mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

Mẫu hợp ĐỒNG CUNG cấp và sử DỤNG DỊCH vụ BAO THANH TOÁN (dành cho bao thanh

Mẫu hợp ĐỒNG CUNG cấp và sử DỤNG DỊCH vụ BAO THANH TOÁN (dành cho bao thanh

Hợp đồng

... Bên B tại Bên A trong trường hợp Bên B không hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán đối với Bên A.11.1.5 Các quyền theo quy định tại các điều khác của Hợp đồng này và các quyền phù hợp với quy định ... đúng quy định tại Hợp đồng thương mại.Chứng từ bán hàng: Là các chứng từ liên quan đến việc giao hàng và việc yêu cầu thanh toán của bên B đối với bên NK trên cơ sở hợp đồng thương mại.Tranh ... Bên B các mẫu Thư thông báo và Thông báo chuyển nhượng này.5.4. Trong mọi trường hợp, Bên B có nghĩa vụ chuyển nhượng tất cả các khoản phải thu thoả mãn quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này...
 • 10
 • 2,328
 • 19
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

Tài liệu khác

... điểm chứng thùc, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sựphù hợp theo quy định của pháp luật;- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của phápluật, ... lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liềnvới đất theo Hợp đồng này do bên chịu trách nhiệm nộp.ĐIỀU 5PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong quá ... với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyđịnh của pháp luật;1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:a)...
 • 6
 • 7,910
 • 68
Bài giảng Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 08 - 2003.doc

Bài giảng Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 08 - 2003.doc

Quản lý dự án

... kết, các Bên có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 1.2. Đặc điểm của hợp đồng giao nhận thầu trong xây dựng a) Chủ thể của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng gồm có: bên ... kết trong Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng; c/ Việc đình chỉ hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho tất cả các bên có liên quan. 3- Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng được huỷ bỏ trong ... hiệu hợp đồng thờng là những chữ viết tắt của tên chủng loại hợp đồng. Ví dụ: Hợp đồng số 07/HĐMB (Số ký hiệu của loại hợp đồng mua bán hàng hóa).c) Tên hợp đồng: Thường lấy tên hợp đồng theo...
 • 80
 • 1,630
 • 7
Mẫu Hợp đồng mời sơ tuyển xây lắp

Mẫu Hợp đồng mời sơ tuyển xây lắp

Hợp đồng

... nớc/ngày trong 5 năm qua. Trong trờng hợp liên danh, kinh nghiệm này đợc tính bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên(a) số lợng hợp đồng (b) giá hợp đồng 2 hợp đồng 200 tỉ VND cho mỗi hợp đồng < ... VND trong 3 tháng< 30 tỉ VND trong 3 tháng3.2 Trong trờng hợp liên danh, lu lợng tiền mặt của cả liên danh đợc tính bằng tổng lu lợng tiền mặt của mỗi thành viên trong liên danh, trong ... chung về xây dựng Số năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 7 năm < 7 năm2Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tơng tự đảm bảo tiến độ và chất lợngKinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây dựng...
 • 36
 • 767
 • 0
Một số vấn đề lý luận về hoạt động đấu thầu trong xây dựng cơ bản

Một số vấn đề lý luận về hoạt động đấu thầu trong xây dựng cơ bản

Kinh tế - Thương mại

... thảo hợp đồngxây dựng nên một hợp đoòng giao nhận thầu thi công xây lắp với nội dung của hợp đồng, phản ánh đúng cam kết trong quá trình đấu thầu. Nội dung của hợp đồng ký kết phải phù hhợp ... quả cao trong xây dựng. Nhờ nguyên tắc công khai và bình đẳng trong đầu thầu, các doanh nghiệp xây dựng phát huy đến mức cao nhất cơ hội tìm kiếm dự án, tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng (nếu ... 3.3. Đấu thầu xây lắp: Đối với doanh nghiệp xây dựng thì hoạt động đấu thầu xây lắp là vấn đề mà họ quan tâm nhất để ký kết đợc hợp đồng. Đấu thầu xây lắp là một phơng thức mà trong đó chủ đầu...
 • 34
 • 793
 • 1
Hoạt động đấu thầu trong xây dựng

Hoạt động đấu thầu trong xây dựng

Quản trị kinh doanh

... Không có Thỏa thuận hoặc hợp đồng liên danh; Giấy uỷ quyền của liên danh; Bản cam kết của Nhà thầu đứng đầu liên danh (nếu là Nhà thầu liên danh) ; hoặc thay đổi tỷ lệ liên danh khác với giai đoạn ... 25/02/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công ... thầu xây lắp không thực hiện đúng những phạm vi công việc nêu trong hợp đồng, không thực hiện đúng thoả thuận giữa các bên trong liên danh, giữa thầu chính và thầu phụ đã nêu trong hợp đồng...
 • 64
 • 379
 • 2
Chế độ hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần kĩ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Chế độ hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần kĩ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Kinh tế - Thương mại

... ngừng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 2. Hợp đồng trong hoạt động giao nhận thầu xây dựng 2.1.Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. Hợp đồng trong hoạt động giao nhận thầu xây ... 2.2.Vai trò của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng ngày càng quan trọng đối với hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta. Hợp đồng giao ... pháp lý điều chỉnh hợp đồng giao nhận thầu xây dựng Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng cũng là một hình thức của hợp đồng kinh doanh thương mại, vì vậy hợp đồng giao nhận thầu xây dựng là sự thoả...
 • 92
 • 789
 • 3
Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng

Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng

Kinh tế - Thương mại

... đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. -Nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp đồng chungTrường hợp một hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ phận thuộc ... đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.2. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng ( sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng ) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa ... do vi phạm hợp đồng; + Các thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng; + Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng. - Các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Tuỳ...
 • 88
 • 655
 • 1
Biểu mẫu

Biểu mẫu"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Tài liệu khác

... đầy đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.- Bên chuyển nhượng quyền ... QUANSố:……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc….ngày….tháng… năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng...
 • 2
 • 15,550
 • 198
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất"

Tài liệu khác

... dấu)Ghi chú : Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào mục 1,2. HỢP ĐỒNG SỐ : ….CĐCỘNG ... tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian vàđầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất. 1 Mẫu này được ban hành kốm theo ... ….CĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________________ HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI1. Ông (Bà): sinh năm...
 • 5
 • 1,450
 • 2

Xem thêm