mẫu hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Tài liệu khác

... lý hợp đồng thuê khoán nhân công đã ký ngày Bản thanh lý này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.Bên Thuê Bên được Thuê1.950 m Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG ... Mẫu bản Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc @ Hải Phòng, ngày tháng năm 200 BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hôm nay, tại ... đồng thuê khoán nhân công ký giữa hai bênngày với những nội dung như sau:1. Về chất lượng công việc đã thực hiện:Ông đã thực hiện các công việc đúng như trong hợp đồng thuê khoán kýgiữa hai...
 • 5
 • 54,024
 • 713
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ" pdf

Tài liệu khác

... Đơn vị :………… Mẫu số : C 06-HĐịa chỉ :……… ( Ban hành theo quy định số : 999-TC/QĐ/CĐKTNgày 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ Ngày ... nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hànhvi ở điểm a mục 1 điều 1 b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền……. Câu2 : Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ.1. Các hành vi vi ... tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy địnhhiện hành. 2. Hình thức và mức phạt; a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiếttăng...
 • 3
 • 8,209
 • 18
Tài liệu Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng docx

Tài liệu Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng docx

Tài liệu khác

... năm HỢP ĐỒNGSố /HĐ-XDVề việc: TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNGTƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNGTƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNGTƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG ... Điều 47 Luật Xây dựng; 2.4. Đối với công tác thiết kế xây dựng công trình, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo Điều 52 Luật Xây dựng; 2.5. Đối với công tác giám sát thi công xây dựng công trình, ... của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo Điều 29 Luật Xây dựng và Điều 34 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng. 1.2. Sản phẩm của Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng công...
 • 6
 • 3,143
 • 20
Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu khác

... ký.) Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình……………(nêu tên)với những điều khoản sau:Tham khảo các loại biểu mẫumẫu ... ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH……… Số: /HĐTKCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng ... Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng trị giá thiết kế toàn bộ công trình là đồng. Chia ra trị giá từng phần cụ thể như sau:1. Thiết kế tổng quát trị giá đồng. 2. Thiết kế phần nền móng đồng. 3. 4. Điều...
 • 3
 • 1,441
 • 18
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao nhận thầu" docx

Tài liệu khác

... Hạnh phúc**********HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNGKINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNHSố: [SO HD]/HĐLCKTKTCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn cứ ... [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công việcBên A giao cho Bên B lập: ... THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên ABÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNGTên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA...
 • 2
 • 875
 • 1
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao nhận thầu" doc

Tài liệu khác

... - Hạnh phúc**********HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]Số: [SO HD]/HĐTKCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn cứ Nghị ... các điều khoản của hợp đồng Bên no vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai Bên chủ ... đồng thì hai Bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi Bên giữ [SO...
 • 3
 • 790
 • 0
Tài liệu Biểu mẫu:

Tài liệu Biểu mẫu: " Hợp đồng giao nhận thầu'''' ppt

Tài liệu khác

... chức vụ ký.) Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc Bên A giao cho Bên B lập: 1. LCKTKT của công trình phải ... TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Số:… /HĐLCKTKT Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay ... số: (nếu thay giám đốc ký) Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.) Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Telex:...
 • 2
 • 597
 • 1
Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán).doc

Kế toán

... phí A211 5/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) [Lưu ý: Mẫu hợp đồng này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT ... sẽ trao đổi với đại điện của Bên A. Công ty kiểm toán ABC chịu trách nhiệm pháp lý trong việc thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chính trong việc giao dịch với Bên A.ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM ... 2/4 Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty kiểm toán cùng thực hiện một cuộc kiểm toán) Email : xyz @ xyz.com.vn Mã số thuế : Tài khoản số : Tại Ngân hàng :ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNGBên...
 • 5
 • 1,115
 • 6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG

Hợp đồng

... đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng ... đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ... Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;- Các bên giao kết đã nghe công chứng...
 • 5
 • 1,125
 • 0
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Tài liệu khác

... Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng ... đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt ... đọc Hợp đồng này, đã đồng ýtoàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự cómặt của tôi;- Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng...
 • 5
 • 829
 • 1
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ- Phụ lục số 8"

Tài liệu khác

... tác.VII. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụViệc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công vụ được thực hiện trong các trường hợp sau: 1. Hợp đồng hết thời hạn;2. Các trường hợp quy định tại khoản ... nhà trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xó hội quy địnhtại Mục VI của Hợp đồng này.2. Nghĩa vụ của Bên A:a) Giao nhà cho Bên B đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng ... vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;e) Giao lại nhà cho Bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tạiMục VII của Hợp đồng này.VI. Quyền và nghĩa vụ của Bên...
 • 4
 • 1,804
 • 4
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng thuê khoán" docx

Tài liệu khác

... thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước ... đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi; - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ... dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi; - Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và...
 • 9
 • 2,571
 • 5

Xem thêm