐẨY CỎC CƠ HỘI MUA BỎN HÀNG HOỎ VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (LUẬT THƯƠNG MẠI) PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ... marketing doanh nghiệp nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thương mại 228 2.Vị trí xúc tiến thương mại marketing- mix • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LÀ MỘT TRONG THAM SỐ CỦA MARKETING ... KHÁI NIỆM VỀ QUẢNG CÁO • Theo luật thương mại (Việt nam): Quảng cáo thương mại hành vi thương mại thương nhân nhằm giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để xúc tiến thương mại 237 PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM QUẢNG...
 • 75
 • 361
 • 0
bài giảng marketing thương mại điện tử

bài giảng marketing thương mại điện tử

Internet Marketing

... định giá thương mại điện tử Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử Chương 7: Quản trị phân phối thương mại điện tử Chương 8: Kiểm tra đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử ... chương học Nắm bắt tảng, trạng tiềm Marketing thương mại điện tử Phân tích ảnh hưởng nhân tố pháp luật, công nghệ… tới Marketing thương mại điện tử Sự xuất emarketing Câu chuyện Google Trang web ... tế: hội chợ, triển lãm, tâm điểm thương mại, sàn giao dịch Nghiên cứu thị trường Marketing lan truyền (Viral MKT) Xúc tiến thương mại qua mạng 25 Công ty áp dụng e -marketing? Công ty kinh doanh...
 • 47
 • 527
 • 1
bài giảng marketing thương mại dịch vụ

bài giảng marketing thương mại dịch vụ

PR - Truyền thông

... thông lý thuyết marketing có lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm marketing thương mại sau: Marketing thương mại trình tổ chức, ... chức cở sở thỏa mãn cách tốt nhu cầu nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” 2.2 Bản chất marketing thương mại Mục tiêu marketing thương mại cuối đảm bảo lợi nhuận có doanh nghiệp tham gia ... NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm marketing thương mại Kể từ xuất hiện, thuật ngữ marketing có nhiều cách giải thích, nhiều khái niệm khác Sự khác không mức độ chi tiết mà phản ánh nội dung marketing...
 • 89
 • 400
 • 0
Bài giảng marketing thương mại

Bài giảng marketing thương mại

Cao đẳng - Đại học

... hệ, đạo đức trách nhiệm xã hội marketingMarketing khách hàng tổ chức (B2B)  Quản trị quan hệ khách hàng  Tổ hợp marketing: Chiến lược cho sản phẩm dịch vụ, kênh marketing quản trị chuỗi cung ... hỏi Học LMS 17 Học lớp Giờ học lớp giảng Học lớp Giờ học lớp giảng Ôn lại học mạng Học lớp Giờ học lớp giảng Ôn lại học mạng Làm tích cực Học lớp Giờ học lớp giảng Ôn lại học mạng Làm tích cực ... quan trọng marketing mối quan hệ  Hiểu mối quan hệ phương pháp kinh doanh có đạo đức, trách nhiệm xã hội thành công thị trường  Hiểu việc áp dụng tổ hợp marketing Nội dung môn học  Marketing...
 • 60
 • 461
 • 1
BÀI GIẢNG MARKETING THƯƠNG MẠI doc

BÀI GIẢNG MARKETING THƯƠNG MẠI doc

Cao đẳng - Đại học

... thương mại - Trình bày nội dung chức doanh nghiệp thương mại - Hiểu giải thích khái niệm marketing thương mại, chất marketing thương mại - Trình bày nội dung hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại ... thông lý thuyết marketing có lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm marketing thương mại sau: Marketing thương mại trình tổ chức, ... I MARKETING THƯƠNG MẠI Chương TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Mục tiêu: Sau học xong chương này, người học có khả năng: - Giải thích khái niệm thương mại, doanh nghiệp thương...
 • 107
 • 337
 • 2

Xem thêm