mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO BÃI

Tài liệu khác

... kết hợp đồngthuê nhà xưởng kho bãi với nội dung sau:Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG1.1. Bên A đồng ý cho thuê Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng kho bãi nằm trên diện tích đất m2 ... THUÊ NHÀ XƯỞNG:Tên giao dịch: Đại diện là: Chức vụ: Địa chỉ: Tài kho n số: Điện thoại: Fax: Gọi tắt là bên B.Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng ... NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO BÃIHôm nay, ngày tháng năm Chúng tôi ký tên dưới đây là:BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:Chủ sở hữu: Ngày sinh: CMND số: Thường...
 • 7
 • 1,349
 • 5
Chế độ pháp lý của hợp đồng thuê nhà xưởng và thực tiễn áp dụng tại CIRT - 9 doc

Chế độ pháp lý của hợp đồng thuê nhà xưởng thực tiễn áp dụng tại CIRT - 9 doc

Báo cáo khoa học

... nhất trí hợp đồng thuê nhà xưởng với những điều kho n cụ thể sau: Điều I: Đối tượng cho thuê: Nhà xưởng, sân bãi Bên A đồng ý cho bên B thuê nhà xưởng trên diện tích tối thiểu 2000m2 nhà ... V: Huỷ hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 5.1. Bên cho thuê có quyền huỷ hợp đồng thuê nhà xưởng khi bên thuê có một trong những hành vi sau: - Không trả tiền thuê nhà xưởng từ ... trình ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế nói chung hợp đồng thuê nhà xưởng nói riêng là do chính những con người đ• trực tiếp tiến hành trong công tác ký kết thực hiện hợp đồng. Bởi,...
 • 10
 • 444
 • 0
Chế độ pháp lý của hợp đồng thuê nhà xưởng và thực tiễn áp dụng tại CIRT - 8 ppsx

Chế độ pháp lý của hợp đồng thuê nhà xưởng thực tiễn áp dụng tại CIRT - 8 ppsx

Báo cáo khoa học

... việc ký kết thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng tại Công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất. 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc ký kết vàa thực hiện hợp đồng thuế nhà xưởng tại Công ... nghiên cứu xem xét về hợp đồng thuê nhà xưởng tại Công ty, tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị sau: 3.1. Công tác ký kết hợp đồng Hợp đồng kinh tế sau khi ký kết sẽ phát sinh hiệu lực ràng ... đề nghị hợp đồng trong trường hợp ngược lại (nếu có). Tức là trong trường hợp bên đề nghị hợp đồng tuỳ tiện bỏ lời đề nghị hợp đồng hoặc trong cùng thời hạn quy định trong đề nghị hợp đồng mà...
 • 11
 • 452
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... hệ hợp đồng thuê nhà xởng. Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là ngời đi thuê (bên thuê) còn phía đối tác là bên cho thuê. Vì thế, trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà ... thanh toán thì hợp đồng đợc xác lập và đi đến ký kết. Thậm chí chỉ cần điện thoại thông báo cho bên kia nếu có nhu cầu thuê nhà xởng khi đó một bên có thể soạn hợp đồng mẫu Fax cho bên ... các điều kho n, tên các điều kho n cụ thể tiếp đó là nội dung của các điều kho n. Song cũng có trờng hợp hai bên cùng thoả thuận một hợp đồng mẫu khi ngồi vào bàn đàm phán, trờng hợp này...
 • 85
 • 1,107
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... các điều kho n chủ yếu.Hai là, điều kho n chủ yếu : Là những điều kho n cơ bản quan trọng nhất của hợp đồng mà bắt buộc các bên phải thoả thuận ghi vào hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... nội dung của hợp đồng là cùng ký tên các văn bản hợp đồng. Hợp đồng kinh tế đợc coi là hình thành có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các bên đà ký vào văn bản, trừ trờng hợp hợp đồng kinh tế...
 • 85
 • 858
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng.doc

Khoa học xã hội

... báo cho bên kia nếu có nhu cầu thuê nhà xưởng khi đó một bên có thể soạn hợp đồng mẫu Fax cho bên kia để xem xét. Việc điều chỉnh các điều kho n trong hợp đồng cũng có thể thông qua điên ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trường mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... các điều kho n chủ yếu.Hai là, điều kho n chủ yếu : Là những điều kho n cơ bản quan trọng nhất của hợp đồng mà bắt buộc các bên phải thoả thuận ghi vào hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ...
 • 82
 • 620
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng

Quản trị kinh doanh

... điều kho n về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế mà hai bên tham gia hợp đồng thoả thuận đa vào trong một hợp đồng cụ thể.Trên đây là những quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế sau ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... lợi ích của hai bên với pháp luật.- Điều kho n về thời gian thuê; điêu kho n này qui định về thời hạn mà bên thu nhà xởng, sân bÃi. Tức là trong kho ng thời gian thuê bÃi thuê có quyền sử...
 • 85
 • 683
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh :Là những hợp đồng kinh tế đợc ký ... công việc thoả thuận trong hợp đồng. - Ngời ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừađảo.1.5. Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh ... vi phạm hợp đồng kinh tế; điều kho n có hiệu lực của hợp đồng kinh tế Điều kho n tuỳ nghi là điều kho n phụ nó không ảnh hởng đến việc hình thành hợp đồng kinh tế mà chỉ là các điều kho n nhằm...
 • 84
 • 517
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... lượng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ýcủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đượcchia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc hợp đồng cụ thể.Bên ... nội dung của hợp đồng là cùng ký tên các văn bản hợp đồng. Hợp đồng kinh tế được coi là hình thành có hiệu lực pháp lý từ thời điểm cácbên đã ký vào văn bản, trừ trường hợp hợp đồng kinh tế ... Những hợp đồng kinh tế rơi vào trường hợp sau đây là hợp đồng trái pháp luật coi là vô hiệu- Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật - Một trong các bên ký kết hợp đồng...
 • 116
 • 445
 • 0
Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng"

Báo cáo khoa học

... bên phải thoả thuận ghi vào hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý. Theo điều 12 pháp lệnh hợp đồng kinh tế (đã dẫn) các điều kho n chủ yếu của hợp đồng kinh tế bao gồm ... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng ... về lập hợp đồng kinh doanh, qui định mối quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh giữa các đơn vị kinh doanh của Nhà nước, hợp tác xã, công ty hợp doanh tư doanh. Đặc điểm của hợp đồng...
 • 93
 • 711
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý thực tiễn áp dụng" pptx

Quản trị kinh doanh

... điều kho n về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế mà hai bên tham gia hợp đồng thoả thuận đưa vào trong một hợp đồng cụ thể. Trên đây là những quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế ... đích ký kết hợp đồng kinh tế. 2.4.2. Thanh lý hợp đồng kinh tế Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi pháp lý của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế. Khi thanh lý hợp đồng kinh tế ... đồng để cụ thể hoá các điều kho n của hợp đồng kinh tế ký kết hoặc có thể là ký kết biên bản bổ sung những điều kho n mới thoả thuận vào bản hợp đồng. Phụl ục hợp đồng văn bản bổ sung có giá...
 • 93
 • 448
 • 0

Xem thêm