mẫu phiếu khai báo thay đổi nhân khẩu

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

Thủ tục hành chính

... hộ khẩu Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có <o:p></o:p>- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; <o:p></o:p>- Bản khai nhân khẩu; <o:p></o:p>- Giấy chuyển hộ khẩu; ... tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Tuy nhiên theo tôi được...
 • 3
 • 9,860
 • 60
MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

Biểu mẫu

... Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì ... năm sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp). ...
 • 2
 • 8,698
 • 26
Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ potx

Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ potx

Biểu mẫu

... Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ ; Mẫu 12/ATBX-CP I. CƠ SỞ BỨC XẠ Tên cơ sở bức xạ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ và tên: Nam Nữ Ngày ... quang y tế Xạ trị Y học hạt nhân Chụp ảnh phóng xạ Hệ đo công nghiệp Thăm dò giếng khoan Thăm dò địa chất Nghiên cứu và giảng dạy Các ứng dụng khác (Nêu rõ tên) Làm nhân viên bức xạ từ ngày, ... Họ và tên: Nam Nữ Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Địa chỉ hiện nay: Trình độ đào tạo: Trình độ nghiệp vụ: Phòng/khoa/phân xưởng...
 • 3
 • 392
 • 0
Mấu Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

Mấu Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

Biểu mẫu

... hành:……….Lý do đề nghị việc thay đổi: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nay đề nghị thay đổi với nội dung như sau: SttTrang, ... ……………………………………………………………………………………………………… Nay đề nghị thay đổi với nội dung như sau: SttTrang, Chương, Mục đề nghị thay đổi Nội dung đề nghị thay đổi Ý kiếnChấp thuận Không chấp thuậnNơi nhận: Ngày … tháng….năm 200…Ông/Bà:…………………………………………………………………………………… ... ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15-BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI LIỆUKính gởi: Ban Giám đốc Công tyLãnh đạo cấp trênNgười đề nghị : …………………………………………………Bộ...
 • 2
 • 1,778
 • 6
Mẫu phiếu khai báo cơ sở bức xạ doc

Mẫu phiếu khai báo cơ sở bức xạ doc

Biểu mẫu

... Mẫu phiếu khai báo cơ sở bức xạ ; Mẫu 10/ATBX-CP I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 1. Tên tổ chức, cá nhân khai báo: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax: ... 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax: 5. E-mail: II. CƠ SỞ BỨC XẠ (nếu khác với tổ chức, cá nhân khai báo) 1. Tên cơ sở bức xạ: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax: 5. E-mail: III. NGƯỜI QUẢN...
 • 2
 • 370
 • 0

Xem thêm