mẫu hợp đồng giao khoán thi công xây dựng

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

Hợp đồng

... đầu t xây dựng công trình;- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chấtlợng công trình;- Căn cứ Hợp đồng giao khoán giữa Công ty cổ phần đầu t xây dựng ... do - Hạnh phúc Hợp đồng giao khoán thi công xây lắpSố: 01-2010/HĐGK Công trình: Nhà làm việc trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xethuộc Học viện an ninh nhân dâni. căn cứ ký hợp đồng: - Căn cứ ... phầnthân công trình đến hết nóc toà nhà (trù phần đào đất, đập đầu cọc).- Thi công phần xây thô toàn bộ công trình. Điều 3: Địa điểm xây dựng, thời gian thực hiện và tiến độ thi công công trình3.1.Địa...
 • 6
 • 42,601
 • 1,649
Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu khác

... sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với ... SAUĐiều 1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng: Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thi t kế được duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ... hiện các công việc xây dựng thì tiến độ của các hợp đồng phải phối hợp để thực hiện được tổng tiến độ của dự án. Các bên của hợp đồng phải thi t lập phụ lục phần không tách rời của hợp đồng để...
 • 7
 • 19,293
 • 633
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ" pdf

Tài liệu khác

... Đơn vị :………… Mẫu số : C 06-HĐịa chỉ :……… ( Ban hành theo quy định số : 999-TC/QĐ/CĐKTNgày 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ Ngày ... nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh cố kỷluật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của Nhà nước, tăng tích luỹ để thựchiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất ... tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy địnhhiện hành. 2. Hình thức và mức phạt; a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiếttăng...
 • 3
 • 8,204
 • 18
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... Mẫu hợp đồng THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... quyền sử dụng công trường để triển khai thi công xây dựng công trình đúng theo tiến độ thi công đã trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình] Trường hợp, Nhà thầu ... là trong vòng ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau ngày khởi công và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời hạn...
 • 69
 • 20,636
 • 6
Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu khác

... hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người có thẩm quyền cho phép. 1.7. Hợp đồng thi công xây dựng : Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công ... THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1: Các định nghĩa và diễn giải1.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựnghợp đồng dân sự. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây ... bù thi t hại do tạm ngừng hợp đồng xây dựng do hai bên tự thoả thuận trong hợp đồng. 20.2 Chấm dứt hợp đồng xây dựng bởi bên giao thầu, bên nhận thầu:- Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng...
 • 9
 • 4,731
 • 53
Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu khác

... ký.)Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi t kế xây dựng công trình……………(nêu tên)với những điều khoản sau:Tham khảo các loại biểu mẫumẫu ... ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THI T KẾXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH……… Số: /HĐTKCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng ... Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng trị giá thi t kế toàn bộ công trình là đồng. Chia ra trị giá từng phần cụ thể như sau:1. Thi t kế tổng quát trị giá đồng. 2. Thi t kế phần nền móng đồng. 3. 4. Điều...
 • 3
 • 1,439
 • 18
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnThực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay) doc

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnThực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay) doc

Thủ tục hành chính

... các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thi t bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng ... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT) Công văn số 05/NHPT-HTUT ngà 2. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT) Công ... khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính; 2. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản...
 • 5
 • 2,091
 • 1
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu, xây lắp công trình docx

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu, xây lắp công trình docx

Hợp đồng

... 1. MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦUXÂY LẮP CÔNG TRÌNH … Hợp đồng số … / HĐTK ... kýHai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau: Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình1. Tên Công trình.2. Địa điểm xây dựng công trình3. Qui mô công trình… (ghi khả ... nợ.3. Ngay sau khi hợp đồng nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng, hai bên căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục hoặc biên bản bổ sung hợp đồng (nếu có). Tổng hợp các biên bản nghiệm...
 • 4
 • 1,415
 • 17
Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Tài liệu khác

... lý hợp đồng thuê khoán nhân công đã ký ngày Bản thanh lý này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.Bên Thuê Bên được Thuê1.950 m Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG ... kỹthuật và tiến độ thi công công trình.- Cung cấp vật tư, vật liệu chính thi công (ghi tên vật tư cung cấp) theo tiến độ.- Đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân công thi công công trình. v.v b. ... Mẫu bản Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc @ Hải Phòng, ngày tháng năm 200 BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hôm nay, tại...
 • 5
 • 54,019
 • 713
Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC)

Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC)

Quản lý dự án

... phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi CÔNG TRƯỜNG;Trang 16/71 Hợp đồng tổng thầu thi t kế, cung ứng vật tư thi t bị, thi công xây dựng công trình (EPC) Công trình đường ống dẫn ... BÊN B gây ra phù hợp với những yêu cầu của HỢP ĐỒNG.(Hết điều 12)Trang 33/71 Hợp đồng tổng thầu thi t kế, cung ứng vật tư thi t bị, thi công xây dựng công trình (EPC) Công trình đường ống ... HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG;- Hồ sơ hoàn công; (Hết điều 11)Trang 32/71 Hợp đồng tổng thầu thi t kế, cung ứng vật tư thi t bị, thi công xây dựng công trình (EPC) Công trình...
 • 73
 • 2,904
 • 20
Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Kiến trúc - Xây dựng

... của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nghị định này quy định về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đâyviết tắt là Hợp đồng xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ... trong Hợp đồng. 3.1.3 Nguyên tắc cơ bản của Hợp đồng trong hoạt động xây dựng [14]Khái niệm: Hợp đồng trong hoạt động xây dựngHợp đồng dân sự đượcthoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu ... định chi phí xây dựng Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. Chi phí xây dựng của công trình, hạngmục công trình (GXDCT)...
 • 95
 • 3,183
 • 17
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG doc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG doc

Thủ tục hành chính

... hợp đồng xây dựng: 1. Ngày khởi công: Ngày khởi công là : ……/……/2010.Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau ngày khởi công và sẽ thực hiện thi công xây dựng công ... những quy định khác của hợp đồng: 1. Định vị các mốcTrang 10/13 d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng; đ) Các tài liệu khác ... thực hiện hợp đồng. Điều 5: Giá hợp đồng, tạm ứng, bảo đảm thực hiện hợp đồng, thanh toán, quyếttoán và thanh lý hợp đồng xây dựng: 1. Giá hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng là : : …… đồng Bằng...
 • 13
 • 3,163
 • 40
Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Kế toán

... phí A211 5/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) [Lưu ý: Mẫu hợp đồng này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT ... 2/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) Email : xyz @ xyz.com.vn Mã số thuế : Tài khoản số : Tại Ngân hàng :ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNGBên ... cả hai Bên cho đến khi thanh lý hợp đồng theo quy định. Đại diện Bên A Đại diện Bên BCÔNG TY CPSẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VASCÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN ABCCÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN XYZGiám đốc...
 • 5
 • 1,114
 • 6

Xem thêm