mẫu hợp đồng thiết kế thi công xây dựng

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu khác

... sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với ... theo đúng thi t kế; bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thi t bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện: Hợp đồng phải ... Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm HỢP ĐỒNGSố /HĐ-XDVề việc: Thi công xây dựng công trìnhI. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc...
 • 7
 • 19,306
 • 633
Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Cao đẳng - Đại học

... 14BỘ XÂY DỰNG ––––––– Mẫu hợp đồng THI T KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo công văn số 2507 /BXD - VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... liệu, thi t bị trong hồ sơ thi t kế. Điều 15. Sản phẩm của Nhỡ thầu 15.1 Yêu cầu của một bộ hồ sơ thi t kế , dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ thi t kế kỹ thuật ( nếu công trình thi t kế 3 ... danh), ngày……tháng…… năm HỢP ĐỒNG THI T KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ……/(Năm) / (Ký hiệu hợp đồng) Về việc: Thi t kế xây dựng Cho công trình hoặc gói thầu (tên công trình vỡ hoặc gói thầu)...
 • 23
 • 6,386
 • 3
Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt

Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt

Tài liệu khác

... liệu, thi t bị trong hồ sơ thi t kế. Điều 15. Sản phẩm của Nhỡ thầu 15.1 Yêu cầu của một bộ hồ sơ thi t kế , dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ thi t kế kỹ thuật ( nếu công trình thi t kế 3 ... danh), ngày……tháng…… năm HỢP ĐỒNG THI T KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ……/(Năm) / (Ký hiệu hợp đồng) Về việc: Thi t kế xây dựng Cho công trình hoặc gói thầu (tên công trình vỡ hoặc gói thầu) ... tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi t kế xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá...
 • 23
 • 1,362
 • 2
Mẫu Hợp đồng Thiết kế xây dựng

Mẫu Hợp đồng Thiết kế xây dựng

Hợp đồng

... BỘ XÂY DỰNG ––––––– Mẫu hợp đồng THI T KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo công văn số 2507 /BXD - VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... liệu, thi t bị trong hồ sơ thi t kế. Điều 15. Sản phẩm của Nhỡ thầu 15.1 Yêu cầu của một bộ hồ sơ thi t kế , dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ thi t kế kỹ thuật ( nếu công trình thi t kế 3 ... quá trình thi t kếthi công xây dựng công trình. 1Điều 4. Giám sát tác giả Nhà thầu phải thực hiện việc giám sát tác giả và làm rõ thi t kế trong quá trình thi công xây dựng công trình...
 • 23
 • 1,384
 • 2
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH " doc

Tài liệu khác

... giao thi t kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thi t kế theo lịch.d. Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúnh hồ sơ thi t kế được duyệt.2. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công ... duyệt cho kết luận sau khi nhận là [SO THANG].3. Công tác thi t kế được tiến hành trong thời gian [SO THANG] tháng trình Bên A duyệt trong [SO THANG] tháng.2. Thi công đúng hồ sơ thi t kế và ... sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.b. Lập LCKTKT cho công trình xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật.c. Tiến hành thi t kế công...
 • 4
 • 5,955
 • 63
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... Mẫu hợp đồng THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... hành thi công xây dựng công trình trên công trường sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận và những người kế thừa hợp pháp). 2.10. Hợp đồng là phần căn cứ ký kết hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng, ... quyền sử dụng công trường để triển khai thi công xây dựng công trình đúng theo tiến độ thi công đã trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình] Trường hợp, Nhà thầu...
 • 69
 • 20,654
 • 6
Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu khác

... hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người có thẩm quyền cho phép. 1.7. Hợp đồng thi công xây dựng : Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công ... theo đúng thi t kế; bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựngthi t bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.Điều 5 : Giá hợp đồng xây dựng - Giá hợp đồng là ... THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1: Các định nghĩa và diễn giải1.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựnghợp đồng dân sự. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau...
 • 9
 • 4,733
 • 53
Tài liệu Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng_chương 3 docx

Tài liệu Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kếthi công xây dựng_chương 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... 4.2 -Thi t kế và bố trí mặt bằng thi công: 4.2.1-Mặt bằng công trờng: -Một mặt bằng thi công tối u là phục vụ cho an toàn lao động, sức khoẻ công nhân và cho năng suất cao. -Việc thi t kế tốt ... An toàn lao động: Chơng III-Kỹ thuật an toàn trong thi t kế tổ chức xây dựng thi công - 35 - ã Thi t kế chiếu sáng chỗ làm việc cho các công việc làm đêm và trên các đờng đi lại theo tiêu ... tốt là yếu tố thi t yếu trong công tác chuẩn bị, đem lại hiệu quả và an toàn khi thi công xây dựng. -Trớc khi thi t kế mặt bằng cần nghiên cứu kỹ các vấn đề sau đây: 1. Trình tự công việc tiến...
 • 4
 • 1,227
 • 25
Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

Đánh giá điều kiện ĐCCT dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thiết kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thiết kế thi công đoạn tuyến trên với thời gian 3 tháng

Kiến trúc - Xây dựng

... đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thi t kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thi t kế thi công đoạn ... đầu tư xây dựng công trình tuyến N2, đoạn Km 94+210 đến Km 96+363 Tân Thạnh, Mỹ An, Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ở giai đoạn TKKT. Thi t kế khảo sát ĐCCT cho giai đoạn thi t kế thi công đoạn ... tập tại Công ty cổ phần tư vấn thi t kế kiểm định và địa kỹ thuật thuộc Tổng công ty cổ phần tư vấn thi t kế giao thông vận tải – TEDI, tôi tiến hành thu thập tài liệu khảo sát địa chất công trình...
 • 114
 • 1,190
 • 1
Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí БT19 nằm ở phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long

Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí БT19 nằm ở phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long

Kinh tế - Thương mại

... cho từng khoảng khoan. Công tác thi t kế bộ dụng cụ khoan phù hợp với các khoảng khoan là một yếu tố quan trọng đảm bảo thi công giếng khoan theo đúng quĩ đạo thi t kế, giảm các phức tạp một ... nước).Ống này đã được chọn để thi công trong quá trình xây dựng giàn khoan. Ống này có đường kính 762mm (30"). Được khoan bằng choòng có đường kính 660,4mm kết hợp sử dụng thi t bị mở rộng thành ... vai trò 1 trụ rỗng trên đó có lắp các thi t bị miệng giếng như: Đầu ống chống, thi t bị chống phun, treo toàn bộ các cột ống chống tiếp theo và một phần thi t bị khai thác.Cột ống dẫn hướng...
 • 95
 • 1,567
 • 14

Xem thêm