mẫu hợp đồng mua bán nhà ở năm 2012

BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC

BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC

Tài liệu khác

... của nhà ở: - Diện tích sử dụng m2 (diện tích ……m2, diện tích phụ……m2).- Diện tích đất ở: Điều 2: Giá bán nhà và phương thức trả tiền mua nhà 1. Giá bán nhà ở a/ Giá bán nhà đồng. (ghi ... Hạnh phúc….ngày….tháng… năm .HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC- Căn cứ Pháp lệnh nhà ngày… tháng…… .năm ……;- Căn cứ Nghị định số……………ngày…… tháng…… năm của Chính phủ;- Căn ... trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số… (ghi rõ địa chỉ) với những đặc điểm sau:- Loại nhà: (nhà phố, nhà chung, nhà tầng)- Cấp, hạng nhà: - Tỷ...
 • 2
 • 3,095
 • 3
MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

Tài liệu khác

... tình trạng sở hữu của nhà đem bán. - Căn nhà mua bán nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp phápcủa bên A, không phải nhà do bên A đứng tên thay người khác.- Căn nhà bên A bán không ... hành hợp đồng. BÊN BÁN(BÊN A)Ký tênBÊN MUA (BÊN B)Ký tênTHÀNH PHỐ (TỈNH)Số:……/HĐ - MBNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc….ngày….tháng… năm .HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ... bên B1. Được nhận nhà theo tình trạng đã qui định trong hợp đồng và được nhận toànbộ hồ sơ về căn nhà đã mua. 2. Trả đủ tiền mua nhà cho bên A theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng. 3. Đóng thuế...
 • 4
 • 4,666
 • 24
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng mua bán nhà ở" pptx

Tài liệu khác

... tình trạng sở hữu của nhà đem bán. - Căn nhà mua bán nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không phải nhà do bên A đứng tên thay ngườikhác.- Căn nhà bên A bán không ... bên B1. Được nhận nhà theo tình trạng đã qui định trong hợp đồng và đượcnhận toàn bộ hồ sơ về căn nhà đã mua. 2. Trả đủ tiền mua nhà cho bên A theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng. 3. Đóng thuế ... TRÍ NHÀCăn nhà được xây cất trên lô đất…………bằng khoán………bản đồ số * NGUỒN GỐC NHÀ-* GIÁ MUA BÁNHai bên thoả thuận giá mua bán là :-Giá này cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả nhà...
 • 3
 • 2,414
 • 14
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng mua bán nhà ở" ppt

Tài liệu khác

... quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (5) số ngày tháng năm do cấp cho Ông và vợ là Bà 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ∗(toàn ... chủ sở hữu nhà và sử dụng đất nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số: ngày tháng năm do cấp (5)ĐIỀU 2GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN1. Giá mua bán toàn ... với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.2. Bên mua cam kết :a. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và...
 • 6
 • 2,645
 • 15
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng mua bán nhà ở" doc

Tài liệu khác

... bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, người mua nhà đồng ý chọn phương thức trả tiền mua nhà một lần Bên mua trả hết tiền mua nhà lần ngay sau khi ký hợp đồng (được giảm10% giá bán nhà và 20% ... số tiền phạt do vi phạm hợp đồng này ngaykhi thanh toán tiền mua nhà lần đầu trong thực hiện việc mua nhà ở theo hợp đồng này hoặc hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước lần khác.Số tiền ... ký hợp đồng này mà bên mua nhà muốn tiếp tục thanh toán tiền mua nhà ở thì bên mua phải chịu phạt 5% giá trị hợp đồng (số tiền phạt= giá bán nhà x 5%).2- Trường hợp 2 :Quá 120 ngày ký hợp...
 • 6
 • 1,905
 • 6
Mau hop dong mua ban nha o thu nhap thap

Mau hop dong mua ban nha o thu nhap thap

Hợp đồng

... Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ THU NHẬP THẤP Hợp đồng số: ………………………… Căn cứ Luật Nhà năm 2005;Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về ... 3 hợp đồng này;d) Bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà cho Bên mua. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư thu nhập thấp theo quy định nêu tại Điều 9 của hợp đồng ... lực và số bản của hợp đồng 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……………… 2. Hợp đồng này sẽ được lập thành …… bản gốc, Bên bán giữ … bản, Bên mua giữ … bản, các bản hợp đồng này có nội dung...
 • 8
 • 1,131
 • 0
Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ppt

Tài liệu khác

... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà nhất ... bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.- Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ.BÊN MUA (Ký và ghi rõ họ và tên)BÊN BÁN(Ký tên,...
 • 2
 • 3,528
 • 6
mau van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o

mau van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o

Thủ tục hành chính

... người đã mua nhà theo hợp đồng mua bán nhà số ngày tháng năm ký với công ty (hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày tháng năm của ... nhượng hợp đồng mua bán nhà cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận); b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán nhà (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp ... Bên B hợp đồng mua bán nhà với các nội dung như sau: 1. Tên, số hợp đồng, ngày ký (hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi) 2. Bên bán nhà ở: Công...
 • 5
 • 639
 • 0
Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

Đơn từ

... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà nhất ... bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.- Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ.BÊN MUA (Ký và ghi rõ họ và tên)BÊN BÁN(Ký tên,...
 • 2
 • 4,512
 • 9
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước.

Hợp đồng

... Điều 3 : Bên mua nhà có trách nhiệm trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. Trường hợp vi phạm hoặc người mua nhà chết thì được xử lý theo ... đồng này được lập thành 04 bản: bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản, Hội đồng bán nhà giữ 01 bản, cơ quan tài chính giữ 01 bản.BÊN MUA (Ký tên)ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(Ký tên, đóng dấu) ... ngày……tháng… năm của Chính phủ.Điều 4 : Hợp đồng có giá trị từ ngày Điều 5 : Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các khoản nêu trên, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hợp đồng...
 • 2
 • 694
 • 4

Xem thêm