mẫu slide powerpoint bài giảng hoạch định chiến lược

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Sự tương xứng chiến lược kinh doanh CNTT Cơ hội Nguồn lực Chiến lược kinh doanh Kỹ Rủi ro New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược ... Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược ... Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược Porter New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ...
 • 45
 • 3,642
 • 1
Bài giảng hoạch định chiến lược công nghệ thông tin

Bài giảng hoạch định chiến lược công nghệ thông tin

Kế hoạch kinh doanh

... BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Sự tương xứng chiến lược kinh doanh CNTT Cơ hội Nguồn lực Chiến lược kinh doanh Kỹ Rủi ro New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược ... Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược ... Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược Porter New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ...
 • 44
 • 806
 • 2
Bài giảng hoạch định chiến lược truyền thông, PR của nguyễn quốc hùng

Bài giảng hoạch định chiến lược truyền thông, PR của nguyễn quốc hùng

PR - Truyền thông

... Các nội dung chiến lược PR:       TÓM LƯỢC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PR PHÂN TÍCH SWOT XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU PR CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 1.TÓM LƯỢC Nêu nội dung ... trởng tiêu thụ không 50% so với năm trước Các định hướng chiến lược: Các phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm đạt mục đích, mục tiêu Các định hướng chiến lược PR: - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, ... lại chương trình thực Xác định mục đích, mục tiêu 3.1 Mục đích (goal) 3.2 Các mục tiêu (Objectives) 3.1 Mục đích (goal) - Đưa dòng sản phẩm vào sống - Triển khai rộng rãi chiến dịch mới, thuyết...
 • 18
 • 1,573
 • 6
Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị

Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị

Tài liệu khác

... tiến Xác định theo khả tài Xác định theo mục Xác định theo mục tiêu nhiệm vụ tiêu nhiệm vụ Xác định theo phần trăm Xác định theo phần trăm doanh số doanh số Xác định theo cạnh tranh Xác định theo ... phần trăm doanh số doanh số Xác định theo cạnh tranh Xác định theo cạnh tranh Chiến lược Đẩy Kéo PUSH STRATEGY - Chiến lược đẩy NSX chiêu thị NSX chiêu thị cho BB cho BB BB chiêu thị BB chiêu thị ... cáo trời  Internet  Thư trực tiếp Advertising Spending for 2000 Chiến lược quảng cáo: Chọn phương tiện quảng cáo Step Quyết định phạm vi, tần suất tác động Step Chọn đánh giá lọai phương tiện...
 • 28
 • 2,471
 • 2
Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản

Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản

Tài liệu khác

... sn phm Chng 5: Hnh vi ca khỏch hng slide. tailieu.vn Chng Khỏi nim v Marketing S i v phỏt trin ca Marketing Vai trũ v chc nng ca Marketing DN Qun tr Marketing slide. tailieu.vn MC TIấU - Cỏc nh ... qu hn so vi cỏc i th cnh tranh slide. tailieu.vn HOAT ễNG MARKETING Ngi thc hin Marketing (Marketer) i tng c Marketing (Sn phm) i tng tip nhn sn phm (Khỏch hng) slide. tailieu.vn Y NGHIA QUAN TRONG ... trỡ nũi ging) slide. tailieu.vn MONG MUN Mong muốn nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, cụ thể Mỗi cá nhân có cách riêng để thoả mãn mong muốn minh tuỳ theo nhận thức, tính cách, hoá họ slide. tailieu.vn...
 • 198
 • 8,863
 • 10
Mẫu slide powerpoint Bài giảng

Mẫu slide powerpoint Bài giảng

Mẫu Slide - Template

... cũ để HS dễ dàng nhớ lại cũ - Kiểm tra kiến thức cũ học sinh Nhận xét Hình minh hoạ cũ slide. tailieu.vn Bài slide. tailieu.vn Giới thiệu - Có nhiều cách để giáo viên dẫn dắt suy nghĩ hứng thú học ... Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung slide. tailieu.vn Nội dung 1: - GV giới thiệu tổng quát giảng dạy nội dung học - GV nên giảng dạy từ nội dung sau triển khai phân tích nội dung ... thúc hoạt động slide. tailieu.vn Nội dung - GV hướng dẫn HS dùng phiếu học tập để thực hành việc phân tích nội dung slide. tailieu.vn Nội dung - GV dùng video clip để minh hoạ học slide. tailieu.vn...
 • 22
 • 10,898
 • 12
Mẫu slide powerpoint bài giảng Kinh tế vi mô

Mẫu slide powerpoint bài giảng Kinh tế vi mô

Tài liệu khác

... KẾT CẤU BÀI HỌC Cung cấp kiến thức hoạt động kinh tế thành viên kinh tế kinh tế thị trường Kinh tế vi mô Chương Giới thiệu Nội dung Chương Tóm tắt nội dung Chương Chương Chương Chương Bài tập ... Quan hệ nhân Xác định vấn đề nghiên cứu Phát triển mô hình Các phương pháp đặc thù Phương pháp so sánh tĩnh Kiểm chứng giả thiết kinh tế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Xác định vấn đề nghiên ... KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Xác định vấn đề nghiên cứu Phát triển mô hình Kiểm định giả thiết kinh tế - Lựa chọn biến số phù hợp - Đưa giả định đơn giản hóa so với thực tế - Xác lập giả thiết kinh tế để giải...
 • 186
 • 15,734
 • 15
Mẫu slide powerpoint bài giảng Marketing thương mại

Mẫu slide powerpoint bài giảng Marketing thương mại

Tài liệu khác

... thông  tin Có Có Quyết định mua Đánh giá hiệu mua PHÂN TÍCH MUA SẮM CỦA DOANH NGHIỆP Quyết định mua họ thuộc loại nào? Tùy tình huống, sẽ có 3 loại quyết định: (1) Quyết định mua lại, không có bất kỳ sự điều chỉnh nào ... sản phẩm  Xây dựng chiến lược marketing ảnh hưởng PHÂN LOẠI VÀ CÁC VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG Khách hàng cá nhân Phân loại khách hàng Khách hàng tổ chức Người khởi xướng Người định Các vai trò khách ... hàng QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG Chiến lược lực lượng bán hàng Các công ty cạnh tranh để kiếm nhiều đơn đặt hàng nên cần phai bố trí lực lượng bán hàng cách chiến lươc để: Tiếp cận khách hàng...
 • 54
 • 4,286
 • 4
Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

Tài liệu khác

... hàng V V.1 Thiết kế sách A Chiến lược /chiến thuật bán hàng: chiến lược chiến thuật bán hàng cần thiết kế phù hợp cho thời điểm, ngành nghề, nguồn lực công ty, … Chiến lược /chiến thuật bán hàng thường ... đáo) sau:  Chất lượng  Giá (+ Practice)  Thương hiệu  Công nghệ  Dịch vụ, … B Chiến lựơc giá: có chiến lược sau: (+ Practice) Thiết kế Thiết kế sách sách Tuyển dụng Tuyển dụng & Chọn lựa ... Khuyến mại  Nội dung kế hoạch khuyến mại - Cách thức - Phân tích tài - Doanh số tăng thêm mong đợi - Kế hoạch thực chi tiết -  Mục tiêu Kiểm soát/Theo dõi Đánh giá kế hoạch khuyến mại: Tính khả...
 • 51
 • 5,756
 • 7
Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng

Tài liệu khác

... nên người khai sinh MLM mạnh dạn cắt 60% chuyển cho hệ thống người TD slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất slide. tailieu.vn slide. tailieu.vn Bán hàng đa cấp bất chính/Luật cạnh tranh  Yêu cầu ... slide. tailieu.vn Thị trường mạng điện thoại di động Trước năm 2003: - Vinaphone: - Mobiphone (Liên doanh VNPT Comvik) Cước dịch vụ: 3.500 đ/phút or 1800đ/phút Dịch vụ: - Trả trước - Trả sau slide. tailieu.vn ... ồng/6s slide. tailieu.vn Thị trường mạng điện thoại di động Dịch vụ: Vinaphone Vinaphone, Vinacard, Vinatext, Vinadaily, Vinaportal Mobiphone vụ hậu mại Mobicard, Mobiplay, Mobi4U Mobiphone, Dịch slide. tailieu.vn...
 • 19
 • 2,384
 • 0
bài 2 hoạch định chiến lược trong kinh doanh

bài 2 hoạch định chiến lược trong kinh doanh

Kinh tế - Thương mại

... hiểu hoạch định chiến lược 2.1 .Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu 2.2.Tại phải hoạch định chiến lược kinh doanh? 2.3.Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh 2.4.Kế hoạch thực chiến ... hiệu hoạch định chiến lược kinh doanh Để hoạch định chiến lược hoạch kinh doanh hiệu quả, việc nắm bắt quy trình hoạch định chiến lược, nhà quản trị cần đến bí lập kế hoạch hành động sau: - Kế hoạch ... lý -Các tổ chức cá nhân có hoạch định chiến lược thành công đạt hiệu không hoạch định 2.3.Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh gồm bước: Thiết...
 • 29
 • 922
 • 0
Bài 2 – hoạch định chiến lược CNTT

Bài 2 – hoạch định chiến lược CNTT

Quản trị mạng

... BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Sự tương xứng chiến lược kinh doanh CNTT Cơ hội Nguồn lực Chiến lược kinh doanh Kỹ Rủi ro New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược ... Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược ... Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược Porter New Horizons Integrated Learning BàiHoạch định chiến lược CNTT  Chủ...
 • 44
 • 193
 • 0
Slide bài giảng Hoạch định trong quản trị

Slide bài giảng Hoạch định trong quản trị

Quản trị kinh doanh

... 25 Các hình thức hoạch đònh  Hoạch đònh ngắn hạn  Hoạch đònh trung hạn  Hoạch đònh dài hạn  Hoạch đònh chiến lượcHoạch đònh tác nghiệp  Hoach đònh tập trung phân tán  Hoạch đònh thủ công ... thực tiễn Phân loại hoạch đònh  Thời gian Hoạch đònh ngắn hạn, trung han, hay dài hạn  Cấp độ Hoạch đònh vó mô hay vi mô  Mức độ Hoạch đònh chiến lược hay tác nghiệp  Phạm vi Hoạch đònh toàn ... QUY TRÌNH Xác đònh mục tiêu hoạch đònh XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU & THU THẬP TT XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU THẨM ĐỊNH – ĐÁNH GIÁ QUYẾT ĐỊNH MỤC TIÊU 15 Cơ sở khoa học việc hoạch đònh + Mục tiêu tâm thực...
 • 28
 • 6,933
 • 32
Mẫu slide Bài giảng Quản trị chiến lược

Mẫu slide Bài giảng Quản trị chiến lược

Tài liệu khác

... có hiệu mục tiêu slide. tailieu.vn Theo cách tiếp cận Chiến lược cân nhắc kỹ Chiến lựợc dự định Chiến lược thực Chiến lược Chiến lược không thực slide. tailieu.vn Chiến lược kế hoạch toàn diện cách ... thực mục tiêu slide. tailieu.vn VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm vụ) mục tiêu  Quản trị chiến lược giúp doanh ... lực để thực mục tiêu slide. tailieu.vn KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến lược doanh nghiệp tổng hợp hoạt động hoạch định, tổ chức thực kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn...
 • 212
 • 8,080
 • 11
bài giảng chiến lược marketing - chương 3 hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

bài giảng chiến lược marketing - chương 3 hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

Cao đẳng - Đại học

... tiến trình hoạch     định chiến lược công ty Thảo luận cách thiết kế hồ sơ kinh doanh chiến lược tăng trưởng Vai trò marketing hoạch định chiến lược Các yếu tố chiến lược marketing định hướng ... Inc 2-20 Hoạch định marketing  Marketing đóng vai trò định hoạch định chiến lược: – Cung cấp triết lý dẫn dắt hành động  Triết lý marketing – Cung cấp đầu vào cho nhà hoạch định chiến lược – ... ngữ định lượng – Thực tế – Thống với với sứ mệnh công ty Copyright 2007, Prentice-Hall Inc 2-28 Hoạch định chiến lược kinh doanh (cho SBU)  Chiến lược tuyên bố kế hoạch để đạt mục tiêu Chiến lược...
 • 42
 • 405
 • 1
Bài giảng quản trị tài chính chương v hoạch định chiến lược tài chính

Bài giảng quản trị tài chính chương v hoạch định chiến lược tài chính

Quản trị kinh doanh

... Trong Gia Đoạn Suy Thoái Chiến Lược Tài Chính Là Gì? CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH:  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ  QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ QUYẾT ĐỊNH  CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 08/04/14 Chiến Lược Tài Chính Là Gì?  CĂN ... rủi ro kinh doanh rủi ro tài xác nhận chiến lược giảm thiểu rủi ro kinh doanh bù trừ gia tăng rủi ro tài qua việc huy động tài trợ nợ Một thay đổi chiến lược tài từ tài trợ hoàn toàn vốn cổ phần ... CHIẾN LƯC TÀI CHÍNH PHÙ HP VỚI CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP  Chiến Lược Tài Chính Là Gì?  Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh –...
 • 47
 • 639
 • 1
Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7 Hoạch định chiến lược toàn cầu

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7 Hoạch định chiến lược toàn cầu

Cao đẳng - Đại học

... 1 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1 Tiến trình hoạch định chiến lược 1.2 Triết lý quản trị chiến lược 1.3 Cơ sở hoạch định chiến lược 1.1 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Mơi trường bên ... Đầu Marketing bán hàng Dòch vụ 14 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 2.1 Xác định mục tiêu 2.2 Hoạch định chiến lược 2.3 Lựa chọn danh mục đầu tư 15 2.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Hai cách  Sự thực ... SBU lại ấn định mục tiêu lợi nhuận ⇒ MNC đạt lợi nhuận mong muốn (tương tự với chức then chốt) 16 2.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2.2.1 Chiến lược chung (Generic Strategies) 2.2.2 Chiến lược cạnh tranh...
 • 36
 • 1,089
 • 0
Hoạch định chiến lược kinh doanh các sản phẩm thuốc của công ty dược tuyến tỉnh - Dược Hậu Giang.docx

Hoạch định chiến lược kinh doanh các sản phẩm thuốc của công ty dược tuyến tỉnh - Dược Hậu Giang.docx

Quản trị kinh doanh

... phần trên, định phối hợp ba chiến lược: Chiến lược : Phát triển thị trường Chiến lược : Mở rộng thị trường Chiến lược : Cải tiến phát triển sản phẩm để hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ... hoạch chiến lược kế hoạch tác nghiệp: Công ty phải lựa chọn tổ hợp chiến lược tốt số chiến lược khả thi để thực nguồn tài nguồn tài nguyên công ty hữu hạn Từ phân tích chiến lược phần trên, định ... thức (W) a Kinh tế Việt Nam chưa ổn định b Tỷ giá ngoại tệ tăng, giá nguyên liệu biến động mạnh Chiến lược ST Chiến lược WT - chiến lược liên kết ngang - chiến lược phát triển (SI,II,IV,VI+Ta,d,f,i)...
 • 22
 • 11,738
 • 96
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang.pdf

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... kế hoạch cụ thể đề Hoạch định chiến lược loại hoạch định phân chia theo mức độ Hoạch định chiến lược loại hoạch định có nhiệm vụ vạch thực kế hoạch hoạt động chiến lược quản trị Hoạch định chiến ... phương châm lựa chọn 2.1.2.2 Chức hoạch định chiến lược Hoạch định chiến lược có chức sau:  Định hướng chiến lược cho hoạt động tổ chức  Đảm bảo chủ động chiến lược công phòng thủ kinh doanh  ... sách lược chiến lược kinh doanh, đầu tư, marketing, nhân sự…  Phối hợp hoạt động chiến lược phận với nhau… 2.1.2.4 Nội dung hoạch định chiến lược Nội dung cụ thể hoạch định chiến lược phụ thuộc...
 • 80
 • 1,014
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25